Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

LEI Lightbulb Blog Serisi No. 16: Hindistan'a Bakış - Bölüm II: LEI için Sürdürülebilir İvme Mali Suçlarla Mücadelede Bir Yol Çiziyor

Hindistan genelinde LEI'nin kabul görmesi, güçlü düzenleyici savunuculuk ortamında hız kazanmaya devam ederken, finansal suçlarla mücadele eden küresel paydaşlar için zorlayıcı bir emsal ortaya çıkıyor.


Yazar: Vikas Panwar

  • Tarih: 2024-03-21
  • Görünümler:

Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEI) giderek daha fazla benimsenmesi, Hindistan finansal ekosisteminde artan güven ve şeffaflığın teşvik edilmesinde önemli bir rol oynadı. Bu çabaya, birkaç yıl boyunca LEI'yi savunan gelişmiş bir düzenleme gündemini proaktif bir şekilde yönlendiren Hindistan Merkez Bankası (RBI) öncülük etti:

  • Haziran 2017 - LEI, Rupi faiz oranı türevleri, döviz türevleri ve kredi türevleri için tezgah üstü (OTC) piyasalardaki tüm katılımcılar için aşamalı bir şekilde (net değer "dilimleri" temel alınarak) gerekli bir şart olarak zorunlu kılındı.
  • Kasım 2017 - Hindistan'daki bankaların tüm büyük kurumsal borçluları için LEI aşamalı olarak sunuldu. Aralık 2019'un sonundan bu yana bu, LEI'si olmayan kuruluşlara toplam 500 milyon ₹ veya daha fazla riske sahip kredi olanaklarının yenilenmesine veya geliştirilmesine izin verilmeyeceği anlamına geliyor (Şubat 2024 itibarıyla, 500 milyon ₹ yaklaşık 6 milyon ABD Dolarına eş değerdir). Riski 50 milyon ₹ ile 500 milyon ₹ arasında olan borçlular için Nisan 2022'de ayrı bir LEI yol haritası yayımlandı. Bu, kuruluşların 30 Nisan 2024'ten sonra toplamda 100 milyon ₹ ve daha fazla ve 30 Nisan 2025'ten sonra 50 milyon ₹ veya daha fazla riske sahip kredi olanaklarını yenilemek veya geliştirmek için bir LEI'ye ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. Birincil (Kentsel) Kooperatif Bankaları (UCB'ler) ve Bankacılık Dışı Finans Şirketleri (NBFC'ler) dahil olmak üzere herhangi bir bankadan/finans kurumundan fon bazlı ve fon bazlı olmayan toplam riski 5 milyon ₹ ve üzeri olan kurumsal borçluların da LEI kaydı almaları ve "şirket grupları tarafından toplam borçlanmanın değerlendirilmesini ve bir tüzel kişinin/grubun mali profilinin izlenmesini" kolaylaştırmak amacıyla Büyük Kredilere İlişkin Merkezi Bilgi Havuzuna (CRILC) kaydetmeleri zorunlu kılınmıştır.
  • Kasım 2018 - Devlet menkul kıymetler piyasaları, para piyasaları ve türev olmayan döviz piyasaları dahil olmak üzere türev olmayan piyasalar için LEI aşamalı olarak kullanıma sunuldu.
  • Ocak 2021 - LEI, Gerçek Zamanlı Brüt Ödeme (RTGS) ve Ulusal Elektronik Fon Transferi (NEFT) için tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen toplamı 500 milyon ₹ üzerindeki tüm ödeme işlemlerinde zorunlu kılınmış olup, havale eden ve lehdar LEI bilgilerinin alınması için RTGS ve NEFT ödeme mesajlarına özel alanlar eklenmiştir.
  • Aralık 2021 - 500 milyon ₹ ve üzeri sermaye hesabı ve cari hesap işlemleri gibi tüm sınır ötesi işlemler için LEI zorunlu hale getirildi.

