Haber Odası ve Medya Basın Açıklamaları

Makine Öğrenimi: GLEIF ve Sociovestix Labs Tarafından Geliştirilen Yeni Açık Kaynak Aracı Her Yerdeki Kurumların Yasal Yapıları Otomatik Olarak Tespit Etmesini ve Standartlaştırmasını Sağlıyor

J.P. Morgan yeni makine öğrenimi aracını başarıyla test etti ve şu anda veri hattına entegrasyonunu değerlendiriyor


  • Tarih: 2022-11-01

Dünyada açık, doğru ve ilgili tüzel kişi tanımlama verilerinin bulunabilirliğini artırma taahhüdü doğrultusunda, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) bir tüzel kişiliğin özel yasal yapısını tanıyan ve ilgili Tüzel Kişi Yasal Yapı (ELF) kodunun otomatik olarak atanmasını sağlayan bir makine öğrenimi aracı geliştirmek için Sociovestix Labs ile işbirliğine gitti. Tüzel Kişi Yasal Yapıları Kod Listesi ISO 20275 standardı "Finansal Hizmetler – Tüzel Kişi Yasal Yapıları'na (ELF)" dayanmaktadır ve her bir tüzel kişilik yasal yapısına dört karakterden oluşan benzersiz bir alfa sayısal kod atar.

Tüzel kişilik yasal yapısı kurumsal kimliği doğrularken ve görüntülerken çok önemli bir bileşendir. Ancak, yargı alanları içinde ve arasında bulunan çok sayıda tüzel kişilik yasal yapıları büyük kuruluşların yasal yapıyı yapılandırılmış veri olarak almalarını zorlaştırmaktadır. GLEIF'in iki milyondan fazla kayıttan oluşan Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) içinde çalışan yeni araç bankaların, yatırım firmalarının, şirketlerin, devletlerin ve diğer büyük kuruluşların ana verilerini geriye dönük olarak analiz etmelerini, yasal adın yapılandırılmamış metninden yasal yapıyı çıkarmalarını ve ISO 20275 standardına göre her tüzel kişilik türüne eşit biçimde bir ELF kodu uygulamalarını sağlar.

Birinci derece global banka, J.P. Morgan yeni aracı başarıyla test etti ve şu anda veri hattına entegrasyonunu değerlendiriyor.

Basın açıklamasını PDF olarak indir
Bilgilendirme grafiğini PDF olarak indir