Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Open Ownership ve GLEIF Arasındaki İş Birliği, Daha Güvenli Bir Mali Ortamı Destekleyerek Kurumsal Sahiplik ve Kontrol Üzerinde Şeffaflığın Artmasını Nasıl Teşvik Eder?

Open Ownership Teknoloji Başkanı Stephen Abbott Pugh, GLEIF ile iş birliği yapmanın neden tarama süreçlerini iyileştirme ve kara para aklama karşıtı destekleri (AML), terör finansmanıyla mücadeleyi (CTF), müşteri durum tespitinin sağlanmasını ve küresel çaptaki yaptırım uygulama çabalarını geliştirme potansiyeli olduğunu açıklıyor.


Yazar: Stephen Abbott Pugh, Teknoloji Başkanı, Open Ownership

  • Tarih: 2023-11-07
  • Görünümler:

GLEIF ve Open Ownership arasındaki iş birliği sonucunda Tüzel Kişi Kimlik Kodları (LEI'ler), ilk kez Yararlanma Hakkı Veri Standardına uygun olarak üretilen veri setlerine entegre ediliyor. Veri kullanıcıları LEI'yi Open Ownership Register'a entegre etmekten nasıl fayda sağlayacak?

Open Ownership Register uluslararası yararlanma hakkı verilerinin Yararlanma Hakkı Verileri Standardıyla uyumlu bir şekilde eşlenip dönüştürüldükten sonra nasıl daha iyi anlaşılıp kullanılabildiğini gösteren bir gösterim aracıdır. Open Ownership, araca güç sağlamak ve küresel değer ekleyip girişleri tekilleştirmek için verileri OpenCorporates'in veritabanıyla karşılaştırmak amacıyla Birleşik Krallık, Danimarka ve Slovakya'dan açık verileri kullanır.

Şimdi ise GLEIF'in LEI'yi OpenCorporates Kimliği ile eşlemesi sayesinde, tüzel kişilerin LEI'lerine eşlenmiş bir OpenCorporates Kimliğine sahip olduğu birleştirilmiş LEI'lere sahibiz. LEI'lerin Open Ownership yararlanma hakkı veri setlerine eklenmesiyle, bu veri setlerinin, küresel olarak herhangi bir veri sağlayıcısının herhangi bir veri setiyle eşlenmesi olanağı mevcut. Bu durum, bu verilerin şirket verilerini kontrol etmek için manuel veya otomatik süreçlerin bir parçası olarak kullanılabileceği hız ve kolaylıkta artış sağlayacaktır.

Günümüzde veri kullanıcıları, 150.000'den fazla tüzel kişinin LEI'ler de dahil olmak üzere yüksek kaliteli yararlanma hakkı verilerini serbestçe indirip yeniden kullanabilmektedir. Open Ownership veri setlerinde yer alan 9 milyondan fazla tüzel kişinin büyük önem taşıyan bu alt kümesi, daha fazla tüzel kişinin LEI'lere kaydolması veya OpenCorporates Kimlikleri almasıyla birlikte büyümeye devam edecek ve yararlanma hakkı verilerini daha da zengin bir tüzel kişi bilgi ağında bir araya getirecektir.

Yararlanma hakkı veri setlerinde şirketler ve diğer kurumsal işletme araçları için güvenilir kimliklerin kullanılabilirliği, diğer bilgilerle iletişimi kolaylaştırmak için önemlidir. Daha yüksek kaliteli uluslararası yararlanma hakkı verileri, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı gibi riskleri azaltmak ve güven ve gelişme fırsatları oluşturmak için çok önemlidir. OpenCorporates Kimliklerinin yanı sıra LEI'leri de veri setlerimize ekleyerek Open Ownership, dünya çapındaki veri kullanıcılarına yardımcı oluyor.

Mevcut verilerin kalitesi yasa dışı finansla mücadelenin temelidir. Yararlanma hakkı verileri, yaptırımların ve kara para aklamanın önlenmesine ilişkin taramaların geliştirilmesi açısından neden önemlidir?

Open Ownership'in kılavuz niteliğindeki ilkelerinden biri, daha kolay analiz edilme olanağı ve diğer veri setleriyle bağlantı kurulmasını sağlayan yüksek kaliteli ve yapılandırılmış yararlanma hakkı verileri üretmektir. Bu durum, Open Ownership'in, yasa dışı finansal akımların ülkeler arası ağlarını açığa çıkarma ve etkin ve zamanında durum tespitini destekleme yeteneğini geliştirir.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden beri bireylere ve şirketlere uygulanan yeni yaptırımların hızı da göz önünde bulundurulduğunda, yaptırım taraması giderek zorlaşmakta. Şirketler ve bireyler, en güncel ve kapsamlı verileri kullanarak ağlarını ve yararlanma hakkı zincirlerinde nasıl göründüklerini daha iyi anlayıp yaptırım uygulanan tüzel kişilerle iş yapmaktan kaçınabilirler.

