Haber Odası ve Medya GLEIF Blog

GLEIF Tarafından Uygulamaya Konulan Veri Kalitesi Yönetim Programı LEI Veri Havuzunun Bütünlüğünü En Uygun Hale Getirir

Birinci aylık rapor, bugüne kadarki Global Tüzel Kişi Kimlik Kodu Sisteminde yüksek düzeydeki veri kalitesini ortaya koyar


Yazar: Stephan Wolf

  • Tarih: 2016-02-09
  • Görünümler:

9 Şubat 2016'da, Global Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Sisteminin operasyonel bütünlüğünü sağlamaktan sorumlu Global Tüzel Kişi Kimlik Kodu Kuruluşu (GLEIF), veri kalite ynetimi programının lansmanını yapmıştır. Açıkça tanımlanan bir dizi kritere dayalı olarak, LEI veri havuzunun (bir LEI ile tanımlanabilir tüzel kişiler hakkında kamuya açık bilgiler) kalitesinin izlenmesine, değerlendirilmesini ve daha da iyi duruma getirilmesini sağlar. 31 Ocak 2016 itibarıyla, kalite değerlendirmesinin sonuçlarını özetleyen ilk aylık veri kalitesi raporu şimdiye kadar Global LEI Sisteminde gerçekleştirilen en yüksek veri kalitesi seviyesini yansıtmaktadır.

Bu blog, GLEIF veri kalitesi yönetimi programını yöneten ilkeleri açıklamaktadır. İlk aylık rapora yönelik bağlantılar ve ilave arkaplan malzemesi aşağıdaki 'ilgili bağlantılar'a dâhil edilmiştir.

LEI veri popülasyonu ile ilgili veri kalitesi konseptini açıklamak için GLEIF, bir dizi ölçülebilir kriteri tanımlamıştır

Finansal İstikrar Kurulu (FSB), LEI'nin global olarak benimsenmesinin firmalarda geliştirilmiş risk yönetiminin yanı sıra, mikro ve makro ihtiyatlı risklerin daha iyi değerlendirilmesi gibi "çoklu finansal istikrar hedeflerini" desteklediğini vurgulamıştır. Sonuç olarak, LEI piyasanın kötüye kullanılmasını ve finansal dolandırıcılığı kısıtlarken, pazar bütünlüğünü de teşvik etmektedir. FSB ayrıca, tüm finansal verilerin yüksek kalite ve doğruluğu uygulamaya konulmasının LEI’nin desteklemesi gerektiğini vurgulamıştır.

LEI, finansal işlemlere katılan tüzel kişilere ait açık ve tek bir tanımlamayı sağlayan ana referans bilgisine bağlanır. LEI Referans verisi tüzel kişinin bilgilerinin teşhis edilebilir olmasını sağlar . Basit bir şekilde ifade edilirse, kamuya açık LEI veri havuzu finansal pazarlardaki şeffaflığı büyük oranda geliştiren global bir dizin olarak görülebilir. Veri havuzunun bu hedefi karşılama becerisi, güvenilen, açık ve sağlam verilerin bulunabilirliğine bağlıdır.

LEI veri kalitesini sürdürme süreci, tüzel kişinin kaydedilmesi ile başlar. Kendi kendine kayıt yoluyla, kayıt yapan tüzel kişi doğru LEI referans verilerini sağlamalıdır. LEI tahsis eden kurum (ayrıca 'Yerel İşletim Birimi' olarak da ifade edilir) LEI referans verisini yerel resmi kaynaktan (örneğin, ulusal Ticaret Sicili) doğrulamalı ve LEI standardına uyumlu bir LEI tahsis etmelidir. Tüzel kişiye ait LEI tahsis edildiğinde, bu kod LEI'yi tahsis eden Yerel İşletim Birimi tarafından ilgili LEI referans verisiyle birlikte yayımlanacaktır. Her bir Yerel İşletim Birimi, tahsis ettiği tüm LEI'ler ve ilgili referans verisini içeren günlük güncellenmiş bir dosya yayımlar. ‘Ortak Veri Dosyası Formatı’ LEI tahsis eden kurumların kendi LEI'lerini ve LEI referans verilerini nasıl bildireceklerini tanımlar. GLEIF, bugüne kadar tahsis edilen tüm LEI'ler hakkında, günlük olarak güncellenen, bilgi veren Global LEI Dizinini yayımlamıştır.

