vLEI vLEI Tahsis Eden Kurumun Yaşam Döngüsü

Yeterlilik ProgramıYetkili vLEI Tahsis Eden Kurum olmak isteyen tüm kuruluşların aşağıdaki üç adımdan oluşan GLEIF Yeterlilik Programı'nı başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

 1. Adım: Yeterlilik Programı'nın Başlatılması
  Yeterlilik Programı'nın başlatılmasından önce Aday vLEI Tahsis Eden Kurumlar gibi ilgili kuruluşların vLEI Ekosistemi'ndeki rolleri ve Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurumların işlevleri ve faaliyetlerini anlamak için vLEI Tahsis Eden Kurum Yeterlilik Programı Kılavuzunu ve programa yönelik tüm gerekli bilgileri gözden geçirmesi gerekir.


  Yeterlilik Programı'nın başlatılması için Aday vLEI Tahsis Eden Kurumların yetkili bir imzacı tarafından imzalanmış Gizlilik Anlaşmasını (NDA) qualificationrequest@gleif.org adresine göndermesi gerekir.
 2. Adım: Yeterlilik Programı'nın Gereksinimlerinin Uygulanması
  Bir sonraki adım, Aday vLEI Tahsis Eden Kurumun, vLEI Tahsis Eden Kurum Yeterlilik Programı Kontrol Listesi bağlantısında ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Gizlilik Sözleşmesini gönderdikten sonraki altmış takvim günü içinde tam yeterlilik belgelerini inceleme için GLEIF'e sunmasını gerektirir (Lütfen dikkat: GLEIF, Aday QVI'ların Yeterlilik Kontrol Listesini tamamlamak amacıyla kullanmaları için çevrimiçi bir araç sağlamıştır. GLEIF Yeterlilik Ekibi, bir Yeterlilik talebi gönderildikten sonra Aday QVI'lara araca erişmeleri için gereken bilgileri sağlayacaktır). GLEIF'ın belgelerin tamlığına ilişkin geri bildirim sağlaması için sahip olduğu süre on takvim günüdür. Başvuru tamamlanmış olarak kabul edildikten sonra GLEIF'ın başvuruyu değerlendirmesi ve Aday vLEI Tahsis Eden Kuruma başvurunun durumunu bildirmesi için sahip olduğu süre en fazla altmış takvim günüdür.


  Yeterlilik belgelerinin başarıyla değerlendirilmesinin ardından, Aday vLEI Tahsis Eden Kurumun GLEIF tarafından sağlanan vLEI yazılımının kurulumunu yapması ve vLEI Kimlik Bilgileri'nin tahsis edilmesi, doğrulanması, iptal edilmesi ve ana döngüsünün sağlanması gibi işlemleri yapabilmek için vLEI Tahsis Eden Kurum servislerini test etmesi gerekir. vLEI faaliyetlerinin testlerinin zamanlaması ve ayrıntılı planlaması GLEIF ve Aday vLEI Tahsis Eden Kurum tarafından onaylanır.


  Aday vLEI Tahsis Eden Kurum bu süreçte başvurusu hakkında geri bildirim alır ve gerektiğinde ek bilgi vermesi istenebilir. Ayrıca, GLEIF istek üzerine ek destek sağlamak amacıyla Aday vLEI Tahsis Eden Kurum ile destek görüşmeleri planlayabilir. Aday vLEI Tahsis Eden Kurumun GLEIF tarafından belirtilen bütün sorunları düzeltmesi gerekir.
 3. Adım: Yeterlilik Anlaşmasını İmzalama
  Yukarıda bahsedilen adımların başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, Aday vLEI Tahsis Eden Kurum yeterlilik başvurusuna ilişkin son karar hakkında bilgilendirilir. Yeterlilik başvurusunun onaylanması için Aday vLEI Tahsis Eden Kurumun GLEIF ile vLEI Tahsis Eden Kurum Yeterlilik Sözleşmesini imzalaması gerekir. Sonrasında Aday vLEI Tahsis Eden Kurum, Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum olur ve vLEI Kimlik Bilgileri'ni tahsis etmek üzere yetkilendirilir. Ayrıca, Yetkili vLEI Tahsis Eden Kuruma GLEIF tarafından Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurum vLEI Kimlik Bilgileri ve TrustMark verilir.


  GLEIF yeterliliği, Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurumun sunulan materyaller ve gerçekleştirilen testler esasında GLEIF kalite ve performans standartlarını karşıladığını veya aştığını teyit eder. GLEIF yılda en az bir kez Yıllık vLEI Tahsis Eden Kurum Yeterliliği üzerinden Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurumun beklenen kurum içi kontrollerle ve standartlarla uyumluluğunu yeniden doğrular.