Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Veri Kalitesi ve Risk Yönetimi Tüzel Kişi Kimlik Kodlarının Zamanında Yenilenmesinin Önemi

Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) referans verisinin yeniden doğrulaması, Global LEI Sisteminde global LEI veri havuzu ve güveninin doğruluğunun sağlanmasıdır


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2015-09-29
  • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) günlük olarak güncellenen GLEIF Birleştirilmiş Dosyası yayınlar. Bu dosya, tahsis eden kurumlar tarafından yayımlanan, tüzel kişilere tahsis edilen tüm LEI'leri ve ilgili LEI referans verilerini listeleyen bireysel dosyaların içeriğini kapsar. LEI ile bir tüzel kişi hakkındaki bilgileri sağlamaktadır. GLEIF Birleştirilmiş Dosyası GLEIF web sitesinden ücretsiz olarak indirme için mevcuttur.

LEI'yi diğer tanımlayıcılardan ayıran temel özellik, bir LEI'yi elde etmiş tüzel kişiliklerin bunu düzenli olarak yenileme yükümlülüğüdür. Yenileme, tescil eden tüzel kişi ile ilgili LEI referans verisinin bir üçüncü taraf kaynağa karşı yeniden doğrulandığı anlamına gelir. Bu nedenle yenileme global LEI popülasyonu bağlamında yüksek kaliteli veriyi ve nihayetinde Global LEI Sisteminde güveni sağlamak için esastır.

Finansal İstikrar Kurulu ve Yirmiler Grubu tarafından tanımlanan hedefleri LEI girişiminin lansmanı ile karşılama, LEI verilerinin kesin ve güncel olarak kullanılabilirliğine bağlıdır. LEI'nin uygulanması, herhangi bir yargı alanında bulunan yetkililerin riskleri değerlendirme, pazar araştırması yapma ve düzeltici adımları atma yeteneğini artırır. Bir LEI'nin kullanımı, azalan karşı taraf riskleri ve artan işletme verimlilikleri de dâhil olmak üzere işletmeler için somut faydalar sağlar.

Bu blog, LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC) tarafından tespit edilen şekilde bir LEI'yi almış olan LEI tahsis eden kuruluşlar ve tüzel kişiler tarafından uyulması gereken yenileme bağlamında yükümlülükleri özetler. LEI ROC Ocak 2013 yılında dünya genelinde tüzel kişilik tanımlaması Global LEI sistemini koordine etmek ve gözetmek için oluşturulan 40'ın üzerinde ülkeden yaklaşık 60'tan fazla resmi kuruluştan oluşan bir gruptur.

LEI ROC, bir LEI tahsis eden kuruluşun kendi idaresi altında "düzenli olarak ve önceki doğrulama denetiminden bir yıl süreyi aşmamak üzere" önceden tahsis etmiş olduğu LEI ile ilişkili referans verisini yeniden doğrulamalıdır. Bu yeniden doğrulama denetimi "ilgili bilginin kesin olduğunu tüzel kişi ile doğrulamayı içermelidir".

Bu blogta belirtilen kaynaklar, aşağıdaki 'ilgili bağlantılar' bölümüne dâhil edilmiştir.

Özet: bir LEI alma süreci

LEI Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından geliştirilen ISO 17442'ye dayalı 20 basamaklı, alfa nümerik bir koddur. Global finansal piyasalara ve / veya finansal işlemlere katılan tüzel kişilere ait açık ve tek bir tanımlamayı sağlayan ana referans bilgisiyle bağlantı kurar.

LEI'ler, Yerel İşletim Birimleri olarak ifade edilen yetkili kurumlar tarafından tahsis edilir. (Şu anda LEI'leri tahsis etmekle yetkili kurumların listesi, aşağıdaki 'ilgili bağlantılar' bölümüne dâhil edilmiştir.) Yerel İşletim Birimleri bir LEI almayı isteyen tüzel kişiler için kaydı, yenilemeyi ve diğer hizmetleri sağlarlar ve birincil arabirim olarak hareket ederler. Bir tüzel kişi kendi ülkesindeki bir LEI tahsis eden kurumu kullanmakla sınırlandırılmamıştır; bunun yerine tüzel kişinin yargı yetkisi içinde LEI kayıtlarını doğrulamak için uygun olan herhangi bir Yerel İşletim Biriminin kayıt hizmetlerini kullanabilirler.

