Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF, İlk Çeyreğe Ait GLEIF LEI Sistemi İş Raporu'nu Yayınladı

Global LEI Sistemi İş Raporları, LEI kullanımına ilişkin ana trendlerin altını çizmekte ve geniş kapsamlı bir LEI veri havuzu analizi sağlamaktadır


Yazar: Stephan Wolf

 • Tarih: 2017-04-13
 • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) Nisan 2017'de, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kullanımına ilişkin temel gelişmelerin altını çizen ilk çeyrek raporunu yayınlamıştır. Raporlar, özellikle yıllık büyüme ve yenileme beklentilerini belirlemekte olup Global LEI Sistemi'nde faaliyet gösteren LEI tahsis eden kurumlar arasındaki rekabet düzeyini değerlendirmekte ve LEI yenileme oranları ve referans verilerinin doğrulamasını analiz etmektedir. 2017'nin ilk çeyreğini kapsayan birinci "Global LEI Sistemi İş Raporu" belgesini indirmek için aşağıda verilen "ilgili bağlantılara" göz atın.

Bu blog yazısı, birinci Global LEI Sistemi İş Raporu'nun temel bulgularını özetlemekte ve rapora dahil edilen verilerdeki arka plan bilgilerini sağlamaktadır. Alıntı yapılan kaynaklar aşağıda bulunan "ilgili bağlantılar" bölümüne dahil edilmiştir.

Birinci Global LEI Sistemi İş Raporu'nun temel bulguları

2017 yılının ilk çeyreğinde gözlemlenen gelişmeleri analiz eden birinci Global LEI Sistemi İş Raporu şunları göstermektedir:

 • 2017 yılının ilk çeyreğinin sonu itibarıyla, 30 LEI tahsis eden kurum tarafından yönetilen 481.000'i aşkın aktif LEI bulunmaktadır. Bu LEI'ler, 199 yetkili yargı alanında tüzel kişilikleri temsil etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, şimdiye kadarki genel LEI tahsisinin %25'lik kısmını oluşturan en iyi pazar olarak yerini korumuştur.
 • En iyi beş ve en iyi on yetkili yargı alanları, Global LEI Sistemi'nde aktif LEI'lerin sırasıyla %56 ve %76'sını oluşturmaktadır.
 • Genel anlamda, üç aylık LEI büyüme oranı Avrupa'da %13 ve dünyadaki diğer ülkelerde %19'luk yıllık olarak hesaplanmış büyüme oranıyla %4'te kalmıştır. GLEIF, Avrupa kıtasının büyük ölçüde Ocak 2018 için planlanan Avrupa Birliği tarafından revize edilen Finansal Araç Piyasaları Direktifi (MiFID II) ve Düzenlemesi'nin (MiFIR) hayata geçirilmesi sebebiyle %23'lük bir yıllık büyüme oranı elde edeceğini öngörmektedir. GLEIF, 2017'nin sonunda 551.000 aktif LEI öngörmektedir.
 • Yetkili yargı alanına göre ortalama LEI yenileme oranı, minimum %36 ve maksimum %89 ile %66'dır. Yenilenmeyen faaliyetler, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere nispeten artmaktadır. Bu yetkili yargı alanının aynı zamanda aktif LEI popülasyonunun çeyreğine açıklık getirdiği düşünülürse bu durum genel trendi etkilemektedir.
 • GLEIF, LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi ile birlikte yenilemelerin önemini şiddetle bildirerek LEI sisteminin yıl sonuna kadar %75'lik bir genel yenileme oranı elde edeceğini tahmin etmektedir.
 • LEI tahsis eden kurumların yönetilen aktif LEI'lere göre sıralaması, 2017'nin ilk çeyreğinde değişmemiştir. LEI tahsis eden en iyi beş kurum, dünya çapında 195'ten fazla yetkili yargı alanından tüzel kişilikleri temsil ederek LEI portföylerini yöneten üç LEI tahsis eden kurum ve büyük ölçüde kendi ulusal piyasasına odaklanan iki LEI tahsis eden kurum ile farklı iş modelleri sergilemektedir.
 • Bünyesinde fazla sayıda LEI bulunduran yetkili yargı alanları en az rekabetçi (en konsantre) veya tam tersi olma eğilimindedir. Kuzey Amerika, LEI tahsis eden kurumların kendi hizmetlerini sunmada daha büyük bir fırsata sahip oldukları Norveç, Slovakya, Portekiz, İrlanda veya Lüksemburg'un aksine en konsantre pazarlara sahiptir.
 • LEI tahsis eden kurumlar tarafından tam destek görmekte olan LEI'lerin sayısı, 2015'in dördüncü çeyreğinden itibaren önemli ölçüde artmıştır (%73) ve 2016'nın üçüncü çeyreğinden beri durağan noktaya ulaşmıştır (%89). LEI Ortak Veri Dosyası (CDF) formatı 2.0'a geçiş, başta onay kaynağına yönelik standart kodun sunulması olmak üzere raporlama formatındaki değişiklikler nedeniyle LEI tahsis eden kurum referans veri doğrulamasındaki şeffaflığın artmasına yardımcı olmalıdır.

