Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF 2017 Yıllık Raporunu Yayımladı

Raporda, 2017 yılında kaydedilen ilerlemeler özetleniyor ve geleceğe dönük öncelikler vurgulanıyor


Yazar: Gerard Hartsink

  • Tarih: 2018-04-24
  • Görünümler:

Nisan 2018'de Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), 1 Ocak ile 31 Aralık 2017 arasındaki dönem için GLEIF operasyonlarının durumunu, finansal durum açıklamalarını ve bağımsız denetçinin raporunu vurgulayan en son yıllık raporunu yayımlamıştır (aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ bölümüne bakınız).

Aynı zamanda, Legal Entity Identifier (LEI) veri havuzunda kullanıma sunulan bilgileri sürekli nasıl artırdığımızı, veri kalitesini nasıl temin ettiğimizi ve veri kullanıcılarının bilgiye erişimini nasıl her zamankinden daha kolay hale getirdiğimizi özetlemektedir. Ayrıca rapor, dijital çağda LEI'nin benzersiz bir tüzel kişi tanımlama yönetimi için açık ve güvenilir veriyi sağlayacak en uygun sektör standardı olarak kalmasını sağlamak amacıyla tasarlanan GLEIF girişimlerine genel bir bakış sunmaktadır.

Bu blog yayınında değinilen konular hakkında daha ayrıntılı bilgi sunan kaynaklara aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ bölümünde yer verilmiştir.

Finansal tablolar

2017 yılında GLEIF, 7,9 milyon ABD doları brüt gelir elde edilmiştir. Bunun net 252,9 bin ABD doları tutarındaki kazanç fazlası, kuruluşun kazanç yedeklerine eklenecektir. Bu mali sonuç, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak GLEIF'in hedefleri ile uyumludur. LEI tahsis eden kurumlar için LEI ücreti, onaylanan 2017 bütçesinde de 19 ABD doları seviyesinde tutulmuştur. (GLEIF, kullanıcılara tüm hizmetlerini ücretsiz sunmaktadır. 2018 yılında vakıf, tahsis edilen veya yenilenen her LEI için LEI tahsis eden kurumlardan 17 ABD doları almaktadır. LEI tahsis eden kurumlar; kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri sunan, LEI almak isteyen tüzel kişiler için birincil arabirim olarak görev yapan kuruluşlardır.)

LEI büyümesi

2017’de LEI popülasyonu neredeyse ikiye katlanarak yaklaşık 953.000 LEI’ye ulaştı. (Nisan 2018 ortası itibariyle, dünya genelinde 1,1 milyondan fazla tüzel kişiye LEI tahsis edilmiştir.) 2017’de tahsis edilen 500.000 LEI’den yaklaşık yüzde 77’si dördüncü çeyrekte tahsis edilmiştir. 2017’de gözlemlenen bu yüksek büyüme oranı öncelikle, 3 Ocak 2018’de yürürlüğe giren gözden geçirilmiş AB Finansal Araç Piyasaları Yönergesi (MiFID II) ve Yönetmeliği (MiFIR) ile uyum sağlamayı amaçlayan, bu mevzuattan etkilenen piyasa katılımcılarına bağlanmaktadır. MiFIR uyarınca yatırım firmaları, ilgili raporlama yükümlülüklerini tetikleyecek olan hizmetler sunmadan önce müşterilerinden LEI'leri almak zorundadır. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), “MiFID II kapsamında LEI gerekliliklerine tam uyumu temin etmek üzere piyasa katılımcılarının gerekli tüm adımları atmasını” beklediğini vurgulamıştır. (20 Aralık 2017’de ESMA, “yatırım firmalarının, önceden LEI kodu almamış oldukları bir müşteriye işlem raporu verme yükümlülüğü doğuran bir hizmet sunması için altı aylık geçici bir süre tanıdığını; ancak bu hizmeti sunmadan önce yatırım firmasının, müşterisi adına LEI kodu başvurusunda bulunmak üzere gerekli belgeleri temin etmesi gerektiğini” bildirmiştir.)

2017’nin dördüncü çeyreğinde kaydedilen olağanüstü büyüme, Global LEI Sisteminin sağlamlığını ve LEI tahsis eden kurumlar tarafından LEI kayıtlarında yüklü artışı karşılamak için oluşturulan güçlü kapasiteleri ortaya koymaktadır. Bu ayrıca, GLEIF tarafından yayımlanan veri kalitesi raporlarından görüleceği üzere, raporlama dönemi boyunca muhafaza edilen yüksek veri kalitesi düzeyi ile de desteklenmektedir.

LEI tahsis eden kurumların akreditasyonu

Akreditasyon kuruluşu sıfatıyla GLEIF, LEI tahsis eden kurum (aynı zamanda “Yerel İşletim Birimi” olarak da anılır) olarak görev yapmak isteyen kuruluşların uygunluğunu değerlendirmektedir. 2017 sonu itibariyle GLEIF Yönetim Kurulu, toplam 20 LEI tahsis eden kuruma GLEIF akreditasyon sertifikası verilmesini onaylamıştır. Kullanıcılarına yüksek kaliteli hizmet sunmaya hazırlıklı olmaları amacıyla, bu kurumların her biri sıkı bir akreditasyon sürecinden geçmiştir. Bu akreditasyon hedefine ulaşılması, LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC) tarafından geçici olarak onaylanmış Yerel İşletim Birimlerinin şu anda tam akreditasyonlu LEI tahsis eden kurumlar haline gelmeleri ile sonuçlanmıştır. Giderek artan sayıda LEI tahsis eden kurumun Global LEI Sistemine katılmakla ilgilendiğini ve böylelikle kayıt yaptıran tüzel kişilerin yararına rekabetin güçlendiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz.

GLEIF hizmetlerinin genişletilmesi: Kurumsal noktaları global olarak birleştirmek

GLEIF, şahıslara ve işletmelere kiminle iş yapılabileceği konusunda daha akıllıca, daha düşük maliyetli ve daha güvenilir kararlar alma olanağı tanır. Bu amaca ulaşmak için GLEIF, LEI veri havuzunda kullanıma sunulan bilgileri sürekli artırmakta ve bilgiye erişimi her zamankinden daha kolay hale getirmektedir. Bunu, veri kullanıcılarının kurumsal noktaları global ölçekte birleştirebilmeleri amacıyla yapıyoruz.

  • Artan bilgi: GLEIF, Global LEI Dizinini kullanıma sunmaktadır. Bu dizin, tek bir yetkili, merkezi kaynakta ilgili referans verilerini içeren geçmiş ve güncel LEI kayıtlarını içerir. Açık, standartlaştırılmış ve yüksek kaliteli tüzel kişi referans verileri sunan bu dizin, dünya genelinde finansal işlemlere katılan her tüzel kişinin kimliğini tanımlama potansiyeline sahip en büyük online kaynaktır. Mayıs 2017’de, veri havuzumuzu doğrudan ve nihai ana şirketlerin ilişki bilgileri ile zenginleştirme sürecine başladık. Ana şirket bilgileri tüm LEI popülasyonu için erişilebilir olduğunda GLEIF; açık, standartlaştırılmış ve yüksek kaliteli LEI verilerine istinaden kurumsal noktaların birleştirilmesine olanak tanıyan benzersiz ve ücretsiz bir veri kaynağı sağlayacaktır.

  • Veri kalitesinin sürekli geliştirilmesi: GLEIF, Global LEI Sistemindeki ortakları ile işbirliği içerisinde LEI verilerinin kalitesini, güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini optimum hale getirmeye odaklanmaktadır. Bu, piyasa katılımcılarına LEI popülasyonunda mevcut bilgi dağarcığından yararlanma olanağı sunmaktadır. LEI’yi, kuruma özel diğer tüzel kişi kimlik kodlarından ayıran önemli bir özellik, elde edilen veri kalitesi düzeyi hakkında tam bir şeffaflık sağlamamızdır. Aylık Global LEI Veri Kalitesi Raporları, Global LEI Sisteminde elde edilen genel veri kalitesi seviyesini yansıtır. Buna ek olarak, Ocak 2017’de kullanıma sunduğumuz LEI Tahsis Eden Kurum Veri Kalitesi Raporları, her bir LEI Tahsis Eden Kurum tarafından elde edilen veri kalitesi seviyesini analiz eder. Doğru teknoloji ile desteklenen güçlü veri kalitesi yönetimi ve güvence mekanizması, riskleri kullanıcılarımızın yararına daha da azaltacaktır.

