Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF Artık LEI Kayıtlarını ve Kimin Kim ve Kimin Kime Ait Olduğunu Belirten İlgili Referans Verilerini İçeren Dört Ayrı Günlük Birleştirilmiş Dosya Yayınlamaktadır

Belirli raporlama formatları esasında tüzel kişiler hakkında bilgiler içeren GLEIF Birleştirilmiş Dosyaları ücretsiz olarak GLEIF Web sitesinden indirilebilir


Yazar: Stephan Wolf

 • Tarih: 2017-05-08
 • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından günlük olarak yayınlanan ‘Birleştirilmiş Dosyalar’, LEI tahsis eden kurumlar tarafından yayımlanan, tüzel kişilere tahsis edilen tüm LEI'leri ve ilgili LEI referans verilerini listeleyen bireysel dosyaların içeriğini kapsar. LEI tahsis eden kurumlar – aynı zamanda Yerel İşletim Birimleri (LOU'lar) olarak da bilinir – kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri sunmakla birlikte LEI talep eden tüzel kişiler için birincil ara birim olarak görev yaparlar. GLEIF orijinal kaynak dosyalarının herhangi birini değiştiremez ve hiçbir veri denetimi yapmaz.

LEI referans verisinde mevcut olan iş kartı bilgilerine, yani tüzel kişinin resmi unvanına ve kayıtlı adresine 'Düzey 1' verisi şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Bu, 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir. Bir sonraki adımda, LEI veri havuzu, 'kim kime sahip' sorusunu yanıtlayan 'Düzey 2' verilerini içerecek şekilde kademe kademe geliştirilecektir. Bu veri, bireysel şirketlerin sahip olduğu tüzel kişilerin araştırılabilmesi amacıyla bir tüzel kişinin doğrudan ve nihai ana şirketlerinin ve bunun tam tersinin belirlenmesine olanak sağlamaktadır.

LEI ve tüzel kişi referans verilerinin günlük raporlaması, Ortak Veri Dosyası (CDF) formatlarını kullanan LEI tahsis eden kurumlar tarafından yürütülür. GLEIF Web sitesinden ücretsiz indirilebilen GLEIF Birleştirilmiş Dosyaları, ilgili CDF formatı esasında bir LEI almış olan tüzel kişiler hakkında belirli bilgiler içerir. (CDF formatları hakkında daha fazla bilgi, bu blog yayınının aşağıdaki özel kısmında yer almaktadır.)

8 Haziran 2015'ten beri GLEIF, LEI-CDF formatı versiyon 1.0 esasında tüm LEI popülasyonuna ait Düzey 1 verilerini içeren günlük bir Birleştirilmiş Dosya yayımlamaktadır. 8 Mayıs 2017’den bu yana GLEIF, LEI tahsis eden kurumlar tarafından kullanıma sunulan aşağıdaki bilgileri içeren ilave üç Birleştirilmiş Dosya daha yayımlamaktadır: Güncellenmiş LEI-CDF formatı versiyon 2.1 esasında Düzey 1 verileri; doğrudan ve nihai ana şirketleri LEI sahibi olan LEI kayıtlı firmalar için ilişki verileri ve ana şirket bilgilerinin raporlanmasındaki istisnalar.

Bu blog yayını, GLEIF Birleştirilmiş Dosyaları ve ilgili raporlama formatları ile yayımlanan bilgilerin genel görünümünü sunmaktadır. Bu blogda belirtilen kaynaklara aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ bölümünden erişilebilir.

GLEIF Birleştirilmiş Dosyaları ile sunulan Düzey 1 verileri

LEI-CDF formatı, LEI tahsis eden kurumların kendi LEI'lerini ve Düzey 1 referans verilerini nasıl rapor edeceklerini tanımlar. Bu standart, aslen LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC) tarafından geliştirilmiş ve Ağustos 2014'te LEI tahsis eden tüm kurumlar için zorunlu kılınmıştır. Daha sonra GLEIF, standardı korumak ve daha da geliştirmek üzere sorumluluğu üstlenmiştir.

