Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

Uyumun Ötesinde Düşünün: LEI Alınmasının İş Dünyasına Yararları

Kiminle iş yapılabileceği konusunda daha akıllıca, daha düşük maliyetli ve daha güvenilir kararlar nasıl alınır


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2017-06-29
  • Görünümler:

Bugüne kadar Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) uygulaması ile ilgili tartışmalar büyük oranda, düzenleyici kurum raporlaması ve denetimi içerisindeki tüzel kişi kimliği ile ilgili inisiyatifler üzerinde yoğunlaşıyordu. Bu, finansal krizi takiben LEI standardının kullanıma sunulmasıyla takip edilen acil hedefi yansıtıyordu: Otoritelerin, sistematik ve gelişen riski yorumlama kabiliyetlerini artırmak, trendleri belirlemek ve düzeltici adımlar atmak.

Mevcut LEI popülasyonundan görüleceği üzere, bu çabalar mükemmel sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Haziran 2017 sonu itibariyle, sermaye piyasası türev araçları piyasalarında faaliyet gösterenler başta olmak üzere yaklaşık 520.000 tüzel kişiye LEI tahsis edilmiş durumdadır. Bu tüzel kişilerin büyük kısmı; düzenleyici kurum raporlama işlemlerindeki tarafların benzersiz bir şekilde tanımlanması için LEI kullanımının yönetmeliklerce öngörüldüğü ABD ve Avrupa Birliği’nde (AB) bulunmaktadır. Bu yönetmelikler, Dodd-Frank yasası, Avrupa Piyasa Altyapı Yönetmeliği ve yakında yürürlüğe girecek olan gözden geçirilmiş AB Finansal Araç Piyasaları Yönergesi (MiFID II) ve Yönetmeliği (MiFIR) belgelerini de kapsamaktadır. (LEI’nin düzenleyici kurumlarca kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki ‘ilgili bağlantılar’a bakabilirsiniz.)

Bugüne kadarki bu başarının yanı sıra, Global LEI Sistemi’nin iş dünyasının daha geniş kesimlerine fayda sağlayabileceğine de ikna olmuş bulunuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki kuruluşların, düzenleyici kurumları memnun etmenin ötesinde kiminle iş yapacakları konusunda daha akıllıca, daha az masraflı ve daha güvenilir kararlar verebilmeleri de gerekiyor.

GLEIF video: Kurumsal noktaları birleştirmek

Bir LEI alın ve işinize yaramasını sağlayın: Özel sektör fırsatı

Dünyanın dört bir yanındaki firmalar halihazırda, finans piyasasına katılanların tanımlanması ve verilerin birleştirilebilmesi için anahtar işlevi görecek ortak bir tüzel kişi kimliği belirleme sistemi geliştirmek ve bunu hayata geçirmek için çabalamaktadır. Kişiliğin kimliğinin belirlenmesi zaman alan, masraflı ve zorlu bir iş olabilir; birçok kurum, mevcut ya da gelecekte hizmet sunulacak müşterilere, iş ortaklarına ve karşı taraflara güncel referans verisini toparlayarak sıralayan tek bir veri tabanına sahip değildir. İlgili veriyi toplamak ve elde tutmak, başka alanlarda daha verimli olarak kullanılabilecek kaynakları aktarmayı gerektirecek şekilde pazarda harcanan çabayı tekrarlanması ihtiyacı gerektiriyor.

Kaldı ki, sadece büyük hacimlerde veri toplamak yeterli de olmayabilir. Temmuz 2016 tarihli bir Financial Times makalesinde de belirtildiği gibi, gerekli olan “farklı ulusal yargı sistemleri boyunca dağılan şirketler arasında bulunan bağlantıları takip edilebilecek” bir yol. Bugüne kadar özellikle sınır ötesi kurumsal yapılar hakkındaki ilgili bilgilerin takip edilmesi son derece zordu. Nihayetinde küresel borsalarda listelenen yüz binlerce şirket ve ulusal ticaret sicillerinde de diğer milyonlarcası bulunuyor. Ulusal ticaret sicillerindeki şirketler, kayıtların aşırı dağınık olması nedeniyle daha büyük bir probleme dönüşüyor.

Sorun, tüzel kişi referans verilerinin bugüne kadar şirkete özel, istiflenmiş ve standart dışı olmasından kaynaklanıyor.

O zaman çözüm nedir? İyi haber, bir çözümün bulunduğu ve bu çözümün kilidini açmaya yönelik sürecin de halihazırda başlamış durumda olduğudur. Çözüm, Global LEI Dizininde yatıyor (aşağıdaki ’ilgili bağlantılar’a bakınız). Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından sunulan hizmetlerin bir sonucu olarak bu; açık, standartlaştırılmış ve yüksek kaliteli tüzel kişi referans bilgisi sunan, dünya çapında finansal işlemlerdeki her türlü kişiliği belirleme potansiyeline sahip çevrimiçi ve ücretsiz kaynaktır. Global LEI Dizini tüzel kişi tanımlama konusuna verimlilik, şeffaflık ve güveni getirir.

LEI referans verisinde mevcut olan kartvizit bilgileri, örneğin tüzel kişinin resmi unvanı ve kayıtlı adresi, ‘kim kimdir’ sorusuna yanıt sağlıyor. Bir sonraki adımda, LEI veri havuzu, 'kim kime sahip' sorusunu yanıtlayan bilgiyi içerecek şekilde kademe kademe geliştirilecektir. Bu veri, bireysel şirketlerin sahip olduğu tüzel kişilerin araştırılabilmesi amacıyla, bir tüzel kişinin doğrudan ve nihai ana şirketlerinin ve bunun tam tersinin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Kimin kime sahip olduğunu ortaya koyan verileri yayımlayarak GLEIF; açık, standartlaştırılmış ve yüksek kaliteli LEI verileri ile kurumsal noktaların birleştirilmesine olanak tanıyan benzersiz ve ücretsiz bir veri kaynağı sağlayacaktır.

Global LEI Dizininden yararlanmak; maliyetlerin kısılması, operasyonların kolaylaştırılıp hızlandırılması ve global pazar konusunda daha derin fikirler elde edilmesi açısından ilgili tüm kurumları güçlendirecektir. Ticari ilişki içinde olduğunuz kurumlar – kurumsal müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları – LEI ile benzersiz bir biçimde, kolay ve hızlı tanımlanabildiği takdirde, bu size maliyet avantajı ve yeni iş fırsatları şeklinde geri dönecektir. LEI veri havuzuna erişilmesi ve bunun kullanılması,örneğin; risk yönetimi, verimlilik ve müşteri ilişkileri yönetimi konularda çok sayıda başvuruyu destekleyebilir.

Global LEI Dizini sayesinde iş dünyasının geneline yönelik olarak ortaya çıkan avantajlar, LEI’nin benimsenme oranını orantılı olarak büyüyor. Dolayısıyla, dünyanın her yerindeki işletmelere mesajımız: Bir LEI alın ve işinize yaramasını sağlayın.

Şeffaflık konusunda henüz eksiksiz bir çözüm sunamasak da, LEI’nin kullanımı daha yaygın hale geldikçe, bunu sunmaya daha yakın hale geliyoruz. Bu süreci hızlandırmak için paylaşımlı açık veri ilkelerinin, standartlarının ve iyi uygulamalarının artan benimsenmesini ve uygulamasını teşvik etmek için dünya genelinde daha fazla uyumu ve işbirliğini geliştirmemiz gerekiyor.

GLEIF, Global LEI Sistemindeki ortaklarımız ile işbirliği içinde, LEI popülasyonunda bulunan bilgi zenginliğinden faydalanması için piyasa katılımcılarını yetkilendirerek LEI verilerinin kalitesi, güvenilirliği ve kullanılabilirliğini daha da kullanıma uygun bir hale getirmeye odaklanmaya devam edecek.

LEI, dijital çağın kişilik belirleme evreninde bulunan noktaları birleştiren bir anahtardır. Bir LEI’ye sahip olmak ve sunacağı faydaların tamamından yararlanmaları konusunda düşünmeleri için dünyanın her yerindeki özel ve kamusal kuruluşları göreve çağırıyoruz.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. 2023'te Almanya Uluslararası Ticaret Odası Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2021'de, global Dijital Standartlar Girişiminin (DSI) bir parçası olarak yeni oluşturulan Sektör Danışma Kurulunda (IAB) görevlendirilmiştir. Bu görev kapsamında, Trusted Technology Environment iş akışında eş başkanlık görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Müşteri İlişki Yönetimi, Veri Yönetimi, Veri Kalitesi, Global LEI Dizini, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), LEI Haberleri, Açık Veri, LEI'nin İş Dünyasına Yararları