Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF, Global LEI Sisteminde Elde Edilen Veri Kalitesinde Şeffaflığı En Üst Düzeye Çıkarmak için Veri Kalitesi Yönetim Programını Geliştiriyor

En son aylık veri kalitesi raporları ile GLEIF, daha detaylı performans analizine olanak tanıyan bir takım yeni özellikleri kullanıma sundu


Yazar: Stephan Wolf

 • Tarih: 2017-12-05
 • Görünümler:

Tüzel Kişi Kimlik Kodunu (LEI) diğer, kuruma özel kimlik kodlarından ayıran önemli bir özellik, Global LEI Sisteminde elde edilen veri kalitesi düzeyi hakkında tam bir şeffaflık sağlamamızdır. Bunu, şu aylık raporları kullanıma sunarak yapmaktayız:

 • Global LEI Veri Kalitesi Raporları, Global LEI Sisteminde elde edilen genel veri kalitesi seviyesini yansıtır.
 • LEI Tahsis Eden Kurum Veri Kalitesi Raporları, her bir LEI Tahsis Eden Kurum tarafından elde edilen veri kalitesi seviyesini analiz eder.

5 Aralık 2017’de yayımlanan en son raporlar ile Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), daha ayrıntılı performans analizine olanak tanıyan bir takim yeni özellikleri kullanıma sunmuştur.

Bu blog yayınında, LEI verilerinin kalitesi, güvenilirliği ve kullanılırlığını sürekli optimum hale getirmek amacıyla tasarlanan GLEIF veri kalitesi yönetim programındaki en son yenilikler tanıtılmaktadır. Bu, piyasa katılımcılarına LEI veri havuzunda mevcut bilgi dağarcığından yararlanma olanağı sunmaktadır.

Aylık raporlara yönelik bağlantılar ve diğer arka plan materyalleri aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’ kapsamında sunulmuştur.

Global LEI Sisteminde veri kalitesi seviyesini ölçmek için uygulanan yeni veri kalitesi kriterleri

Özetlenirse: LEI veri kalitesini sürdürme süreci, tüzel kişinin kaydedilmesi ile başlar. Kendi kendine kayıt yoluyla, kayıt yapan tüzel kişi doğru LEI referans verilerini sağlamalıdır. LEI tahsis eden kurum (ayrıca ‘Yerel İşletim Birimi’ olarak da ifade edilir) LEI referans verisini, yerel resmi kaynaktan – örneğin, ulusal Ticaret Sicili – doğrulamalı ve LEI standardına uyumlu bir LEI tahsis etmelidir.

Tüzel kişiye ait LEI tahsis edildiğinde, bu kod LEI'yi tahsis eden Yerel İşletim Birimi tarafından ilgili tüzel kişi referans verisiyle birlikte yayınlanacaktır. Her bir Yerel İşletim Birimi, tahsis ettiği LEI'ler ve ilgili referans verisini içeren günlük güncellenmiş dosyalar yayımlar. GLEIF, tek bir yetkili, merkezi kaynakta ilgili referans verilerini içeren geçmiş ve güncel LEI kayıtlarını kapsayan Global LEI Dizinini kullanıma sunar.

Veri kalitesi yönetim hedefimiz; güvenilir, açık ve dayanak alınabilen LEI ve tüzel kişi referans verileri sağlamaktır. LEI popülasyonu bağlamında veri kalitesi konseptini açıklamak için GLEIF, LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi ve LEI tahsis eden kurumlar ile yakın diyalog halinde, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen standartları kullanarak bir dizi ölçülebilir kalite kriterini tanımlamıştır. Bunlar, LEI veri kayıtlarının eksiksiz olması, kapsamlılığı ve bütünlüğü gibi kriterleri içerir. Bir dizi tanımlanmış kalite kriterinin oluşturulması, Global LEI Sistemi'ndeki veri kalitesi seviyesini değerlendirmek için şeffaf ve objektif bir ölçüt oluşturur.

5 Aralık 2017’de yayımlanan veri kalitesi raporları ile GLEIF, iki yeni veri kalitesi kriterini daha kullanıma sunmuştur:

 • Tutarlılık: Benzersiz bir veri parçasının, çeşitli veri grupları boyunca aynı değere sahip olma derecesi.
 • Güncellik: Verinin güncellik düzeyi; bir veri değeri zamanda belirli bir noktada geçerli ise günceldir ve önceki bir zamanda geçerli fakat sonraki bir zamanda hatalı ise eskimiştir.

Toplam olarak 132 veri kalitesi denetimi tanımlamış bulunuyoruz. GLEIF tarafından geliştirilen yazılım kullanılarak, LEI tahsis eden kurumlar tarafından yayımlanan LEI veri kayıtları belirli kalite kriterlerine göre denetlenir. GLEIF, LEI tahsis eden kurumlara performans değerlendirme sonuçlarının detaylarını içeren günlük bir rapor gönderir.

Güncellenen belgeler, Global LEI Sistemindeki veri kalitesini değerlendirmek için uygulanan metodoloji hakkında ayrıntılı bilgi sağlar

Aşağıdan indirilebilecek 'Veri Kalitesi Kural Ayarı' (Data Quality Rule Setting) kalite kriterlerine göre yapılan denetimleri tanımlar. Aylık GLEIF veri kalitesi raporları kapsamında yansıtılan kalite değerlendirmesinin sonuçları bu denetimlerin sonuçlarına dayanır. Aralık 2017’de GLEIF, artık tamamen bilgisayar ortamında okunabilen belgenin güncellenmiş bir sürümünü yayımlamıştır.

