Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Tüzel Kişi Kimlik Kodu Haberleri: Ocak 2016 Güncellemesi

Global Legal Entity Identifier Foundation, Tüzel Kişi Kimlik Kodu kabulü ile ilgili en son global gelişmelere dair genel bir bakışı sağlar


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2016-01-14
  • Görünümler:

Aralık 2015'te “2015 Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) projesi için gerçek bir ilerleme yılı oldu,” diye yorumladı RegTech. Bugüne kadar 400,000'den daha fazla LEI tahsis edilmiştir. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) 2016'da daha geniş bir LEI benimsenmesine tanıklık etmeyi sürdüreceğimizden emindir.

Paydaşların LEI uygulamasıyla ilgili global gelişmeleri takip edebilmelerini kolaylaştırmak için, GLEIF GLEIF Blogu yoluyla ilgili güncellemeleri sağlamaktadır. Bu blog yayını, Kasım 2015'ten bu yana takip edilen LEI haberlerini ve piyasa tartışmalarını özetlemektedir.

Bu blogta belirtilen kaynaklar, aşağıdaki 'ilgili bağlantılar' bölümüne dâhil edilmiştir.

Finansal İstikrar Kurulu muhabir bankacılıkta azalmayı değerlendirmek ve ele almak için yapılan işlemler konulu Yirmiler Grubuna yönelik bir raporu yayınladı

6 Kasım 2015'te Finansal İstikrar Kurulu (FSB) muhabir bankacılıkta azalmayı değerlendirmek ve ele almak için yapılan işlemler konulu Yirmiler Grubuna (G20) yönelik bir raporu yayımladı. Mondovisione Worldwide Exchange Intelligence tarafından özetlenen şekilde, rapor “muhabir bankacılıktan geri çekilme kapsamını ve nedenlerini ve finansal ekslüzyon riskleri dâhil olmak üzere etkilenen yargı yetkisi alanları için sonuçları incelemek için diğer kuruluşlarla işbirliği halinde FSB tarafından yapılan çalışma için güncelleme sağlıyor.”

"Muhabir bankacılıkta azalma için büyük bankalar tarafından sunulan ana etkenler, karşı taraf bankalarının yargı yetkisi alanlarında para aklama ve terörizm finansmanı riskleri hakkında kaygılardı. Resmi makamlar ve yerel bankalar nedenleri baskın biçimde kara para aklama riski kaygıları ve kısmen ilave durum tespitinden kaynaklanan daha yüksek maliyetler tarafından etkilenebilecek genel risk iştahı ve daha düşük kârlılık olarak belirtti.

FSB, dört noktalı eylem planı yoluyla bu sorunu ele almak için Basel Bankacılık Gözetimi Komitesi (BCBS), Ödemeler ve Piyasa Altyapıları konulu Komite (CPMI), Finansal İşlem Görev Kuvveti (FATF), Uluslararası Para Fonu (IMF), LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC) ve Dünya Bankası ile ortak olarak çalışmayı sürdürecektir. Sorunun boyutlarını ve sonuçlarını daha derinden incelemeyi, düzenleyici beklentileri açıklamayı, etkilenen muhatap bankaların bulunduğu yargı yetkisi alanında yerel kapasiteyi oluşturmayı ve muhabir bankaları tarafından yapılan durum tespitine ilişkin araçları güçlendirmeyi hedeflemektedir.

İkincisi "Müşterini Tanı tesisleri ve global LEI'nin daha geniş kullanımı yoluyla muhabir banka bilgi paylaşımını içerir." CPMI ve LEI ROC bu alanlarda tekliflerde bulunmuştur. LEI ROC, Ocak 2013 yılında dünya genelinde Global LEI sistemini koordine etmek ve gözetmek için oluşturulan 50'nin üzerinde ülkeden yaklaşık 80'den fazla resmi kuruluştan oluşan bir gruptur.

2016 Şubat itibarıyla, FBS diğer ilgili paydaşlarla işbirliği halinde muhabir bankacılıkla ilgili tüm bankalar tarafından LEI'nin kullanımını teşvik etmek için bir planı geliştirecektir.

Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi ve Uluslararası Menkul Kıymetler Kuruluşu, Benzersiz Ürün Tanımlayıcısının harmonizasyonu hakkında bir danışmanlık raporunu yayınladı

17 Aralık 2015 tarihinde, Ödemeler ve Piyasa Altyapıları konulu Komite (CPMI) ve Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Kuruluşu (IOSCO) ‘Benzersiz Ürün Tanımlayıcısının Harmonizasyonu (UPI)’ başlıklı genel bir yorum için bir danışmanlık raporunu yayımladı.

İlgili basın açıklamasında belirtilen şekilde, rapor "amacı resmi makamların ticari işlem havuzlarına (TR'ler) raporlanmasını zorunlu kıldıkları borsa dışı türev ürünleri benzersiz biçimde tanımlamak olan harmonize bir global UP için tekliflerde bulunmaktadır. UPI, bir ürün sınıflandırma sistemi ve ilişkili tüzükten oluşmaktadır. Bu raporun odağı, ürün sınıflandırma sistemidir."