 • Level 1 LEI-CDF Version 1.0 Concatenated File: GLEIF 8 Haziran 2015'ten beri Level 1 LEI-CDF Version 1.0 Concatenated File'ı yayımlamaktadır. Bu dosya Düzey 1 verilerini, yani LEI-CDF formatı versiyon 1.0 esasında tüm LEI popülasyonu için kimin kim olduğu hakkında bilgi sağlayan LEI kayıtları ve ilgili referans verilerini içermektedir. Bu, Düzey 1 verileri hakkında yetkili kaynaktır.

 • Level 1 LEI-CDF Version 2.1 Concatenated File: GLEIF ilk Level 1 LEI-CDF Version 2.1 Concatenated File'ı 8 Mayıs 2017 tarihinde yayımlamıştır. Bu dosya, LEI-CDF versiyon 2.1 kabiliyetini haiz LEI düzenleyen kurumlar tarafından sunulan LEI-CDF formatı versiyon 2.1 esasındaki Düzey 1 verilerini içermektedir. Bu, şu anlama gelmektedir: Level 1 LEI-CDF Version 2.1 Concatenated File halihazırda LEI popülasyonunun tamamını kapsamamaktadır. LEI verisi kullanıcılarına, Düzey 1 verisinin LEI-CDF formatı versiyon 2.1 esasında nasıl raporlandığına dair ön görünüm sunmak için yayınlanmıştır.

Bir sonraki adımda, LEI ROC ile birlikte GLEIF, tüm LEI tahsis eden kurumların Düzey 1 verilerini istisnasız olarak LEI-CDF formatı versiyon 2.1 esasında sunmasının gerekeceği tarihi belirleyecektir. Bu tarihten sonra, yani Level 1 LEI-CDF Version 2.1 Concatenated File tüm LEI popülasyonu için bilgi içereceği zaman, bu dosya Düzey 1 verisi konusunda yetkili kaynak haline gelecektir.

Ancak GLEIF 1 Mayıs 2018'e kadarki bir yıllık geçiş süresi boyunca hem Düzey 1 LEI-CDF Versiyon 1.0 hem de Level 1 LEI-CDF Version 2.1 Concatenated File bilgilerini kullanıma sunmaya devam edecektir. Böylelikle LEI verisi kullanıcıları, süreç ve operasyonlarını LEI-CDF formatı versiyon 2.1'e uyumlu hale getirmek için yeterli zamana sahip olacaktır.

Global LEI Dizini, tek bir yetkili, merkezi kaynakta ilgili referans verilerini içeren geçmiş ve güncel LEI kayıtlarını içerir. Global LEI Dizini ile kullanıma sunulan bilgiler halihazırda Level 1 LEI-CDF Format Version 1.0 Concatenated File verilerini temel almaktadır. Bu durum, Level 1 LEI-CDF Format Version 2.1 Concatenated File Düzey 1 verileri için yetkili kaynak haline gelinceye dek devam edecektir.

Aşağıdaki GLEIF hizmetleri bu zaman zarfında LEI-CDF formatı versiyon 1.0 esasında sunulmaya devam edecektir:

 • GLEIF Veri Kalitesi Yönetim Programı.
 • LEI Araması.
 • LEI Verisini Sorgulama.

Bu hizmetlerin LEI-CDF formatı versiyon 2.1 ile ne zaman uyumlu hale getirileceğini zamanı geldiğinde bildireceğiz.

