Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

LEI: Kurumsal Finans Yöneticileri için Güvenli Ödemeler Ekosisteminin Avantajlarından Yararlanma

İsviçre'deki Association of Corporate Treasurers Yönetim Kurulu üyesi ve European Association of Corporate Treasurers (EACT) Yönetim Kurulu üyesi Guillermo De la Fuente, bu blog yazısında LEI'nin kurumsal finans yöneticileri için faydalarını, destekleyici tedarikçi ekosisteminin gereken dönüşümünü ve daha uyumlu ve güvenli sınır ötesi ödemeler altyapısı potansiyelini inceliyor. Guillermo kısa süre önce GLEIF Tedarikçi ve Hizmet Sağlayıcıları İlişkileri Grubu'nun eş başkanı olarak atandı.


Yazar: Guillermo De la Fuente, İsviçre'deki ACTSR Yönetim Kurulu üyesi ve EACT Yönetim Kurulu üyesi

  • Tarih: 2024-02-06
  • Görünümler:

Kurumsal finans yöneticileri, sınır ötesi ödemelerde LEI'yi giderek daha fazla desteklemektedir. Kurumsal ve finansal kurum dünyasına ilişkin engin deneyiminize ve anlayışınıza göre, neden LEI onlar için çekicidir?

Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEI) uygulanmasıyla kurumsal finans yöneticileri katılım, dolandırıcılığın azaltılması ve operasyonel verimlilik gibi alanlarda çok sayıda avantajı ortaya çıkarabilir. Ancak bu avantajlardan tam anlamıyla yararlanabilmek için maliye yönetimi hizmetleri, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Müşterini Tanı (KYC) ve ödemelere yönelik gözetim araçları sunan tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar dahil olmak üzere kurumsal maliyeyi destekleyen ekosistemin, LEI'yi de etkin olarak dahil edecek şekilde dönüşmesi gerekmektedir.

LEI'nin uygulanmasını ve kullanımını teşvik etme misyonunu üstlenen GLEIF, bunu desteklemek amacıyla, Global Tüzel Kişi Kimlik Kodu Sistemi (GLEIS) içindeki farklı aktörler arasında iletişimi teşvik etmek ve çalışmaları hızlandırmak için yıllardır farklı paydaş gruplarıyla birlikte çalışmaktadır. Bunlar arasında, GLEIF'in yakın zamanda European Association of Corporate Treasurers (EACT) eş başkanlığına davet ettiği kurumsal maliye ekosistemindeki paydaşlar da bulunmaktadır.

Grup, LEI'nin benimsenmesini birlikte teşvik etmek ve GLEIF ile grup üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştıran bir platform sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Grubun 2014 yılında kuruluşundan bu yana, katılım dünyanın her yerinden 40'tan fazla üyeye ulaştı ve yeni üyelerin ilgisi de hâlâ yüksek. Aktif üyelerin en son LEI gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olmalarına ve GLEIF'in farklı iş geliştirme girişimlerine katılmalarına olanak tanıyan köklü bir forumdur.

LEI'nin artık sınır ötesi ödemelerde tüzel kişilerin tanımlanmasına yönelik bir gerçeklik haline gelmesiyle birlikte, bu grubun liderliğinde küresel olarak kurumsal finans yöneticileri topluluğunu temsil etmekten ve onların sesi olmaktan büyük gurur duyuyorum. Gerçek işletmelerin temsilcilerinin, sınır ötesi ödemelerde LEI ile ilişkili sayısız avantajı anlamalarını ve bunlardan yararlanabilmelerini sağlamaktan heyecan duyuyorum. Buna, tüm ödeme akışı boyunca tüzel kişileri tanımlayabilmek de dahildir: Müşterini Tanı ve müşteri katılımı, dolandırıcılık ve sahtekarlık tespiti, fatura mutabakatı, hesaptan hesap sahibine doğrulama ve iyileştirilmiş tarama (ör., izleme listeleri ve yaptırımlar).

Kurumsal finans yöneticilerinin yaşadığı ve LEI'nin en aza indirilmesine yardımcı olabileceği sıkıntılar nelerdir?

Sınır ötesi veri akışlarında uyum eksikliği, şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesini ve suç ağlarının açığa çıkmasını engellemektedir. Bu da genel olarak sınırlı güven, yüksek maliyetler, düşük hız ve yetersiz şeffaflık ile karakterize edilebilecek bir sınır ötesi ödemeler ekosistemi oluşmasına yol açar. Ayrışma, bu zorluğa tutarlı ve ortak bir yanıt verilmesini büyük ölçüde engeller.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bu şeffaflık eksikliğini gidermek için veri paylaşımı ve veri standardizasyonunu anahtar yaklaşımlar olarak belirledi. Bu yaklaşımlar birlikte, suç gelirlerinin aklanmasını önleme (AML) ve sınır ötesi terörizmin finansmanının önlenmesi (CFT) girişimlerini etkili bir şekilde desteklemek için gereken gelişmiş analizi sağlamaktadır. Evrensel tüzel kişi tanımlayıcısı olarak LEI'nin burada yardımcı olabileceği açıkça görülüyor.

