Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

#LEI Lightbulb Blog Dizisinde No. 2 - Odak Noktası Çin: LEI Kullanımını Politika ve Yenilik Aracılığıyla İlerleten Bir Ulus

Çin, düzenleyici bir yol haritasıyla ülke genelinde LEI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Ülke aynı zamanda dijital kimlik ürünlerinde LEI kullanımının da yolunu açıyor. LEI'nin kullanıma sunulması konusundaki güçlü taahhüdü finans ekosistemlerini destekleyecek, uluslararası ticareti destekleyecek ve dijital şeffaflığı geliştirecektir.


Yazar: Xue Tan

  • Tarih: 2021-04-22
  • Görünümler:

Şu anda Çin'de LEI'nin benimsenmesiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bölgedeki düzenleyici kurumlar LEI kullanımını proaktif olarak teşvik etmektedir ve yakın dönemde LEI hacminde görülecek önemli artışlar için dinamik planlar belirlemiştir.

Kaçıranlar için, People’s Bank of China (PBOC), 2020'nin sonunda 2022'ye yönelik bir LEI uygulama yol haritası yayımladı. Bu yol haritası Wikipedia'da şu şekilde açıklanan "One Belt One Road" girişiminin parçasıdır: "[…] 2017 yılında Çin Anayasası'na dahil edildi. Çin hükûmeti girişimi 'bölgesel bağlantıyı geliştirmek ve daha parlak bir geleceği kucaklamak için bir teklif' olarak adlandırıyor." Yol haritası, ulusal planlarda 2020'nin sonu (37.000 etkin LEI) ile 2022'nin sonu (hedef minimum 100.000 adetlik bir LEI hacmidir) arasında LEI tahsisinin minimum %170 oranında artırılacağını göstermektedir.

Ayrı ancak tamamlayıcı bir gelişmede yalnızca bu ay GLEIF, Çin Finansal Sertifikasyon Kurumu'nun (CFCA) dijital sertifikalara eklenmiş LEI'lere ilişkin ilk ticari demo sunumunu memnuniyetle karşılamıştır. CFCA, eş zamanlı olarak Global LEI Sistemi'nde Doğrulama Aracısı rolü üstlenen ilk Sertifikasyon Kurumu olmuştur. CFCA'nın sunduğu bu yenilik Çin pazarındaki ek bir taahhüdü, bu kez dijital sertifikalarda LEI tahsisini kolaylaştırıp destekleyerek göstermektedir. CFCA'nın bu cephedeki erken itici güç durumunu yapılacak diğer benzer demolar için hızlandırıcı görevi yapması umulmaktadır.

Bu iki girişimin birleşimi dikkate değerdir. Bu, bölgedeki düzenleyici kurumlarda ileri seviye bir proaktifliği göstermektedir. Bu da finansal hizmetleri ve bankacılık ekosistemlerini desteklemek, uluslararası ticareti basitleştirmek ve bölgede dijital kimliği geliştirmek için LEI tahsisini artırmaktadır.

GLEIF, anlaşılır bir şekilde Çin'de LEI'nin benimsenmesini ilerletmek için atılan bu adımları destekleyerek düzenleyicilerin öngörüsünü ve proaktifliğini takdir etmektedir. Böyle büyük bir bölgede LEI tahsisini güçlendirme taahhüdü, yalnızca Çin pazarındaki katılımcılara avantajlar sağlamakla kalmayacak aynı zamanda diğer ülkeler ve bölgelerdeki düzenleyicileri de uyum sağlamaya motive etme potansiyeline sahip olacaktır. GLEIF tabii ki durumun böyle olmasını ummaktadır.

Her girişime ilişkin daha ayrıntılı bir özet aşağıda sunulmuştur.

Çin'in LEI Uygulama Yol Haritası: 2020-2022

2020'nin 4. üç aylık döneminde, Çin'deki dört finansal düzenleyici kurum LEI uygulamasına yönelik bir yol haritasının ayrıntılarını veren bir rapor yayımladı. Bu dört kurum şunlardı: PBOC, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu (CBIRC), Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Kurulu (CSRC) ve Devlet Döviz İdaresi (SAFE).

