Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Şimdi Harekete Geçin: GLEIF Tarafından Uygulamaya Konulan ‘Kayıt Aracı’ Konsepti, Firmaların Ocak 2018 İtibarıyla Yürürlüğe Girecek Olan MiFID II / MIFIR Kapsamındaki Raporlama Gereksinimlerine Uyum Sağlamalarına Yardımcı Oluyor

Kayıt Aracı, tüzel kişilerin, LEI'lerin tahsis edilmesi ve ilgili hizmetlerle sorumlu olan LEI tahsis eden kurumların ağına erişmesine yardımcı olur


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2017-01-10
  • Görünümler:

Avrupa Birliği, menkul kıymetler piyasalarını, yatırım firmalarını ve aracıları kapsayan Finansal Araç Piyasası Direktifini (MiFID II) ve Düzenlemesini (MiFIR) revize ettiğinden, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımı gereksinimini ciddi anlamda genişleyecektir. MiFID II ve MiFIR, Avrupa Komisyonu'nun ilgili kanun hükmünde kararları ile düzenleyici ve teknik uygulama standartlarıyla birlikte 3 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacaktır.

Bu yasama girişimi, günümüze dek böyle bir zorunluluk altında bulunmayan yüz binlerce piyasa aktörünün LEI edinmesini gerektiriyor. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), etkilenen piyasa katılımcılarının süreci geciktirmeden kaynaklanan risklerden kaçınmak için en kısa sürede bir LEI edinmelerinin ivedilikle gerekli olduğunun altını çiziyor. Firmalar ne kadar ayak sürerse, gecikme yaşanma riski de o kadar büyük olur. Kayıt sürecine geç dahil olan herkesin MiFID II / MiFIR uygulanmaya başlamadan bir LEI edinebileceği garantisini vermiyoruz. Firmalar, LEI'yi zamanında edinememiş olmanın 3 Ocak 2018 itibarıyla ticari işlem yapmalarını engelleyeceğinin farkında olmalıdır.

GLEIF, LEI'lerin tahsis edilmesini daha da kolaylaştırmak amacıyla ‘Kayıt Aracı’ konseptini uygulamaya koydu.

Kayıt Aracı'nın rolü

Kayıt Aracı'nın Global LEI Sistemi içindeki rolü doğrudan LEI tahsis eden kuruma bağlıdır.

LEI tahsis eden kurumlar (ayrıca Yerel İşletim Birimleri (LOU'lar) olarak da ifade edilirler) kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri temin ederler ve bir LEI almak isteyen tüzel kişiler için birincil arabirim şeklinde görev yaparlar. Bir tüzel kişi kendi ülkesindeki bir LEI tahsis eden kurumu kullanmakla sınırlandırılmamıştır. Bunun yerine, kendi yargı yetkisi alanında LEI kayıtlarını doğrulamak için akredite ve uygun olan herhangi bir Yerel İşletim Biriminin kayıt hizmetlerini kullanabilir. Global LEI Sistemi, LEI tahsis eden kurumlar arasında LEI almak isteyen tüzel kişilere faydası olacak bir rekabetin teşvik edilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Bir Kayıt Aracı, LEI tahsis eden kuruma Global LEI Sistemi'ndeki görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olan bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı şeklinde hareket eder.

LEI tahsis eden kurumun görevleri Hizmet Seviyesi Anlaşması'nda, yani Ana Sözleşme - Ek 6'da belirtilmiştir (bkz. aşağıda ‘ilgili bağlantılar’). Ana Sözleşme, GLEIF ve LEI tahsis eden kurumlar arasındaki ilişkiyi yöneten yapısal bir çerçevedir.

Bir Kayıt Aracı tarafından gerçekleştirilen olası görevler şunları içerir:

  • Bir tüzel kişiye, bir LEI'ye LEI tahsis eden bir kurum üzerinden başvurmasında yardımcı olacak bilgileri web sitesinde yayınlamak.
  • Tüzel kişi ile iletişimi yönetmek.
  • Bir LEI'nin tahsis edilmesi veya yenilenmesi için güvenli ödemeleri işleme koymak veya almak.
  • LEI için başvuran kuruluşun varlığını doğrulamak için gerekli bilgileri toplamak ve LEI tahsis eden kuruma iletmek.

Kayıt Araçları, LEI kodlarının tahsis edilmesinden sorumlu değildir ve LEI verilerine düzenleme yetkisiyle erişime sahip olmayacaktır. LEI tahsis eden kurum, görevlerini yerine getirme konusunda her zaman GLEIF'e karşı tam sorumlu ve yükümlü olacaktır.

Kayıt Araçları hakkında daha detaylı bilgi için RegistrationAgent@gleif.org adresine e-posta atabilirsiniz.

