Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

LEI Lightbulb Blog Dizisi No. 14 - Neredesiniz? LEI, Finansal Kuruluşların ISO 20022'de Giderek Büyüyen Bir Sorunu "Çözmelerine" Nasıl Yardımcı Olabilir?

Adres formatlarının küresel çaptaki büyük karmaşıklığı ve tutarsızlığı, finansal kuruluşlar için önemli zorluklar ortaya koymaktadır. Bu blogda, GLEIF İş Operasyonları Müdürü Clare Rowley, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) referans verilerindeki ilgili adres alanlarını ISO 20022 mesajlaşma formatına eşleme özelliğinin neden veri kalitesini iyileştirmenin sağlam bir yolu olduğunu, mali suçlara karşı küresel mücadeleye yardımcı olduğunu ve daha hızlı, daha ucuz, daha şeffaf ve kapsayıcı sınır ötesi işlemleri teşvik ettiğini araştırmaktadır.


Yazar: Clare Rowley

 • Tarih: 2023-09-13
 • Görünümler:

Adresler küresel ekonominin temelini oluşturur. Universal Postal Union'ın belirttiği gibi, "adresler; bireyler, hükümetler ve kuruluşlar arasındaki iletişimi (hem dijital hem de fiziksel) sağlamak için gereken temel bilgilerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır."

Küresel ticarete meşru erişimin sağlanmasındaki temel rol göz önüne alındığında, yanlış, eksik veya uyumsuz adres bilgileri genellikle sınır ötesi ödemelerde kötü amaçlı faaliyetlere işaret eden bir "uyarı işareti" olarak görülmektedir. Suç gelirlerini aklama, terörün finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadeleye yönelik kapsamlı ve tutarlı bir önlemler çerçevesi oluşturan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Tavsiyeleri bunu açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle, FATF Tavsiyesi 16, banka havalelerini gerçekleştiren ve lehdar hakkındaki temel bilgilerin (adres dahil) anında mevcut olmasını ve ödeme mesajına dahil edilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Adres formatları ve ödeme mesajları

Ancak, her ekstra baytın maliyetleri artırdığı ve hızı azalttığı bir ödeme mesajına adres bilgilerinin dahil edilmesi, özel ve benzersiz zorluklar ortaya koymaktadır. Adres yapıları ülkeler ve yetki alanları arasında son derece değişkendir ve çok çeşitli potansiyel kombinasyonlar göz önüne alındığında akıl almaz derecede karmaşık olabilmektedir. Sınır ötesi ödemeler bu karmaşıklığı daha da artırmaktadır. Bu işlemler genellikle farklı dillerde, formatlarda ve konuşma dili tarzlarında adreslere sahip kuruluşları içermektedir.

Buna uyum sağlamak amacıyla, ödeme mesajlaşma standartlarında, karakter sınırlamalı serbest metin satırları veya adres bilgileri için açık alanları tercih edilmiştir. Bu yaklaşım bir dereceye kadar esneklik sunarken (doğal değişkenliği hesaba katmak üzere), aynı zamanda otomasyona da direnmekte, dolayısıyla manuel müdahalenin sıklıkla gerekli olması nedeniyle doğrudan işlemeyi (STP) engellemektedir.

ISO 20022 mesajlaşma standardı, sınır ötesi ödemelerde ve başka alanlarda daha fazla birlikte çalışabilirliği özendirmek üzere ödeme işleme sürecinde daha tutarlı ve yapılandırılmış verilere yönelik daha geniş kapsamlı bir çalışmanın ürünü olarak, belirli adres bilgileri için hayli yapılandırılmış, ayrık, karakter sınırlamalı ögeleri hayata geçirerek bu sorunu çözmeyi amaçlamaktadır.