PBOC web sitesinde Çince olarak yayımlanan rapor yol haritasının genel amacını özetleyerek gelecek iki yıl boyunca önemli LEI uygulama kilometre taşlarını ayrıntılarıyla açıklamaktadır.

Bir Regulation Asia makalesinde belirtildiğine göre, Çin'de LEI'nin geniş bir şekilde uygulanmasının amacı ülkenin uluslararası pazarla bağlantı kurmasına yardımcı olmak, Çin'in finans sektörünü açma teklifini desteklemek ve sınır ötesi ticari ve finansal işlemleri kolaylaştırmaktır.

GLEIF, raporun PBOC web sitesindeki bir çevirisiyle uyumlu olarak yol haritasının genel amacının 2022'nin sonu itibarıyla uluslararası standartlara uygun olarak Çin'in finans sisteminde kapsamlı bir LEI kullanım politikası sistemi oluşturmak olduğunu anlamaktadır. LEI'nin, finansal yönetim kurumları tarafından finansal dengeyi sürdürmek ve finansal gözetim uygulamak için kullanılacak yardımcı bir araç olacağını öngörmektedir. Finansal altyapının, finans sektörü birliklerinin ve finans kurumlarının sınır ötesi işlemlerde rol alan tüzel kişilerin müşteri kimliğini belirlemeleri için önemli bir araç olacaktır. Aynı zamanda kurumsal bir pasaport haline de gelecektir.

Bu, PBOC'nin Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC) üyesi rolüyle uyumludur. ROC, finansal riski izleme yeteneğini geliştirmek ve bu standartların bölgeler arasında uyumlaştırılması suretiyle düzenleyici raporlama maliyetlerini azaltmak yoluyla finansal veri raporlamasında kullanılan verilerin kalitesini artırmak üzere genel kamu ilgisini daha fazla çekemeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, Çin makamlarına yönelik olarak bazı aşama amaçları belirlenmiştir:

  1. 2020'nin sonu itibarıyla: Çin ana karasındaki LEI hacmi, tüm finans kurumları, finansal altyapıya üye kurumlar ve sektör birlikleri ile Çin'deki borsaya kote şirketleri kapsayacak şekilde 30.000'e ulaşacaktır. RMB sınır ötesi ödemeleri, dijital RMB sınır ötesi ticareti, nitelikli yabancı kurumsal yatırımcı (QFII) ve RMB nitelikli yabancı kurumsal yatırımcı (RQFII) erişimi, türev ürün alım satımı, menkul kıymet alım satımı ve borsaya kote şirket gözetimi gibi senaryolarında LEI uygulama kuralları önerilecektir. Büyük finansal altyapıyla ilgili finans kurumlarının kodları, birleşik sosyal kredi kodları ve bilgi sistemlerinin kodları ile LEI'yı eşleştirme ve güncellemeye yönelik bir mekanizma kurulacaktır.
  2. 2021'in sonu itibarıyla: Sınır ötesi işlemlerde rol alan ithalatçılar ve ihracatçılar, alım satım kurumları ve finansal olmayan kurumlar arasında kapsamı geliştirme odak noktasıyla Çin ana karasındaki toplam LEI hacmi 50.000'e ulaşacaktır. Finansal pazar işlem raporlama sistemi, kredi puanı ve deniz aşırı kurumlarca özel kurumsal kodların uygulanması gibi alanlarda LEI uygulama kuralları önerilecektir. Finansal yönetim departmanları, finans altyapısı, finans sektörü birlikleri ve finans kurumlarına katma değerli LEI tabanlı veri hizmetleri sunmak için sınır ötesi tüzel kişi bilgi hizmetleri ve dijital kimlik doğrulama platformu açılıp işletilecektir.
  3. 2022'nin sonu itibarıyla: Çin ana karasındaki toplam LEI hacmi 100.000'e ulaşacaktır. Sınır ötesi işlemlerde rol alan finansal olmayan kurumlar arasında kapsamda sürekli iyileştirmeler yapılacaktır. Sınır ötesi yasal kişilerin dijital kimlikleri gibi senaryolarda LEI kullanılacaktır. LEI'nin ticari olarak sürdürülebilir şekilde işletilmesi için bir mekanizma kurulacaktır.


