Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF tarafından yayınlanan yeni ‘Kayıt Makamları Listesi’, Tüzel Kişi Kimlik Kodu verilerinin güvenilirliğini daha da artırıyor

Yeni GLEIF Kayıt Makamları Listesi, bir tüzel kişi tarafından sağlanan bilgilerin yerel yetkili kaynaktan çapraz referansını standart hale getiriyor


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2016-08-31
  • Görünümler:

31 Ağustos 2016 tarihinde, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından yeni ‘Kayıt Makamları Listesi’ (bkz. aşağıdaki ‘ilgili linkler’) yayınlanmıştır. Liste, 652 ticaret sicilini ve diğer ilgili kayıt makamı kaynaklarını içermektedir ve listedeki her sicile benzersiz bir kod atanmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) tahsis eden kurumlar LEI tahsis süreçlerinde ve raporlamalarında bu kodu referans alacaktır.

GLEIF Kayıt Makamları Listesinin uygulanması, LEI verilerinin güvenilirliğine ve kullanılabilirliğine ayrıca katkıda bulunacaktır.

Özet: Tüzel kişinin verilerinin yetkili yerel kaynak ile çapraz referansı

LEI, finansal işlemlere katılan tüzel kişilerin kimliğinin net ve benzersiz biçimde belirlenmesine olanak tanıyan önemli referans bilgilere bağlanmaktadır. Basit bir şekilde ifade edilirse, kamuya açık LEI veri havuzu finansal pazarlardaki şeffaflığı büyük oranda geliştiren global bir dizin olarak görülebilir. Veri havuzunun bu amacı karşılayabilmesi; güvenilir, açık ve dayanak alınabilecek verilerin mevcudiyetine bağlıdır.

LEI veri kalitesinin güvence altına alınma süreci, kayıt yapan tüzel kişiden başlamaktadır. Kendi kendine kayıt yoluyla, kayıt yapan tüzel kişi tercih ettiği LEI tahsis eden kuruma doğru tüzel kişi referans verilerini sağlamak zorundadır. LEI tahsis eden kurumlar (ayrıca Yerel İşletim Birimleri (LOU'lar) olarak da ifade edilirler) kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri temin ederler ve bir LEI almak isteyen tüzel kişiler için birincil arabirim şeklinde görev yaparlar.

GLEIF tarafından yayınlanan Kayıt Makamları Listesi, tüzel kişi tarafından sağlanan bilgilerin yerel yetkili kaynaktan çapraz referansını ilk kez standart hale getirmektedir. Bu liste ile GLEIF, LEI verilerini kullananların LEI ile diğer veri kaynakları arasında kolaylıkla bağlantı kurmasına olanak tanımaktadır.

LEI tahsis eden kurumlar, yerel yetkili kaynağa çapraz referansın standart hale getirilmesini ve LEI kaydına dâhil edilmesini temin etmelidir

LEI verilerini kullananlar, tüzel kişi ile bağlantılı yetkili kaynağı tanımlayabileceklerdir. İlgili kod, LEI kaydını meydana getiren bilgiler kapsamında bulunacaktır. Tüm LEI kayıtları kamuya açıktır ve GLEIF web sitesinden şu link kullanılarak ücretsiz olarak erişilebilir.

‘Ortak Veri Dosyası’ (CDF) formatı, LEI tahsis eden kurumların LEI ve ilgili referans verileri nasıl rapor ettiğini tanımlar. Bu standart esasında, LEI tahsis eden kurumlar, BusinessRegisterEntityID ('TicaretSiciliTüzelKişiKimliği') alanını kullanarak tüzel kişinin bağlı olduğu yerel yetkili kaynağı tespit edebilecektir. Bu alan iki unsur içermektedir:

  • Register (Sicil): EntityID (sonraki maddeye bakınız) değerini sağlayan ticaret sicilini veya diğer kayıt makamını tanımlayan bir kod. Önümüzdeki dönemlerde bu, GLEIF Kayıt Makamları Listesinde bulunan yetkili kaynağa tahsis edilen kod olacaktır.
  • EntityID (TüzelKişiKimliği): Tüzel kişinin, yetkili kaynakta mevcut olan kimlik kodu (yerel numarası).

EntityID mevcut değilse, sicil bu kimlik numarası olmadan rapor edilebilir.

GLEIF Kayıt Makamları Listesinin uygulanması

GLEIF aşağıdaki kriterler esasında LEI tahsis eden kurumların Kayıt Makamları Listesine uyumunu denetleyecektir:

  • Kayıt Makamları Listesinin yayınlanmasından itibaren on iki ay içerisinde, o tarihten sonra tahsis edilen tüm LEI'lerin %99'u, bu liste ile belirlenen kayıt makamının kodunu ve tüzel kişiyi tanımlamak üzere bu yetkili kaynak tarafından kullanılan EntityID (TüzelKişiKimliği) bilgisini belirtmelidir.
  • Kayıt Makamları Listesinin yayınlanmasından itibaren 18 ay içerisinde, o ana dek tahsis edilmiş olan LEI'lerin %98'i bu gereksinimleri karşılamalıdır.

GLEIF Kayıt Makamları Listesi gelişimini sürdürecektir. Doküman değişiklik istekleri veya yorumlar şu adrese gönderilmelidir RAList@gleif.org.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Kayıt Makamları Listesi, Standartlar, Veri Kalitesi, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Veri Yönetimi