Haber Odası ve Medya GLEIF Videoları ve Podcastleri

GLEIF Kimlik Doğrulama ve Kolay Çevrimiçi Veri Toplama Yoluyla Güveni Güçlendirmek için LEI’lerin Makine Tarafından Okunabilir Mali Raporlara Dahil Edilmesine Öncülük Ediyor


  • Tarih: 2019-07-11
  • Görünümler:

GLEIF, 2018 yıllık raporunu, insan ve makine tarafından okunabilen Inline XBRL ve HTML formatında, ilk defa finansal bilgilere GLEIF’in LEI’si yerleştirilmiş şekilde yayınladı

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) dijital, makine tarafından okunabilir mali dokümanlara Tüzel Kişi Kimlik Kodu’nun (LEI) dahil edilmesine öncülük etti. XBRL International ile ortaklığında GLEIF, 2018 yıllık raporunu, insan ve makine tarafından okunabilen Inline XBRL ve HTML formatında, ilk defa finansal bilgilere GLEIF’in LEI’si yerleştirilmiş şekilde yayınladı. Bu belge global olarak, dosyalayan tüzel kişiyi Global LEI Dizini’nde tutulan doğrulanmış LEI referans verileriyle otomatik olarak ilişkilendiren ilk resmi iş raporu olmuştur.

Bir kurumun – ya da iştirakleri, bağlı şirketleri ve ana şirketlerinin – LEI’sini dijital finansal raporlara yerleştirme süreci, stratejik kararları bildirmek için resmi belgelere itimat eden piyasa katılımcılarının (örneğin ticari faaliyette bulunanlar, yatırımcılar, düzenleyici kurumlar) dosyalayan tüzel kişilik hakkındaki bilgileri hızla ve kolayca konsolide etmesine ve doğrulamasına olanak tanır.

GLEIF’in 2018 yıllık raporunda, GLEIF’in LEI’si ayrıca GLEIF’in imzacı icra kurulu üyelerinin dijital sertifikalarına da yerleştirilmiştir. Bu sertifikalar, ilk defa, imzacının rolünü LEI vasıtasıyla kuruluşla ilişkilendirmekte ve böylece dosyalanan belgenin ve imzacıların aynı kuruluşu temsil ettiğini - otomatik olarak, paylaşılan LEI aracılığıyla - doğrulamak üzere kullanılabilmektedir. Bir şirketin LEI’sini, icra kurulu üyelerinin finansal açıklamaları imzalamak için kullandığı dijital sertifikalarına dahil etmek, verilerin güvenirliğine ve dosyalanan belgeye kamuya açık herhangi bir sunucu aracılığıyla global olarak erişilmesine izin verildiği halde, bilgilerin tahrif edilmediğine ilişkin güvence sağlar.

Bu yaklaşımın finansal piyasa katılımcıları açısından önemli avantajları hakkında ayrıntılı bilgi için bu GLEIF blog yayınına bakın.