RBI'nin LEI'nin benimsenmesini teşvik etmeye yönelik proaktif duruşu diğer düzenleyici kurumlar tarafından desteklendi ve yansıtıldı. Ekim 2018'de, Hindistan Menkul Kıymetler Borsası Kurulu (SEBI), emtia türevleri piyasasındaki Uygun Yabancı Kuruluşların (EFE'ler), müşterini tanı (KYC) gerekliliklerini karşılamak için geçerli bir LEI sağlamasını önerdi. Ardından Haziran 2020'de Hindistan Sigorta Düzenleme ve Geliştirme Otoritesi (IRDAI) 500 milyon ₹ üzerindeki işlemlerle tüm sigortacılar ve onların kurumsal borçluları için LEI'yi zorunlu kıldı.

Düzenleme ivmesi 2023'te de devam etti. RBI tarafından Hindistan finansal sistemi genelinde istikrar ve dayanıklılığı teşvik etmek için önemli bir önlem olarak müjdelenen bir hamleyle SEBI, "LEI tüm finansal hizmetlerde ortak bir tanımlayıcı işlevi gördüğünden, şeffaflığı artırmak ve bir tüzel kişinin finansal maruziyetini izlemek" için borsada işlem gören dönüştürülemez menkul kıymetler, menkul kıymetleştirilmiş borçlanma araçları ve menkul kıymet makbuzlarının ihraççıları için LEI'yi zorunlu kıldı. Ayrıca SEBI, emanetçilere, tahsis eden kurumların LEI kodunu mevcut veya yeni tahsis edilen Uluslararası Menkul Kıymet Kimlik Numarası (ISIN) ile eşleştirmeleri yönünde talimat verdi.

SEBI, "daha iyi risk yönetimi için finansal veri sistemlerinin kalitesini ve doğruluğunu iyileştirmek ve küresel olarak kabul edilen bir kimlik numarası elde etmek amacıyla" bireysel olmayan yabancı portföy yatırımcıları (FPI'ler) için aktif bir LEI'yi de zorunlu kıldı.

Hindistan ekonomisinde güven ve şeffaflığın teşvik edilmesi

Sonuç olarak LEI artık kritik bir iş kolaylaştırıcı olarak Hindistan ekonomisinin yapısına yerleşmiş durumda. GLEIF tarafından 2020, 2021, 2022 ve 2023'te rapor edildiği üzere, Hindistan'ın LEI tahsisi için en fazla büyüyen beş ülke arasında yer alması, talebin sürekliliğini gösteriyor.

LEI tahsis ekosisteminin genişlemesi, artan benimsemeyi destekledi. 2024 yılında, Hindistan'daki önemli Piyasa Altyapı Kurumlarından (MII) biri ve dünyadaki en büyük menkul kıymet saklama kuruluşları arasında yer alan NSDL, Hindistan'daki GLEIF akreditasyonuna sahip ikinci LEI tahsis eden kurum oldu. MNS Kredi Yönetimi Grubu aynı zamanda bölgede faaliyet gösteren ikinci Doğrulama Aracısı oldu. Bu, Rubix Data Sciences'ın 2022'de bu rolü üstlenmesinin ardından geldi. Her iki kuruluş da GLEIF akreditasyonuna sahip bir LEI tahsis eden kurum ve Clearing Corporation of India Ltd.'nin yüzde yüz iştiraki olan Legal Entity Identifier India Ltd. (LEIL) ile birlikte çalıştı.

Doğrulama Aracıları daha basit, daha hızlı ve daha uygun bir LEI tahsis sürecini kolaylaştırmanın yanı sıra LEI'nin Hindistan ekonomisinde daha geniş çapta benimsenmesinin sağladığı fırsatlar konusunda tüzel kişilerin katılımını sağlamada ve onları eğitmede çok nemli bir rol oynuyor.