GLEIF Birleştirilmiş Dosyaları ile sunulan Düzey 2 verileri

Mart 2016’da, dünya çapında kamu kuruluşlarını temsil eden LEI ROC, ‘Global LEI Sistemindeki tüzel kişilerin doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında veri toplama – Aşama 1' (Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1) başlıklı politika belgesini (aşağıdaki 'ilgili bağlantılara' bakınız) yayımlamıştır. Bu belge, Global LEI Sistemindeki Düzey 2 verilerinin toplanması, doğrulanması ve yayınlanması sürecini yöneten ilkeleri belirlemiştir. Aralık 2016'da GLEIF ile 'ilk hamle yapan' beş LEI tahsis eden kurum, bir LEI'ye sahip olan tüzel kişilerin doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında uçtan uca veri toplama ve doğrulama sürecini test etmek üzere başarılı bir prototip çalışmasına imza atmıştır. LEI referans havuzunu kim kime sahip sorusunu yanıtlayan Düzey 2 verisini içerecek şekilde geliştirme süreci Mayıs 2017'de başlamıştır.

GLEIF şu anda Düzey 2 verilerine dair bilgiler sağlayan iki Birleştirilmiş Dosyayı kullanıma sunmaktadır:

 • Level 2 Relationship Record (RR) CDF Concatenated File: GLEIF ilk Level 2 RR-CDF Concatenated File'ı 8 Mayıs 2017 tarihinde yayınlamıştır. Özellikle, LEI sahibi veya LEI alan tüzel kişiler, kendilerinin 'nihai muhasebe konsolide ana şirketi'nin yanı sıra 'doğrudan muhasebe konsolide ana şirketi'ni de rapor edecektir. Level 2 RR-CDF Concatenated File doğrudan ve nihai ana şirketlerinin LEI sahibi olduğu bir tüzel kişinin doğrudan ve nihai ana şirketlerinin tanımlanmasına izin veren RR-CDF formatı esasındaki Düzey 2 verilerini içermektedir. Level 2 RR-CDF Concatenated File'da yer alan bilgilerin halihazırda tüm LEI popülasyonunu içermediğinin dikkate alınması önemlidir. Bunun gerekçesi şudur: Mayıs 2017 öncesi mevcut LEI'ler için Düzey 2 verilerinin LEI tahsis eden kurumlar tarafından toplanması ve doğrulanması yıllık LEI yenilemesi ile gerçekleştirilmektedir. Yenileme, bir LEI'ye bağlı referans verisinin üçüncü taraf kaynaklara göre LEI tahsis eden yönetici kurum tarafından yıllık olarak yeniden doğrulanması anlamına gelmektedir. Tüm LEI popülasyonuna ilişkin Düzey 2 verilerinin 2018 ortasına kadar, yani Düzey 2 verilerinin toplanmaya başladığı tarihten itibaren bir yıllık yenileme döngüsünün sonuna doğru kullanıma sunulması beklenmektedir.

 • Level 2 Reporting Exceptions Concatenated File: GLEIF, Raporlama İstisnaları esasında ilk Level 2 Reporting Exceptions Concatenated File'ı 8 Mayıs 2017'de yayınlamıştır. İstisnalar şunları içerir: LEI kaydı yaptıranın ana şirketi bulunmaması; bağlı tüzel kişinin istisnai gerekçelerle raporlamadan hariç tutulması; LEI kaydı yaptıranın doğrudan ve nihai ana şirketlerinin LEI sahibi olmaması. Level 2 RR-CDF Concatenated File için olduğu gibi, Level 2 Reporting Exceptions Concatenated File içeriği de kademe kademe geliştirilecektir ve Mayıs 2017 öncesinde tahsis edilen LEI'ler için Düzey 2 bilgilerinin LEI tahsis eden kurumlar tarafından toplanmasının bir yıllık yenileme döngüsünün sona ereceği 2018'in ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir.

2008 ekonomik krizi ve daha güncel olarak "Panama Belgeleri"nin sızdırılması, finansal pazarlarda artan şeffaflığın önemini ortaya koymuştur. Ana şirket bilgileri tüm LEI popülasyonu için erişilebilir olduğunda GLEIF; açık, standartlaştırılmış ve yüksek kaliteli LEI verilerine istinaden kurumsal noktaların birleştirilmesine olanak tanıyan benzersiz ve ücretsiz bir veri kaynağı sağlayacaktır.

Özet: LEI verileri nasıl rapor edilir – CDF formatları

Yukarıda belirtildiği üzere LEI, finansal işlemlere katılan tüzel kişilerin kimliğinin net ve benzersiz biçimde belirlenmesine olanak tanıyan önemli referans bilgilere bağlanmaktadır. Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün (ISO) 17442 sayılı standardı, tanımlamanın en temel unsurlarını meydana getiren bir dizi öz niteliği veya tüzel kişilik referans verisini belirlemektedir. CDF formatları, ISO standardının operasyonel uygulaması için gereksinim duyulan kesinliği sağlamaktadır. Uygun olan durumlarda veri kalitesini artırmak için CDF formatlarına harici standartlar da entegre edilmiştir.

Sırasıyla Düzey 1 ve Düzey 2 verilerinin raporlanmasında belirli formatlar temel alınmaktadır:

 • Düzey 1 – LEI-CDF formatı: Düzey 1 verisinin, yani 'kimin kim olduğuna' ilişkin bilginin nasıl rapor edildiğini tanımlar.
 • Düzey 2 – İlişki Kaydı CDF (RR-CDF) format: Doğrudan ve nihai ana şirketleri LEI sahibi olan LEI kaydı yaptırmış şirketler için Düzey 2 verisinin, yani 'kim kime sahip' hakkındaki bilginin, nasıl rapor edileceğini tanımlar.
 • Düzey 2 – Ana Şirket Referans Veri formatı: LEI kodu bulunmayan ana şirketlerin referans verilerinin nasıl saklanacağı ve LEI tahsis eden kurumlar ile GLEIF arasında nasıl aktarılacağını tanımlar. ‘Global LEI Sistemi'nde tüzel kişilerin doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında veri toplama – Aşama 1’ (Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1) başlıklı LEI ROC politika belgesinde belirtildiği üzere, ilk aşamada bağlı bir kuruluş tarafından LEI sahibi olmayan doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında rapor edilen referans verileri yayımlanmayacaktır.
 • Level 2 – Raporlama İstisnaları formatı: Bağlı tüzel kişi bir istisna rapor ettiği takdirde, ana tüzel kişi için bu formatta bir kayıt oluşturulur. Her kayıt bağlı bir tüzel kişiye yöneliktir; istisnanın doğrudan mı yoksa nihai ana şirkete mi ilişkin olduğunu belirtir ve raporlama istisnasını içerir.

Her raporlama formatı, ayrıntılı bir özellik belgesinde ve minimum veri kalitesi öngören bir XML şema tanımında (XSD) tanımlanmaktadır. XSD doğrulamasından geçmeyen bir dosya GLEIF Birleştirilmiş Dosyalarında ve Global LEI Dizininde yer alamaz. Şema şunları tanımlamaktadır:

 • Her bir veri öğesinin yapısı.
 • İlişkili kod listeleri.
 • İlişkili veri öğesi öz nitelikleri.

Teknik şartname belgeleri aynı zamanda, bu veri ögeleriyle ilgili kısa ve öz tanımları içermektedir. Bu özellikler, aşağıda verilen 'ilgili bağlantılarda' yer alan ilgili GLEIF Web sitesi sayfalarından indirilebilir.

GLEIF, LEI ROC tarafından uygulamaya konulan yeni veya uyumlaştırılmış politikalar esasında güncelleme ihtiyacını belirlemek ve kullanıcı gereksinimlerine uyum sağlamak üzere CDF formatlarını düzenli aralıklarla gözden geçirecektir.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), Global LEI Dizini, GLEIF Birleştirilmiş Dosyaları, Ortak Veri Dosyası Formatları, Düzey 1 / İş Kartı Verisi (Kim Kimdir), Düzey 2 / İlişki Verisi (Kim Kime Sahip), Standartlar, Regulatory Oversight Committee (ROC)