  • Kolay erişim: GLEIF olarak öncelikli sorumluluklarımızdan biri, global LEI havuzunun tamamının açık veri lisansıyla kullanıcıların erişimine ücretsiz olarak sunulmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, veri kullanıcılarının ihtiyaç duydukları bilgileri bulmalarını daha da kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Eylül 2017’de GLEIF LEI ‘Arama’ API’yi kullanıma sunduk. Bu API geliştiricilere, tüm LEI veri havuzuna gerçek zamanlı olarak doğrudan erişim imkanı ve belirli LEI kayıtlarına yönelik değişiklikler için istek üzerine kontrol olanağı sunmaktadır. Uygulama, ortaklardan alınan geri bildirimlere bağlı olarak evrilmeye devam edecektir.

LEI ile iş değeri yaratmak

McKinsey & Company, kimlik doğrulama süreçlerinin modernleştirilmesinde LEI’nin potansiyel kullanım olanaklarını araştırmak üzere GLEIF ile birlikte çalışmaktadır. ‘Tüzel Kişi Kimlik Kodu: Benzersiz Karşı Taraf Kimliğinin Değeri’ (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID) başlıklı beyaz kitap McKinsey & Company ve GLEIF ortaklığında Ekim 2017’de yayımlanmıştır. McKinsey, LEI’nin daha geniş, global ölçekte benimsenmesinin, diğer yararlarının yanı sıra, yatırım bankacılığı sektöründe 150 milyon ABD dolarının üzerinde ve akreditif düzenleyen bankalar için 500 milyon ABD doları düzeyinde tasarruf sağlayacağını tahmin etmektedir. LEI kullanımı sayesinde yatırım bankacılığında elde edilecek yıllık tasarruf, müşteri kabulünde ve ticari işlemlerde toplam işletme maliyetinin en az %10’unu kapsayacaktır.

Araştırma projesi aynı zamanda, LEI’nin karşı tarafın kimliğinin belirlenmesi ve doğrulanmasını gerektiren ve manuel bir bileşene sahip olan her türlü sürece dahil edilmesi suretiyle iş dünyasının geneline pek çok avantaj sunacağını ortaya koymaktadır. Bu avantajlar arasında; operasyonel verimlilik, maliyet tasarrufları, müşterilerle işlem süresinin kısaltılması ve daha güvenilir bilgilerin toplanması yer almaktadır. Risk yönetimi için risk verisi toplulaştırma kesinliğinin artması; ‘müşterini tanı’ (KYC), müşteri kabul ve kara para aklama ile mücadele (AML) açısından gelişmiş durum tespitinin desteklenmesi; daha sonra ise hangi tüzel kişilerin gelirde öncü olduğu hakkında stratejik pazarlama bilgilerinin sağlanması bakımından da büyük potansiyel sunmaktadır.

Bu nedenlerle, türev piyasalarının ötesinde, özellikle sermaye ve para piyasaları, banka hizmetleri, tedarik zinciri yönetimi ve dijital ekonomi alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için LEI kullanım kapsamının daha da genişlediğini görüyoruz.

Dijital çağda yenilikçi bir tüzel kişi kimlik tanımlaması

Yenilikçi çözümler bularak dijital çağın ve hızlı teknolojik gelişmelerin ihtiyaçlarına yanıt verme hedefimizi sürdürüyoruz. Karşı tarafın kimliğinin daha kolay tanımlanabilmesi süreci, global olarak finansal ve ticari işlemler genelinde daha yüksek otomasyon ve dijitalleşmenin kapısını açacaktır. Bu nedenle, LEI’nin dijital sertifikalara dahil edilmesi için dijital ekonomiye yönelik bir araştırma projesi başlatmış bulunuyoruz. Araştırmanın sonuçlarını önümüzdeki aylarda yayımlamayı umut ediyoruz.

Her işletmenin ardında tek bir gerçek dijital kimlik sağlayarak değer oluşturmanın geliştirilmesi yönünde özel sektör ve kamu sektörü temsilcileri ile ilişkimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Gerard Hartsink, Finansal İstikrar Kurulu tarafından GLEIF Kurul Başkanı olarak atanmıştır. Gerard Hartsink ve GLEIF Yönetim Kurulu'nun diğer tüm üyelerinin profilleri GLEIF'in web sitesinde mevcuttur.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Yönetim