Belirtildiği gibi, bu açık veri girişimi mali suçlarla mücadeleye yönelik önemli bir adımdır. Çözülmesine yardımcı olunan en kritik sorunlar nelerdir?

Yararlanma hakkı bilgilerinin ortaya çıkarılması ve ardından analiz edilmesi; yolsuzlukla mücadele, vergi kaçakçılığının önlenmesi ve araştırılması, ulusal güvenliğin korunması ve sürdürülebilir ticaret ortamlarının oluşturulması sürecinin önemli bir parçası olarak büyük ölçüde kabul edilir. Dünya genelindeki zenginlik ve güç eşitsizlikleri, uluslararası şirket yapılarını yasa dışı veya gayrimeşru amaçlara sahip faaliyetlerini gizlemek için kullanmak isteyenler tarafından daha da kötüleşmekte. Yararlanma hakkı şeffaflığı, küresel aktörlerin bu kötüye kullanımın üstesinden gelerek ekonomik suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olabilir.

Eşleme ortaklığı başladığından bu yana ne gibi ilerlemeler kaydedildi?

Open Ownership'te, yararlanma hakkı veri setlerimizi düzenli olarak yeniliyoruz ve bunu her yaptığımızda verilerimizi zenginleştirmek için OpenCorporates ve GLEIF'in büyüyen veri setlerinden yararlanarak daha da fazla sayıda tüzel kişi için LEI'ler sunuyoruz. Ekibimiz, yararlanma hakkı uygulayıcıları için veri yayınlarken güvenilir kimlikler kullanmanın önemi hakkında bir teknik kılavuz yayınlamaya yakın ve bu kılavuz da LEI kullanımını önermekte. Open Ownership'ten veri analistleri ve geliştiriciler de LEI verilerinin zaman içerisindeki değişimine ilişkin GLEIF'in sürecini incelediler. Buradan öğrendiklerini, GLEIF'in verilerini kendi veri standardımızla uyumlu olacak şekilde yeniden yayımlama işlemimizi geliştirmek ve standardın 0.4 versiyonu için gelecekteki geliştirme planlarımızı test etmek adına kullanıyorlar.

Açık veri iş birlikleri için uzun vadede nasıl bir potansiyel görüyorsunuz?

Tüzel kişiler hakkında açık veriler oluşturmak ve bunları birbirlerine bağlamak, küresel ekonominin nasıl yapılandırıldığına ve ne kadar iyi çalıştığına ışık tutmaya yardımcı olmakta. Bu durum; geniş çaplı bir hükümet, sivil toplum ve özel sektör veri kullanıcısı yelpazesine önemli ölçüde değer sağlayabilir.

Yararlanma hakkı bilgileri kamuya açık veriler olarak yayınlandığında, temel bilgilerden yaptırım verilerine ve menkul kıymetler listelemelerine kadar diğer türdeki kurumsal açık verilerle birleştirilebilir. Yararlanma hakkı verilerinin kullanımının hükümetlere, yetkili makamlara veya kamuya açık olmayan diğer kullanım durumlarına ayrıldığı yargı alanlarında bile; başta küresel veri setleri olmak üzere açık veriler, paha biçilemez derecede ayrıntılı bilgilerin yanında yararlanma hakkı açıklamalarında görülen bireylere veya kurumsal işletme araçlarına ilişkin ek keşif yolları sağlayabilir.

Yakın zamanda GLEIF, Open Ownership ve Open Sanctions arasında bir ortak girişim G20 TechSprint 2023 kısa listesinde kabul edildi. "Transparency Fabric'in" amacını ve buradaki rolünüzü kısaca anlatabilir misiniz?

Transparency Fabric projesi; LEI eşlemeleri sayesinde yüksek kaliteli açık tüzel kişiyi, yararlanma hakkını ve yaptırım verilerini birleştirip bunları ek bilgilerle eşler. Bu durum, kurumsal yapılara ilişkin zengin bir bilgi ağının detaylı bir şekilde anlama faaliyetinin nasıl kolayca geliştirilebileceğini göstermektedir. Proje, veri setleri arasında bu seviyedeki bağlanabilirliğin, yaptırıma tabi bireyler veya şirketler ile daha geniş kurumsal ağlar arasındaki belirsiz bağlantılara nasıl da büyük değere sahip olacak şekilde ışık tutabileceğini göstermekte.