Bugünden itibaren ISO 20022 kapsamında aşağıdaki adres alanları tanımlanmıştır:

 • Adres Tipi
 • Adres Satırı
 • Departman
 • Alt Departman
 • Sokak Adı
 • Bina Numarası
 • Bina Adı
 • Kat
 • Posta Kutusu
 • Oda
 • Posta Kodu
 • Şehir Adı
 • Şehir Konum Adı
 • Bölge Adı
 • Ülke Alt Bölümü
 • Ülke

Bu tür çok detaylı adres yapıları, kuruluşların aynı adres formatlarını ve dili paylaştığı bazı yurt içi kullanımları gibi durumlarda şüphesiz yararlı olsa da, sınır ötesi ödemelerde sınırlamalar ortaya çıkmaktadır.

Bu hiç de şaşırtıcı değildir; küresel olarak fiziksel adres yapılarında akla gelebilecek her türlü değişiklik için standartlaştırılmış alanlar sunmak neredeyse olanaksız olacaktır. Gerçek dünyadan bir örnek vermek gerekirse, adresi bir binanın üçüncü katı, bir golf sahasının içinde, bir endüstri parkının yakınında, bir çevreyolunun yakınında listelenen bir kuruluş. Benzer şekilde, sokak adlarının nadir olduğu ve adreslerin kentin yerel simgesi yapılarına yakınlığa göre tanımlanmasının gerektiği (örneğin, bir Kilisenin 75 metre kuzeyinde, 50 metre doğusunda) yetki alanları için pratik, ölçeklenebilir çözüm nedir? Farklı dilleri ve yazı sistemlerini ayrıştırma ihtiyacını da eklersek, farklı kuruluşların, adresleri aynı şekilde yorumlayamayacağı açıktır.

LEI'yi ISO 20022 Standardına Eşleme

Bu sorunun üstesinden gelmek, aykırı değerlere (ki bunlar yalnızca daha fazla karmaşıklığa katkıda bulunmaktadır) yanıt olarak daha fazla yapılandırılmış alanlar eklemek yerine, ortak, küresel olarak tutarlı bir başlangıç ​​noktası gerektirir. Bu durum özellikle sınır ötesi ödeme işlemlerinde alacaklı adres bilgileri için geçerlidir. Borçlunun adres bilgileri, borçlu temsilcisinin KYC ana kayıtlarından elde edilebilirken, borçlunun alacaklı adresinin, ISO 20022 formatına göre yorumlaması "sorunlu" olarak kabul edilmektedir.

Neyse ki, adres bilgileri için böylesine yaygın, küresel olarak tutarlı bir başlangıç ​​noktası, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) içerisinde zaten mevcuttur. LEI, bir finansal işleme katılan tüm kuruluşların açık ve benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlayan, adres bilgileri de dahil olmak üzere temel referans verilerine bağlanan 20 karakterli, alfa nümerik bir koddur.

Hayli yapılandırılmış olan ISO 20022 adres formatıyla karşılaştırıldığında LEI, önemli değişkenliği ve esnekliği hesaba katacak şekilde daha akıcı ve asgari düzeyde yapılandırılmıştır. Bu durum, adres formatındaki farklılıkların garanti edildiği sınır ötesi ödemeler bağlamında özellikle önemlidir. Bu, LEI içindeki yapılandırılmış adresin formatının bir ISO 20022 ödeme mesajındaki yapılandırılmış adresin formatıyla tam olarak eşleşmediği anlamına gelse de LEI Dizini, LEI adres verilerini ISO 20022 formatına eşlemek için kullanılabilir.

Basitçe söylemek gerekirse, LEI adres bilgilerinin ISO 20022 ile uyumlu olduğu kabul edilmelidir ve ilgili adres alanları, belirsizliği azaltmak ve STP'yi etkinleştirmek amacıyla LEI referans verilerinden otomatik bir şekilde alınabilir.

GLEIF bu eşlemeyi burada sağlamakta ve finansal kuruluşların, lehdarın kurumsal tanımlayıcısı olarak LEI'yi kullanarak lehdar müşteri bilgilerinin yapılandırılmasının karmaşıklığını azaltma fırsatını vurgulamaktadır. Bu, "temas noktalarını ve müşterilerin üzerindeki etkiyi azaltacak, kaynakları ve yatırımları optimize ederken bankanın müşteri deneyiminde önemli bir iyileşme sağlamasına olanak tanıyacaktır."