Özet: LEI referans verisi içinde sağlanan bilgi

LEI veri kalitesini sürdürme süreci, tüzel kişinin kaydedilmesi ile başlar. Kendi kendine kayıt yoluyla, kayıt yapan tüzel kişi doğru LEI referans verilerini sağlamalıdır. LEI tahsis eden kurum, LEI referans verisini yerel resmi kaynaktan (örneğin, ulusal Ticaret Sicili) doğrulamalı ve LEI standardına uyumlu bir LEI tahsis etmelidir.

Tüzel kişiye ait LEI tahsis edildiğinde, bu kod LEI'yi tahsis eden Yerel İşletim Birimi tarafından ilgili LEI referans verisiyle birlikte yayımlanacaktır. Önceden bahsedilen şekilde, bu bilgi ayrıca günlük olarak yayımlanan GLEIF Birleştirilmiş Dosyası ile birlikte mevcuttur. Bu, tüm LEI popülasyonunda tam verinin herhangi bir ilgili taraf için her zaman engelsiz biçimde kamuya açık olması anlamına gelir.

ISO 17442 standardı, tanımlamanın en temel unsurları olan bir dizi özniteliği veya LEI referans verilerini tanımlar. Her bir LEI için temin edilmesi gereken minimum referans verileri belirtir:

  • Resmi sicillerde kaydedilen şekilde tüzel kişinin resmi adı.
  • Tüzel kişinin tescilli adresi.
  • Kuruluş ülkesi.
  • Ülkelerin ve alt bölümlerinin adlarına ait temsil için kodlar.
  • İlk LEI atamasının tarihi; LEI bilgisinin son güncelleme tarihi ve uygulanabilirse, geçerlilik tarihi.

Ek bilgiler, tüzel kişi ve LEI tahsis eden kurum arasında kabul edilen şekilde kaydedilebilir.

‘Ortak Veri Dosyası Formatı’, LEI tahsis eden kurumların kendi LEI'lerini ve LEI referans verilerini nasıl bildireceklerini tanımlar. LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi tarafından geliştirilmiştir ve LEI tahsis eden kurumlar için yetkilendirilmiştir. Ağustos 2014'te LEI tahsis eden kurumlar ‘Ortak Veri Dosyası Formatını’ benimsediler. Günlük GLEIF Birleştirilmiş Dosyası ile kullanıma sunulan veri, bu biçime dayalıdır.

Özet: LEI'yi düzenli olarak yenileme yükümlülüğü veya bir ‘zamanı dolmuş’ LEI nedir

LEI yenileme süreci, yüksek düzeyde veri kalitesini sürdürmeye katkıda bulunur, çünkü LEI tahsis eden kurum tarafından üçüncü taraf kaynaklara karşı bir tüzel kişi için kaydedilen LEI referans verisinin yeniden doğrulaması gerektirir.

Ortak Veri Dosyası Formatı ile uyumlu biçimde, bir LEI verisi kaydına ait kayıt bölüm, LEI kaydının yenilenmesi ve tüzel kişi tarafından yeniden doğrulanması gereken tarihi belirten 'Sonraki Yenileme Tarihi' veri elemanını içerir. Yenileme tarihi – ile birlikte tüzel kişi tarafından LEI referans verisinin yeniden doğrulamasının yapılması için LEI Tahsis Eden Kuruluşa ödenen ücret – tüzel kişi ve tahsis eden kurum arasında kabul edilmektedir. Yukarıda bahsedilen şekilde, LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi yenilemelerin verinin önceki doğrulamasından sonra bir yılı aşmayan bir süre içinde gerçekleşmesini zorunlu kılar.

