vLEI

Doğrulanabilir LEI'nin (vLEI) Tanıtımı



GLEIF, bir dizi sektördeki tüzel kişiliklerin otomatik kimlik doğrulama ve diğer doğrulama alanlarındaki küresel ihtiyacını karşılamak için doğrulanabilir LEI (vLEI) adı verilen dijitalleştirilmiş kurumsal kimliğin yeni bir biçimine öncülük etti. vLEI'yi oluşturarak, GLEIF çok paydaşlı bir girişimle kurumsal dijital kimlik için yeni bir küresel ekosistem oluşturmaya öncülük etme konusundaki acil ve karşılanmamış ihtiyaca yanıt veriyor.

vLEI, geleneksel LEI'nin güvenli dijital karşılığı olan basit bir kavram. Diğer bir deyişle, 20 basamaklı LEI kodunun insan müdahalesi olmadan otomatik olarak doğrulanan dijital olarak güvenilir bir versiyonudur.

Yüksek oranda uygulanabilir olmasına, yaygın bir şekilde kullanılmasına ve pek çok yetki bölgesini kapsamasına rağmen dijital sertifikalar, dijital kimlikle ilgili sorunları tamamen çözememiştir. Sertifikalar benzersiz değildir, içerisindeki bilgiler geçerliliğini yitirmiş olabilir ve iptal edilmesi çoğu zaman sorunlara yol açar. Ayrıca aynı anda çok fazla program kullanılmaktadır. Bir ülkede yerel bir programa göre tahsis edilen bir dijital sertifika başka bir ülkedeki sertifika sahibi tarafından kullanılamayabilir. Son olarak, dijital sertifikalar belirli bağlamlara göre uyarlanmış farklı programlara uyum sağlar. Bu sertifikalar kendi başlarına çalışamaz. Dijital sertifikalar GLEIF'in öngördüğü misyonu karşılayamamaktadır: Dünya çapında her işletmenin yalnızca tek bir global kimliğe sahip olması.

Sektör bu sorunları değerlendirmiş ve dijital kimlik yönetimine yeni bir yaklaşım planlamıştır. Kayıt defteri/blok zinciri teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, merkezi olmayan kimlik doğrulama ek özelliği ile dijital kimlik yönetimi artık mümkündür. Kendine Egemen Kimlik (SSI) konseptinin temel alındığı, dijital kimliğin doğrulanması ve teyit edilmesine yönelik bu yeni yaklaşım, başlarda bir kişinin, yani kimlik sahibinin, kişisel verilerinin ne zaman, nasıl ve kime gösterileceği üzerinde kontrol sahibi olması için tasarlanmıştı.

Bu yaklaşım, dijital dünyada kimlik yönetiminin tabiatının ve kişiden tüzel kişiye veya tüzel kişiden tüzel kişiye etkileşimlerin dönüştürülmesi amacıyla tasarlandı. Veri gizliliğinin ve mahremiyetin korunmasını sağlarken aynı zamanda doğrulama işlemlerinde otomasyon ihtiyacını karşılayabilir. LEI bu süreçte önemli bir rol oynar.

Doğrulanabilir Kimlik Bilgileri (VC'ler) ve LEI'nin yükselen rolü

Doğrulanabilir Kimlik Bilgileri, tahrife karşı dayanıklı ancak merkezi olmayan tarzda doğrulanabilen ve dijital olarak imzalanan kimlik bilgileridir. vLEI'ler Trust over IP Gerçek Zincir Veri Kapsayıcısı (ACDC) teknik özelliklerini ( Ana Olay Fatura Altyapısı (KERI) protokolünün (github.com/WebOfTrust/keri) ve İnternet Mühendisliği Görev Kuvveti (IETF) taslak şartnamesini) temel alır.‎‎

GLEIF, LEI'nin organizasyonel kimliğe ilişkin bir güven zinciri oluşturmak için ideal altyapı olduğunu savunmaktadır.

Doğrulanabilir Kimlik Bilgileri olarak LEI: vLEI Güven Zinciri

 • GLEIF Güvenin Kaynağıdır
  • Güven Kaynağı oluşturmak için Kaynak AID (Otonomik Kimlik Kodu)
  • Kimlik bilgileri tahsis etmek için Yetkili AID'ler
 • GLEIF, Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurumlar'dan (QVIs) oluşan güvenilir bir ağ kuracak
 • QVI'lar aşağıdakilere Varlık ve Rol Kimlik Bilgileri tahsis etmeye yetkilidir:
  • Tüzel Kişilikler'e
  • Resmi ya da işlevsel rollerde Tüzel Kişilikler'i temsil eden kişilere

Üç konseptin - LEI tarafından temsil edilen kuruluşun kimliği, bir kişinin yasal ismi tarafından temsil edilen kimliği ve kişinin tüzel kişilik için oynadığı rol - birleştirilmesi suretiyle, vLEI kimlik bilgileri tahsis edilebilir ve kuruluş cüzdanlarının bir parçası olabilir.

LEI'yı dijital araçlara ekleme: Kurumlar, Kişiler ve Rolleri Temsil Etme

Resmi Kurumsal Roller (ISO 5009 standardı) hem Tüzel Kişilik tarafından hem de bir veya daha fazla kamu kaynağı tarafından doğrulanabilir Kişilere Tüzel Kişilikler tarafından tahsis edilen vLEI Rol Kimlik Bilgileri.
Örnekler:

 • Tüzel Kişilik – CEO
 • Tüzel Kişilik – Yönetim Kurulu Başkanı

Tüzel Kişilik tarafından doğrulanabilen, kişilerin Tüzel Kişilik bünyesinde görevlendirilmeleri bağlamında kişilere tahsis edilen vLEI Rol Kimlik Bilgisi.
Örnekler:

 • Tüzel Kişilik – Diğer Çalışanlar
 • Hastane/Muayenehane – Hastalar
 • Topluluk/Ekosistem/Alışveriş/Kayıtlı Üye
 • Güvenilir Tedarikçi/Sağlayıcı/Kayıtlı Üye

vLEI Kimlik Bilgileri'nin ACDC kimlik bilgileri kullanılarak vLEI Güven Zinciri'ne bağlanması, vLEI'lerin kaynağının, hem vLEI Güven Zinciri'nin Güven Kaynağı hem de Global LEI Sistemi'nin operasyonel bütünlüğünü sağlayan varlık gibi GLEIF'a kadar geriye doğru izlenebilmesini sağlar.

Aralık 2020'de GLEIF, global olarak tüm endüstri sektörleri genelinde faaliyet gösteren karşı taraflar arasında anında ve otomatik kimlik doğrulama imkanı sunabilen tamamen dijitalleştirilmiş bir LEI hizmeti oluşturma planlarını duyurdu.

vLEI altyapısı, KERI (Ana Olay Fatura Altyapısı) protokolünü kullanarak ağ örgüleri ağıyla gerçek evrenselliğe ve taşınabilirliğe ulaşacak. Blok zincirin, kendine egemen kimliğin ve diğer merkezi olmayan anahtar yönetim platformlarının hepsini destekleyebilecek. vLEI'ler kayıt defterlerinin merkezsizleşmesini ve bulutların performans ve kontrolünü destekleyerek hem kayıt defterlerinde hem de bulut altyapılarında kullanılabilir olacak. Taşınabilirlik GLEIF'in vLEI ekosisteminin vLEI'yi destekleyen tüm kayıt defteri temelli ekosistemlerini birleştirebilmesine imkan sağlayacak.

Ağ örgülerinden bir ağ Gerçek evrensellik ve taşınabilirlik

Tüm ağlara tarafsız ve birlikte çalışabilir

vLEI'lerin tahsis edilebilmesi, doğrulanabilmesi ve geri alınması için gerekli olan özelliklerin geliştirilmesi blok zincirinde veya dağılmış kayıt defteri teknolojisinde gerçekleştirilmek zorunda değildir.

Bu, GLEIF'in hiçbir özel uygulama, masraf ve operasyon maliyetine gerek olmadan her türlü blok zinciri veya dağılmış kayıt defteri teknolojili SSI ağına veya bulut altyapısına bağlanmasına imkan tanır.