GLEIF ayrıca finansal kuruluşlardan, LEI'nin bu mesajların çoğu için zorunlu olması nedeniyle müşteri adresindeki ISO 20022 gerekliliklerini karşılamak üzere LEI referans verilerinden yararlanmanın yararlı ve mantıklı olacağını belirten ve bu yönüyle doğrudan sektörden gelen bir geri bildirim almıştır.

Mali suçlara karşı küresel mücadeleyi desteklemek

LEI adresi verilerini ISO 20022 formatına eşleme özelliğinin önemli sonuçları vardır. Adres doğrulama zorlukları, mali suçlara karşı küresel mücadeleyi desteklemek için veri kalitesini iyileştirmeye yönelik giderek artan acil ihtiyacın simgesidir. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) İnovasyon Merkezi tarafından yapılan bir analiz olan Project Aurora, ödeme mesajlarında yer alan "veri kalitesini ve veri tanımlayıcılarının ve alanlarının standardizasyonunu" temel faktörler olarak tanımlamıştır. Bu, veri paylaşımını, veri standardizasyonunu ve gelişmiş analizi, sınır ötesi etkili suç gelirlerinin aklanması ile mücadele (AML) ve terörün finansmanı ile mücadele (CTF) girişimlerinin temelini oluşturduğunu belirten FATF'ın bulgularını yansıtmaktadır.

Bu yöndeki eğilim göz önüne alındığında, adres bilgilerinin yorumlanmasında zorlukların üstesinden gelmek için LEI'den yararlanmak, yeni ortaya çıkan düzenlemelere uyum sağlamanın güçlü bir yolu haline gelecektir. Daha geniş kapsamlı bakıldığında LEI, tamamen otomatik hale getirilebilen küresel olarak standartlaştırılmış, hafif, etkili ödeme mesajlarını desteklemek için benzersiz avantajlar sunmakta ve daha hızlı, daha ucuz, daha şeffaf ve kapsayıcı sınır ötesi işlemler vaadinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Bu nedenle GLEIF, ISO 20022 uyum gereklilikleri konusundaki Uluslararası Ödemeler Bankası'nın Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (CPMI) istişaresinde sektör genelindeki çeşitli paydaş gruplarıyla kapsamlı bir şekilde etkileşime girmiş ve LEI'nin, ödeme mesajlarında borçlunun/alacaklının tanımlayıcısı olarak tanıtılmasını ve isim ve posta adresinin değiştirilmesine ilişkin olarak İşletme Kimlik Kodu (BIC) ile aynı statünün tahsis edilmesini savunmuştur.

GLEIF ayrıca FATF Tavsiyesi 16'nın planlı incelemesinde, LEI kullanımının değerlendirilmesi için kaçırılmayacak bir fırsatın altını çizmiştir. GLEIF, gönderen veya lehdarın bir tüzel kişilik, bir vakıf veya ulusal kanun kapsamında yasal ehliyete sahip başka herhangi bir kuruluş olduğu durumlarda, LEI'nin kullanılmasının dikkate alınacağını öne sürmektedir. LEI, nitelikli banka havalesine eşlik eden bilgilere dahil edilmelidir.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Clare Rowley, Global Legal Entity Identifier Foundation'da (GLEIF) İş Operasyonları Müdürüdür. Rowley, GLEIF’de çalışmadan önce ABD Federal Deposit Insurance Corporation’da banka çözümleme programlarının iyileştirilmesine yönelik teknolojik girişimleri yönetti ve yüksek riskli mortgage kredilerine ilişkin araştırmalara katkıda bulundu. Rowley, CFA® sertifikasına sahiptir ve Northwestern University'de Öngörücü Analiz alanında master yapmıştır.


Bu makale için etiketler:
Veri Yönetimi, Veri Kalitesi, Açık Veri, Global LEI Dizini, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Düzenleme, Standartlar, LEI Eşleme