vLEI

vLEI Ekosistemi Yönetim Çerçevesi'nin TanıtımıGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Trust over IP Yönetim Meta Modeli'ni temel alan doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi'ni yayımladı. Baştan sona GLEIF'in var olan LEI yönetimini tamamlamak üzere tasarlanan vLEI Ekosistemi Yönetim Çerçevesi, vLEI operasyonel modelini tanımlıyor ve yeni dijital güven ekosisteminin vLEI tahsis kurumlar dizisinin Global LEI Sistemi'nde nasıl yeterlik kazanacağını ve rollerini nasıl yerine getirebileceğini açıklıyor.

Trust over IP Yönetim Meta Modeli

Bir yılda hazırlanan çerçeve, ev sahipliğini Linux Foundation'ın yaptığı Trust over IP Foundation'ın standartları ve önerileriyle tam uyumlu olarak oluşturuldu. Bu çerçeve, ToIP Yönetim Modeli temel alınarak geliştirilen en kapsamlı Yönetim Çerçevesi'dir.

Çerçeve, vLEI Yeterlilik Programı, esas anahtar ve kimlik bilgisi yönetim hizmetleri ve GLEIF ile vLEI tahsis eden kurumlar ağı arasındaki bilgi paylaşımına yönelik bir iletişim platformu dahil olmak üzere GLEIF'in sağladığı hizmetlerle birlikte vLEI ekosisteminin geliştirilmesini şekillendirecek yönetim yapıları ve süreçleri hakkındaki temel ayrıntıları sunuyor.

Ekosistem Yönetim Çerçevesi'ne ait belgeler Ana Belge, bir veya daha fazla Kontrollü Belge (çerçeveyle ilgili özel konulara odaklanan ayrı destekleyici belgeler), Kimlik Kodu ve Kimlik Bilgisi Yönetim Çerçeveleri'nden oluşur.

Ana Belge

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Ana Belgesi (Verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Primary Document)

Ana belge, çerçevenin birincil belgesidir. GLEIF, Ana Belge'nin çerçeveyi okumaya başlamak için mükemmel bir yer olduğunu belirtmektedir.

Kontrollü Belgeler

vLEI Tahsis Eden Kurum Yeterlilik Programı Belgeleri

Yetkili vLEI tahsis eden kurumların rolleri ve sorumluluklarına özel bazı Kontrollü Belgeler mevcuttur. Bu belgeler çerçevenin Yasal Sözleşme bölümünün parçasıdır. Ana yasal belge, yedi adet eki bulunan vLEI Tahsis Eden Kurum Yeterlilik Sözleşmesi'dir.

vLEI Tahsis Eden Kurumun Yeterliliğine ilişkin belgelerin tamamına bu bağlantıdan erişim sağlayabilirsiniz.

Kimlik Kodu ve Kimlik Bilgisi Yönetim Çerçevesi

Kimlik Kodu Yönetim Çerçevesi, GLEIF'in Otonomik Kimlik Kodları'na (AID'ler) odaklanır. Her vLEI Kimlik Bilgisi, dört vLEI Kimlik Bilgisi türünün her biri için bir adet olmak üzere kendi Kimlik Bilgisi Yönetim Çerçevesi'ne sahiptir. Bu çerçeveler her vLEI Kimlik Bilgisi'nin tahsis edilmesi, doğrulanması ve geri alınmasıyla ilgili politikalar ve gerekliliklerin yanı sıra teknik şemanın bağlantısıyla birlikte her kimlik bilgisinde yer alan alanları içerir.

GLEIF Kimlik Kodu Yönetim Çerçevesi (GLEIF Identifier Governance Framework)

vLEI Ekosistemi'ndeki GLEIF Kaynak Otonomik Kimlik Kodu ve GLEIF Yetkili AID'lerinin kullanımı için geçerli olan amaç, ilkeler, politikalar ve şartnamelerin ayrıntılarını içeren belge.

Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum vLEI Kimlik Bilgisi Yönetim Çerçevesi (Qualified vLEI Issuer vLEI Credential Governance Framework)

GLEIF tarafından Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurumlar'a tahsis edilecek bu vLEI Kimlik Bilgisi'ni sağlama gerekliliklerinin ayrıntılarını içeren ve Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurumlar'ın Tüzel Kişilik vLEI Kimlik Bilgileri, Tüzel Kişilik Resmi Kurumsal Rolü vLEI Kimlik Bilgileri ve Tüzel Kişilik Katılımı Bağlam Rolü vLEI Kimlik Bilgileri tahsis etmesini, doğrulamasını ve geri almasını sağlayan belge.

Tüzel Kişilik vLEI Kimlik Bilgisi Yönetim Çerçevesi (Legal Entity vLEI Credential Governance Framework)

Bir Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum tarafından bir Tüzel Kişilik'e tahsis edilen bir vLEI Kimlik Bilgisi, varlık düzeyi vLEI Kimlik Bilgisi gerekliliklerinin ayrıntılarını içeren belge.

Tüzel Kişilik Resmi Kurumsal Rolü vLEI Kimlik Bilgisi Yönetim Çerçevesi (Legal Entity Official Organizational Role vLEI Credential Governance Framework)

Bir Tüzel Kişilik'in resmi temsilcilerine tahsis edilen vLEI Rol Kimlik Bilgileri'ne ilişkin gerekliliklerin ayrıntılarını içeren belge. Bu vLEI Kimlik Bilgileri, bir veya daha fazla herkese açık kaynağa göre resmi rollerdeki kişilerin doğrulanmasından sorumlu Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurumlar tarafından tahsis edilir.

Tüzel Kişilik Katılımı Bağlam Rolü vLEI Kimlik Bilgisi Yönetim Çerçevesi (Legal Entity Engagement Context Role vLEI Credential Governance Framework)

İşlevsel veya diğer katılım bağlamında resmi roller dışında rollerde bulunan Tüzel Kişilik'in resmi temsilcilerine tahsis edilen vLEI Rol Kimlik Bilgileri'ne ilişkin gerekliliklerin ayrıntılarını içeren belge. Bu vLEI Rol Kimlik bilgileri Tüzel Kişilik'in kendisi tarafından tahsis edilip geri alınabilir ya da bir Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum bir Tüzel Kişilik'e bu katma değerli hizmetleri sağlayabilir.

Kalan Kontrollü Belgeler

Sözlük

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Sözlüğü (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Glossary)

Tanımlanan tüm terimlerin listelendiği bir belgeye çerçeve belgelerinde değinilmiştir.

Risk Değerlendirmesi

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Risk Değerlendirmesi (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Risk Assessment)

vLEI Ekosistemi ve Altyapısı'nın çalışmasıyla ilgili belirli risk kategorilerini değerlendiren belge. Çerçevenin amaçlarına yönelik olarak Risk Değerlendirmesi ayrı bir belge olsa da, GLEIF bünyesindeki sorumlu yöneticiler bu riskleri GLEIF risk kaydının parçası olarak yönetir.

Güven Sağlama ve Sertifikasyon

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Güven Sağlama Çerçevesi (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Trust Assurance Framework)

Bu belgede, diğer çerçeve belgelerindeki "ZORUNLULUK" ifadelerine odaklanılır ve bu ifadelerle uyumluluğu değerlendirmek için kullanılacak hizmetler/süreçler belirtilir.

Teknik Gereklilikler

Çerçevenin Teknik Gereklilikleri için açıklama gerektirmeyen başlıklara sahip iki ayrı Kontrollü Belge mevcuttur.

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Teknik Gereklilikler 1. Bölüm KERI Altyapısı (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Technical Requirements Part 1 KERI Infrastructure)

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Teknik Gereklilikler 2. Bölüm vLEI Kimlik Bilgileri (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Technical Requirements Part 2 vLEI Credentials)

Bilgiye Güven Gereklilikleri

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Bilgiye Güven Politikaları (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Information Trust Policies)

Bu belgede, çerçeve için bilgi güvenliği, gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlük politikaları işlemleri tanımlanmaktadır.

Çerçeve GLEIF tarafından sürdürülür ve yılda bir kez düzeltme için incelenir.


İndirilebilir İlgili Dosyalar

PDF olarak indirin: vLEI ile İlgili Soru-Yanıt Bölümü (vLEI Q & A)