vLEI

Bir vLEI alın: Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurumların Listesi

vLEI geleneksel LEI'nin güvenli dijital karşılığıdır ve birlikte otomatik kimlik doğrulama ve kontrol ihtiyacına yönelik küresel ihtiyaca yanıt verirler.

Yetkili bir vLEI Tahsis Eden Kurumdan vLEI almak kolay ve güvenli bir süreçtir.

Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurumların rolü

Yetkili vLEI Tahsis Eden Kurumlar (QVI'lar olarak da adlandırılır) vLEI'ler için tahsis ve iptal hizmetleri sağlar ve vLEI Kimlik Bilgisi talep eden tüzel kişilikler için birincil ara birim olarak görev yaparlar. Sadece Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından yetkilendirilmiş kurumlar vLEI Kimlik Bilgisi tahsis etme ve iptal etme yetkisine sahiptir.

Yetkilendirme, QVI olarak vLEI ekosistemi ve Global LEI Sistemi içinde faaliyet göstermek isteyen kurumların uygunluğunun ve sürdürülebilirliğinin GLEIF tarafından değerlendirildiği süreçtir.

vLEI Tahsis Eden Kurum Yeterlilik süreci ile global olarak tanınan Global LEI Sisteminin bir üyesi olmak, kurumlara hizmet etmeye bağlılığın bir göstergesidir. LEI ve vLEI, kurumlara ve aynı zamanda bunların kurumsal rollerine güvenilir global bir kimlik sağlayan güçlü bir birlikteliği temsil eder.

Tüzel Kişilik vLEI Kimlik Bilgilerinin Tahsisi

Kurumlar iş ihtiyaçlarına göre QVI'lerini seçebilirler. Tüm QVI'ler GLEIF Yeterlilik programını ve kabulü başarıyla tamamlamıştır.

Aşağıdaki QVI listesinde, QVI'nın LEI'si, web sitesi URL'si ve yeterlilik tarihi yer almaktadır. Kurumlar QVI'nın web sitesinden kendileri kaydolarak vLEI almak için başvurabilirler.

QVI, vLEI Kimlik Bilgileri tahsis etmek için kuruluşun LEI'sinin durumu, vLEI için başvuran kuruluşun temsilcisinin kuruluş adına hareket etmek için yetki sahibi olduğu ve kimlik bilgisi cüzdanının kuruluşun bu temsilcisi tarafından kontrol edildiği gibi çeşitli kontroller gerçekleştirir. LEI sahibi olan kuruluşun gerekli bilgileri QVI'ye temin etmesi gerekmektedir. QVI'ler müşterilerinin LEI durumunu düzenli olarak izler.

Bir Tüzel Kişilik vLEI Kimlik Bilgisi verildikten sonra, bu bilginin kamuya açık hale gelmesi için gleif.org sitesinde yayınlanır.

vLEI Kimlik Bilgisi tahsis etme, düzenleme ve iptal etme işlemleri için alınan ücretler QVI'ler tarafından belirlenir.

Birinci Adım: Tüzel Kişilik LEI Kimlik Bilgisinin Tahsisi

Tüzel Kişilik Resmi Kurumsal Rolü vLEI Kimlik Bilgilerinin Tahsisi

QVI'ler Tüzel Kişilik vLEI Kimlik Bilgilerinin tahsis edilmesine ek olarak, geçerli Tüzel Kişilik vLEI Kimlik Bilgilerine sahip vLEI müşterilerinin talep etmesi durumunda Tüzel Kişilik Resmi Kurumsal Rolü vLEI Kimlik Bilgileri (OOR vLEI Kimlik Bilgileri) tahsis edebilir. Bu kimlik bilgileri ISO 5009 uyarınca oluşturulmuştur.

QVI, bu OOR Kimlik Bilgilerini tahsis etmek için bir kuruluşun tüzel kişiliğini ve LEI'sinin kayıt durumunu kontrol edecek ve kimlik bilgisinde tanımlanan OOR Kişisinin Tüzel Kişilik OOR vLEI Kimlik Bilgisi Çerçevesi içinde belirtilen gerekliliklere uygun olarak bu resmi role sahip olduğunu kontrol etmek için kimlik doğrulaması gerçekleştirecektir.

OOR Kimlik Bilgileri, OOR Kimlik Bilgisi sahibinin onayıyla gleif.org adresinde yayınlanacak ve bulunabilir olacaktır.

İkinci Adım: Tüzel Kişilik Resmi Kurumsal Rolü (OOR) vLEI Kimlik Bilgisi Tahsisi

Tüzel Kişilik LEI Kimlik Bilgisi tahsis edildikten sonra, kuruluş resmi kurumsal ve işlevsel rollerdeki önemli kişiler için ilave vLEI Kimlik Bilgisi talebinde bulunabilir.