Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

LEI Lightbulb Blog Serisinde No. 5 -Global Olarak Uyumlu ESG Verileri Toplama ve Raporlamasında Eksik Malzeme? Standartlaştırılmış Dijital Tüzel Kişi Kimlik Doğrulaması

EY'nin 2021 Global Kurumsal Raporlama Anketine göre dünyanın başlıca finans liderlerinin %76'sı global olarak tutarlı çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) standartlarına ihtiyaç duyuyor. Stephan Wolf, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) gibi global bir standartla bütünsel tüzel kişi kimlik doğrulama mekanizması oluşturmanın neden tutarlı, uyumlu ve şeffaf ESG raporlama ve veri alışverişine yönelik temel bir adım olduğunu açıklıyor.


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2022-01-27
  • Görünümler:

ESG verisi ve raporlama şirketlere kaynak bağımlılığı, operasyonel verimlilik ve sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konularında şeffaflığı artırmaları için kullanışlı bir araç sunmaktadır ve sonuç olarak global ölçekte çok sayıda paydaş kritik stratejik iş kararları alırken ESG verilerini kullanmaktadır. Örneğin, yatırımcılar yatırım yaptıkları şirketlerin sürdürülebilirlik geçmişini değerlendirmek isterler ve finansal kurumların sürdürülebilirlikle bağlantılı finans girişimleri için uygunluğu kontrol etmesi gerekir. ESG verilerinin kullanım senaryoları çok sayıdadır ve değişkenlik gösterir.

Standartlaştırılmış tüzel kişi kimlik doğrulaması: ESG raporlamasında kritik bir ihtiyaç

ESG raporlamasında önemli bir talep olan veri toplama ve veri alışverişi günümüzde tüzel kişi kimlik doğrulaması konusunda standardizasyon eksikliği çekmektedir. Bu durum, ESG verilerini global ölçekte bulmayı, karşılaştırmayı ve kullanmayı zorlaştırarak şeffaflık eksikliği ve verimsizliklere neden olmaktadır. Makine tarafından okunabilir, birlikte çalışabilir ve global olarak ilgili veriler olmadan, ESG raporları performans göstergelerini değerlendirmek ve sürdürülebilir yatırımı desteklemek anlamındaki değerini kaybeder çünkü net ve standartlaştırılmış bir tüzel kişi kimlik tanımlama sistemi olmadan, bir şirketin genel faaliyetlerini anlamak mümkün değildir. Dünya genelinde tüzel kişi kimlik doğrulama için sayısız ulusal ve bölgesel standart bulunur ve farklı kimlik kodları ülkelerin ihtiyaçlarını karşılasa da veriler sınır ötesi olarak kaydedilirken ciddi uyuşmazlıklara ve verimsizliklere neden olabilirler.

GLEIF ve Data Foundation tarafından gerçekleştirilen araştırma sırf ABD federal devletinin 50 farklı ve uyumsuz tüzel kişi kimlik tanımlama sistemi kullandığını göstermektedir. Global anlamda farklı kimlik doğrulayıcıların miktarıyla birlikte bu dağılımın arttığı düşünüldüğünde, zorlukları anlamak kolaylaşmaktadır. ESG verilerini kullananlar eşleşen isimle etkileşime geçmek ve çeviri, transliterasyon ve kısaltma standartlarındaki farklılıklarla uğraşmak zorundadır ve bunların hepsi maliyetli, zaman alan ve hataya açık alanlardır. Örneğin, her biri farklı formatlarda mevzuat dosyalarını dolduran dünya genelinde bağlı kuruluşları bulunan çok uluslu bir şirket için bir yatırımcının kuruluşun sahiplik yapısını veya yönetimini net bir şekilde öğrenebilmesinin ne kadar kolay olacağını düşünün. Pek de kolay bir iş olmayacağını söyleyebilirim.

Ayrıca, global olarak zorunlu olan tüzel kişi kimlik doğrulama ve raporlama standartlarının bulunmayışı yeşil göz boyama ve kaynakların yanlış tahsisi gibi diğer yanlış yönlendirici uygulamalar için fırsat yaratır. Raporlanan bilgileri kullanışsız hale de getirir. Örneğin, çok uluslu büyük bir şirketin tedarikçi ağı hakkında bilgi sağlaması istenebilir. Tedarikçi ağı için tutarlı bir global kimlik tanımlama planı şeması olmadan yetkililerin yapacağı en temel analiz bile kısıtlı olacaktır.

LEI nasıl yardımcı olabilir

LEI, pazarlara, ürünlere ve bölgelere göre tüzel kişilikleri tanımlayan evrensel bir sistem ihtiyacına karşılık vererek yalıtılmış yaklaşımın olumsuz etkisinden kaçınır. Makine tarafından okunabilir ve 200'den fazla bölgede kullanılıyor olmasından dolayı sınır ötesinde de kullanışlı olması sayesinde, tüzel kişiliğin global stratejileri, varlıkları, kurumsal yapısı ve değerleri hakkında araştırma yapanlar için güçlü bir araçtır. LEI ile 360 derece görünüm sayesinde tüzel kişilikler bağlı kuruluşları üzerinden yeşil göz boyamayı gizleyemez.

Tüzel kişilikleri çevrimiçi Global LEI Dizini ile kolayca erişilebilen sahiplik yapısını da içeren kilit referans bilgilerine bağlayan uluslararası bir standart ve kod olan LEI sınır ötesinde veri uyumlaştırma sorunlarını aşmaya yardımcı olur ve birlikte işlem görebilir bir kimlik standardı oluşturmayı destekler. Şirket Kimlik Numarası Kodu (BIC) ve Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası (ISIN) gibi tüzel kişilik ve diğer eşleşen kimlik kodlarını açıklayan çoklu veri kaynakları arasında kurumsal bilgilerin analizine imkan sağlayan bir veri bağlantısıdır aynı zamanda. Bir bağlantı olarak LEI yatırımcılar ve finansal kurumlar gibi paydaşların tüzel kişiyle ilgili daha fazla veriye erişebilmelerini sağlar.

Tüm bu nitelikler LEI'nin güçlü, verimli ve etkili global ESG keşfi ve raporlama çerçevesi için kritik ama eksik bileşenleri olan şeffaflık, tutarlılık ve uyumluluğu mükemmel bir şekilde sunabilmesini sağlar.

Bir raporu imzalarken dijital sertifikaya ve/veya imzalayan yetkililerin dijital imzalarına iliştirilirse LEI ESG raporlamasında güven telkin edilmesini sağlar. Bu özellik, son yıllarda birden fazla olayda ve GLEIF’in yayınladığı 2020 yıllık raporunda GLEIF tarafından gösterilmiştir.

Finansal olmayan raporlamada LEI için artan destek: İleriye yönelik önemli bir adım

2021'in 3. Çeyreğinde teşvik edici bir gelişme olarak, Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB) Avrupa Tek Elektronik Formatı raporlama yönergeleri kapsamında raporlama zorunluluğu bulunan şirketler için Standartlar XBRL Sınıflandırmasını yayınladı. Buna, Sınıflandırmanın kalan kimlik kodunu belirsiz bırakmasına rağmen, XBRL Sınıflandırmasında Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımı tavsiyesi de dahildir. Bağlayıcı olmamakla birlikte, XBRL raporlamasında LEI kullanılması tavsiyesi global ESG raporlamasına standardizasyon ve uyumluluk getirmek açısından çok önemli bir adımdır. XBRL raporlarında LEI kullanılması makine tarafından okunabilirliği artırmasının yanında toplanan verilerin karşılaştırılabilirliğini ve kullanılabilirliğini de artıracaktır. Sorunsuz ve verimli bir ESG sınıflandırması değer zinciri oluşturabilmek için şirket bilgilerinin global seviyede etiketlenmesini sağlayan dijital bir çözüm de sunar.

Diğer denetleyiciler LEI'nin finansal olmayan raporlamadaki değerini çoktan farkına vardılar. Örneğin, Eurosystem Yenilenmiş Sürdürülebilir Finans Stratejisi ve Finansal Olmayan Raporlama Direktifi incelemesinde Avrupa Komisyonu kamuoyu görüş alımına verdiği yanıtta LEI'nin finansal ve finansal olmayan bilgileri ve diğer veri kaynaklarını birbirine bağlama konusundaki önemine dikkat çekmiştir. Eurosystem ayrıca LEI''nin dijital çağ yeniliği sağlayacağını ve bu nedenle yeni pazarlarda potansiyel büyümeyi destekleyeceğini ve raporlama yapan kuruluşların maliyetlerini ve operasyonel risklerini azaltacağını vurgulamıştır.

LEI için mevcut desteği değerlendirerek, GLEIF LEI'nin aynı zamanda kamuya açık listelenen şirketlere kıyasla daha az sistematik kapsam bulunan özel listelenmemiş şirketler için veri toplamayı, ESG risklerini bütünleştirmeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olabileceğini belirtmektedir. LEI'nin ESG dereceleri ve veri ürünü sağlayıcıları tarafından durum tespit kontrol listesine dahil edilmesi ön değerlendirme aşamasında bilgileri değerlendirmeye ve tutarsızlıkları tespit etmeye yardımcı olarak yatırım kararlarında yatırımcılara katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak, GLEIF, sürdürülebilir riskleri, fırsatları ve etkileri gösteren güvenebilir, karşılaştırılabilir ve ilgili verilere ulaşmada karşılaşılan mevcut zorlukların ESG veri toplama ve gönderiminin LEI ile sağlanan tüzel kişiliklerin zorunlu benzersiz ve kesin kimlik kodu ile başlaması sağlanarak büyük oranda azaltılabileceğini belirtmektedir. Bu, global ölçekte birlikte kullanılabilecek tutarlı, karşılaştırılabilir ve şeffaf ESG raporlaması ve veri değiş tokuşu için ilk temel adımdır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Uyum, Düzenleme, Standartlar, LEI'nin İş Dünyasına Yararları