Haber Odası ve Medya Basın Açıklamaları

GLEIF, World Trade Board'un KOBİ'leri Ticaret ve Finans ile Güçlendirme Planını Destekliyor

"Ticarete Finansal Katılım Yol Haritası" değişimi hızlandırmak için kamu - özel sektör iş birliğine bütünsel bir çerçeve sağlıyor


  • Tarih: 2023-03-27

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), World Trade Board'un KOBİ'lere yönelik ticari finansmana daha fazla erişim sağlamak amacıyla sunduğu Ticarete Finansal Katılım Yol Haritası adındaki yeni planına katkıda bulundu. Bugün istişareye açılan planda, düzenli eylemlerin önemli etkiler oluşturabileceği beş temel alan belirleniyor. En önemlisi, Yol Haritası, kamu ve özel sektör işbirliği için bütünsel bir çerçeve sağlayarak değişimin hızını artırmayı hedefliyor.

Dünya genelindeki işletmelerin yaklaşık %90'ını oluşturan KOBİ'ler bun karşılık 2020'de ticaret finansmanı başvurularının yalnızca %23'ünü oluşturmaktadır. Düşük temsil oranlarına rağmen, bu küçük firmalar reddedilen ticaret finansmanı başvurularının %40'ını oluşturmaktadır. Ticari finansman açığı olarak bilinen ticari finansmana yönelik arz ve talep arasındaki bu uyumsuzluk, hızla büyüyor. 2018'de yaklaşık 1,5 trilyon ABD doları tutarında olan bu açık, 2022'de 2 trilyon ABD dolarına çıkmıştır ve yavaşlama belirtisi göstermemektedir.

Basın açıklamasını PDF olarak indir