Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

7 Aralık 2016 tarihinde 'Tüzel Kişi Kimlik Kodu ile Kurumsal Noktaları Global Olarak Birleştirin' GLEIF Webinarında Bize Katılın

Global LEI Dizini'nde kim kime sahiptir hususunda veri toplama ile ilgili bir ilerleme raporu sunacak ve 2017 yılında üstünde çalışacağımız GLEIF projelerine değineceğiz


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2016-11-24
  • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), organizasyonumuzu ve Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) girişimini kısaca tanıtmak üzere 7 Aralık 2016 tarihinde, saat 15:00 ile 15:45 (CET) arasında bir webinar düzenleyecektir. Bu webinarın temel amacı, Global LEI Sistemi'nde bir sonraki aşama, yani LEI veri havuzunu kim kime sahiptir verisini içerecek şekilde geliştirme hususunda kaydettiğimiz ilerlemeyle ilgili bir bilgilendirme yapmaktır. Buna ek olarak, piyasa katılımcılarına açık, standartlaştırılmış ve yüksek kaliteli LEI verileri sağlayarak bilgi zenginliklerini arttırmaya devam etmek için 2017 yılında üzerinde çalışacağımız başlıca projelere değineceğiz.

Webinara katılım ücretsizdir. Lütfen aşağıda bulunan 'ilgili bağlantıyı' kullanın.

Katılımcılar, gelişmeleri aşağıdaki kişilerden dinleme fırsatına sahip olacaktır:

  • Stephan Wolf – GLEIF CEO.
  • Karla McKenna – GLEIF Standartlar Başkanı.
  • Clare Rowley – GLEIF İşletme Operasyonları Başkanı.
  • Christoph Schneider – GLEIF BT Geliştirme ve Operasyonları Başkanı.

Webinarda ele alınacak konularla ilgili arka plan bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

GLEIF ve LEI girişimine dair kısa bir bilgilendirme

Bu webinar, GLEIF'ın Global LEI Sistemi'ndeki rolü hakkında fikir edinmeleri ve piyasa katılımcıları tarafından kiminle iş yapılabileceği konusunda daha akıllıca, düşük maliyetli ve daha güvenilir kararlar alınmasına nasıl olanak tanıdığımız hususunda izleyenlere benzersiz bir fırsat sunmaktadır. Özetlemek gerekirse, GLEIF, dünya çapında finansal işlemlere katılan her tüzel kişinin kaydını tutma potansiyeline sahip; açık, standartlaştırılmış ve yüksek kaliteli tüzel kişi referans bilgisi sunan tek çevrimiçi kaynağı hazırlayan, milletler üstü ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. GLEIF, tüzüklerine uygun olarak, hiçbir ticari ve siyasi kaygı gütmemektedir. GLEIF, tüzel kişi kimlik belirleme pazarında benzersiz bir konuma sahiptir. Dünya çapında benzersiz bir tüzel kişi kimlik tanımlama hizmeti sunmak üzere güvenilir hizmet ile açık ve sağlıklı veriler sağlamak amacıyla, LEI tahsis eden kurumlardan meydana gelen bir ortaklar ağını yönetiyoruz. GLEIF hizmetleri Global LEI Sistemi'nin operasyonel bütünlüğünü temin etmektedir.

LEI, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 17442 standardına dayalı 20 basamaklı bir alfa nümerik koddur. Finansal işlemlere katılan tüzel kişilere ait açık ve tek bir tanımlamayı sağlayan ana referans bilgisine bağlanır.

GLEIF ve ilk hamle yapan beş LEI tahsis eden kurum, Global LEI Sistemi'ndeki tüzel kişilerin doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında verilerin toplanması konusunda bir prototip çalışması yürütmektedir

2008 ekonomik krizi ve daha güncel olarak "Panama Belgeleri"nin sızdırılması, finansal pazarlarda artan şeffaflığın önemini ortaya koymuştur. Bunu başarmak için, şirketler arasındaki dünyanın dört bir yanına dağılmış mevcut bağlantıların izlenmesi gerekmektedir.

LEI referans verisinde bugüne dek mevcut bilgiye, yani tüzel kişinin resmi unvanına ve kayıtlı adresine 'Düzey 1' verisi şeklinde atıfta bulunulur. Bu, 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir. Bir sonraki adımda, LEI veri havuzu, 'kim kime sahip' sorusunu yanıtlayan 'Düzey 2' verilerini içerecek şekilde geliştirilecektir.

