Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF, 2019'un Üçüncü Çeyreğini Kapsayan Üç Aylık Global LEI Sistemi İş Raporu'nu Yayımladı

Global LEI Sistemi İş Raporları, LEI kullanımına ilişkin ana trendlerin altını çizmekte ve geniş kapsamlı bir LEI veri havuzu analizi sağlamaktadır


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2019-11-15
  • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Kasım 2019'da, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımına ilişkin önemli gelişmelerin özetlendiği en son üç aylık raporunu yayımlamıştır. Raporlarda özellikle yıllık büyüme ve yenileme beklentileri incelenmekte olup Global LEI Sistemi içerisinde faaliyet gösteren LEI tahsis eden kurumlar arasındaki rekabet seviyesi değerlendirilmekte ve LEI yenileme oranları ile referans verilerinin doğrulanması analiz edilmektedir. Temmuz 2017’den beri aynı zamanda, tüzel kişiler tarafından sağlanan doğrudan ve nihai ana şirket bilgileri hakkında istatistikler de sunulmaktadır.

2019’un üçüncü çeyreğini kapsayan “Global LEI Sistemi İş Raporu”nu (Global LEI System Business Report) indirmek için aşağıda bulunan “ilgili bağlantılar” bölümüne bakın.

Bu blog yayınında, en son rapordaki başlıca bulgular özetlenmektedir. Alıntı yapılan kaynaklar, aşağıda bulunan ‘ilgili bağlantılar’ bölümüne dahil edilmiştir.

En son Global LEI Sistemi İş Raporu'nun başlıca bulguları

Kasım 2019'da yayımlanan Global LEI Sistemi İş Raporu, 2019'un üçüncü çeyreğinde gözlemlenen gelişmelerin analizini sunmaktadır. Şunlar gösterilmektedir:

LEI tahsisi ve LEI büyüme potansiyeli: Mevcut durum

2019’un üçüncü çeyreğinin sonunda, toplam LEI popülasyonu 1,44 milyonu aşmıştır. Bu dönemde yaklaşık 41.000 LEI tahsis edilmiştir. Bu durum, üçüncü çeyrekte %2,9 oranında bir üç aylık büyüme gerçekleştiğini göstermektedir.

Bir yargı alanı düzeyinde en yüksek LEI büyüme oranı Çin’de (%29,4) görülmüş olup onu Hindistan (%10,6), Avustralya (%7,7), Güney Afrika (%7,6) ve Estonya (%5,6) takip etmiştir. Çin, Hindistan ve Avustralya’daki bu büyüme, temel olarak LEI kullanımını zorunlu kılan düzenleyici kurum girişimleriyle ilişkilendirilebilir.

Global LEI Sistemi'nde rekabet

Bu rapor, yargı alanında hizmet sunan LEI tahsis eden kurumların sayısı esasında, 1.000’den fazla LEI’si bulunan en az ve en çok rekabetçi piyasaları belirlemektedir. 2019’un üçüncü çeyreğinde, yukarıdan aşağıya sırasıyla en az rekabetçi beş piyasa İtalya, Hollanda, İspanya, Finlandiya ve Çekya olmuştur. Yine yukarıdan aşağıya sırasıyla en çok rekabetçi beş piyasa ise Romanya, Litvanya, Portekiz, Malta ve Bulgaristan olmuştur.

LEI yenilemesi oranları

Yıllık yenileme süreci, tüzel kişi referans verilerinin tüzel kişi ve LEI tahsis eden kurum tarafından en az yılda bir kez gözden geçirilerek yeniden doğrulanmasını temin eder. Global LEI Sistemi, verinin en son doğrulandığı zaman dilimi hakkında mutlak şeffaflık sağlama konusunda da benzersizdir.

2019’un üçüncü çeyreğinde, %70’lik genel yenileme oranı, önceki çeyreğe (%70,3) kıyasla temelde istikrarını korumuştur. (Bu oran, önceki çeyrek sonu itibariyle toplamda en az 1.000 LEI’ye sahip yargı alanlarını kapsamaktadır.) Üçüncü çeyreğin sonunda tüm LEI’lerin %72,1’i iyi durumdaydı (son çeyrek: %73,1).

AB’deki yenileme oranı, istikrarını koruyarak %71,2’de kalmıştır (önceki çeyrek: %71,5). AB dışı yargı alanlarındaki oran, %59,8 ile istikrarını korumuştur (önceki çeyrek: %60,3). Raporlama döneminde, en yüksek yenileme oranı sergileyen beş yargı alanı Finlandiya (%92,6), Japonya (%92,1), Lihtenştayn (%90,6), Hindistan (%88,3) ve Norveç (%84,2) olmuştur. Brezilya (%56,1), Amerika Birleşik Devletleri (%55), Rusya Federasyonu (%48,2), Birleşik Krallık (%46,9) ve Kanada (%45,8) ise en yüksek yenilememe oranlarını sergilemiştir.

