LEI Verisi GLEIF Veri Kalitesi Yönetimi

Global LEI Veri Kalitesi Raporunu İndirin


  • Tarih: 2016-03-04
  • Görünümler:

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından aylık olarak ‘Global LEI Veri Kalitesi Raporu’ (Global LEI Data Quality Report) yayımlanır. Rapor, Global LEI Sistemindeki genel veri kalitesini belirleyen aşağıdaki bilgileri sağlar:

  • Raporlama dönemi için LEI Toplam Veri Kalitesi Puanı.
  • LEI Toplam Veri Kalitesi Puanına dayalı olarak Global LEI Sistemi içindeki veri kalitesinin sürekli optimizasyonu ile ilgili kaydedilen ilerleme.
  • Raporlama döneminde her ülkede elde edilen Toplam Veri Kalitesi Puanı.
  • Uygulanan kalite kriterlerine göre LEI veri kayıtlarına ilişkin GLEIF denetimlerinin sonuçları; bir başka deyişle, testleri başarılı olarak geçen kayıtların yüzdesi.
  • Farklı kalite olgunluk seviyelerine ait gereksinimleri karşılayan LEI veri kayıtlarının yüzdesi. Aşağıdaki olgunluk seviyelerine göre sonuçları gösteren, raporun sağındaki olgunluk düzeyi tablosuna bakın: 1. Seviye – ‘Zorunlu Kalite’ (Tüm veri kayıtları için yüzde 100 olmalıdır); 2. Seviye – ‘Beklenen Kalite’ (yüzde 100 olmalıdır); 3. Seviye – ‘Mükemmel Kalite’ (ne kadar yüksekse o kadar iyidir).
  • Raporlama dönemi için ‘Düzey 2’ verisi, mükerrer kayıtlar ve sorgulamalar hakkında bilgiler. (Arka plan bilgisi için: LEI referans havuzunu ‘kim kime sahip’ sorusunu yanıtlayan Düzey 2 verisini içerecek şekilde geliştirme süreci Mayıs 2017'de başlamıştır. Bu veri, bireysel şirketlerin sahip olduğu tüzel kişilerin araştırılabilmesi amacıyla, bir tüzel kişinin doğrudan ve nihai ana şirketlerinin ve bunun tam tersinin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Rapordaki ‘mükerrerler’ kısmı şu hususu belirlemektedir: Uygulanan politika doğrultusunda, bir tüzel kişi sadece bir LEI’ye sahip olmalıdır. Bir tüzel kişinin, örneğin üç LEI’ye sahip olduğu saptandığı takdirde, bunların ikisi mükerrer olarak işaretlenir. Mükerrer LEI’ler Global LEI Dizininde kayıt durumu ile işaretlenir. GLEIF tarafından kullanıma sunulan merkezileştirilmiş sorgulama olanağı, ilgili tüm taraflara LEI verilerinin güncellemelerini başlatma imkanı sunar.)
  • ‘En Başarısız 5 Denetim’ kısmı, GLEIF tarafından yerine getirilen veri kalitesi denetimlerinde başarısız olan en yüksek LEI kaydı sayısını belirtir. Raporda, veri kalitesi denetimi türü bir rakam ile gösterilir. Lütfen şu belgeye göz atınız: 'Veri Kalitesi Kural Ayarı' (Data Quality Rule Setting) Bu belge, hangi denetimin raporda belirtilen hangi rakama karşılık geldiğini göstermek üzere destekleyici belgeler kapsamında sunulmaktadır.

Aylık Global LEI Veri Kalitesi Raporları indirilebilir (aşağıya bakınız).

PDF olarak indir: Global LEI Veri Kalitesi Raporu