Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF, LEI Tahsis Eden Kurumların Her Biri Tarafından Elde Edilen Veri Kalitesi Seviyesini Analiz Eden İlk Aylık Veri Kalitesi Raporunu Yayınladı

LEI Tahsis Eden Kurum Veri Kalitesi Raporları, Global LEI Sisteminde elde edilen genel veri kalitesi seviyesini gösteren aylık Global LEI Veri Kalitesi Raporunu tamamlıyor


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2017-02-03
  • Görünümler:

Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) finansal işlemlere katılan tüzel kişilere ait açık ve tek bir tanımlamayı sağlayan ana referans bilgisine bağlanır. Kamuya açık LEI veri havuzu, finansal pazarlardaki şeffaflığı büyük oranda geliştiren global bir dizin olarak görülebilir. Veri havuzunun bu hedefi karşılama becerisi, güvenilen, açık ve sağlam verilerin bulunabilirliğine bağlıdır. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) LEI verilerinin izlenmesinden ve yüksek kalitenin temin edilmesinden sorumludur. Açık biçimde tanımlanmış bir kriterler serisine dayanan GLEIF veri kalitesi yönetim programı; LEI veri havuzu kalitesinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve daha da iyi duruma getirilmesine olanak sağlar.

3 Şubat 2017 tarihinde GLEIF, LEI tahsis eden kurumlar tarafından 31 Ocak 2017 tarihinden itibaren sağlanan veri kalitesi seviyesini analiz eden 28 özel veri kalitesi raporunu ilk kez yayınlamıştır. LEI tahsis eden kurumlar (ayrıca Yerel İşletim Birimleri veya LOU'lar olarak da ifade edilirler) kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri temin ederler ve bir LEI almak isteyen tüzel kişiler için birincil arabirim şeklinde görev yaparlar.

Şubat 2016'dan beri GLEIF, tüm LEI veri havuzunun veri kalitesi seviyesine ilişkin GLEIF değerlendirmesinin sonuçlarını özetleyen aylık Global Veri Kalite Raporları yayınlamaktadır. Yeni aylık LEI Tahsis Eden Kurum Veri Kalitesi Raporları, her bir LOU tarafından tüm LEI portföyü açısından elde edilen veri kalitesi seviyesine ilişkin ek bilgiler içerdiği için tamamlayıcı niteliktedir. Raporlar, GLEIF Web sitesinden indirilebilir (aşağıda verilen 'ilgili bağlantılara' bakın).

Aylık LEI Tahsis Eden Kurum Veri Kalitesi Raporları ile yayınlanan bilgiler

LEI Tahsis Eden Kurum Veri Kalitesi Raporları şu bilgileri sağlar:

  • Raporlama dönemi için LEI tahsis eden kurumun LEI Toplam Veri Kalitesi Puanı. Bu puan, raporlama dönemi esnasında tanımlı kalite kriterlerine göre yapılan kontrolleri başarıyla geçen tüm LEI veri kayıtlarının yüzdesini temsil eder. GLEIF tarafından yapılan denetimler, 'Veri Kalitesi Kural Belirlenmesi' belgesinde (aşağıda verilen 'ilgili bağlantılara' bakın) ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
  • LEI Toplam Veri Kalitesi Puanına dayalı olarak Global LEI Sistemi içindeki veri kalitesinin sürekli optimizasyonu ile ilgili olarak LEI tahsis eden kurum tarafından kaydedilen ilerleme.
  • Tüm LEI tahsis eden kurumların performans ortalamasına kıyasla her bir LEI tahsis eden kurumun veri kalitesi performansı.
  • Uygulanan kalite kriterlerine göre LEI veri kayıtlarına ilişkin GLEIF denetimlerinin sonuçları, yani, testleri başarılı olarak geçen kayıtların yüzdesi.
  • LEI tahsis eden kurumun LEI tahsis ettiği ülkelerde elde ettiği veri kalitesi puanı: Kırmızı (%90 veya altı); turuncu (%90 üzeri ve %95 veya altı); sarı (%95 üzeri ve %98 veya altı); yeşil (%98 üzeri ve %100 veya altı).
  • Farklı kalite olgunluk seviyelerine ait gereksinimleri karşılayan, LEI tahsis eden kurum tarafından yönetilen LEI veri kayıtlarının yüzdesi: 1. Seviye – ‘Zorunlu Kalite’ (Tüm veri kayıtları için yüzde 100 olmalıdır); 2. Seviye – ‘Beklenen Kalite’ (yüzde 100 olmalıdır); 3. Seviye – ‘Mükemmel Kalite’ (ne kadar yüksekse o kadar iyidir).
  • LEI verilerinin ilgili tüm taraflara yönelik olarak güncellenmesini sağlayan, LEI tahsis eden kurumca alınan sorgulamaların GLEIF tarafından sunulan merkezi sorgulama kolaylığı aracılığıyla çözümlenmesine ilişkin istatistikler. (LEI verilerinin nasıl sorgulandığına dair bilgi için aşağıda verilen 'ilgili bağlantılara' göz atabilirsiniz.)
  • Ay içinde LEI tahsis eden kurumun ilgili Ortak Veri Dosyası (CDF) formatlarına uygun dosyalar sağladığı gün sayısı. (LEI ve tüzel kişi referans verisinin raporlanması her gün CDF formatı kullanılarak LEI tahsis eden kurumlar tarafından yapılır. Ayrıntılı bilgi için aşağıda verilen 'ilgili bağlantılara' göz atabilirsiniz.)

