Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF, 2018'nin Üçüncü Çeyreğini Kapsayan Üç Aylık Global LEI Sistemi İş Raporu'nu Yayımladı

Global LEI Sistemi İş Raporları, LEI kullanımına ilişkin ana trendlerin altını çizmekte ve geniş kapsamlı bir LEI veri havuzu analizi sağlamaktadır


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2018-11-06
  • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Kasım 2018'de, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımına ilişkin önemli gelişmelerin özetlendiği en son üç aylık raporunu yayımlamıştır. Raporlarda özellikle yıllık büyüme ve yenileme beklentileri incelenmekte olup Global LEI Sistemi içerisinde faaliyet gösteren LEI tahsis eden kurumlar arasındaki rekabet seviyesi değerlendirilmekte ve LEI yenileme oranları ile referans verilerinin doğrulanması analiz edilmektedir. Temmuz 2017’den beri aynı zamanda, tüzel kişiler tarafından sağlanan doğrudan ve nihai ana şirket bilgileri hakkında istatistikler de sunulmaktadır.

2018’in üçüncü çeyreğini kapsayan 'Global LEI Sistemi İş Raporu’ (Global LEI System Business Report) aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ bölümünden indirilebilir.

Bu blog yayınında, en son rapordaki başlıca bulgular özetlenmektedir. Alıntı yapılan kaynaklar, aşağıda bulunan ‘ilgili bağlantılar’ bölümüne dahil edilmiştir.

En son Global LEI Sistemi İş Raporu'nun başlıca bulguları

Kasım 2018'de yayımlanan Global LEI Sistemi İş Raporu, 2018'nin üçüncü çeyreğinde gözlemlenen gelişmelerin analizini sunmaktadır. Şunlar gösterilmektedir:

LEI tahsisi ve LEI büyüme potansiyelinin gidişatı

Toplam LEI popülasyonu 2018’in üçüncü çeyreğinin sonunda1,2 milyonu aşmış durumdadır. İkinci çeyrekte tahsis edilen yaklaşık 71.300 sayısına kıyasla 2018'in üçüncü çeyreğinde yaklaşık 56.800 adet LEI tahsis edilmiştir. Bu rakam üçüncü çeyrekte %4,8 düzeyinde üç aylık büyüme anlamına gelmektedir (ikinci çeyrek: %6,3).

LEI tahsisi, piyasa katılımcılarının 3 Ocak 2018’de yürürlüğe giren gözden geçirilmiş Avrupa Birliği Finansal Araç Piyasaları Yönergesi (MiFID II) ve Yönetmeliği (MiFIR) çerçevesinde belirlenen LEI gerekliliklerine uyum sağlamak için hazırlandığı 2017 sonuna doğru zirve yapmıştır. O zamandan bu yana ortalama aylık tahsis 2018’de 20.000 LEI dolayında seyretmektedir. MiFID II / MiFIR öncesi düzeyler ile karşılaştırıldığında bu, aylık olarak tahsis edilen yeni LEI sayısında yaklaşık olarak iki kat artış olduğu anlamına gelmektedir.

Art arda üç çeyrekte ülke düzeyinde en büyük LEI büyüme oranı Hindistan'da gözlemlenmiştir (%52,3). Bunu Meksika (%36,5) ve Avustralya (%22) izlemektedir. Bu ülkelerdeki LEI popülasyonunda görülen artış öncelikle LEI kullanımını zorunlu kılan düzenlemelerden kaynaklanmaktadır.

Global LEI Sistemi'nde rekabet

Bu rapor, ülkede hizmet sunan LEI tahsis eden kurumların sayısı esasında, 1.000’den fazla LEI bulunan en az ve en çok rekabetçi piyasaları belirlemektedir. 2018’in üçüncü çeyreğinde, yukarıdan aşağıya sırasıyla İtalya, İspanya, Hollanda, ABD ve Finlandiya en az rekabetçi beş piyasa konumunu muhafaza etmiştir. En rekabetçi piyasalar arasında yukarıdan aşağıya sırasıyla Romanya, Litvanya, Portekiz, Bulgaristan ve Malta yer almaktadır.

LEI yenilemesi oranları

2018’in üçüncü çeyreğinde genel yenileme oranı %69,1 ile önceki iki çeyreğe kıyasla hemen hemen aynı düzeyde seyretmiştir. (Bu oran, önceki çeyrek sonu itibariyle toplamda en az 1.000 LEI’ye sahip ülkeleri kapsamaktadır.) 2018’in üçüncü çeyreğinin sonunda tüm LEI’lerin yüzde 81,8’i geçerli durumdaydı. Hem AB içinde (%70) hem de AB dışı ülkelerde (%52,3) yenileme oranı istikrarını korumuştur.

Raporlama süresinde, aşağıdaki beş ülke en yüksek yenilenme oranlarını sergilediler: Japonya (%90,4), Finlandiya (%89,5), Hindistan (%87,6), Lihtenştayn (%87) ve Norveç (%82,7).

Düzey 1 referans veri doğrulama

LEI referans verilerinde mevcut olan iş kartı bilgilerine, bir başka deyişle tüzel kişinin örneğin resmi unvanına ve kayıtlı adresine 'Düzey 1' verisi şeklinde atıfta bulunulur. Bu, 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir. LEI tahsis eden kurum tarafından kullanım halinde olan doğrulama prosedürlerine dayanarak tüzel kişinin kayıt için sağlamış olduğu bilgileri doğrulamak amacıyla yetkili kamu kaynaklarında yeterli bilgiler mevcut olduğu takdirde Düzey 1 verisi tamamen doğrulanmış olarak kabul edilir. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse, bir LEI kaydında mevcut iş kartı bilgileri ‘sadece tüzel kişi tarafından sağlanmış’ olarak sınıflandırılır.

2018'in ikinci çeyreğinde LEI popülasyonunun tümü genelinde tamamen doğrulanmış Düzey 1 referans verisi oranı %84,6’dan %76,1’e düşmüştür. Bu düşüş, en büyük LEI tahsis eden kurum olan Business Entity Data B.V’nin yönetimi altındaki önemli sayıda geçmiş LEI’yi ‘tamamen doğrulanmış’ statüsünden ‘sadece tüzel kişi tarafından sağlanmış’ statüsüne geçirmesinden kaynaklanmaktadır. Business Entity Data B.V. halihazırda tüm LEI popülasyonunun yaklaşık %32’sini yönetmektedir.

Özellikle 2018’in ikinci çeyreğinde Business Entity Data B.V. tarafından yönetilen LEI’lere ait tamamen doğrulanmış Düzey 1 referans verilerinin yüzdesi ani bir düşüşle %84,5’ten %59,1’e inmiş, bu ise bu metriğin genel sonucunu belirtildiği şekilde etkilemiştir. Bu hususun 2018 sonuna kadar çözümlenmesi beklenmektedir.

Söz konusu meselenin bu LEI tahsis eden kurum tarafından çözümlenmesi beklenirken 2018’in üçüncü çeyreğinde LEI veri havuzunun tamamı için sağlanan Düzey 1 referans verilerinin %76,6’sı tamamen doğrulanmış olarak belirlenmiştir.

Ana şirket bilgilerinin tüzel kişiler tarafından bildirilmesine ilişkin istatistikler

Mevcut istatistikler, 2018’in ikinci çeyreğinde LEI popülasyonunun toplamının %93’ünü temsil eden yaklaşık 1,1 milyon LEI kaydı yaptıran kuruluşun doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında bilgi verdiğini belirmiştir. Ancak bunun ardından Business Entity Data B.V. o çeyrekte ana şirket bilgisi verecek 100.000 LEI için yanlışlıkla fazla bilgi verildiğini bildirmiştir.

Business Entity Data B.V. tarafından kullanıma sunulan düzeltilmiş bilgilere dayanarak 2018’in üçüncü çeyreğinin sonu itibariyle toplam LEI popülasyonunun %86’sını temsil eden 1,081,323 LEI kaydı yaptıran kuruluş doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında bilgi vermiş durumdadır.

Yasal engelleri gerekçe göstererek ana şirketleri hakkında bilgi sağlamaktan veya yayımlamaktan kaçınan (‘opt-out’) tüzel kişilerin genel yüzdesi ciddi bir artışla %4’ten %19’a yükselmiştir. Bu, Business Entity Data B.V. tarafından gerçekleştirilen bir raporlama değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Business Entity Data B.V, 2018’in üçüncü çeyreğinde yönetimi altındaki LEI’lerin %30,2’sinin ana şirket bilgilerini vermekten kaçındığını bildirmiştir. Bu, LEI tahsis eden kurumun raporlaması sonucunda tüm LEI popülasyonuna ilişkin istatistikler tüzel kişilerin %10’unun yasal engelleri gerekçe göstererek ana şirketleri hakkında bilgi sağlamak veya yayımlamaktan kaçındığını ortaya koymaktadır.

Diğer yandan Business Entity Data B.V. portföyü haricinde LEI popülasyonu için ana şirket bilgilerini bildirmekten kaçınma oranının sadece %2,5’e düştüğü dikkate alınmalıdır.

Üç aylık raporlar Global LEI Sistemi'ne özel kavram ve tanımlara atıfta bulunmaktadır. Raporların kolaylıkla anlaşılabilmesi için, ilgili kavramlar şu belgede özetlenmiştir: ‘Global LEI Sistemi İş Raporu Hakkında Arka Plan Bilgisi’ (Background Information on Global LEI System Business Report).

GLEIF aynı zamanda kullanıma sunduğu ‘İş Raporlama Sözlüğü’ (Business Reporting Dictionary) ile üç aylık raporlarda vurgulanan LEI faaliyeti hakkında bildirimde bulunmak için kullanılan formül ve algoritmaları tanımlamaktadır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Veri Yönetimi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Sistemi İş Raporları, GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi Raporları, Zaman Aşımına Uğrayan LEI'ler, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), LEI Yenilemesi, Düzey 1 / İş Kartı Verisi (Kim Kimdir), Düzey 2 / İlişki Verisi (Kim Kime Sahip)