Global LEI Sistemi İş Raporları'na dahil edilen veriler üzerindeki arka plan bilgileri

Raporlar, tek bir yetkili kaynaktaki ilgili referans verileri dahil olmak üzere geçmiş ve güncel LEI kayıtlarını içeren Global LEI Dizini'nden türetilmiştir. Referans veriler, LEI ile tanımlanabilir bir tüzel kişi hakkındaki bilgileri sağlar. Global LEI Dizini açık, standartlaştırılmış ve yüksek kalitede tüzel kişi referans bilgisi sağlayan global ve çevrimiçi tek kaynaktır. İlgili herhangi bir taraf, GLEIF tarafından geliştirilen web tabanlı LEI arama aracını kullanarak LEI veri havuzunun tamamına kolaylıkla erişebilir ve burada arama yapabilir.

LEI tahsisi ve LEI büyüme potansiyelinin gidişatı: LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi ve LEI tahsis eden kurumlar ile ortaklık içinde olan GLEIF, LEI kullanımının artacağı bir yolculuktadır; bu şekilde, gelecekte Global LEI Dizini dünyanın her yerinde finansal işlemler yapan daha fazla sayıda kişiliğin kaydını barındıracak ve 360 derecelik bir görünüm sunacaktır. Üç aylık Global LEI Sistemi İş Raporları şunları detaylandırmaktadır:

 1. Dünya çapında tahsis edilen LEI'lerin toplam sayısı ve son tahsis trendleri.
 2. En fazla LEI ve yeni LEI tahsisinin yüksek oranlarıyla birlikte yetkili yargı alanları.
 3. LEI tahsis eden kurumlar tarafından gerçekleştirilen önemli faaliyet.
 4. Yıl için genel LEI büyüme beklentisi.

Global LEI Sistemi'ndeki rekabet: LEI tahsis eden kurumlar – aynı zamanda Yerel İşletim Birimleri (LOU'lar) olarak da bilinir; kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri sunmakla birlikte LEI talep eden tüzel kişiler için birincil ara birim olarak görev yaparlar. Tüzel bir kişi merkezi kendi ülkesinde bulunan LEI tahsis eden kurumu kullanmakla sınırlandırılmamıştır; aksine, yetkili yargı alanındaki LEI kayıtlarını doğrulamak için akredite ve kalifiye olan herhangi bir LOU'nun kayıt hizmetlerini kullanabilir. Global LEI Sistemi, LEI tahsis eden kurumlar arasında LEI almak isteyen tüzel kişilere faydası olacak bir rekabetin teşvik edilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bir LEI tahsis etmek ve korumak için alınan ücret, LEI tahsis eden kurumlarla ilgili bir meseledir ve maliyet bazında olmalıdır. Üç aylık Global LEI Sistemi İş Raporları şunları detaylandırmaktadır:

 1. Bu yetkili yargı alanında hizmet sunan LEI tahsis eden kurumların sayısına dayanan 1000'den fazla LEI ile en düşük rekabetçi piyasalar.
 2. Bu yetkili yargı alanında hizmet sunan LEI tahsis eden kurumların sayısına dayanan 1000'den fazla LEI ile en yüksek rekabetçi piyasalar.

LEI yenilemesi oranları: Yenileme, bir LEI'ye bağlı referans verisinin üçüncü taraf kaynaklara göre LEI tahsis eden yönetici kurum tarafından yıllık olarak yeniden doğrulanması anlamına gelmektedir. LEI elde eden tüzel kişiler, bunu düzenli olarak yenilemek zorundadır. Bu, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı LEI'yi diğer kimlik kodlarından ayıran önemli bir özelliktir: Öncelikle yenileme ilkesi, tüzel kişiye yönelik LEI ile mevcut olan bilgilerin doğru ve güncel olduğunun garanti edilmesi için önemlidir. Başka hiçbir global ve açık tüzel kişi kimliği sistemi, düzenli veri doğrulaması için böylesine katı bir yönetim şekli uygulamamıştır. İkinci olarak, veri kullanıcıları belirli bir LEI'yle ilgili bilgilerin yakın zamanda yeniden doğrulanıp doğrulanmadığından haberdardır. Global LEI Sistemi, verinin en son doğrulandığı zaman diliminde mutlak şeffaflık sağlama konusunda da benzersizdir. Tüzel kişi, LEI referans verileriyle belirtilen "Sonraki Yenileme Tarihi"ne kadar LEI kaydını yenileyemez veya yeniden doğrulayamazsa bu LEI'nin kayıt durumu "tahsis edilmiş" yerine "zaman aşımına uğramış" olarak ayarlanacaktır. Üç aylık Global LEI Sistemi İş Raporları şunları detaylandırmaktadır:

 1. Dünya çapında tahsis edilen LEI'lerin toplam sayısına kıyasla uygun şekilde yenilenen LEI'lerin toplam sayısı.
 2. En yüksek yenileme oranlarına sahip 1000'den fazla LEI ile birlikte yetkili yargı alanları.
 3. Zaman aşımına uğramış LEI'lerin en yüksek oranlarıyla birlikte yetkili yargı alanları.

Referans veri doğrulaması: LEI referans verisinde mevcut olan iş kartı bilgilerine, yani tüzel kişinin resmi unvanına ve kayıtlı adresine 'Düzey 1' verisi şeklinde atıfta bulunulur. Bu, 'kim kimdir' sorusuna yanıt verir. LEI-CDF formatı, LEI tahsis eden kurumların kendi LEI'lerini ve Düzey 1 referans verilerini nasıl rapor edeceklerini tanımlar. CDF formatı "Doğrulama Kaynakları" alanını özelleştirir. Kamuya açık LEI veri kaydındaki bu alana dahil edilen değer, "Tamamen Doğrulanmış LEI" ifadesini belirtiyorsa bu, şu anlama gelmektedir: Bu LEI kaydını yönetmeden sorumlu olan LEI tahsis eden kurum tarafından kullanım halinde olan doğrulama prosedürlerine dayanarak, tüzel kişinin kayıt için sağlamış olduğu bilgileri doğrulamak için yetkili kamu kaynaklarında yeterli bilgiler mevcuttur. Üç aylık Global LEI Sistemi İş Raporları şunları detaylandırmaktadır:

 1. LEI tahsis eden kurum tarafından tamamen doğrulanmış, tahsis edilen toplam LEI'lerin yüzdesi.

GLEIF aynı zamanda, üç aylık raporlar ile vurgulanan LEI faaliyeti üzerine rapor bildirmek için kullanılan formül ve algoritmaları tanımlayan "İş Raporlama Sözlüğünü" de kullanıma sunmaktadır.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Sistemi İş Raporları, GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi Raporları, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), Veri Kalitesi, Veri Yönetimi, Zaman Aşımına Uğrayan LEI'ler, LEI Yenilemesi