MiFID II / MiFIR için hazırlanın: Şimdi bir LEI alın

Nisan 2016'da yayınlanan bir GLEIF blog yayınıyla (bkz. aşağıda ‘ilgili bağlantılar’) yatırım firmalarının, LEI'ye ilişkin MiFID II / MiFIR kapsamında geçerli olacak düzenleyici raporlama gereksinimlerine uyum sağlamak için erkenden harekete geçmeleri gerektiğinin altını çizmiştik.

18 Şubat 2016'da DerivSource'ta yayınlanan Chris Johnson'ın makalesine atıfta bulunarak Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasa Otoritesi'nden (ESMA) gelen kılavuzu bildirmiştik: “LEI'ler ticari işlem yapmadan önce gereklidir: ‘LEI yoksa işlem yok’. MiFID II/MiFIR, yatırıma katılan tarafların her biri için LEI'lerin temin edilmesini zorunlu kılmaktadır. Örnekler, tüzel kişinin yürütülmesini, tüzel kişinin, alıcı ve satıcının gönderilmesini, alıcı için şirketin iletilmesini ve satıcı için formun (sic) iletilmesini içerir.”

“Ticari işlem yerleri, tahsis edenler için LEI'leri zorunlu kılacaktır ve ayrıca siparişi gönderen tüzel kişi, müşteri ve icracı olmayan aracılar için bakım gereklilikleri de bulunmaktadır. Bu, yatırım şirketlerinin ve ticari işlem yerlerinin her bir işlem raporuna ilişkin çok sayıda taraf için LEI'leri alması gerektiği, bunları raporlama sistemine saklamaları ve gerekli bakım prosedürlerini yürürlükte tutmaları anlamına gelir.

Ayrıca, Chris Johnson şöyle vurgulamıştır: “LEI'lerin her birinin işlem raporlamasına uygun olabilmesi için aktif olmaları gerekir. Aktif kalabilmek için, LEI, araba vergisi yenilemesi gibi kendi sahibi tarafından yıllık olarak yenilenmelidir.”

“MiFID için ‘LEI yoksa işlem yok’ gerekliliği, gerekli verinin henüz var olmadığı varsayılarak firmaların veri gerekliliklerinin mümkün olduğunca çabuk üstesinden gelmeleri için çok güçlü bir teşviki sunmaktadır. Tüm yatırım şirketleri tarafından atılabilecek mantıklı adım, elde bulundurdukları varlıklar ve mevcut karşı taraflar ve müşteriler için zaten mevcut olan gerekli veri alanları için mevcut verinin kullanılabilirliğini gecikmeksizin ölçmek ve veri boşluklarını belirlemektir. Diğerlerinin düzenleyici piyasa veri boşluklarını çözmek için adım atacağını varsaymak yüksek riskli bir strateji olacaktır. Bu yalnızca şimdi kapsam denetimlerini yaparak ve tedarikçiler ve karşı taraflar ile konuşarak olur, böylece firmalar zorluğun ölçeğini değerlendirebilir ve ihtiyaçlarının önceliklendirilmesini ve veri boşluklarının kapatılmasını ve uyumlu işlem raporlamasını teslim etmek için çok fazla zaman öncesinden işlem yapılmasını sağlar.”

GLEIF, LEI'lerini şimdiden almaları için etkilenen firmalara çağrıda bulunuyor. LEI tahsis eden kurumlar, tüzel kişilerin LEI almalarına yardımcı olmaya ve Kayıt Aracı olarak görev almak isteyen firmalarla işbirliği yapmaya hazır.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasa Otoritesi (ESMA), MiFID II ve MiFIR'ın pratikteki uygulaması hakkında yeni bir S&Y dokümanı yayınladı

ESMA, 20 Aralık 2016'da MiFIR veri raporlama hakkındaki en son Sorular ve Yanıtlar dokümanını yayınladı (bkz. aşağıda ‘ilgili bağlantılar’). ESMA'nın da belirttiği gibi bu dokümanın amacı, MiFID II ve MiFIR'ın uygulanmasında düzenleme verilerini raporlama konularıyla ilgili yaygın denetim yaklaşımlarını ve uygulamaları tanıtmaktır. MiFID II ve MiFIR'ın aşağıdaki konular altındaki pratik uygulamaları hakkında genel halk, piyasa katılımcıları ve yetkili otoriteler tarafından sorulan sorulara yanıtlar sunar:

  • Tahsis eden kurumun LEI'si.
  • Kabul isteğinin ve kabulün tarihi ve saati.

ESMA, bu S&Y ile GLEIF'in Kayıt Aracı olanağının “ticari işlem yerlerinin ve sistematik içselleştiricilerin LEI tahsis eden kurumların ağına erişmek üzere LEI için başvuruda bulunan tahsis eden kurumlara yardımcı olabilmesini sağlayacağı” bilgisini vermektedir.

Şimdi harekete geçin.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Politika Gereklilikleri, Standartlar, Düzenleme, Uyum, MiFID II / MiFIR