Mart 2016'da, LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC) ‘Global LEI Sistemindeki tüzel kişilerin doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında veri toplama – Faz 1’ başlıklı politika dokümanını yayınlamıştır. GLEIF, proje yönetimini sürdürmekten ve nihai ana şirketler hakkında veri toplamak için LEI tahsis eden kurumlar (ayrıca Yerel İşletim Birimleri veya LOU'lar olarak da ifade edilirler) tarafından talep edilen organizasyonel ve teknik standartları geliştirmekten sorumludur. LEI tahsis eden kurumlar kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri sunar ve bir LEI almak isteyen tüzel kişiler için birincil arabirim şeklinde görev yaparlar.

GLEIF, Kasım 2016'da, 'ilk hamle yapan' beş gönüllü LEI tahsis eden kurum ile Düzey 2 verilerinin toplanması, doğrulanması ve yayınlanması sürecini uçtan uca açıklamak üzere bir prototip çalışması gerçekleştirmiştir. Prototip çalışmasına katılan LEI tahsis eden kurumlar: Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag), İşletme Tüzel Kişiliği Verisi (DTCC GMEI Sağlayıcı), Londra Menkul Kıymetler Borsası Plc, Suudi Arabistan Kredi Kayıt Bürosu ve Unione Italiana per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricultura. Çalışmaya katılan LEI tahsis eden kurumlar, ana şirket bilgilerini toplamak için içlerinde birkaç büyük bankanın da olduğu seçilmiş LEI sahibi (müşterileri) gerçek tüzel kişilerle çalıştı.

Webinar süresince katılımcılar, doğrudan ve nihai ana şirketlerle ilgili veri toplama konusunda LEI ROC tarafından teklif edilen yaklaşımla ilgili daha fazla bilgi edinecek ve projenin sonraki adımlarına ilişkin en son bilgileri alacak.

Buna ek olarak, webinar sırasında 2017'de üzerinde çalışacağımız en önemli konulardan da kısaca bahsedeceğiz. Bunlar:

Revize edilmiş Finansal Araç Piyasaları Direktifinin (MiFID II) yürürlüğe girmesiyle birlikte 2018 yılının Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak LEI raporlama gerekliliklerini karşılama hususunda sektöre yardımcı olmak: 2016 yılının başında Avrupa Komisyonu ulusal yetkili mercilerin ve piyasa katılımcılarının MiFID II'de yer alan kurallara uyum sağlaması için bir yıllık ilave süre vermiştir. Buna göre sürenin bitimi 3 Ocak 2018'dir. AB yürütme organına göre, "süre uzatımının gerekçesi, MiFID II paketinin etkin işleyişini temin etmek üzere kurulması gereken karmaşık teknik altyapıdır." Bu yasama işlemi, günümüze dek böyle bir zorunluluk altında bulunmayan yüz binlerce piyasa aktörünün LEI edinmesini gerektiriyor. MiFID II'ye ilişkin olarak Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasa Otoritesi (ESMA) açıkça şunu ifade etmiştir: "LEI yoksa ticaret de yok". Bu durumdan etkilenen şirketlerin en kısa sürede LEI kaydı yaptırmalarının ivedilikle gerekli olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Webinar süresince, büyük organizasyonlar için kayıt sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, GLEIF tarafından uygulanan 'Kayıt Aracı' konsepti hakkında sizi bilgilendireceğiz.

LEI veri kalitesini daha da geliştirmek için sonraki adımlar: GLEIF, Global LEI Sistemindeki ortakları ile işbirliği içerisinde LEI verilerinin kalitesi, güvenilirliği ve kullanılabilirliğini daha da uygun bir hale getirmeye odaklanmaktadır. LEI popülasyonu bağlamında veri kalitesi konseptini açıklamak için, GLEIF LEI ROC ve LEI tahsis eden kurumlar ile yakın diyalog halinde, ISO tarafından geliştirilen standartları kullanarak bir dizi ölçülebilir kalite kriterini tanımlamıştır. Bunlar, LEI veri kayıtlarının eksiksiz olması, kapsamlılığı ve bütünlüğü gibi kriterleri içerir. Bir dizi tanımlanmış kalite kriterlerinin oluşturulması, Global LEI Sistemi'ndeki veri kalitesi seviyesini değerlendirmek için şeffaf ve objektif bir ölçüt oluşturur. Webinar, GLEIF veri kalite yönetimi programı ve bu programın nasıl geliştirileceği ile ilgili bilgi sağlayacaktır.