Özet: GLEIF veri kalitesi yönetimi programını yöneten ilkeler

LEI veri kalitesini sürdürme süreci, tüzel kişinin kaydedilmesi ile başlar. Kendi kendine kayıt yoluyla, kayıt yapan kurum uygun LEI referans verilerini, yani bir LEI ile tanımlanabilen tüzel kişi hakkındaki bilgileri sağlamalıdır. LEI referans verisinde bugüne dek mevcut bilgiye, yani tüzel kişinin resmi unvanına ve kayıtlı adresine 'Düzey 1' verisi şeklinde atıfta bulunulur. Bu, 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir. Bir sonraki adımda, LEI veri havuzu, 'kim kime sahip' sorusunu yanıtlayan 'Düzey 2' verilerini içerecek şekilde geliştirilecektir.

LEI tahsis eden kurum, LEI referans verisini yerel resmi kaynaktan (örneğin, ulusal Ticaret Sicili) doğrulamalı ve LEI standardına uyumlu bir LEI tahsis etmelidir.

Bir tüzel kişi bir LEI aldığında, bu kod LEI'yi tahsis eden LOU tarafından ilgili LEI referans verisiyle birlikte yayımlanacaktır. Her bir LOU, tahsis ettiği tüm LEI'ler ve ilgili referans verisini içeren günlük güncellenmiş bir dosya yayımlar. GLEIF, bugüne kadar tahsis edilen tüm LEI'ler hakkında, günlük olarak güncellenen, bilgi veren Global LEI Dizinini yayınlamıştır.

LEI popülasyonu bağlamında veri kalitesi konseptini açıklamak için GLEIF, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen standartları kullanarak bir dizi ölçülebilir kalite kriterini tanımlamıştır. Bunlar, LEI veri kayıtlarının eksiksiz olması, kapsamlılığı ve bütünlüğü gibi kriterleri içerir. Bir dizi tanımlanmış kalite kriterinin oluşturulması, Global LEI Sistemi'ndeki veri kalitesi seviyesini değerlendirmek için şeffaf ve objektif bir ölçüt oluşturur.

GLEIF tarafından geliştirilen yazılım kullanılarak LEI tahsis eden kurumlar tarafından yayımlanan LEI veri kayıtları belirli kalite kriterlerine göre günlük olarak denetlenir. Bu denetimler, mevcut durumda veri kayıtlarının tutarlı ve makul olup olmadığını tespit eder. GLEIF LEI tahsis eden kurumlara günlük olarak performans değerlendirme sonuçlarının detaylarını içeren bir rapor gönderir.

GLEIF veri kalitesi yönetimi programı, LEI'nin benzersiz bir tüzel kişi tanımlama yönetimi için açık ve güvenilir veriyi sağlayacak en uygun sektör standardı olarak kalmasını sağlar. 2017 yılında Global LEI Sistemindeki ortaklarımız ile işbirliği içinde, LEI popülasyonunda bulunan bilgi zenginliğinden faydalanması için piyasa katılımcılarını yetkilendirerek LEI verilerinin kalitesi, güvenilirliği ve kullanılabilirliğini daha da kullanıma uygun bir hale getirmeye odaklanmaya devam edeceğiz.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi Raporları, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), Veri Kalitesi, Veri Yönetimi