LEI LEI Tahsis Eden Kurumun Yaşam Döngüsü

LEI Tahsis Eden Kurumların GLEIF AkreditasyonuAkreditasyon, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından, Global LEI Sistemi dahilinde Tüzel Kişi Kimlik Kodları (LEIs) tahsis eden kurumlar ve LEI referans verilerinin saklayıcıları olarak faaliyet göstermeyi amaçlayan kuruluşların uygunluğunun değerlendirildiği bir süreçtir. GLEIF akreditasyonu yoluyla Global LEI Sisteminin bir üyesi olmak, veri kalitesine ve müşteri hizmetine bağlılığın global düzeyde saygın bir gösterimidir.

Finansal işlemlere katılan tüzel kişilere LEI'leri tahsis etmekle yetkili olan kuruluş, Yerel İşletim Birimi (LOU) olarak ifade edilir. LOU'lar, kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri temin eder ve LEI'ler konusunda tüzel kişiler için birincil ara birim olarak hareket ederler. Bir LOU, akredite edildiği herhangi bir yasal yetki alanındaki tüzel kişilere LEI tahsis edebilir.

GLEIF web sitesinin bu bölümünde, GLEIF akreditasyon süreciyle ilgili tüm dokümantasyon ve bilgilendirme sunulmaktadır. GLEIF tarafından akredite bir LOU olmayı amaçlayan bir kuruluşun tamamlaması gereken altı adım, ilgili şu GLEIF web sitesi sayfasında ayrıntılı olarak belirtilir: Akreditasyon Süreci.

GLEIF, Ekim 2015’te GLEIF ve LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC) arasında bir Mutabakat Zaptının imzalanmasıyla, LEI Tahsis Eden Kurum olmayı amaçlayan kuruluşların akredite edilmesi sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu tarihten önce, ‘ön-LOU’ olarak anılan kuruluşları LEI tahsis eden kurumlar olarak onaylamaktan LEI ROC sorumluydu. Bu kuruluşlar GLEIF akreditasyon sürecine katılmış ve GLEIF programı kapsamında akredite LOU statüsüne geçmişlerdir.

Tüm LEI tahsis eden kurumların GLEIF tarafından akredite edilmesi gerekir.

Tahsis eden kurumun GLEIF akreditasyonu alıp almadığına bakılmaksızın, önceden bir ön-LOU tarafından tahsis edilmiş olan her LEI geçerliliğini korur. Bir ön-LOU’nun akreditasyon almamaya karar vermesi veya GLEIF akreditasyonu gereksinimlerini yerine getirmemesi durumunda, bu kuruluş tarafından tahsis edilmiş olan LEI'ler, GLEIF tarafından akredite edilmiş bir tahsis eden kuruma devredilmiştir.

GLEIF tarafından akredite bir LOU olmak için başvuruları konusunda yardım isteyen kuruluşlar, akreditasyon süreci hakkındaki sorularını info@gleif.org adresine e-posta yoluyla göndermelidirler.

GLEIF, web sitesinde tüm GLEIF akreditasyonlu LEI tahsis eden kurumları gösteren bir liste yayımlar.