Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

ISO 20275: Tüzel Kişi Yasal Yapıları Kod Listesi

GLEIF tarafından Kasım 2017 tarihinde yayınlanan ilk iterasyon kapsamında 50’den fazla yetki sınırı içindeki 1600’den fazla tüzel kişi yasal yapısı listelenmiştir


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2017-11-30
  • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından yayınlanan ‘Tüzel Kişi Yasal Yapıları (ELF) Kod Listesi’ (Entity Legal Forms (ELF) Code List) aşağıdan indirilebilir. Kasım 2017 tarihinde yayınlanan ilk iterasyon kapsamında 50’den fazla yetki sınırı içindeki 1600’den fazla tüzel kişi yasal yapısı listelenmiştir. Tüzel kişi yasal yapılarına örnekler: Limited Liability Partnership (LLP), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) veya Société Anonyme (SA). ELF Kod Listesi her bir tüzel kişi yasal yapısına benzersiz bir kod atar. ELF kodu Latin karakter grubundan dört karakterden oluşan alfa nümerik bir koddur.

Global LEI Dizini kapsamında kullanıma sunulan standartlaştırılmış tüzel kişi veri grubuna ELF kodlarının dahil edilmesi, her bir Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kaydında bulunan iş kartı bilgilerini daha da geliştirmektedir. Daha zengin veriler, tüzel kişilerin sınıflandırılmasına yardımcı olarak küresel piyasa hakkında daha kapsamlı bilgiler içerdikleri için, gelişmiş bir kullanıcı tecrübesi sunmaktadır.

ELF Kod Listesinde bulunan tüzel kişi yasal yapıları, GLEIF tarafından yapılan araştırmalara dayandırılmıştır. Dünya genelinde bulunan diğer ek tüzel kişi yasal yapılarının tanımlanması çalışmalarına devam edilmektedir. GLEIF, ELF Kod Listesini düzenli aralıklarla güncelleyecektir.

ISO 20275 standardı ‘Finansal Hizmetler – Tüzel Kişi Yasal Yapıları (ELF)’

ELF Kod Listesi, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 20275 standardı ‘Finansal Hizmetler – Tüzel Kişi Yasal Yapıları (ELF)’ (aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’a bakınız) esasında hazırlanmıştır. Bu standart Temmuz 2017’de yayınlanmıştır. ISO tarafından beyan edildiği üzere standart, “bir yetki sınırı dahilindeki, o bölgeye özel tüzel kişi yasal yapılarını tanımlamak için kullanılan kesin şema elementlerini belirtir. Yetki sınırları içindeki yasal yapıları kullanılabilir hale getirmeyi ve böylece tüzel kişileri yasal yapılarına göre sınıflandırabilmeyi hedefler.” ISO standardına göre, tüzel kişi yasal yapısı “bir organizasyonun kapsamında kurulduğu yasal veya düzenleyici sisteme göre ait olduğu tüzel kişilik tipi” anlamına gelmektedir.

ISO, bir tüzel kişinin yasal yapısını anlamanın “finansal hizmet işlemlerinin önemli bir parçası olduğunun; bir iş ilişkisine girerken ne tip bir tüzel kişi ile işlem yapılacağının bilinmesi gerektiğinin; finansal işlemlerdeki tarafların (ve bunların organizasyonel yapılarının) bu işlemler kapsamında tanımlanması gerektiğinin ve yasal veya organizasyonel yapıların standartlaştırılmasının esnekliğe destek olacağının ve maruz kalınan risklerin ve sermaye erişiminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağının” altını çizmektedir.

“Düzenleyiciler ve piyasa katılımcıları hem ulusal çapta hem de küresel pazarlarda sürekli olarak tüzel kişi yasal yapılarını tanımlama ihtiyacını fark etmiş ve bu ihtiyacı karşılamak için bir standardın geliştirilmesini talep etmişlerdir. ISO 20275 standardı, diğer hususların yanı sıra, tüzel kişi yasal yapılarını yapılandırılmış bir şekilde, özellikle de tüzel kişileri yasal yapılarına göre sınıflandırmak için tanımlama ihtiyacını karşılamaktadır."

ELF Kod Listesinin düzenlenmesinde GLEIF’in rolü

ISO tarafından, ISO 20275 standardı ile ilgili olarak ISO üyelerinden ve ISO Teknik Heyeti 68 Finansal Hizmetler üyelerinden oluşan bir Düzenleme Ofisi kurulmuştur. İsviçre Standartlar Birliği (SNV), yetkilendirilmiş Düzenleme Ofisi Sekreterliğidir. SNV, "Düzenleme Ofisi sekreterliği icrası" ve GLEIF ile ilgili görevlerin icrası ile görevlendirilmiştir. Diğer görevlerine ek olarak GLEIF, mevcut tüzel kişi yasal yapılarının tanımlanmasından ve her bir tüzel kişi yasal yapısına ISO 20275 standardı uyarınca benzersiz bir ELF kodu atanmasından sorumludur. ISO standartları Düzenleme Ofisleri hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’dan ulaşılabilir.

ELF Kod Listesine yeni bir tüzel kişi yasal yapısının eklenmesini teklif etmek isteyen taraflar şu adrese e-posta atabilir: elf@gleif.org.

ELF Kod Listesinin uygulanması

Önümüzdeki dönemlerde, LEI tahsis eden kurumlar LEI tahsis süreçlerinde ve raporlamalarında ELF koduna referansta bulunacaktır.

LEI Ortak Veri Dosyası (CDF) formatı, LEI tahsis eden kurumların LEI'lerini ve Düzey 1 referans verilerini nasıl raporlayacaklarını tanımlar. Örneğin, bir tüzel kişi hakkındaki iş kartı bilgilerinin "kim kimdir" sorusunun cevabını taşıması gibi. ELF kodu yapısı LEI CDF formatı versiyon 2.1 kapsamına alınmıştır.

GLEIF, ELF kodunun bir yargı alanında özel bir tüzel kişi yasal yapısı olarak mevcut almasına bağlı olarak, LEI Tahsis Eden Kurumların ELF Kod Listesine uyumlarını denetleyecektir. 1 Mart 2018 itibariyle, yeni tahsis edilen tüm LEI'ler ilgili ELF kodunu içermelidir.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Tüzel Kişi Yasal Formları Kod Listesi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Standartlar