Yıllık Yenileme Süreci:

LEI veri kaydı ayrıca, belirli bir LEI'nin durumunu da gösterir. Tüzel kişi LEI kaydını LEI referans verisi ile birlikte belirtilen tarih itibarıyla yenileyemezse ve yeniden doğrulayamazsa ve müteakiben, LEI tahsis eden kurum tarafından tespit edilen mühlet içinde yenilemeyi yapamazsa, bu LEI'nin kayıt durumu 'zamanı dolmuş' olarak ayarlanacaktır.

Ancak, bir zamanı dolmuş LEI'nin geçerli kaldığına vurgu yapılmalıdır. Bir kuruluşun LEI referans verisine ait ilgili veri alanında 'zamanı dolmuş' durumu yalnızca yenileme bakımından programın gerisinde kaldığını belirtir, örn. üçüncü taraf kaynaklara karşı bilginin yeniden doğrulaması.

Bu nedenle 'zamanı dolmuş' durumu, tüzel kişi için kaydedilen bilginin geçersiz olduğunu zorunlu olarak belirtmez. Esasen, bazı tüzel kişilere – hatalı olarak – taahhüt edilen bir yenileme tarihini atlamalarına izin verildiği varsayılır, çünkü bilgileri en son doğrulandıklarından bu yana değişmemiştir. Ancak, kayıtlı tüzel kişilere oluşturulan politikaya dayalı olarak LEI'nin hedef tarih itibarıyla yenileme yükümlülüğünde hiçbir istisnanın bulunmadığını hatırlatmak önemlidir.

Zamanında LEI yenilemesinin oranı daha da fazla nasıl artırılır

29 Eylül 2015 tarihi itibarıyla, örn. bu blogun yayın tarihinde, 395.466 LEI global olarak tahsis edilmiş ve bunların 86,150'si zamanı dolmuş LEI'dir. Diğer deyişle, şu anda LEI popülasyonunun yüzde 21 LEI referans verilerinin yenilemesi bakımından programın gerisindedir.

2014'te ticari istihbarat, zamanı dolmuş LEI'lere ait yüzde 40'lık bir oranı belirtmiştir. Pek çok yargı yetkisi alanında düzenleyiciler ve piyasalar genelinde GLEIF ile işbirliği yapan LEI tahsis eden kurumlar tarafından devam eden çabalar nedeniyle, zamanı dolmuş LEI'lerin oranı, 2015'te yüzde 50 oranında düşmüştür. Tüzel kişileri zamanında zorunlu yenilemeyi yapmaları konusunda eğitme konusunda önemli bir ilerleme kaydedilmiştir.

Bu, müşterek çabaların zamanında LEI yenilemesinin oranını daha da fazla artırmak için devam edeceği anlamına gelir.

Avrupa Birliği'nde, örneğin, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasa Otoritesi ticari işlem raporlaması alanında zamanı dolmuş LEI'leri kullanmaya ne zaman izin verilmediğini belirtmiştir. Ek olarak, düzenleyiciler, raporlanan LEI'lerin yenilenip yenilenmediğini artan biçimde doğrulayacaklarını belirtmiştir. Sonuç olarak, ilgili yönetmeliklere tâbi olan kuruluşlar LEI'leri zamanını doldurmuşsa bundan sonra işlem yapamayacaktır.

GLEIF, LEI tahsis eden ortaklarıyla birlikte kabul edilen hedef tarihler itibarıyla LEI'lerini düzenli olarak yenileme yükümlülüklerine uymaları için kayıtlı tüzel kişileri eğitmeyi sürdürecektir. Bu amaçla, LEI Tahsis Eden Kurumlar kayıtlı tüzel kişiler için yenileme sürecini mümkün olduğunca kolaylaştırmaya kararlıdırlar.

Zamanında LEI yenilemesinin oranı daha da fazla artırma ilerleyen bir iş olarak devam etmektedir. GLEIF Blogu, ilgili gelişmeler hakkında düzenli olarak yorum yapacaktır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Veri Kalitesi, LEI Yenilemesi, Zaman Aşımına Uğrayan LEI'ler, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Veri Yönetimi, Standartlar, Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC)