LEI hakkında Kod Listeleri

GLEIF Kabul Edilmiş Yasal Yargı Alanları Kod ListesiGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) “Kabul Edilmiş Yasal Yargı Alanları Kod Listesi”ni yayınlıyor (Accepted Legal Jurisdictions Code List) (aşağıdan indirilebilir). Liste, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) Standardı 3166’yı esas alır ve 300’ün üzerinde farklı kod belirtir.

Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Ortak Veri Dosyası (CDF) formatları versiyon 2.1 tanımına göre, “Yasal Yargı Alanı” yasal kuruluşun yargı alanı, yani Tüzel Kişi yasal yapısının ortaya çıktığı yerdir. LEI-CDF formatı versiyon 2.1 xml şeması, “Yasal Yargı Alanı” alanını ISO 3166 standardına uygun bir tip yargı alanı kodu değeriyle doğrular; bu değer:

  • ISO 3166-1 alpha-2’ye uygun 2 karakterli bir ülke kodu ya da
  • ISO 3166-2’ye uygun bir bölge kodudur.

GLEIF, farklı LEI tahsis eden kurumlar arasında, bir tüzel kişinin "Yasal Yargı Alanı”nı tanımlayan ülke ve alt bölüm kodlarını uyumlu hale getirmek ve bunların tutarlı bir kullanımını sağlamak üzere, Global LEI Sistemi dahilinde halihazırda mevcut ve yerleşik standartları ve formatları dikkate alarak her ülke/yargı alanı için açık bir kabul edilmiş ISO-3166 kodlarından oluşan bir liste sunuyor. Bu liste, temel teşkil eden LEI standardı ISO 17442, LEI-CDF formatı versiyon 2.1 ile Global LEI Sistemi’nde oluşturulan bağlantılı kural ve standartlar uyarınca geliştirilmiştir. Ayrıca, GLEIF il/bölge ve federal düzeydeki mevzuat gibi diğer hususları da değerlendiriyor.

Kılavuz tanımı

Genel kural, “Yasal Yargı Alanı” alanının, alt bölüm kodunun (3166-2) kullanılması istenmediği sürece, ISO 3166-1 alpha-2 ile doldurulmasıdır. Yalnızca alt bölüm düzeyinde geçerli olan tüzel kişi yasal yapıları olması esasıyla, belirli yargı alanları için ISO 3166-2 seçilir.

GLEIF Kabul Edilmiş Yasal Yargı Alanları Kod Listesinin Uygulanması

“Yasal Yargı Alanı”na ilişkin standart toplamda 300’ün üzerinde farklı yasal yargı alanını kapsar. LEI tahsis eden kurumların, LEI tahsisi sürecinde “Yasal Yargı Alanı” kodlarını güncellemeyle ilgili bu kılavuzu benimsemeleri beklenir.

GLEIF, LEI tahsis eden kurumların Kabul Edilmiş Yasal Yargı Alanı Kod Listesine uyumluluğunu izleyecektir. Her yeni versiyon yayınlandıktan sonra LEI tahsis eden kurumların tüm değişiklikleri sınırlı bir zaman çerçevesi içerisinde uygulaması gerekir.

GLEIF Kabul Edilmiş Yasal Yargı Alanları Kod Listesi’nin içeriğine ilişkin önerisi olan ilgili tarafların şu adrese e-posta göndermesi rica edilmektedir: LJ@gleif.org.


İndirilebilir İlgili Dosyalar