"Rapor, tüm OTC türev sözleşmelerinin şeffaflığı iyileştirme, sistemi riski hafifletme ve piyasa kötüye kullanımını önleme hedefiyle OTC türev piyasasında reform yapmaya yönelik G20 taahhüdünün bir parçası olarak TR'lere raporlanmasını belirten 2009'daki bir G20 anlaşmasına yanıt vermektedir. TR'ler genelinde raporlanan verinin toplulaştırılması, otoritelerin OTC piyasasına ve etkinliğine dair kapsamlı bir görünümü elde etmelerini sağlamaya yardımcı olacaktır.

CPMI ve IOSCO ve FSB "son yıllarda global bazda anlamlı toplulaştırma için temel OTC türevleri veri unsurları konusunda harmonizasyon işi için temeli ortaya koyan raporları yayınlamıştır."

UPI'nin harmonizasyonu hakkındaki CPMI ve IOSCO danışmanlık raporu Eylül 2014'te FSB'nin global ölçekte toplulaştırılmış veriyi üretmek ve paylaşmak üzere bir mekanizmaya ilişkin seçeneklerin fizibilite çalışmasını (Toplulaştırma Fizibilite Çalışması) yayımladığına işaret etmektedir”. Çalışmanın sonuçlarından biri "Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEI) global olarak uygulamaya konulması ve özellikle Benzersiz İşlem Tanımlayıcısının (UTI) ve Benzersiz Ürün Tanımlayıcısının (UPI) oluşturulması dâhil olmak üzere önemli veri unsurlarının standardizasyonu ve harmonizasyonu konusunda çalışmanın tamamlanmasına dair herhangi bir toplulaştırma seçeneği için kritik olduğudur."

2014 fizibilite çalışmasını takiben, FSB CPMI ve IOSCO'ya TR'lere raporlanan ve UTI ve UPI dâhil otoriteler tarafından verinin toplulaştırılması için önemli olan veri unsurlarının harmonizasyonu hakkında global bir kılavuzun geliştirilmesini istemiştir.

UPI'nin harmonizasyonu konulu danışmanlık raporu, bu yetkiye yönelik Harmonizasyon Grubunun parçasıdır. Rapor, 24 Şubat 2016 tarihi itibarıyla yanıt verenlerden genel ve özel yorumları ve önerileri istemektedir.

CPMI ve IOSCO'nun UTI'ye ve önemli OTC türev veri unsurlarına ait harmonizasyon konulu danışmanlık raporlarına yönelik yanıtlar (birinci parti) sıralı olarak yayımlanmıştır

CPMI ve IOSCO ‘Tek İşlem Tanımlayıcının Harmonizasyonu’ (Ağustos 2015) ve ‘OTC türevleri veri unsurlarının harmonizasyonu (UTI ve UPI dışında) – birinci parti’ (Eylül 2015) konulu önceki danışmanlık raporlarını düzenlemiştir. Her iki belge konusunda alınan yorumlar sırasıyla Uluslararası Uzlaşmalar Bankası web sitesinde (bkz. aşağıdaki 'ilgili bağlantılar') yayınlanmıştır.

Önümüzdeki aylarda UPI tüzüğü hakkında ayrı bir danışmanlık raporunun yanı sıra temel veri unsurlarına (UTI ve UPI dışında) ait ilave partiler hakkında danışmanlık raporlarını düzenlemeye yönelik planlar bulunmaktadır.

İsviçre, finansal piyasa katılımcıları için global tanımlama sistemine katkıda bulunacak

4 Aralık 2015'te İsviçre Federal Konsey, Federal Finans Bakanlığı ve Federal İstatistik Ofisi, ülkenin Global LEI Sistemine katılacağını duyurmuştur: "Finansal piyasa katılımcıları için benzersiz bir global tüzel kişi kimlik kodunun kullanımı, finansal verilerin kalitesini iyileştirmeli ve sistemik risklerin değerlendirmesini kolaylaştırmalıdır. İsviçre'de, bu kod Finansal Piyasa Altyapı Kanunu yürürlüğe girdikten sonra türev işlemlerinde raporlama görevleri için ilk kez kullanılacak. Ayrıca, gelecekte bu kodların Federal İstatistik Ofisi tarafından tahsis edilmesi amacıyla temel hazırlanacaktır.

Şimdiye kadar, İsviçre iki gözlemci koltuğu ile LEI ROC'ta temsil edilmiştir. 4 Aralık 2015 alınan kararlardan dolayı, "Federal Konsey, Federal Finans Dairesini (FDF) LEI ROC'un tam üyesi olması ve bu nedenle, LEI standardının daha da geliştirilmesine aktif biçimde katılmaları için yetkilendirmektedir." İsviçre Ulusal Bankası (SNB) ayrıca gözetim komitesi üyesi haline gelmeyi amaçlamaktadır.

LEI ROC'ta FDF'nin üyeliğine paralel olarak, "Federal İç İşleri Dairesi, gelecekte Federal İstatistik Ofisi tarafından İsviçre'de tahsis edilecek LEI numaraları için temeli hazırlayacaktır".

ABD Ulusal Vadeli İşlemler Derneği'nin takas aracısı/büyük takas katılımcısı sicili şimdi LEI'yi içeriyor

Lexology tarafından 8 Aralık 2015'te raporlanan şekilde ABD Ulusal Vadeli İşlemler Derneği (NFA) “takas aracısı/büyük takas katılımcı siciline LEI bilgisini, takas işlemlerinin işlenmesinde rol oynayan bu piyasa katılımcıları ve diğer tüzel kişiler tarafından kullanım bilgisine ait konsolide bir listeyi içeren web sitesine veri dosyasını eklediğini duyurmuştur.” LEI bilgisi içermeyen sicilin orijinal versiyonu 1 Temmuz 2016'da sona erdirilecektir.

NFA “borsada ticari işlem gören vadeli işlem, perakende borsa dışı yabancı para birimi (forex) ve OTC türevleri (takaslar) dâhil olmak üzere ABD türev endüstrisi için kendi kendini düzenleyici bir kuruluştur. NFA, düzenlemeleri geliştirmiş ve yürürlüğe koymuştur, programları sağlamış ve piyasa bütünlüğünü koruyan hizmetleri sunmuştur, yatırımcıları korumakta ve Üyelerimizin düzenleyici sorumluluklarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır ve 30 yılı aşan bir süreyle bunu yapmıştır. NFA Üyeliği "zorunludur ve ABD vadeli işlemler takasları konusunda ve perakende forex piyasasında halka açık olarak iş yapan herkesin aynı yüksek profesyonel davranış standartlarına uymasını temin etmektedir. NFA üyeliği, takas aracıları ve büyük takas katılımcıları için de zorunludur. NFA'nın üyeliği şu anda yaklaşık olarak 4,100 şirkete ve 57,000 çalışana ulaşmaktadır." (NFA web sitesi)

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından teklif edilen güvenlik tabanlı takas verisinin nasıl kullanıma sunulacağına dair düzenleme

Federal Sicil – Birleşik Devletler Hükümeti Günlük Resmi Gazetesi 23 Aralık 2015'te ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonunun (SEC) Takas Kanunu Düzenlemesi 13n-4(b)(5) altında güvenlik tabanlı takas verisi havuzlarının SEC'e güvenlik tabanlı takas verisini (SBS) sunmak zorunda olacağı şekli ve davranışı belirtmek üzere teklif edilen değişikliğe ilişkin yorumu yayımladığını rapor etmektedir. SEC, "SEC'i web sitesinde yayınlanacak ve Finansal ürünleri Biçimlendirme Dili (FpML) ve Finansal Bilgi Paylaşımı Biçimlendirme Dili (FIXML) uluslararası endüstri standartlarına atıfta bulunacak şemalara göre SDR'lerin bu verileri kullanıma sunmalarını zorunlu kılmak için teklifte bulunmaktadır."

Çok sayıda yürürlükteki düzenleme "her bir karşı tarafın kimliğinin güvenlik tabanlı takasın yanı sıra karşı taraflarla ilişkili olan veya sair suretle işleme katılan ancak söz konusu belirli işlemin karşı tarafları olmayan belirli diğer kişilere göre raporlanmasını zorunlu kılmaktadır." SEC'in Global LEI Sistemini "benzersiz tanımlama kodlarını kişilere atayan Uluslararası Tanınan bir Standart Belirleme Sistemi (IRSS) olarak tanıması nedeniyle, bu türdeki kişilerin bir LEI'yi alması zorunludur ve tescilli SDR'lerin bu kişileri tanımlamak için bu LEI'leri kullanmaları zorunludur. Bir LEI alma gerekliliğinin 901(d)(1), 901(d)(2), 901(d)(9), 906(a) ve 906(b) sayılı Düzenlemelerde numaralandırılan tüm kişilere uygulanması nedeniyle, şemalar LEI olmayan tanımlayıcıları içerecektir. Benzer şekilde, şemalar bu türdeki kişilerin bir LEI sahip olmaması nedeniyle, yürütme temsilcisi kimliklerini ve aracı kimlikleri için LEI ve LEI olmayan tanımlayıcıları içerecektir. Ayrıca, 903(a) gerekliliklerini karşılayan hiçbir IRSS'nin şube kimliklerini, tacir kimliklerini ve ticari işlem ofisi kimliklerini atamamış olması veya atamaya ilişkin bir metodolojiyi geliştirmemiş olması nedeniyle, şemalar tescilli SDR'ler tarafından geliştirilen tanımlayıcıları veya metodolojileri içerecektir."

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Benzersiz Ürün Tanımlayıcısı (UPI), Benzersiz İşlem Tanımlayıcısı (UTI), Muhabir Bankacılık, Borsa Dışı (OTC) Türevler, Politika Gereklilikleri, Standartlar, Düzenleme, Uyum, LEI Haberleri