Dijital işletme raporlamasında tüzel kişi kimliğine hitaben XBRL International ve GLEIF işbirliği: 2016 yılının Haziran ayında XBRL International, XBRL belgeleri içinde tüzel kişiye atıfta bulunulmasında tutarlılık oluşturmak için en iyi yolları incelemek ve sağlam tavsiyelerde bulunmak üzere XBRL Uluslararası En İyi Uygulamalar Kurulunun (XBRL International Best Practices Board) GLEIF ile işbirliği içerisinde bir çalışma grubu oluşturduğunu duyurmuştur. Çalışma grubu özellikle XBRL taksonomileri ve vaka belgeleri içinde LEI'lerin tutarlı kullanımıyla ilgili tavsiyeler geliştirmekle görevlendirilmiştir. XBRL, finansal performans, risk ve uyum bilgisinin dijital raporlamasına ilişkin uluslararası standarttır, bununla birlikte diğer pek çok türdeki raporlama için de kullanılır. Açık XBRL özellikleri, standardı kullanmayı amaçlayan herhangi bir kişi için ücretsiz olarak lisanslandırılır. XBRL, bir iş raporunun yanı sıra tüm şartlar arasındaki ilişkilerde kullanılan raporlama terimlerinin tümünü içeren anlamı yakalayan; taksonomiler olarak adlandırılan yeniden kullanılabilir, yetkili tanımların oluşturulmasına izin verir. Webinarda, GLEIF ile işbirliği içerisinde XBRL International tarafından tanımlandığı üzere dijital işletme raporlamasında tüzel kişiye atıfta bulunulması hususunda bir ilerleme raporu sunacağız.

İş dünyasının genelini LEI sahibi olmanın avantajlarını düşünmeye teşvik etmek: Dünyanın dört bir yanındaki firmalar, finans piyasasına katılanların tanımlanması ve verilerin birleştirilebilmesi için anahtar işlevi görecek ortak bir tüzel kişi kimliği belirleme sistemi geliştirmek ve bunu hayata geçirmek için çabalamaktadır. GLEIF tarafından kullanıma sunulan Global LEI Dizini'nin tüzel kişi referans verilerini sağlayan birincil kaynak olarak kullanılmasının, iş dünyasının geneli için nasıl ek verimlilik kazancı sağlayabileceğini özetleyeceğiz. Ticari ilişki içinde olduğunuz kurumlar – kurumsal müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları – LEI ile benzersiz bir biçimde, kolay ve hızlı tanımlanabildiği takdirde, bu size maliyet avantajı ve yeni iş fırsatları şeklinde geri dönebilir. LEI veri havuzuna erişilmesi ve bunun kullanılması, örneğin, risk yönetimi, uyum yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi konularda çok çeşitli uygulamaları destekleyebilir. Webinarda, maliyetlerin kısılması, operasyonların kolaylaştırılarak hızlandırılması ve global piyasa konusunda iç görü kazanılması açısından Global LEI Dizininden yararlanmanın piyasa katılımcılarını nasıl güçlendireceği hususunda bilgi sunacağız.

GLEIF webinarına kaydolun

Webinarda ele alınacak olan GLEIF faaliyetleri ve LEI geliştirmeleri ile ilgili en güncel bilgileri edinme fırsatını kaçırmayın: Şimdi kaydolun!

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'da (GLEIF) CEO olarak görev yaptı (2014 - 2024). Mart 2024'ten itibaren, dijital ticaret standartlarının uyumlaştırılması, benimsenmesi ve etkinleştirilmesine yönelik küresel bir platform olan Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Dijital Standartlar Girişimi'nin Sektör Danışma Kurulu'na (IAB) liderlik etti. Başkan olarak atanmadan önce, 2023 yılından itibaren IAB'de Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Aynı yıl Almanya Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubu'nun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırılmıştır. Veri operasyonları ve global uygulama stratejilerinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Düzey 2 / İlişki Verisi (Kim Kime Sahip), Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC)