LEI

Kod ListeleriGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Ortak Veri Dosyası (CDF) formatlarında referansta bulunulan çeşitli kod listeleri tutmaktadır ve bu kod listelerinin güncellemelerinin belirlenmesi ve dahil edilmesi için standart bir süreç sunmaktadır.

GLEIF, ticaret sicillerini ve diğer ilgili kayıt makamı kaynaklarını içeren ‘Kayıt Makamları Listesini (Registration Authorities List)’ yayımlar ve listedeki her sicile benzersiz bir kod atar.

GLEIF aynı zamanda ‘Tüzel Kişi Yasal Yapıları (ELF) Kod Listesini’ (Entity Legal Forms (ELF) Code List) yayımlar. Bu liste, her yargı bölgesinde yerleşik olan tüzel kişi yasal yapılarını içerir. Tüzel kişi yasal yapılarına örnekler: Limited Liability Partnership (LLP), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) veya Société Anonyme (SA). ELF Kod Listesi her bir tüzel kişi yasal yapısına benzersiz bir kod atar.

Bahsedilenlere ek olarak, GLEIF LEI Ortak Veri Dosyası Formatları’nda “Yasal Yargı Alanı” alanı için kabul edilmiş değerleri belirten “Kabul Edilmiş Yasal Yargı Alanları Kod Listesi”ni kullanıma sunmuştur.