Maintenance activity planned on February 9, 2023, from 20:00 to 23:30 Central European Time (CET). During this time-period, some of the GLEIF services may be unavailable.
Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Tüzel Kişi Kimlik Kodu Haberleri: Nisan 2016 Güncellemesi

Global Legal Entity Identifier Foundation, Tüzel Kişi Kimlik Kodu kabulü ile ilgili en son global gelişmelere dair genel bir bakışı sağlar


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2016-04-29
  • Görünümler:

Hükümete ilişkin bir bilgi ağı olan GovLoop, yakın zamanda şu yorumda bulunmuş “Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) dünya genelinde finansal düzenlemeyi dönüşmeyi vadediyor. Finansal düzenleyiciler, tüm raporlama gerekliliklerinde LEI'yi kabul ederlerse, yatırımcılar, kuruluşlar ve finansal şirketlerin hepsi bundan yararlanacaktır. Yatırımcılar, farklı düzenleyicilerle anında belirli bir şirketin açık veri başvurularını karşılaştırabilecekler. Kuruluşlar, analitikleri daha ucuza bir biçimde gerçekleştirebilecekler. Şirketler kendi iç veri yönetimini harici raporlama ile eşleştirebilecekler."

Paydaşların LEI uygulamasıyla ilgili global gelişmeleri takip edebilmelerini kolaylaştırmak için, GLEIF GLEIF Blogu yoluyla ilgili güncellemeleri sağlamaktadır. Bu blog yayını, Şubat 2016'dan bu yana takip edilen LEI haberlerini ve piyasa tartışmalarını özetler.

Bu blogta belirtilen kaynaklar, aşağıdaki 'ilgili bağlantılar' bölümüne dâhil edilmiştir.

Finansal Enstrümanlar Direktifi veya MiFID II'deki revize Piyasaların başvurusuna girişi genişletmeye yönelik Avrupa Komisyonu teklifi firmaların LEI hazır bulunuşluluğunu geciktirmemelidir

10 Şubat 2016'da, Avrupa Komisyonu ulusal yetkili otoritelere ve pazar katılımcılarına Finansal Enstrümanlar Direktifindeki (MiFID II) revize Piyasalarda ortaya konulan düzenlemelere uymaları için ek bir yılı vermeyi teklif etmiştir. Yeni son tarih, 3 Ocak 2018'dir. Avrupa Birliği (AB) yönetim organına göre, "uzatma nedeni MiFID II paketinin verimli bir şekilde işlemesi için kurulması gereken karmaşık teknik altyapıda yatmaktadır."

Menkul kıymetler piyasalarını, yatırım şirketlerini ve aracıları kapsayan MiFID daha rekabetçi ve entegre AB finansal piyasasını yaratmaya yardımcı olmak üzere finansal krize yanıt vermek için oluşturulmuştur. Bu mevzuat işleminin revizyonu, "bazı temel ilkelerin bazılarında ortaya konulan pazar gelişmeleri" ile tetiklenmiştir. MiFID II, Avrupa Komisyonu'na menkul kıymetler piyasalarında güncel Avrupa düzenlemelerini takviye ederek ve değiştirerek bu zayıf yönleri ele almayı hedeflemektedir.

DerivSource için ‘MiFID İşlem Raporlaması: Veri Boşluklarını Dikkate Alın’ başlıklı makalesinde, HSBC Menkul Kıymetler Hizmetleri'nden Chris Johnson yaklaşan MiFID II ve Finansal Enstrümanlardaki Piyasalarda Düzenleme (MiFIR) kapsamında yatırım firmalarının işlem raporlaması verilerindeki boşluklardan kaçınmak için nasıl erkenden eyleme geçmeleri gerektiğini araştırıyor.

LEI bağlamında, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasa Otoritesi'nden (ESMA) gelen bir kılavuzun "LEI'lerin ticari işlem yapmadan önce gerekli olduğuna" işaret etmektedir: ‘LEI yoksa işlem yok’. MiFID II/MiFIR, yatırıma katılan tarafların her biri için LEI'lerin temin edilmesini zorunlu kılmaktadır. Örnekler, tüzel kişinin yürütülmesini, tüzel kişinin, alıcı ve satıcının gönderilmesini, alıcı için şirketin iletilmesini ve satıcı için formun (sic) iletilmesini içerir. Ticari işlem yerleri, tahsis edenler için LEI'leri zorunlu kılacaktır ve ayrıca siparişi gönderen tüzel kişi, müşteri ve icracı olmayan aracılar için bakım gereklilikleri de bulunmaktadır. Bu, yatırım şirketlerinin ve ticari işlem yerlerinin her bir işlem raporuna ilişkin çok sayıda taraf için LEI'leri alması gerektiği, bunları raporlama sistemine saklamaları ve gerekli bakım prosedürlerini yürürlükte tutmaları anlamına gelir.

Ayrıca, Chris Johnson LEI'lerin her birinin işlem raporlamasına uygun olabilmesi için ‘aktif’ olmaları gerekir. ‘Aktif’ kalabilmek için, LEI, araba vergisi yenilemesi gibi kendi sahibi tarafından yıllık olarak yenilenmelidir."

“MiFID için ‘LEI yoksa işlem yok’ gerekliliği, gerekli verinin henüz var olmadığı varsayılarak firmaların veri gerekliliklerinin mümkün olduğunca çabuk üstesinden gelmeleri için çok güçlü bir teşviki sunmaktadır. Tüm yatırım şirketleri tarafından atılabilecek mantıklı adım, elde bulundurdukları varlıklar ve mevcut karşı taraflar ve müşteriler için zaten mevcut olan gerekli veri alanları için mevcut verinin kullanılabilirliğini gecikmeksizin ölçmek ve veri boşluklarını belirlemektir. Diğerlerinin düzenleyici piyasa veri boşluklarını çözmek için adım atacağını varsaymak yüksek riskli bir strateji olacaktır. Bu yalnızca şimdi kapsam denetimlerini yaparak ve tedarikçiler ve karşı taraflar ile konuşarak olur, böylece firmalar zorluğun ölçeğini değerlendirebilir ve ihtiyaçlarının önceliklendirilmesini ve veri boşluklarının kapatılmasını ve uyumlu işlem raporlamasını teslim etmek için çok fazla zaman öncesinden işlem yapılmasını sağlar.

Kanada türev ticari işlem raporlama kurallarının daha da uyumlu hale getiriyor

BLG Borden Ladner Gervais tarafından 16 Şubat 2016'da raporlanan şekilde, Kanada Menkul Kıymetler Yöneticileri bu yılın başlarında Alberta, New Brunswick, Newfoundland ve Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward Island, Saskatchewan ve Yukon'daki menkul kıymetler düzenleyici kuruluşlar (müştereken 'Katılımcı Yargı Yetkisi Alanları') tarafından yayımlanan Çok Taraflı Belge 96-101 'Ticari Havuzlar ve Türev Verileri Raporlaması' ile ilgili Şirket Politikası 96-101CP'ye (birlikte 'TR Düzenlemesi') yönelik teklif edilen değişiklikleri duyurmuştur. Benzer türev ticari işlem raporlama düzenlemeleri, Manitoba, Ontairo ve Quebec'te zaten yürürlüktedir ('Mevcut Düzenlemeler'). Katılımcı Yargı Yetkisi Alanlarında Türev ticari işlem raporlaması, kliring kuruluşları ve türev aracıları için 29 Temmuz 2016'da ve diğer raporlama tarafları için 1 Kasım 2016'da başlamaktadır. Teklif edilen değişikliklere ilişkin yorum dönemi 17 Nisan 2016'da sona ermiştir.

Teklif edilen değişiklikler "Mevcut Düzenlemelere yönelik teklif edilen değişiklikler ile önemli oranda uyumlu hale getirilmektedir. British Columbia bağlamında, kısa süre içinde duyurulacak TR Düzenlemesine yönelik benzer değişiklikleri bekliyoruz. Diğer hususların yanında, teklif edilen değişiklikler her bir uygun yerel karşı tarafa raporlanabilir bir işlem bakımından Global LEI Sistemi tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda bir LEI'yi almasına yönelik yeni bir gerekliliği getirmektedir. "Ek olarak, bir birey gibi bir LEI'yi almak için uygun olmayan karşı taraflarla işlemler için, raporlama yapan karşı taraf ve belirlenen ticari işlem havuzunun aynı alternatif tanımlayıcıyı kullanarak uygun olmayan bir karşı tarafı tanımlaması gerekir."

Kanada: Artan özel yerleşim raporlaması 30 Haziran 2016'da başlamaktadır

30 Haziran 2016'da yürürlüğe giren JDSupra Business Advisor kapsamında raporlanan şekilde, tahsis eden kuruluşlar önemli oranda artan bilgi gereklilikleri ile yeni bir uyumlu Form 45-106F1'i (Yeni Form) kullanarak herhangi bir Kanada yargı yetkisi alanında bu tarihte veya sonrasında uzlaşan prospektüs muaf dağıtımları raporlamak zorunda olacaklardır. Ayrıca 30 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe giren yatırım fonları tarafından yapılan yıllık muafiyet dağıtımı ticari raporlaması, bir finansal yıldan bir takvim yılı esasına değişecektir." Yeni Form, özel yerleşim raporlama rejiminde reform yapmak için Kanada Menkul Kıymetler Yöneticileri tarafından iki yıllık bir çabanın ürünüdür. "Yeni Formun belirtilen amacı, tahsis edenler ve sigortacılar için uyum sorumluluğu azaltmak, muafiyet piyasasına ait daha etkin düzenleyici gözetimi kolaylaştırmak ve politika gelişimi amaçları için analizi iyileştirmektir. Ancak, Yeni Rapor, önemli ölçüde artan açıklama gerekliliklerini uygulamaya koyar. Diğerlerinin yanında, tanımlama bilgisine (uygulanabilir şekilde) ait aşağıdaki yeni gerekli öğeler Yeni Forma eklenmiştir: tahsis eden kuruluşun LEI'si Global LEI Sistemi tarafından belirtilen standartlar doğrultusunda atanmıştır.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kendi kendini düzenleyen kuruluşlara belirli konsolide denetim izi gerekliliklerinden istisnaları vermektedir

2 Mart 2016'da Wolters Kluwer Law & Business ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) 18 kayıtlı ulusal menkul kıymetler borsasına ve Finansal Endüstri Düzenleyici Otoritesine (FINRA) "konsolide bir denetim izinin (CAT) gelişiminde belirli raporlama gerekliliklerinden istisnalara" ilişkin isteği kabul etmiştir. CAT ulusal piyasa planı, ulusal menkul kıymetler borsası veya ulusal menkul kıymetler derneklerinin her bir üyesinin her bir sipariş ve raporlanabilir olay hakkındaki ayrıntıları Merkezi Havuza kaydetmelerini ve elektronik olarak raporlamalarını zorunlu kılan bir başvuruyu 30 Eylül 2014 tarihinde SEC'e yapmıştır." Kendi kendini düzenleyen kuruluşların muafiyet isteği "piyasa yapıcının teklif ettiği seçenekler, müşteri kimlikler, CAT raportör kimlikleri, tahsisat raporları konusunda belirli alt hesap tahsislerine yönelik yürütmelerin ilişkilendirilmesi ve zaman damgasının granülaritesi ile ilgilidir." 

"Bir siparişin orijinal olarak alımı veya kaynaklanmasını takiben müşteri kimliklerini Merkezi Havuza bildirmek yerine, SRO'lar her bir aracı-simsarın her bir ticari işlem hesabına şirket tarafından benzersiz bir tanımlayıcı atamasını zorunlu kılacak bir müşteri bilgilendirme yaklaşımını teklif etmiştir. Aracı-simsarlar müşteri tanımlamak için Merkezi Havuza bir başlangıç bilgi setini göndereceklerdir, bu set hesap türünü, geçerlilik tarihini, müşterinin adını, adresini, doğum tarihini, vergi kimliğini veya sosyal güvenlik numarasını, bireyin hesaptaki rolünü, LEI'yi ve uygulanabilirse daha geniş tacir kimliğini içerecektir."

**ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu ticari opsiyon işlemi karşı tarafları için belirli raporlama ve kayıt tutma gerekliliklerini ortadan kaldıran nihai düzenlemeyi onaylamıştır.

Lexology tarafından 16 Mart 2016'da raporlanan şekilde, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu 'takas simsarları' veya 'büyük takas katılımcıları' (SD olmayan/MSP'ler) olmayan ticari opsiyon işlemi karşı tarafları için belirli raporlama ve kayıt tutma gerekliliklerini ortadan kaldıran nihai düzenlemeyi onaylamıştır. Diğerlerinin yanında, bir "SD olmayan/MSP karşı tarafının aşağıdaki şartları gerektirmeyen bir ticari opsiyon işlemine girebileceğini belirtmektedir: (i) Form TO üzerinden ticari işlem opsiyonunu raporlamak; (ii) Toplamda nosyonel değer olarak 1 milyar ABD$'ını aşan ticari opsiyonlara girdikten sonra CFTC'yi bilgilendirmek veya (iii) herhangi bir kayıt tutma gerekliliğine uymak (herhangi bir SD'ye veya MSP karşı tarafına bir LEI'yi almak veya sağlamak)." Nihai düzenleme, 21 Mart 2016'da yürürlüğe girmiştir.

CFTC, işleminin "riski korumak için türev piyasalarına güvenen ve her zaman hatırlamamız gereken, finansal krize neden olmayan ticari son kullanıcıların kaygılarını ele aldığını" belirtmiştir. Ticari işlem opsiyonları, birincil olarak tarım, enerji ve üretim sektörlerinde kullanılan bir emtia opsiyonu türüdür." CFTC "ticari işlem opsiyonlarının, Dodd-Frank reformlarının odağı olan takaslardan farklı olduğunu dikkate alan düzenlemelerine yönelik bazı değişikliklere son şeklini vermiştir. Bu değişiklikler, ticari işletmelerdeki sorumlulukları azaltacak ve onların ticari riski daha iyi ele almalarına izin verecektir."

Finansal İstikrar Kurulu Ortadoğu ve Kuzey Afrika için Bölge Danışmanlık Grubu düzenleyici reformları tartışıyor

MondoVisione tarafından 25 Nisan 2016 tarihinde raporlanan şekilde, “Suudi Arabistan Para Kurumu Saudi Arabistan Riyad'ta Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Ortadoğu ve Kuzey Afrika (RCG MENA) için Bölgesel Danışmanlık Grubu'nun dokuzuncu toplantısına ev sahipliği yaptı". FSB RCG MENA'nın üyeleri, FSB 2016 politika öncelikleri ve iş planını inceleyerek toplantıya başladı. FSB'nin mevcut öncelikleri kabul edilen reformların tam uygulanmasını destekliyor ve diğerlerinin yanında batmasına izin verilmeyecek kadar büyük [metindeki şekliyle] şirketleri sona erdirerek ve türevler piyasasını daha güvenli kılarak, daha güçlü finansal kuruluşlarını oluşturulmasını hedefleyen, kalan kriz sonrası reformlarının tasarımına son şeklini veriyor. FSB ayrıca, piyasa bazlı finans, tüzel kişilerin suiistimali, finansal teknoloji yeniliği ve iklimle ilgili finansal risklerin ortaya koydukları gibi yeni finansal hassasiyetleri ve riskleri de gözlemliyor ve ele alıyor."

"Üyeler, finansal istikrarın hem finansal katılıma hem de etkin müşteri korumasına faydalı olabileceği ve finansal eğitimin de bu süreçte önemli bir rol oynayabileceği sonucuna varmıştır. Üyeler, Suudi Arabistan ve Lübnan'dan elde edilen deneyimlerin paylaşımından yararlanmıştır. Toplantı, "finansal risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi sürecindeki resmi kurumları ve pazar katılımcılarını desteklemede LEI sisteminin ve rolünün yapısı ve yönetimi hakkında bir tartışma ile sona ermiştir."

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Borsa Dışı (OTC) Türevler, Politika Gereklilikleri, Standartlar, Düzenleme, Uyum, LEI Haberleri, MiFID II / MiFIR