Ayrıca Swift Payments Market Practice Group (PMPG), kısa süre önce, LEI'nin ISO 20022 ödeme mesajlarına entegre edilmesinin avantajlarını özetleyen bir makale yayımladı. LEI'nin ISO 20022 ödeme mesajlarında küresel olarak benimsenmesi, finansal standartlarda daha güvenli ve birbirine bağlı bir küresel finansal sistemle sonuçlanma potansiyeline sahip bir dönüşüm anlamına gelir. Sektör bu standardı benimsedikçe veri kalitesi, risk yönetimi ve yasal düzenlemelere uyum üzerindeki olumlu etki giderek daha belirgin hale geliyor.

LEI avantajları, anlık ödemeleri destekleyecek şekilde nasıl genişletilir?

Dünya genelinde dolandırıcılığın azaltılmasını ve mali suçların daha iyi tespit edilmesini destekleyen bir yasama/yasal ekosistemin ortaya çıktığını belirtmek önemlidir. LEI, ISO 20022 ödeme mesajlarına entegre edildiğinde, hem KYC sürecinde hem de hesaptan hesap sahibine doğrulamada şeffaflık ve güven önemli ölçüde artar.

Yalnızca birkaç ay önce Finansal İstikrar Kurulu'nun durum değerlendirmesi raporu, etkili sınır ötesi ödemelerle ilgili zorlukları ortaya koydu ve bazı yetkililer, sınır ötesi ödemelerin işlenme karmaşıklığını ve maliyetini azaltmak için LEI'lerin kullanılma gerekliliğini vurguladı.

Avrupa Birliği, AML kurallarını giderek güçlendiriyor ve LEI'nin hem KYC hem de hesaptan hesaba kullanım durumlarında kullanılmasına yönelik yasal temeli oluşturuyor.

Önerilen AML Düzenlemesi'nin (hâlâ devam eden) 18. Maddesi kapsamında Avrupa Komisyonu, tüzel kişilerle ve kuruluşlarla iş ilişkisi yürüten yükümlü kuruluşlara yönelik koruma sağlamak amacıyla ek durum tespiti kontrolleri getirmektedir. Yeni müşteri doğrulama prosedürünün bir parçası olarak metin, aşağıdaki durumlarla ilgili olarak mümkün olduğunda LEI'nin açıklanmasını zorunlu kılmaktadır:

  • Tüzel kişi;
  • Açık bir vakfın mütevelli heyeti veya benzer bir hukuki düzenlemede eş değer bir pozisyonda bulunan bir kişi;
  • Ulusal yasalara göre hukuki ehliyete sahip diğer kuruluşlar.

Avrupa Anlık Ödemeler Düzenlemesi kapsamında, IBAN adı eşleştirme hükümlerini açıklayan metinde LEI'nin tanıtıldığını görüyoruz. Gelecekteki Anlık Ödemeler mevzuatı, Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının (PSP'ler), ödeme hesabı tanımlayıcısıyla eşleştirme sürecini geliştirmek için ödemeyi yapan kişiye, ödemeyi alanın tüzel kişi olduğu durumlarda ödemeyi alanın LEI'sini kullanma seçeneği sunmasına olanak tanıyacak. Daha da önemlisi, hükümlerin (başlangıçta önerildiği gibi yalnızca anlık kredi transferlerini değil) tüm kredi transferlerini kapsaması bekleniyor; bu da PSP'lerin ödemeyi yapan kişiye normal kredi transferleri için LEI kullanma seçeneğini de sunabileceği anlamına geliyor.

İvmenin oluştuğunu görmek beni çok heyecanlandırıyor: Ülke düzeyinde, Birleşik Krallık ve Hindistan, piyasa altyapılarının LEI'yi nasıl uygulayabileceğine dair parlak örnekler vererek finansal kurumların ve hizmet sağlayıcıların daha iyi hesap veya alacaklı doğrulaması için LEI'den yararlanmasına olanak tanıyor. Anlık Ödemeler mevzuatı ile finansal kuruluşlar ve hizmet sağlayıcıları aynı teknik altyapıları kuracak. Tedarikçi topluluğu artık kurumsal finans yöneticilerinin ödemeler ekosistemi genelinde LEI'nin faydalarını fark edebilmeleri için ürün tekliflerini geliştirme fırsatına sahip. GLEIF tarafından yayınlanan pilot projelerde zaten bazı örnekler görüyoruz. Küresel tedarikçi Moody's, maliye ve ticaret çözümü sağlayıcısı Ceviant ve RegTech ve Finema gibi yenilikçi platformlarla birlikte, katılım sürecini kolaylaştırmak için LEI'den yararlanıyor.

