Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF, 2019'un Dördüncü Çeyreğini Kapsayan Üç Aylık Global LEI Sistemi İş Raporu'nu Yayımladı

Global LEI Sistemi İş Raporları, LEI kullanımına ilişkin ana trendlerin altını çizmekte ve geniş kapsamlı bir LEI veri havuzu analizi sağlamaktadır


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2020-01-23
  • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Ocak 2020'de, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımına ilişkin önemli gelişmelerin özetlendiği en son üç aylık raporunu yayımlamıştır. Raporda, özellikle yıllık büyüme ve yenileme beklentileri değerlendirilmekte, Global LEI Sisteminde çalışan LEI tahsis eden kurumlar arasındaki rekabet düzeyi ölçülmekte ve LEI yenileme oranları ve referans veri doğrulaması analiz edilmektedir. Temmuz 2017'den beri, tüzel kişilerce sağlanan doğrudan ve nihai ana şirket bilgilerine dair istatistikler sunmaktayız.

2019’un dördüncü çeyreğini kapsayan 'Global LEI Sistemi İş Raporu’ (Global LEI System Business Report) aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ bölümünden indirilebilir.

Bu blog yayınında, en son rapordaki başlıca bulgular özetlenmektedir. Alıntı yapılan kaynaklar, aşağıdaki "ilgili bağlantılar" bölümünde yer almaktadır.

En son Global LEI Sistemi İş Raporuna ait ana bulgular

Ocak 2020'de yayımlanan Global LEI Sistemi İş Raporu, 2019'un dördüncü çeyreğinde gözlemlenen gelişmelerin analizini sunmaktadır. Rapor şunu göstermektedir:

LEI tahsisi ve LEI büyüme potansiyeli: Gidişat

2019’un dördüncü çeyreğinin sonunda, toplam LEI popülasyonu yaklaşık 1,5 milyon olmuştur. Bir önceki çeyrekte tahsis edilen yaklaşık 41.000 LEI'ye kıyasla, bu çeyrekte 60.000'den fazla LEI tahsis edilmiştir. Bu durum, %4,2 oranında bir üç aylık büyüme gerçekleştiğini göstermektedir (önceki çeyrek: %2,9).

Dördüncü çeyrekte, yargı alanı düzeyinde çeyrek bazında en yüksek LEI büyüme oranı Çin’de (%122,5) görülmüş olup onu Türkiye (%13,9), Hindistan (%10,2), Mauritius (%9,8) ve Estonya (%9,1) takip etmiştir. Çin ve Hindistan’daki bu büyüme, temel olarak LEI kullanımını zorunlu kılan düzenleyici kurum girişimleriyle ilişkilendirilebilir. Türkiye'deki büyüme, tüm tahsis eden kurumlar genelinde LEI kullanımını zorunlu kılan ISIN-LEI eşleşme projesinden kaynaklanmaktadır. Estonya'daki büyüme, ülke genelindeki dijital kurum tanıtım kampanyası ve yakın zamandaki piyasa faaliyetleriyle ilişkilendirilebilir.

Global LEI Sisteminde rekabet

Bu rapor, yargı alanında hizmet sunan LEI tahsis eden kurumların sayısı esasında, 1.000’den fazla LEI’si bulunan en az ve en çok rekabetçi piyasaları belirlemektedir. 2019’un dördüncü çeyreğinde, yukarıdan aşağıya sırasıyla en az rekabetçi beş piyasa Hollanda, İtalya, Çin, İspanya ve Finlandiya olmuştur. Yine yukarıdan aşağıya sırasıyla en çok rekabetçi beş piyasa ise Litvanya, Romanya, Portekiz, Letonya ve Malta olmuştur. Dikkat edilmesi gereken husus, en az rekabetçi beş piyasanın, yerel resmi kurumların LEI Tahsis Eden Kurum olarak faaliyet gösterdiği yargı alanları olmasıdır ve bu durum, tüzel kişilerin bu yerel işletim birimleriyle (LOU'lar) çalışmayı öncelikle tercih ettiğini göstermektedir.

2019'un dördüncü çeyreğinde birçok piyasada, LEI Tahsis Eden Kurumlar arasında rekabetin arttığı görülmüştür. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve İskandinav ülkelerinde (İsveç, Norveç ve Danimarka), bu yargı alanlarında faaliyet gösteren LOU'ların nispeten daha eşit piyasa payları olduğu gözlenmiştir.

LEI yenileme oranları

Yıllık yenileme süreci, tüzel kişi referans verilerinin tüzel kişi ve LEI tahsis eden kurum tarafından en az yılda bir kez gözden geçirilerek yeniden doğrulanmasını temin eder. Global LEI Sistemi, verilerin en son doğrulandığı zaman dilimine dair mutlak şeffaflık sunma konusunda benzersizdir.

2019’un dördüncü çeyreğinde, %66,7’lik genel yenileme oranı, önceki çeyreğe (%70) kıyasla daha düşüktür. Bu çeyreğin sonunda tüm LEI’lerin %69,2’si yenilenmiş durumdaydı (son çeyrek: %72,1).

AB’deki yenileme oranı, %67,3’e düşmüştür (önceki çeyrek: %71,2). AB dışı yargı alanlarındaki oran, %58 ile yine düşüktü (önceki çeyrek: %59,8). Raporlama döneminde, en yüksek yenileme oranı sergileyen beş yargı alanı Japonya (%91,3), Finlandiya (%90,5), Lihtenştayn (%87,1), Hindistan (%83,5) ve Norveç (%79,8) olmuştur. Brezilya (%56,8), Amerika Birleşik Devletleri (%55,4), Birleşik Krallık (%54,2), Rusya Federasyonu (%49,1) ve Kanada (%47) ise en yüksek yenilememe oranlarını sergilemiştir.

Düzey 1 referans veri doğrulaması

LEI referans verileriyle erişilebilen kartvizit bilgileri (örn. resmi tüzel kişi adı ve tescilli adresi) "Düzey 1" verileri olarak adlandırılır. Bu, "kim kimdir" sorusuna açıklık getirir. LEI tahsis eden kurum tarafından kullanılan doğrulama prosedürlerine bağlı olarak, tüzel kişinin kayıt için sağladığı bilgileri doğrulamak üzere yetkili kamu kaynaklarında yeterli bilgi varsa, Düzey 1 verileri tamamen doğrulanmış olarak kabul edilir. Aksi durumda veya tüzel kişinin yerel sicil kaydını ibraz etmesi gerekmediğinde (örn. fon veya tröst), LEI kaydıyla erişilebilen iş kartı bilgileri "sadece tüzel kişi tarafından sağlanmış" şeklinde sınıflandırılır.

2019’un dördüncü çeyreğinde, tüm LEI popülasyonundaki tamamen doğrulanmış Düzey 1 referans verilerinin yüzdesi küçük bir artışla, önceki çeyrekteki %80,1'den %80,6'ya yükselmiştir.

Tüzel kişilerin ana şirket bilgilerini raporlamasına dair istatistikler

2019’un dördüncü çeyreğinde, toplam LEI popülasyonunun %90’ını temsil eden yaklaşık 1,29 milyon LEI kaydı yaptıran tüzel kişi, doğrudan ve nihai ana şirketlerine dair bilgi sağlamıştır. Bu çeyrekte yeni LEI tahsis edilen veya mevcut LEI’si yenilenen şirketlerin %99,9’u ana şirket bilgilerini rapor etmiştir.

Üç aylık raporlar Global LEI Sistemi'ne özel kavram ve tanımlara atıfta bulunmaktadır. Raporı kolayca anlayabilmek için belgedeki ilgili kavramları özetledik "Global LEI Sistemi İş Raporu'na Dair Arka Plan Bilgileri" (Background Information on Global LEI System Business Report).

GLEIF, aynı zamanda "İş Raporlama Sözlüğü"ne (Business Reporting Dictionary) de erişim sağlamaktadır ve bu sözlük, üç aylık raporlarla vurgulanan LEI aktivitesiyle ilgili raporlama yapmak üzere kullanılan formüller ve algoritmaları tanımlamaktadır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Veri Yönetimi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Sistemi İş Raporları, GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi Raporları, Zaman Aşımına Uğrayan LEI'ler, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), LEI Yenilemesi, Düzey 1 / İş Kartı Verisi (Kim Kimdir), Düzey 2 / İlişki Verisi (Kim Kime Sahip)