GLEIF, yüksek LEI veri kalitesinin izlenmesinden ve sağlanmasından sorumludur. LEI popülasyonu bağlamında veri kalitesi konseptini açıklamak için, GLEIF LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi ve LEI tahsis eden kurumlar ile yakın diyalog halinde, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen standartları kullanarak bir dizi ölçülebilir kalite kriterini tanımlamıştır. Bunlar, LEI veri kayıtlarının eksiksiz olması, kapsamlılığı ve bütünlüğü gibi kriterleri içerir. Bir dizi tanımlanmış kalite kriterlerinin oluşturulması, Global LEI Sistemindeki veri kalitesi seviyesini değerlendirmek için şeffaf ve objektif bir ölçüt oluşturur.

GLEIF tarafından geliştirilen yazılım kullanılarak, LEI tahsis eden kurumlar tarafından yayımlanan LEI veri kayıtları belirli kalite kriterlerine göre günlük olarak denetlenir. Bu denetimler, mevcut durumda veri kayıtlarının tutarlı ve makul olup olmadığını tespit eder. GLEIF LEI tahsis eden kurumlara günlük olarak performans değerlendirme detaylarını içeren rapor gönderir.

Ek olarak, GLEIF, LEI veri kalitesinin seviyesini puanlamak için metodoloji de geliştirmiştir. Skor raporlama dönemi esnasında denetimleri başarılı olarak geçen tüm LEI veri kayıtlarının yüzdesini temsil eder.

GLEIF web sitesi, kalite kriterleri ve ilişkili tanımları, yapılan denetimler ve LEI Toplam Veri Kalitesi Skorunu (aşağıda bkz. 'ilgili bağlantılar') elde etmek için kullanılan metodoloji de dâhil olmak üzere, GLEIF veri kalitesi raporları hakkında daha fazla bilgiyi içermektedir.

GLEIF, 31 Ocak 2016 itibarıyla, kalite değerlendirmesinin sonuçlarını özetleyen ilk aylık veri kalitesi raporunu yayımlamıştır

GLEIF, on iki adet tanımlanmış kalite kriterinden yedisi ile ilgili olarak LEI veri havuzunun kalitesini değerlendirme sürecini 2015 yılının 4. Çeyreğinde başlatmıştır. 9 Şubat 2016'da GLEIF, 31 Ocak 2016 itibarıyla, kalite değerlendirmesinin sonuçlarını özetleyen ilk aylık veri kalitesi raporunu yayımlamıştır. Rapor, Global LEI Sisteminde gerçekleştirilen en yüksek veri kalitesi seviyesini yansıtmaktadır. Ocak 2016'da, LEI Toplam Veri Skoru, olası bir yüzde 100'lük oran içinde 99'du.

Aylık veri kalitesi raporu Global LEI Sistemindeki genel veri kalitesini belirleyen aşağıdaki toplu bilgileri sağlar:

  • Raporlama dönemi için LEI Toplam Veri Kalitesi Puanı.
  • LEI Toplam Veri Kalitesi Puanına dayalı olarak Global LEI Sistemi içindeki veri kalitesinin sürekli optimizasyonu ile ilgili kaydedilen ilerleme.
  • Uygulanan kalite kriterlerine göre LEI veri kayıtlarına ilişkin GLEIF denetimlerinin sonuçları, yani, testleri başarılı olarak geçen kayıtların yüzdesi.
  • Raporlama döneminde en yüksek veri kalitesini sağlayan beş LEI tahsis eden kurum.
  • Raporlama döneminde LEI veri kayıtlarına ait en yüksek kalitenin elde edildiği beş ülke.
  • Farklı kalite olgunluk seviyelerine ait gereksinimleri karşılayan LEI veri kayıtlarının yüzdesi. Aşağıdaki olgunluk seviyeleri uygulanır: 1. Seviye – ‘Zorunlu Kalite’ (Tüm veri kayıtları için yüzde 100 olmalıdır); 2. Seviye – ‘Beklenen Kalite’ (yüzde 100 olmalıdır); 3. Seviye – ‘Mükemmel Kalite’ (ne kadar yüksekse o kadar iyidir).

