Maintenance activity planned on February 9, 2023, from 20:00 to 23:30 Central European Time (CET). During this time-period, some of the GLEIF services may be unavailable.
Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF 2016 Yıllık Raporunu Yayımladı

Raporda, 2016 yılında kaydedilen ilerlemeler özetleniyor ve geleceğe dönük stratejik öncelikler vurgulanıyor


Yazar: Gerard Hartsink

  • Tarih: 2017-05-15
  • Görünümler:

Mayıs 2017'de Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), 1 Ocak ile 31 Aralık 2016 arasındaki dönem için GLEIF operasyonlarının durumunu, finansal durum açıklamalarını ve bağımsız denetçinin raporunu vurgulayan üçüncü yıllık raporunu yayınlamıştır (aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’a bakınız).

2016 yılında 6,5 milyon ABD doları brüt gelir elde edilmiştir. Bunun net 14,7 bin ABD doları tutarındaki kazanç fazlası, GLEIF kazanç yedeklerine eklenecektir. Bu mali sonuç, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak GLEIF'in hedefleri ile uyumludur. LEI tahsisi ve idamesi için alınan ücret, LEI tahsis eden kurumlarla ilgili bir meseledir ve maliyet bazında olmalıdır. GLEIF halihazırda LEI tahsis eden kurumlardan LEI tahsisi veya yenilemesi başına 19 ABD doları almaktadır. LEI ücreti, onaylanan 2017 bütçesinde de 19 ABD doları seviyesinde tutulmuştur.

LEI tahsis eden kurumların Global LEI Sistemine katılımı ve LEI'nin kullanıcılar tarafından benimsenmesi daha da artmıştır. LEI benimsenmesi bakımından büyüme oranı %17 seviyesinde olup 2016 sonu itibariyle küresel ölçekte 479.000 kayıtlı LEI bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl boyunca, dünya çapında LEI tahsisinde çeşitlenme eğilimi gözlemlenmiştir.

Global LEI Sistemindeki ortaklar ve paydaşlar ile diyalog

Global LEI Sistem ortakları ile girişilen yoğun diyalog, GLEIF için öncelikli projelerin ortaya konması açısından belirleyici olmuştur. GLEIF Yönetim Kurulu, dünyanın her yanından kamu makamlarının temsil edildiği LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC) İcra Komitesi ile düzenli toplantılar gerçekleştirmiştir. LEI ROC ve LEI tahsis eden kurumlardan elde edilen geri bildirimler GLEIF hizmetlerinin daha optimum hale getirilmesine katkıda bulunmuştur.

Ayrıca, GLEIF endüstri sektörlerinin geniş bir yelpazesinden piyasa katılımcıları ile temasları artırmıştır. Ortaklarla sinerji oluşturma çabaları arasında, planlanan LEI-İş Kimlik Kodu (BIC) eşleme projesinin SWIFT ile işbirliği içerisinde yürütülmesinin yanı sıra planlanan LEI-Uluslararası Menkul Kıymet Kimlik Numarası (ISIN) eşleme projesinin Ulusal Numaralandırma Kuruluşları Birliği (ANNA) ile birlikte hayata geçirilmesi bulunmaktadır. GLEIF'in 'kim kime sahip' hizmetlerinin ilk örnekleri olan bu projelerin ikisi de 2016 yılında başlatılmıştır.

GLEIF hizmetlerinin daha da genişletilmesi

En son yıllık rapor aynı zamanda, yine dinamik bir yıl olan 2016'da gerçekleştirilen GLEIF faaliyetlerinin ve kaydedilen ilerlemelerin bir özetini sunmaktadır: GLEIF operasyonel performansı gücünü korumuştur ve vakıf, hizmetlerini LEI verilerini kullananlara yararlı olacak şekilde daha da genişletmiştir. Bunun sonucunda LEI, benzersiz tüzel kişi kimliği yönetiminde açık ve güvenilir veri sağlama konusunda en uygun sektör standardı olarak yerini korumaktadır.

2016 yılında GLEIF özellikle şu hizmetlerde ilerleme kaydedilmesine odaklanmıştır:

  • LEI tahsis eden kurumların akreditasyonu: Bir akreditasyon kuruluşu olarak GLEIF, LEI tahsis etme yetkisine sahip olmak isteyen organizasyonların uygunluğunu değerlendirmektedir. LEI tahsis eden kurumlar kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri sunmakta ve LEI edinmek isteyen tüzel kişiler için birincil arabirim görevi görmektedir. Akreditasyon, GLEIF tarafından yürütülen çok sıkı bir değerlendirme sürecidir. 2016 yılında GLEIF tarafından üç kuruluş akredite edilmiştir.

  • Veri kalitesi yönetimi: GLEIF tarafından 2016'da başlatılan veri kalitesi yönetim programı, LEI veri havuzunun bütünlüğünü optimize etmektedir. Açık biçimde tanımlanan kriterler serisine dayanan program, LEI veri havuzu kalitesinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve daha da iyi duruma getirilmesine olanak sağlamaktadır. GLEIF tarafından yayınlanan aylık raporlar, halihazırda Global LEI Sisteminde ulaşılmış olan son derece yüksek veri kalitesini ortaya koymaktadır.

  • Doğrudan ve nihai ana şirketler hakkında veri toplama: LEI referans verisinde mevcut olan iş kartı bilgilerine, yani tüzel kişinin resmi unvanına ve kayıtlı adresine 'Düzey 1' verisi şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Bu, 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir. Bir sonraki adımda, LEI veri havuzu, 'kim kime sahip' sorusunu yanıtlayan 'Düzey 2' verilerini içerecek şekilde kademe kademe geliştirilecektir. Mart 2016'da, LEI ROC ‘Global LEI Sistemindeki tüzel kişilerin doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında veri toplama – Faz 1’ başlıklı politika dokümanını yayınlamıştır. GLEIF, proje yönetimini sürdürmekten ve nihai ana şirketler hakkında veri toplamak için LEI tahsis eden kurumlar tarafından talep edilen organizasyonel ve teknik standartları geliştirmekten sorumludur. Aralık 2016'da GLEIF ile 'ilk hamle yapan' beş LEI tahsis eden kurum, bir LEI'ye sahip olan tüzel kişilerin doğrudan ve nihai ana şirketleri hakkında uçtan uca veri toplama ve doğrulama sürecini test etmek üzere başarılı bir prototip çalışmasına imza atmıştır. (LEI referans havuzunu kim kime sahip sorusunu yanıtlayan Düzey 2 verisini içerecek şekilde geliştirme süreci Mayıs 2017'de başlamıştır.)

Stratejik projeler ve tanıtım: LEI'nin tanımlama yönetiminde konumlandırılması

2016'da GLEIF Yönetim Kurulu, özel sektör için GLEIF 2020 Stratejisini onaylamıştır. Strateji; sermaye ve para piyasalarını, komşu piyasalardaki stratejik projeleri, Global LEI Sistemi 2.0 araştırma projesini ('müşterini tanı' veya 'KYC' ile ilgili zorluklarla baş etmek üzere yol gösterici bilgiler içermektedir) ve dağıtık defter teknolojisini (DLT) tam olarak kapsamaktadır.

LEI'nin tanımlama yönetiminde konumlandırılması, LEI'nin küresel çapta benimsenmesi için temel önemdedir. Yönetim Kurulu, GLEIF'in özel sektörde inovasyonu dijital çağın taleplerine uygun bir biçimde yönlendirme kabiliyetlerine güvenmektedir. Bu talepler, dijital ekosistemde artan sayıda dijital devlet-devlet (G2G), işletme-devlet (B2G) ve işletme-işletme (B2B) süreçleri ile kamu ve özel sektörde giderek yaygınlaşan bir gerçek haline gelmektedir. Yönetim Kurulu ve LEI ROC, tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve tüm LEI ROC Üyelerinin yetki bölgelerinde ve/veya endüstrilerinde LEI'nin değerinin tanıtılması için elçi olarak hareket etmeleri gerektiği sonucuna varmıştır.

Düzenleyici kurum ortamının izlenmesi

Düzenleyici kurumlar, LEI'nin benimsenmesi için önemli bir faktördür. Kural oluşturma seviyesinde tüzel kişilerin tanımlanması için LEI öngörmek suretiyle, düzenleyici kurumlar Global LEI Sistemini güçlendirmektedir. 3 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği (AB) revize Finansal Araç Piyasası Direktifi (MiFID II) ve Düzenlemesi (MiFIR), AB'de gerçekleştirilen ticaretin tüm katılımcılarının, yani yatırım firmaları, bunların müşterileri ve takas edilen menkul kıymetleri ihraç edenlerin rapor yükümlülüklerini yerine getirmek üzere LEI sahibi olmasını öngörecektir. G20 yetki bölgeleri ve bunların ötesindeki kamu makamları, istatistiksel araştırma ve global finans piyasalarındaki sistemik risklerin daha iyi tespit edilmesi için erkan uyarı önlemi olarak ücretsiz, yüksek kaliteli LEI finansal verilerini kullanabileceklerdir. LEI'nin yaygın bir kamu malı haline gelmesini temin etmek üzere hem kamu sektöründe hem de özel sektörde kullanımının yaygınlaştırılması için ortak eylemler gerçekleştirilmesi gerekecektir.

2017 Genel Görünümü

2017'de GLEIF 20'den fazla LEI tahsis eden kurum adayının sertifikasyonunu tamamlamayı ve LEI tahsis eden kurumlar ile yakın işbirliği halinde ‘Kim Kime Sahip’ Projesini hayata geçirmeyi planlamaktadır. Buna ek olarak GLEIF, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı şekilde özel sektör için 2020 Stratejisini uygulamaya koyacaktır. Yönetim Kurulu, gelecekteki tüm girişimler için LEI sisteminin ortakları ve paydaşları ile verimli bir diyalog kurulmasını desteklemektedir.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Gerard Hartsink, Finansal İstikrar Kurulu tarafından GLEIF Kurul Başkanı olarak atanmıştır. Gerard Hartsink ve GLEIF Yönetim Kurulu'nun diğer tüm üyelerinin profilleri GLEIF'in web sitesinde mevcuttur.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Yönetim