LEI Globalny System LEI

Globalny System LEI – sieć usług federacyjnychGlobalny System Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (LEI) jest federacyjnym systemem obejmującym Lokalne Jednostki Operacyjne (LOU) związane umowami z Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), użytkowników końcowych korzystających z Repozytorium LEI na podstawie licencji otwartych danych, a także innych partnerów współpracujących lub wspierających GLEIF na podstawie umów indywidualnych. Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI sprawuje nadzór regulacyjny nad Globalnym Systemem LEI.

Globalny System LEI jako sieć powiązań prawnych


Master Agreement

Lokalne Jednostki Operacyjne (LOU), tzn. podmioty nadające LEI, muszą przestrzegać określonego poziomu usług i jakości, zapewnić bezpłatny i otwarty dostęp do danych referencyjnych LEI oraz postępować w sposób minimalizujący ryzyko przechwycenia rynku. Master Agreement określa zasady i normy techniczne obowiązujące w stosunku do LOU i GLEIF. Umowa określa również:

  • Usługi świadczone przez GLEIF Lokalnym Jednostkom Operacyjnym i innym użytkownikom.
  • Obowiązkowe usługi świadczone przez LOU na rzecz Globalnego Systemu LEI.

Licencja otwartych danych

Licencja otwartych danych gwarantuje wszystkim użytkownikom końcowym publicznie otwarty i bezpłatny dostęp do kodów LEI i danych referencyjnych LEI. Oznacza to, że dane nie są zastrzeżone prawem autorskim, a dostęp do nich jest łatwy, stały i nieograniczony. Nieograniczony dostęp do kodów LEI i danych referencyjnych LEI stanowi najistotniejszą usługę świadczoną przez GLEIF wszystkim użytkownikom.

Umowa indywidualna

Umowa indywidualna obowiązuje w przypadkach, w których GLEIF korzysta z usług innych usługodawców lub gdy usługodawcy wymagają od GLEIF wydania gwarancji, np. wskaźnika poziomu usług.