CFCA Kitle Pazar Dijital Kimlik Ürünlerinde Daha Fazla LEI Kullanımı İçin Yolu Açıyor

CFCA, dijial sertifikalara eklenen LEI'lere ilişkin ilk ticari demo sunumunu yaptı. Ayrıca Global LEI Sistemi'nde Doğrulama Aracısı görevi yapan ilk Sertifikasyon Kurumu olarak dijital kimlik ürünü ve hizmet sağlama ile LEI tahsisini de kolaylaştırdı.

CFCA tarafından kaydedilen bu gelişmeler, GLEIF'in CA'lar ve Güven Hizmeti Sağlayıcılar (TSP'ler) ile iş birliği yapması amacıyla oluşturulan bir platform olan GLEIF CA Paydaş Grubu'nun kısa süre önce yapılan tanıtımının ardından gerçekleşti. CFCA'nın kaydettiği ilerlemeler önemli çünkü bu kurum, dijital sertifikalara eklenen kritik bir LEI kitlesine ulaşma amaçlı bu sektör girişiminin yönüyle uyumlu başarıları en erken bildiren kurum.

GLEIF CEO'su Stephan Wolf şu yorumu yapıyor: “CFCA'nın iki cephede de gösterdiği bu ilerleme bizi dünya genelinde dijital sertifikalarda geniş LEI kullanımına bir adım daha yaklaştırdığından son derece memnun edici. Dijital kimlik ürünlerinde evrensel LEI kullanımı hedefini gerçekleştirmek, özel sektör kimlik yönetim uygulamalarında güveni artırmak ve yenilik fırsatları oluşturmak açısından önemli bir adım olacak. Bir LEI ile Global LEI Sistemi'nde tutulan doğrulanmış, düzenli olarak güncellenen ve serbestçe erişilebilen varlık referans verileriyle ilişkilendirilen dijital sertifikaların yönetimi, bir araya getirilmesi ve idamesi daha kolaydır. Sonuç, önemli verimlilikler ve sertifika sahipleri için çok daha az karmaşıklık ile tüm internet kullanıcıları ve dijital alışverişlerde rol alan katılımcılar için daha fazla şeffaflık elde etmek olacaktır.”

Diğer ayrıntılar için lütfen buradaki ilgili basın bültenini okuyun.

GLEIF'in bu yeni "LEI Lightbulb Blog Dizisi" hangi sektör liderleri, yetkililer ve kuruluşların LEI'yi desteklediğini ve neden desteklediğini vurgulayarak kamu sektöründe ve özel sektörlerde, coğrafi bölgelerde ve kullanım senaryolarında LEI'nin kabulünün ve destekçiliğinin kapsamına ışık tutmayı amaçlıyor. GLEIF, güçlü düzenleyici köklerden elde edilen başarının yeni ve gelişen uygulamalar genelinde ilave LEI mevzuatı ve LEI'yi gönüllü benimseme açısından destekçilerden oluşan dip dalgasında ani artış sağladığını göstererek sektörden bağımsız biçimde dünya genelindeki işletmeler için "tek küresel kimlik" sunabilen mevcut ve gelecekteki potansiyel değer hakkında eğitici olmayı ummaktadır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Xue Tan, Global Legal Entity Identifier Foundation'da (GLEIF) Asya bölgesi İş Geliştirme Müdürüdür. Sayın Tan, GLEIF'te çalışmadan önce Çin'de Australia and New Zealand Bank (ANZ) Pekin ofisi'nde Nakit Yönetimi ve KYC/AML işlemlerinden sorumlu olarak çalışmıştır. Bayan Tan, Mannheim Business School'dan MBA derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Yönetim, Açık Veri, Standartlar, Uyum, Düzenleme, Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC)