vLEI

vLEI Ekosistemi Yönetim Çerçevesi'nin TanıtımıGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Trust over IP Yönetim Meta Modeli'ni temel alan doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi'ni yayımladı. Baştan sona GLEIF'in var olan LEI yönetimini tamamlamak üzere tasarlanan vLEI Ekosistemi Yönetim Çerçevesi, vLEI operasyonel modelini tanımlıyor ve yeni dijital güven ekosisteminin vLEI tahsis kurumlar dizisinin Global LEI Sistemi'nde nasıl yeterlik kazanacağını ve rollerini nasıl yerine getirebileceğini açıklıyor.

Trust over IP Yönetim Meta Modeli

Bir yılda hazırlanan çerçeve, ev sahipliğini Linux Foundation'ın yaptığı Trust over IP Foundation'ın standartları ve önerileriyle tam uyumlu olarak oluşturuldu. ToIP Yönetim Çerçevesi Meta Modeli temel alınarak geliştirilen en kapsamlı Yönetim Çerçevesidir.

Çerçeve, vLEI Yeterlilik Programı, esas anahtar ve kimlik bilgisi yönetim hizmetleri ve GLEIF ile vLEI tahsis eden kurumlar ağı arasındaki bilgi paylaşımına yönelik bir iletişim platformu dahil olmak üzere GLEIF'in sağladığı hizmetlerle birlikte vLEI ekosisteminin geliştirilmesini şekillendirecek yönetim yapıları ve süreçleri hakkındaki temel ayrıntıları sunuyor.

Ekosistem Yönetim Çerçevesi'ne ait belgeler Ana Belge, bir veya daha fazla Kontrollü Belge (çerçeveyle ilgili özel konulara odaklanan ayrı destekleyici belgeler), Kimlik Kodu ve Kimlik Bilgisi Yönetim Çerçeveleri'nden oluşur.

vLEI Ekosistem Yönetim Çerçevesi Değişim Geçmişinin Özeti

EGF Versiyonu Belge Adı Belge Sürümü Belge Sürüm Tarihi
1.0 Primary Document 1.1 August 30, 2023
GLEIF Identifier Governance Framework 1.0 December 16, 2022
Qualified vLEI Issuer Identifier and vLEI Credential Governance Framework 1.2 August 30, 2023
Legal Entity vLEI Credential Governance Framework 1.1 August 30, 2023
Qualified vLEI Issuer Authorization vLEI Credential Framework 1.1 August 30, 2023
Legal Entity Official Organizational Role vLEI Credential Framework 1.1 August 30, 2023
Legal Entity Engagement Context Role vLEI Credential Framework 1.1 August 30, 2023
Technical Requirements Part 1: KERI Infrastructure 1.1 April 3, 2023
Technical Requirements Part 2: vLEI Credentials 1.0 December 16, 2022
Technical Requirements Part 3: vLEI Credential Schema Registry 1.0 December 16, 2022
Glossary 1.2 August 30, 2023
Business Requirements 1.0 December 16, 2022
Governance Requirements 1.0 December 16, 2022
Trust Assurance Framework 1.2 August 30, 2023
Risk Assessment 1.1 April 3, 2023
Information Trust Policies 1.0 December 16, 2022
vLEI Issuer Qualification Agreement 1.1 August 30, 2023
Appendix 1: Non-disclosure Agreement (NDA) 1.2 August 30, 2023
Appendix 2: vLEI Issuer Qualification Program Manual 1.1 August 30, 2023
Appendix 3: vLEI Issuer Qualification Program Checklist 1.3 August 30, 2023
Appendix 4: vLEI Issuer Contact Details 1.1 August 30, 2023
Appendix 5: Qualified vLEI Issuer Service Level Agreement 1.2 December 16, 2022
Appendix 6: Terms of Use Qualified vLEI Issuer Trustmark 1.1 August 30, 2023
Appendix 7: Qualified vLEI Issuer – Legal Entity Contract Terms 1.1 August 30, 2023

Ana Belge

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Ana Belgesi (Verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Primary Document)

Ana belge, çerçevenin birincil belgesidir. GLEIF, Ana Belge'nin çerçeveyi okumaya başlamak için mükemmel bir yer olduğunu belirtmektedir.

Kontrollü Belgeler

vLEI Tahsis Eden Kurum Yeterlilik Programı Belgeleri

Yetkili vLEI tahsis eden kurumların rolleri ve sorumluluklarına özel bazı Kontrollü Belgeler mevcuttur. Bu belgeler çerçevenin Yasal Sözleşme bölümünün parçasıdır. Ana yasal belge, yedi adet eki bulunan vLEI Tahsis Eden Kurum Yeterlilik Sözleşmesi'dir.

vLEI Tahsis Eden Kurumun Yeterliliğine ilişkin belgelerin tamamına bu bağlantıdan erişim sağlayabilirsiniz.

Kimlik Kodu ve Kimlik Bilgisi Yönetim Çerçevesi

Kimlik Kodu Yönetim Çerçevesi, GLEIF'in Otonomik Kimlik Kodları'na (AID'ler) odaklanır. Her vLEI Kimlik Bilgisi, dört vLEI Kimlik Bilgisi türünün her biri için bir adet olmak üzere kendi Kimlik Bilgisi Yönetim Çerçevesi'ne sahiptir. Bu çerçeveler her vLEI Kimlik Bilgisi'nin tahsis edilmesi, doğrulanması ve geri alınmasıyla ilgili politikalar ve gerekliliklerin yanı sıra teknik şemanın bağlantısıyla birlikte her kimlik bilgisinde yer alan alanları içerir.

GLEIF Kimlik Kodu Yönetim Çerçevesi (GLEIF Identifier Governance Framework)

vLEI Ekosistemi'ndeki GLEIF Kaynak Otonomik Kimlik Kodu ve GLEIF Yetkili AID'lerinin kullanımı için geçerli olan amaç, ilkeler, politikalar ve şartnamelerin ayrıntılarını içeren belge.

Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum Kimlik Kodu ve vLEI Kimlik Bilgisi Yönetim Çerçevesi (Qualified vLEI Issuer Identifier and vLEI Credential Governance Framework)

Belge, Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum Yetkili AID'leri ve vLEI Kimlik Bilgisi (Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum vLEI Kimlik Bilgisi) için yetkili Yönetim Çerçevesidir. vLEI Ekosistemi'ndeki Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum Yetkili AID'leri ve QVI Kimlik Bilgisi kullanımı için geçerli olan amaç, ilkeler, politikalar ve şartnameleri belirtir.

Tüzel Kişilik vLEI Kimlik Bilgisi Yönetim Çerçevesi (Legal Entity vLEI Credential Governance Framework)

Bir Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum tarafından bir Tüzel Kişilik'e tahsis edilen bir vLEI Kimlik Bilgisi, varlık düzeyi vLEI Kimlik Bilgisi gerekliliklerinin ayrıntılarını içeren belge.

Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum Yetkilendirme vLEI Kimlik Bilgisi Çerçevesi (Qualified vLEI Issuer Authorization vLEI Credential Framework)

vLEI Rol Kimlik Bilgilerinin verilmesi ve iptali için Tüzel Kişilik Yetkili Temsilcisi (LAR) tarafından QVI'ya basit, güvenli ve emniyetli bir şekilde talimatların ve yetkilerin gönderilmesini sağlayan Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum Yetkilendirme vLEI Kimlik Bilgisinin gerekliliklerini içeren belge.

Tüzel Kişi Resmi Kurumsal Rolü vLEI Kimlik Bilgisi Yönetim Çerçevesi (Legal Entity Official Organizational Role vLEI Credential Governance Framework)

Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum tarafından bir Tüzel Kişilik'in resmi temsilcilerine tahsis edilen vLEI Rol Kimlik Bilgileri'ne ilişkin gerekliliklerin ayrıntılarını içeren belge.

Tüzel Kişilik Katılımı Bağlam Rolü vLEI Kimlik Bilgisi Yönetim Çerçevesi (Legal Entity Engagement Context Role vLEI Credential Governance Framework)

İşlevsel veya diğer katılım bağlamında resmi roller dışında rollerde bulunan Tüzel Kişilik'in resmi temsilcilerine tahsis edilen vLEI Rol Kimlik Bilgileri'ne ilişkin gerekliliklerin ayrıntılarını içeren belge. Bu vLEI Rol Kimlik bilgileri Tüzel Kişilik'in kendisi tarafından tahsis edilip geri alınabilir ya da bir Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum bir Tüzel Kişilik'e bu katma değerli hizmetleri sağlayabilir.

Kalan Kontrollü Belgeler

Sözlük

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Sözlüğü (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Glossary)

Tanımlanan tüm terimlerin listelendiği bir belgeye çerçeve belgelerinde değinilmiştir.

Risk Değerlendirmesi

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Risk Değerlendirmesi (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Risk Assessment)

vLEI Ekosistemi ve Altyapısı'nın çalışmasıyla ilgili belirli risk kategorilerini değerlendiren belge. Çerçevenin amaçlarına yönelik olarak Risk Değerlendirmesi ayrı bir belge olsa da, GLEIF bünyesindeki sorumlu yöneticiler bu riskleri GLEIF risk kaydının parçası olarak yönetir.

Güven Sağlama ve Sertifikasyon

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Güven Sağlama Çerçevesi (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Trust Assurance Framework)

Bu belgede, diğer çerçeve belgelerindeki "ZORUNLULUK" ifadelerine odaklanılır ve bu ifadelerle uyumluluğu değerlendirmek için kullanılacak hizmetler/süreçler belirtilir.

Yönetim Gereklilikleri

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Yönetim Gereklilikleri (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Governance Requirements)

Bu belge, GLEIF'in Düzenleyici Gözetim Komitesi tarafından düzenleyici gözetimini de içeren Global LEI Sistemi içindeki rolünde GLEIF'in yönetimini belirtir. Her LEI, GLEIF'i Global LEI Sistemi içinde yönetim rolüne yerleştiren bu yönetime göre yönetilmelidir.

İş Gereklilikleri

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi İş Gereklilikleri (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Business Requirements)

Bu belge, GLEIF ve Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurumlar'ın (QVI'lar) vLEI hizmetleri için belirli iş gerekliliklerini belirtir.

Teknik Gereklilikler

Çerçevenin Teknik Gereklilikleri için açıklama gerektirmeyen başlıklara sahip üç ayrı Kontrollü Belge mevcuttur.

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Teknik Gereklilikler 1. Bölüm: KERI Altyapısı (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Technical Requirements Part 1 KERI Infrastructure)

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Teknik Gereklilikler 2. Bölüm: vLEI Kimlik Bilgileri (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Technical Requirements Part 2 vLEI Credentials)

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Teknik Gereklilikler 3. Bölüm: vLEI Kimlik Bilgisi Şema Kaydı (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Technical Requirements Part 3: vLEI Credential Schema Registry)

Bilgiye Güven Politikaları

doğrulanabilir LEI (vLEI) Ekosistemi Yönetim Çerçevesi Bilgiye Güven Politikaları (verifiable LEI (vLEI) Ecosystem Governance Framework Information Trust Policies)

Bu belgede, çerçeve için bilgi güvenliği, gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlük politikaları işlemleri tanımlanmaktadır.

Ekosistem Yönetim Çerçevesi GLEIF tarafından sürdürülür ve yılda bir kez düzeltme için incelenir.