Bunun yanı sıra GLEIF kullanıma sunduğu ‘Veri Kalitesi Raporu Sözlüğü’ (Data Quality Report Dictionary) ile, sırasıyla, Global LEI Veri Kalitesi Raporu ve LEI Tahsis Eden Kurum Veri Kalitesi Raporlarına ilişkin veri kalitesi kriterlerinin pratikteki uygulamalarını açıklamaktadır. İlgili herhangi bir taraf, aylık veri kalite raporlarına dâhil edilen rakamların nasıl hesaplandığını ve hesaplamaların nasıl uygulandığını görebilir. Aralık 2017’de ayrıca sözlüklerin güncellenmiş sürümleri de yayımlanmıştır.

Global LEI Veri Kalitesi Raporları ile kullanıma sunulan yeni ve ek bilgiler

LEI veri kalitesi ülke ısı haritası (Global LEI Veri Kalitesi Raporu - Kasım 2017)

30 Kasım 2017 itibariyle Global LEI Sistemindeki genel veri kalitesinin değerlendirildiği 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan rapor ile başlayarak, Global LEI Veri Kalitesi Raporları aşağıdaki mevcut ve yeni bilgileri sunmaktadır:

 • Raporlama dönemi için LEI Toplam Veri Kalitesi Puanı. Puan, raporlama dönemi esnasında kayıtların tanımlı veri kalitesi kriterlerini karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek için yapılan denetimleri başarıyla geçen tüm LEI veri kayıtlarının yüzdesini temsil etmektedir.
 • LEI Toplam Veri Kalitesi Puanına dayalı olarak Global LEI Sistemi içindeki veri kalitesinin sürekli optimizasyonu ile ilgili kaydedilen ilerleme. Yeni: Raporlama döneminde elde edilen en düşük ve en yüksek LEI tahsis eden kurum puanını da içeriyor.
 • Yeni: Raporlama döneminde her ülkede elde edilen Toplam Veri Kalitesi Puanı. Raporlarda artık dünya genelinde LEI veri kalitesi ülke ısı haritası da yer alıyor.
 • Uygulanan kalite kriterlerine göre LEI veri kayıtlarına ilişkin GLEIF denetimlerinin sonuçları, yani, testleri başarılı olarak geçen kayıtların yüzdesi. Yeni: Raporlar veri kalitesi kriteri bazında başarısız olunan denetimleri ve etkilenen LEI kaydı miktarını belirtiyor.
 • Farklı kalite olgunluk seviyelerine ait gereksinimleri karşılayan LEI veri kayıtlarının yüzdesi. Raporun sağındaki olgunluk düzeyi tablosu, aşağıdaki olgunluk seviyelerine göre sonuçları gösteriyor: 1. Seviye – ‘Zorunlu Kalite’ (Tüm veri kayıtları için yüzde 100 olmalıdır); 2. Seviye – ‘Beklenen Kalite’ (yüzde 100 olmalıdır); 3. Seviye – ‘Mükemmel Kalite’ (ne kadar yüksekse o kadar iyidir). Yeni: Önceki ayların olgunluk seviyeleri, eğilim olarak gösteriliyor.
 • Yeni: Raporlama dönemi için ‘Düzey 2’ verisi, mükerrer kayıtlar ve sorgulamalar hakkında bilgiler. Arka plan bilgisi için: LEI referans havuzunu ‘kim kime sahip’ sorusunu yanıtlayan Düzey 2 verisini içerecek şekilde geliştirme süreci Mayıs 2017'de başlamıştır. Bu veri, bireysel şirketlerin sahip olduğu tüzel kişilerin araştırılabilmesi amacıyla, bir tüzel kişinin doğrudan ve nihai ana şirketlerinin ve bunun tam tersinin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Rapordaki ‘mükerrerler’ kısmı şu hususu belirlemektedir: Uygulanan politika doğrultusunda, bir tüzel kişi sadece bir LEI’ye sahip olmalıdır. Bir tüzel kişinin, örneğin üç LEI’ye sahip olduğu saptandığı takdirde, bunların ikisi mükerrer olarak işaretlenir. Mükerrer LEI’ler Global LEI Dizininde kayıt durumu ile işaretlenir. GLEIF tarafından sunulan merkezileştirilmiş sorgulama olanağı, ilgili tüm taraflara LEI verilerinin güncellemelerini başlatma imkanı sunar.
 • Yeni: ‘En Başarısız 5 Denetim’ kısmı, GLEIF tarafından yerine getirilen veri kalitesi denetimlerinde başarısız olan en yüksek LEI kaydı sayısını belirtir. Raporda, veri kalitesi denetimi türü bir rakam ile gösterilir. ‘Veri Kalitesi Kural Ayarı’ başlıklı belge, hangi denetimin raporda belirtilen hangi rakama karşılık geldiğini gösterir.

5 Aralık 2017’de yayımlanan Global LEI Veri Kalitesi Raporu, Kasım 2017’de 100.000’den fazla LEI tahsis edilmiş ve değerlendirmede yeni ve daha sıkı kurallar esas alınmış olmasına rağmen, Toplam Veri Kalitesi Puanının yüzde 99’un üzerinde kaldığını göstermektedir.

Yeni tahsis edilen LEI sayısı 2016’dakinin on katı olsa da, verilerin tutarlılık ve güvenilirliği ile ilgili performansın 2017’de artmış olduğu ortaya konulmuştur. GLEIF veri kalitesi yönetim programı, benzersiz kimlik yönetimi için açık ve güvenilir verilerin sağlanması açısından LEI’nin mevcut en iyi standart olmayı sürdürmesini temin etmek için etkilidir.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Veri Yönetimi, Veri Kalitesi, GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi Raporları, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Düzey 2 / İlişki Verisi (Kim Kime Sahip), Açık Veri, Standartlar