Veri kalitesi raporları aşağıdaki hedefleri destekler:

  • Herhangi ilgili bir taraf LEI verisinin güvenilirliğini açıkça ve kolaylıkla belirleyebilir.
  • Raporlar, açıkça tanımlanan kalite kriterlerinin ölçümüne dayalı olarak Global LEI Sistemindeki veri kalitesinin sürekli geliştirilmesi hakkında bilgi verir.

Raporlar, GLEIF web sitesinde indirme için mevcuttur (aşağıda bkz. 'ilgili bağlantılar').

**GLEIF LEI verilerinin kalitesi, güvenilirliği ve kullanılabilirliğini daha da kullanıma uygun bir hale getirmeye odaklanır.

GLEIF veri kalitesi yönetimi programının uygulanması, LEI'nin tek tanımlama yönetimi için açık ve güvenilir veriyi sağlayacak en uygun sektör standardı olarak kalmasını sağlar. LEI tahsis eden kuruluşlar ile işbirliği içindeki GLEIF, LEI verilerinin kalitesi, güvenilirliği ve kullanılabilirliğini daha da kullanıma uygun bir hale getirmeye odaklanır.

İleriye dönük olarak, GLEIF veri kalitesi yönetimi programı önceden tanımlanan kalite kriterlerini ve ilgili denetimleri kademeli olarak uygulayarak gelişimini sürdürecektir.

Bir blog yazısını yorumlamak isterseniz, lütfen yorumunuzu göndermek için İngilizce dilindeki GLEIF web sitesi blog işlevini ziyaret edin. Lütfen kendinizi adınız ve soyadınız ile tanıtın. Adınız, yorumunuzun yanında görünecektir. E-posta adresleri yayımlanmayacaktır. Lütfen tartışma panosuna erişerek veya katkıda bulunarak, GLEIF Bloglama Politikası şartlarına uymayı kabul ettiğinizi dikkate alın, bu nedenle lütfen dikkatlice okuyun.Tüm önceki GLEIF Blog yayınlarını okuyun >
Yazar hakkında:

Stephan Wolf, Global Legal Entity Identifier Foundation'ın (GLEIF) CEO'sudur. Wolf, Ocak 2017 ile Haziran 2020 arasında Uluslararası Standardizasyon Örgütü Teknik Kurulu 68 FinTech Teknik Danışma Grubunun (ISO TC 68 FinTech TAG) Yardımcı Toplantı Organizatörü görevini üstlenmiştir. Wolf, Ocak 2017'de One World Identity tarafından Identity'de İlk 100 Lider'den biri olarak adlandırıldı. Veri operasyonları ve global uygulama stratejisinin oluşturulmasında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca temel iş ve ürün geliştirme stratejilerinin ilerletilmesine öncülük etmiştir. Wolf, 1989 yılında IS Innovative Software GmbH'in ortak kurucularından biri olmuş ve ilk olarak bu şirketin yönetici direktörü olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, bu şirketin halefi IS.Teledata AG'nin yönetim kurulunun sözcülüğüne atanmıştır. Bu şirket nihai olarak Interactive Data Corporation'ın bir parçası haline gelmiş ve Wolf CTO rolünü üstlenmiştir. Wolf, Frankfurt Am Main J. W. Goethe Üniversitesi'nden işletme yönetimi dalında lisans derecesine sahiptir.


Bu makale için etiketler:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi Raporları, LEI Tahsis Eden Kurumlar (Yerel İşletim Birimleri - LOU'lar), Veri Kalitesi, Veri Yönetimi