LEI'nin KYC ve hesaptan hesaba doğrulamanın kritik süreçlerine dahil edilmesiyle kurumsal finans yöneticileri, daha iyi kurumsal fatura mutabakatı ve gelişmiş dolandırıcılık ve tedarikçi dolandırıcılığı tespiti gibi aradaki faaliyetlerden tam olarak yararlanabilirler. Ancak tedarikçilerin ve hizmet sağlayıcıların desteği bu gelişimi sağlamak için kesinlikle kritik öneme sahiptir.

Grubun yeni eş başkanı olarak rolünüzü nasıl görüyorsunuz? Stratejik öncelikleriniz nelerdir?

EACT, güçlü AML gerekliliklerini tam olarak desteklemektedir ve güvenlik ile dolandırıcılığın önlenmesi ve kuralların verimliliği arasındaki dengeyi daha da geliştirme potansiyelini görmektedir. KYC yükümlülüklerinin uyumlu hale getirilmesi, kurumsal-banka ilişkilerini yalnızca AB genelinde değil, aynı zamanda küresel olarak düzene sokacak ve basitleştirecektir. Bu da nihayetinde "AML pasaportuna" eş değer bir kavramsal fikirle sonuçlanabilir. Şirketler bu "pasaportu" bir bankayla KYC prosedürünü tamamlayarak alabilir ve daha sonra bunu diğer bankalarla daha kolay müşteri ilişkileri kurmak için kullanabilir. Düzenleme yoluyla gelecek AML çerçevesiyle birlikte bankalar, uyumlaştırılmış KYC gerekliliklerine tabi olacak, dolayısıyla bu uygulanabilecek, keşfedilmeye bekleyen bir seçenek olabilir. vLEI, küresel bir kurumsal kimlik belgesi olarak önemli bir rol oynayacaktır.

Tedarikçi ve Hizmet Sağlayıcılar İlişkileri Grubu halihazırda üyelere LEI konusunda deneyimli tedarikçi topluluğuna giden bir kanal sağlıyor. EACT'in eş başkanı ve temsilcisi olarak görevim gereği, bu grubun üyeleri ile kurumsal maliye topluluğu arasındaki doğrudan etkileşimi genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bunun, iki paydaş grubu arasında daha iyi bir anlayışın geliştirilmesine yardımcı olacağını ve tedarikçi topluluğunun, ödemelerdeki sahtekarlığı azaltmak ve AB anlık ödemeler mevzuatı gibi yeni yasal girişimleri uygulamak için LEI'den yararlanmaya devam ederken dünya genelindeki kurumsal finans yöneticilerini daha iyi desteklemesine olanak sağlayacağını umuyorum.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Guillermo De la Fuente; bankacılık, emtia ticareti, kimya, telekomünikasyon ve uluslararası kuruluşlar gibi birçok sektördeki farklı rollerde 30 yıllık deneyime sahip bir finans uzmanıdır. Şu anda SITA'da Kıdemli Hazine ve Risk Yöneticisi, İsviçre'de Association of Corporate Treasurers Yönetim Kurulu üyesi (ACTSR), European Association of Corporate Treasurers (EACT) ve International Group of Treasury Associations Yönetim Kurulu üyesi görevlerine devam etmektedir. GLEIF'in Tedarikçi ve Hizmet Sağlayıcıları İlişkileri Grubu'nun eş başkanıdır. Bunların öncesinde Guillermo, SHELL'in hem Şeker hem de Etanol için Emtia ticareti kolu olan RAIZEN'de Finans Yöneticisi olarak görev aldı ve aynı zamanda Maliye ve Ödemeler başkanı olarak Fiziksel Parçacıklar Laboratuvarı CERN'e katılmak üzere 1999 yılında taşındığı Cenevre'deki JPMorgan'da Baş Mali Yönetici olarak çalıştı. Guillermo, İspanya'da GE, FLUOR ve DUPONT gibi ABD'nin büyük, çok uluslu şirketlerinde görev aldı.

Guillermo, Houston Üniversitesi'nden MBA diplomasına ve Vergi alanında onur derecesiyle uzmanlaştığı Oviedo Üniversitesi'nde Finans ve Ekonomi Yüksek Lisans diplomasına sahiptir. FACTOFINANCE, ACTSR, EACT ve IGTA'nın yönetim kurullarında yer almaktadır ve aynı zamanda ikamet ettiği belediyenin Meclisine aktif olarak katılan iyi bir vatandaştır. Boş zamanlarında eşi ve oğluyla birlikte Alplerde kayak yapmayı sever.


Bu makale için etiketler:
Müşteri İlişki Yönetimi, Uyum, Veri Yönetimi, Veri Kalitesi, Dijital Kimlik, GLEIF Hizmetleri, Global LEI Dizini, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Yönetim, Müşterini Tanı (KYC), LEI'nin İş Dünyasına Yararları, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), LEI Eşleme, LEI Yenilemesi, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI), Açık Veri, Politika Gereklilikleri, Düzenleme, Risk Yönetimi, Standartlar, Doğrulanabilir LEI (vLEI)