Hindistan'ın mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerini (MSME'ler) ele alalım. Bu işletmeler, GSYİH'nın %30'una kadar katkıda bulunmalarına rağmen, tam ekonomik potansiyelleri geleneksel olarak kimliklerini kanıtlama ve doğrulama konusundaki yetersizlik nedeniyle, özellikle de sınırlar ötesinde engellenmiş ve kısıtlanmıştır. LEI, güçlü işletme kimlik bilgileri sağlayarak MSME'lerin ticari finansmana erişimini genişletebilir ve yerel ve küresel pazarlarda yeni fırsatlar açabilir.

Uluslararası toplum için de daha büyük dersler var. Hindistan, sayısız kullanım senaryosunda diğer yetki alanları için zorlayıcı bir emsal oluşturarak LEI'nin dönüştürücü potansiyelini proaktif bir şekilde teşvik etme konusunda standart öncüsü oldu. Hindistan'ın başarılarının dünyanın dört bir yanındaki yargı alanları için bir örnek teşkil ettiği küresel mali suçlara karşı devam eden mücadele özellikle önemlidir.

Mali suçlarla mücadelede Hindistan'dan öğrenilenler

RBI'nin Haziran 2022'de yayınlanan "Ödeme Vizyonu 2025", LEI'nin güvenli, rahat ve erişilebilir ödemeler sağlamadaki rolünü açıkça anlatmaktadır. RBI, LEI'nin tüm ödeme faaliyetlerinde kapsamını, kullanımını ve uygunluğunu genişletme hedefini detaylandırırken "LEI kullanımının teşvik edilmesinin ödemelerin daha hızlı izlenmesini, ilgili tarafların benzersiz bir şekilde tanımlanmasını kolaylaştırdığını, daha fazla kesinlik ve şeffaflık sağladığını ve birden fazla uygulamada bir tüzel kişi için tek bir kimliğin benimsenmesine yardımcı olduğunu" açıklıyor.

Bu yetenekler benzersiz olduğundan, RBI'nin Ödemeler Vizyonu 2025, LEI'nin sınır ötesi ödemelerin geliştirilmesine yönelik G20 yol haritasını desteklemek için daha hızlı, daha ucuz, daha şeffaf ve kapsayıcı sınır ötesi işlemleri mümkün kılma yeteneğini kabul ediyor. Yaptırımlar ve izleme listesi taraması, KYC ve müşteri kabulü, dolandırıcılık tespiti ve satıcı dolandırıcılığıyla mücadele, e-fatura mutabakatı ve hesaptan hesaba doğrulama gibi temel sınır ötesi kullanım durumlarını destekleme kabiliyeti de dikkat çekiyor.

Daha da önemlisi, RBI'nin LEI'ye yönelik ilk savunuculuğu artık LEI'nin ISO 20022 ödeme mesajlarına dahil edilmesini destekleyen kilit önemdeki küresel paydaşlar tarafından da tekrarlanıyor. Uluslararası Ödemeler Bankası'nın Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (CPMI), Wolfsberg Grubu ve Swift Ödeme Piyasası Uygulama Grubu (PMPG) bunlar arasında yer alıyor.

LEI'nin sınır ötesi ödemelerde güven ve şeffaflığı artırmada oynayabileceği temel rolün sektörde giderek daha fazla tanındığı göz önüne alındığında, Hindistan'ın uzun süreli uyumlu desteği, LEI'nin benimsenme düzeyini ilerleterek küresel mali suçlarla mücadeleyi üstlenme potansiyelini açıkça ortaya koyuyor.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Vikas Panwar şu anda Hindistan Ülke İşletme Müdürü sıfatıyla Global Legal Entity Identifier Foundation'ı (GLEIF) temsil etmektedir. Bay Panwar, GLEIF ile çalışmaya başlamadan önce Hindistan'daki National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Delhi ofisinde çalıştı. Son görevinde on dört yıl boyunca birçok departmanda çalıştı. Ekip Lideri (Kıdemli Yönetici) olarak Yatırım Fonu alanında Kuzey bölgesini yönetti. Bay Panwar, Bengaluru'daki Ramaiah Yönetim Enstitüsü'nden (MSRIM) MBA derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Veri Yönetimi, Global LEI Dizini, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Düzenleme, Doğrulama Aracıları