LEI

Sorular ve YanıtlarBu bölüm, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI), Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ve Global LEI Sistemine ilişkin en sıklıkla sorulan sorulara yönelik yanıtları sağlar.

Tüzel Kişi Kimlik Kodunu (LEI) nedir?

Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) global finansal piyasalara katılan şirketlerin açık ve tek tanımlamasına izin veren temel referans bilgisine bağlayan 20 basamaklı, alfa nümerik bir koddur. LEI, Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından geliştirilen ISO 17442 standardına dayanır.

Daha fazla bilgi burada bulunabilir.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) nedir?

Haziran 2014'te Finansal İstikrar Kurulu tarafından kurulan GLEIF, Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEI) uygulamasını ve kullanımını desteklemek için oluşturulan kâr gütmeyen bir kuruluştur. GLEIF genel merkezi Basel, İsviçre'de bulunmaktadır. GLEIF hizmetleri Global LEI Sisteminin operasyonel bütünlüğünü sağlar. Ayrıca GLEIF, açık veri lisansı yoluyla kullanıcıların tüm global LEI havuzuna erişimini ücretsiz sağlamak için teknik altyapıyı da sağlamaktadır. GLEIF, dünya genelinde kamu kurumlarından gelen temsilcilerden oluşan LEI Düzenleyici Gözetim Kurulu tarafından denetlenmektedir.

GLEIF hakkında daha fazla bilgi burada bulunabilir.

Neden Global bir LEI Sistemi?

2011'de Yirmiler Grubu (G20), global Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) ve destekleyici bir yönetim yapısına ilişkin tavsiyeler sağlaması için Finansal İstikrar Kurulu’na (FSB) çağrıda bulunmuştur. Bu, LEI'lerin tahsis edilmesi yoluyla dünya genelinde finansal işlemlere katılan tüzel kişilere ait artık tek olan kimliği sağlayan Global LEI Sisteminin geliştirilmesine yol açmıştır. FSB, LEI'nin global benimsemesinin çok sayıda "finansal istikrar hedefini" desteklediğine ve ayrıca "özel sektöre pek çok faydayı" sunduğuna vurgu yapmıştır.

Global LEI Sistemi hakkında daha fazla bilgi burada bulunabilir.

Global LEI Sistemi nasıl çalışır?

Global Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Sistemi, LEI'lerin tahsis edilmesi yoluyla finansal işlemlere taraf olan tüzel kişileri açık biçimde tanımlamak için özel sektör ile birlikte çalışan dünya genelindeki düzenleyici kurumlara ait bir girişimdir.

Global LEI Sistemi üç katmandan oluşur:

  • LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi: Tüzel kişi tanımlama kodu kapsamında Global LEI Sistemini koordine etmek ve denetlemek için Ocak 2013 yılında kurulan ve dünya genelindeki kamu kurumlardan oluşan bir grup.
  • Global LEI Kuruluşu (GLEIF): Haziran 2014'te Finansal İstikrar Kurulu tarafından kurulan GLEIF, LEI'nin uygulamasını ve kullanımını desteklemek amacıyla oluşturulan kâr gütmeyen bir kuruluştur. GLEIF hizmetleri Global LEI Sisteminin operasyonel bütünlüğünü sağlamaktadır.
  • LEI tahsis eden kurumlar: LEI tahsis eden kurumlar – ayrıca Yerel İşletim Birimleri olarak da ifade edilirler– kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri sağlar ve LEI almak isteyen tüzel kişiler için birincil arabirim şeklinde görev yaparlar.

Daha fazla bilgi burada bulunabilir.

Bir LEI ile ne tür bilgiler tanımlanabilir?

Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) finansal işlemlere katılan tüzel kişilere ait açık ve tek bir tanımlamayı sağlayan ana referans bilgisine bağlanır. Basit bir şekilde ifade edilirse, kamuya açık LEI veri havuzu finansal pazarlardaki şeffaflığı büyük oranda geliştiren global bir dizin olarak görülebilir.

Kamuya açık LEI veri havuzu, global olarak tüzel kişiler hakkında standartlaştırılmış bilgiye yönelik tek bir anahtardır. Veri, LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi (LEI ROC) tarafından oluşturulan protokollere ve prosedürlere göre kaydedilir ve düzenli olarak doğrulanır.

GLEIF blog yayınında, 'Global LEI Sistemi: Geçmişe Bakış ve Geleceğe Bakış' başlıklı makalede, LEI ROC eski Başkanı Matthew Reed, Global LEI Sisteminin nihai olarak üç temel soruya yanıt vermek üzere tasarlandığını hatırlatmaktadır: Kim kimdir? Kim kime sahip? Ve kim neye sahip? Bugüne kadar tüzel kişi referans verisinde mevcut bilgiler 'Düzey 1' verisi olarak ifade edilir. Bu, 'Kim kimdir' sorusuna yanıt verir.

10 Mart 2016'da LEI ROC 'Global LEI Sisteminde tüzel kişilerin doğrudan ve ana şirketleri hakkında veri toplama – Faz 1' başlıklı bir belgeyi yayınlamıştır. Belge, mevcut 'Düzey 1' tüzel kişi referans verisini tamamlamak için 'Düzey 2' verisinin toplanmasına ilişkin bir sürece ait politika tasarımıdır. Bu, 'Kim kime sahip' sorusunu yanıtlayacak 'Düzey 2' verisini içerecek referans verisini geliştirme sürecini açıklar.

Global LEI Sisteminde tüzel kişilerin doğrudan ve ana şirketlerine dair veri toplama süreci hakkında daha fazla bilgi burada bulunabilir.

LEI verisi herkese açık mıdır?

Evet. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Global LEI Dizinini yayınlamıştır. Şimdiye kadar tahsis edilmiş tüm LEI'ler hakkında günlük olarak güncellenen bilgileri sağlar. İlgili herhangi bir taraf, GLEIF tarafından geliştirilen web tabanlı LEI arama aracını kullanarak GLEIF web sitesindeki bütün LEI veri havuzuna ücretsiz olarak kolaylıkla erişebilir ve arama yapabilir.

LEI Verisine erişim ve kullanım hakkında daha fazla bilgi burada bulunabilir.

Hangi tüzel kişilerin LEI alması gerekir?

Tüzel Kişi Kimlik Koduna (LEI) temel teşkil eden ISO 17442 standardında tanımlandığı gibi, 'tüzel kişi' terimi, sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, finansal işlemlerin gerçekleştirilmesinden yasal veya finansal olarak sorumlu olan veya başka bir şekilde (örn. vakıf, ortaklık, sözleşme yoluyla) teşkil edilmiş veya kurulmuş olduklarına bakılmaksızın yasal sözleşmeleri bağımsız olarak akdetmek için kendi yargı yetkisi alanında yasal hakka sahip olan benzersiz tarafları içerir. Gerçek kişileri kapsam dışı bırakır, ancak resmi kuruluşları ve ülkeler üstü kuruluşları içerir.

Bir LEI almaya uygun olmak ile bir LEI almayı gerektirmek arasındaki farkı bilmek önemlidir. ISO 17442 standardında tanımlandığı gibi, bir finansal işlemi yapan herhangi bir tüzel kişi, bir LEI için uygundur. Bir LEI almak için yasal gereklilik, ulusal finansal düzenleyici kurumlarından gelecektir.

LEI benimsemesiyle ilgili düzenleyici girişimlere ait bir liste burada bulunabilir.

Bireyler bir LEI alabilir mi?

Prensip olarak hayır. Ancak, 30 Eylül 2015'te LEI Düzenleyici Gözetim Komitesi, bir işletme kapasitesi ile hareket eden bireylerin LEI'leri almak için uygun oldukları koşulları açıklayan bir açıklamayı yayınlamıştır.

Bu açıklama burada bulunabilir.

Bir LEI tüm varlık sınıfları (bonolar, ipotekler vb.) için aynı mı olacaktır?

Evet. Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) herhangi bir belirli tüzel kişi için tek bir tanımlayıcıdır. Belgeler için bir tanımlayıcı değildir. Sonuç olarak, varlık sınıfına veya belirli varlığın tahsis edildiği zamana bakılmaksızın, bu tüzel kişi kendi LEI'sini faaliyette bulunduğu herhangi bir türdeki finansal işlemin raporlaması için kullanacaktır.

Bir tüzel kişi için bir LEI nasıl alınabilir?

Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) Tahsis Eden Kurumlar – ayrıca Yerel İşletim Birimleri (LOU'lar) olarak da ifade edilirler – kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri verirler ve LEI almak isteyen tüzel kişiler için birincil arabirim olarak görev yaparlar.

Bir LEI'nin nasıl alınacağı hakkında daha fazla bilgi burada bulunabilir.

Yeni bir LEI ücretini kim öder?

İki seçenek bulunur:

  1. Bir tüzel kişi kendisini ve/veya iştiraklerini kaydederse, tüzel kişi her bir kayıt için kayıt ücretini öder. Bu, kendi kendine temel kayıt olarak ifade edilir.
  2. Bir tüzel kişi farklı, ilgisiz bir tüzel kişiyi kaydetmek için açık izni alırsa, bu yardımlı kayıt olarak ifade edilir. Bu durumda, kaydı yapan taraf ücreti öder.

ücret ödenip ödenmemesini/nasıl ödeneceğini belirlemek ilgili yetkili tarafa bağlıdır.

Ücretlerin düzeyinin tamamen burada listelenen Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) kurumlarına ait bir konu olduğunun dikkate alınması gerekir.

Bir LEI'ye ilişkin kayıt ücreti bir defalık ücret mi yoksa yenilenir mi?

Hem bir başlangıç kayıt ücreti hem de yıllık bir bakım ücreti bulunur.

Bir kuruluş nasıl GLEIF tarafından akredite edilen bir Yerel İşletim Birimi, yani bir LEI tahsis eden kurum olabilir?

Finansal işlemlere katılan tüzel kişilere Tüzel Kişi Kimlik Kodlarını (LEI'ler) tahsis etmekle yetkili bir kuruluş, Yerel İşletim Birimi (LOU) olarak ifade edilir. LOU'lar, kayıt, yenileme ve diğer hizmetleri temin ederler ve LEI'ler için kayıt işlemini yapan kurumlarla birincil arabirim olarak hareket ederler. Bir LOU, LEI tahsis etmek için akredite olduğu herhangi bir ülkede tüzel kişilere LEI'ler tahsis edebilir.

Akreditasyon, Global Legal Entity Identifier Foundation’ın (GLEIF), Global LEI Sistemi dahilinde LEI tahsis eden kurumlar ve LEI referans verilerinin saklayıcıları olarak faaliyet göstermeyi amaçlayan kuruluşların uygunluğunu değerlendirdiği bir süreçtir. GLEIF akreditasyonu yoluyla Global LEI Sisteminin bir üyesi olmak, veri kalitesine ve müşteri hizmetine bağlılığın global düzeyde saygın bir gösterimidir. Aday kuruluşlar, GLEIF ile LEI tahsis eden kurrumlar arasındaki ilişkiyi yöneten bir sözleşme çerçevesi olan Ana Anlaşma dahilinde belirtilen gereksinimleri karşılamalıdırlar.

GLEIF tarafından akredite edilen bir LOU olma hakkında daha fazla bilgi burada bulunabilir.

Bir LEI veri kaydında hata varsa ne olur?

Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) veri kaydı içeriği, tüzel kişi referans verisi olarak ifade edilir. LEI koduna sahip kurumlar, LEI tahsis eden kurumları tüzel kişi referans verilerine yönelik güncellemeler hakkında bilgilendirmekten sorumludur. Ayrıca, herhangi bir LEI veri kullanıcısı, bir LEI ve/veya tüzel kişi referans verisine itiraz edebilir. Bir itiraz, gönderilmekte olan güncellenmiş bilginin geçerliliğini tespit etmek için ilgili LEI tahsis eden kurum tarafından kaydın inceleme sürecini başlatır. İtirazlardan kaynaklanan LEI ve/veya tüzel kişi referans verisinin doğrulanması ve güncellemeleri yönetici LEI tahsis eden kurum tarafından ücretsiz olarak işleme alınır.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), LEI veri kalitesinin gözlemlenmesinden sorumludur. GLEIF veri kalitesi yönetimi programı, LEI'nin tek tanımlama yönetimi için açık ve güvenilir veriyi sağlayacak en uygun sektör standardı olarak kalmasını sağlar.

GLEIF veri kalitesi yönetimi programı hakkında daha fazla bilgi burada bulunabilir.