Open Ownership'in yararlanma hakkı veri setlerinden Transparency Fabric çözümünün bir parçası olarak yararlanıldı ve geliştirici ekibimiz de kendi veri setlerimiz içindeki OpenCorporates Kimlikleriyle eşlenen LEI'leri sunmak için ayrı bir çalışma gerçekleştirdi. Sonuç olarak; yüksek kaliteli, yararlanma hakkı sahibi verilerimizi dünyanın her yerindeki diğer veri setlerine bağlamak için herkes LEI veya OpenCorporates kimliklerini kullanabilir. Böylece mevcut verilerin kalitesi artacak ve sınır ötesi ödemelerle ilgili sorunlar azalacaktır.

Standartlaştırılmış veri paylaşımının önündeki engellerin kaldırılması nasıl mali suçlarla mücadele edilmesine öncülük edecek?

Yararlanma hakkı bilgilerinin veya verilerinin uluslararası değişimi parçalıdır. Bu durum, 2021 yılında Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklamanın önlenmesi ve terör finansmanıyla mücadeleyle ilgili kontroller söz konusu olduğunda başlıca sorun nedenlerinden biri olarak tanımlanmıştır.

Yararlanma hakkı verilerinin kalitesinin, kullanılabilirliğinin, standartlaştırılmasının ve karşılıklı kullanılabilirliklerinin iyileştirilmesi mali suçlarla mücadele edenlerin soruşturmaları için ihtiyaç duydukları önemli bilgilere ulaşma sürelerini hızlandıracaktır. Şu anda Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) ve FATF gibi uluslararası kuruluşlar, ülkeler tarafından üretilen yararlanma hakkı bilgilerinin karşılıklı kullanılabilirliğini ve standartlaştırılmasını güvence altına almak için belirli standartların uygulanmasını tavsiye etmemekte veya şart koşmamaktadır. Eğer bu tür kurumlar gelecekte bunu gerçekleştirmek için harekete geçerse, Egmont Group gibi mevcut kuruluşlar bu çabaları güçlendirebilir ve yargı alanları arası soruşturmaların bir parçası olarak yararlanma hakkı verilerinin paylaşılması için gereken süreyi önemli ölçüde azaltabilir.

Open Ownership'in gelecekte ne gibi planları var?

2017'den bu yana Open Ownership, yararlanma hakkı reformlarının uygulanmasını yaygınlaştırmak ve 15'ten fazla yeni merkezi ve sektörel kaydın oluşturulmasını desteklemek için neredeyse 40 ülkeyle çalışmıştır. Gittikçe büyüyen ekibimiz, yararlanma hakkı reformlarını uygulamaya çalışan dünya çapındaki ülkelerle iletişim kurmaya devam edecektir.

Uluslararası düzeyde yüksek kaliteli, standartlaştırılmış yararlanma hakkı verilerinin oluşturulmasını desteklemek için standartları belirleyici kurumlarla çalışmaya devam edeceğiz. Bu kurumların arasında FATF, BM, Dünya Bankası ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü yer almaktadır. Teknik ekibimiz, 2024'te kullanıma sunacağımız Yararlanma Hakkı Veri Standardını 0.4 sürümüne geliştirmeye devam ediyor. Ayrıca, mümkün olan her yerde tüzel kişi verilerini LEI'lerle zenginleştirerek, Open Ownership Register'a eklemek üzere ek ulusal veri setlerini eşlemek ve dönüştürmek için de çalışıyoruz.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephen Abbott, Pugh Open Ownership'in Teknoloji Başkanıdır. Kuruluşun genel teknik yol haritasıyla ilgilenir ve yararlanma hakkı şeffaflığını geliştirmek için teknoloji reformlarının uygulanmasında hükümetlere teknik yardım sağlar. Kendisi diğer çeşitli teknik ürünlerle birlikte Yararlanma Hakkı Veri Standardı ve Open Ownership Register'ın ürün sahibidir.

Open Ownership'e katılmadan önce Stephen, Open Knowledge Foundation'ın içerik geliştirme yöneticisi olarak görev yaptı ve Açık Veri Günü ve Vergi Adaleti için Açık Veri de dahil olmak üzere açık veri projelerine liderlik etti. Ayrıca Code for Africa, Birleşik Krallık Parlamentosu ve The Guardian'da da görev aldı. Stephen Birleşik Krallık Londra'da yaşıyor ve daha önce Ruanda, Tanzanya ve Zimbabve'de bir süre yaşadı.


Bu makale için etiketler:
LEI Eşleme, Açık Veri, LEI'nin İş Dünyasına Yararları, Veri Yönetimi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Dizini, Müşterini Tanı (KYC)