Düzey 1 referans veri doğrulama

LEI referans verilerinde mevcut olan iş kartı bilgilerine, örneğin, tüzel kişinin resmi unvanına ve kayıtlı adresine ‘Düzey 1' verisi şeklinde atıfta bulunulur. Bu, “kim kimdir” sorusuna açıklık getirir. LEI tahsis eden kurum tarafından kullanım halinde olan doğrulama prosedürlerine dayanarak tüzel kişinin kayıt için sağlamış olduğu bilgileri doğrulamak amacıyla yetkili kamu kaynaklarında yeterli bilgiler mevcut olduğu takdirde Düzey 1 verisi tamamen doğrulanmış olarak kabul edilir. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse, bir LEI kaydında mevcut iş kartı bilgileri ‘sadece tüzel kişi tarafından sağlanmış’ olarak sınıflandırılır.

2019’un üçüncü çeyreğinde, tüm LEI popülasyonundaki tamamen doğrulanmış Düzey 1 referans verilerinin yüzdesi, önceki çeyreğe ait %79,6 oranından %80,1 oranına küçük bir yükseliş göstermiştir.

Ana şirket bilgilerinin tüzel kişiler tarafından bildirilmesine ilişkin istatistikler

2019’un üçüncü çeyreğinde, toplam LEI popülasyonunun %89’unu temsil eden yaklaşık 1,29 milyon LEI kaydı yaptıran tüzel kişi, doğrudan ve nihai ana şirketlere dair bilgiler raporlamıştır. Bu çeyrekte yeni LEI tahsis edilen veya mevcut LEI’si yenilenen şirketlerin %99,9’u ana şirket bilgilerini rapor etmiştir.

GLEIF, Şubat 2019’dan beri düzey 2 verilerini incelemek ve veri kalitesini artırmak amacıyla, özellikle ana şirketlerinin bir LEI’ye sahip olmadığını raporlayan tüzel kişilerle olmak üzere, LEI tahsis eden kurumlarla yakından iş yürütmektedir. Üçüncü çeyreğin sonunda, 21.000’den fazla tüzel kişi doğrudan ana şirketlerine ait bilgileri güncellemiştir. Bu tüzel kişilerin 7200’ü, doğrudan ana şirketlerine ait LEI’leri sağlamıştır. Benzer şekilde, yaklaşık 21.000 tüzel kişi, nihai ana şirketlerine ait bilgileri güncellemiş ve bu tüzel kişilerin yaklaşık 6600’ü nihai ana şirketlerinin LEI’lerini raporlamıştır. Bu tür bir gelişme, tüzel kişi ağını tanımlamada şeffaflığı artıracak ve veri kalitesini daha iyi hale getirecektir.

Bu veri kalitesi kampanyasının bir sonucu olarak, bir LEI sahibi olan doğrudan ana şirketini raporlayan tüzel kişilerin payı, 2018’in sonunda gözlenen yaklaşık %6 oranından 2019’un üçüncü çeyreğinde yaklaşık %7’ye yükselmiştir. Bir LEI sahibi olmayan doğrudan ana şirketini raporlayan tüzel kişilerin payı, 2018’in sonunda görülen yaklaşık %7 oranından 2019’un üçüncü çeyreğinde %5’ten daha az bir orana gerilemiştir.

Aynı zamanda, bir LEI sahibi olan nihai ana şirketini raporlayan tüzel kişilerin payı, 2018’in sonunda gözlenen yaklaşık %6 oranından 2019’un üçüncü çeyreğinde yaklaşık %8’e yükselmiştir. Bir LEI sahibi olmayan nihai ana şirketini raporlayan tüzel kişilerin payı, 2018’in sonunda gözlenen yaklaşık %6 oranından 2019’un üçüncü çeyreğinde yaklaşık %4’e gerilemiştir.

Üç aylık raporlar Global LEI Sistemi'ne özel kavram ve tanımlara atıfta bulunmaktadır. Raporları kolayca anlayabilmek için “Global LEI Sistemi İş Raporu’na Dair Arka Plan Bilgileri” (Background Information on Global LEI System Business Report) adlı belgedeki ilgili kavramları özetledik.

GLEIF, aynı zamanda üç aylık raporlarla vurgulanan LEI aktivitesiyle ilgili raporlama yapmak üzere kullanılan formüller ve algoritmaları tanımlayan “İş Raporlama Sözlüğü”ne (Business Reporting Dictionary) de erişim sağlamaktadır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Veri Yönetimi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Sistemi İş Raporları, GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi Raporları, Zaman Aşımına Uğrayan LEI'ler, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), LEI Yenilemesi, Düzey 1 / İş Kartı Verisi (Kim Kimdir), Düzey 2 / İlişki Verisi (Kim Kime Sahip)