GLEIF Zarządzanie

Zarząd GLEIF
USA

T. Dessa Glasser

Przewodniczący: GLEIF

Dessa Glasser kieruje strategią i analityką danych w FRG, wyspecjalizowanej firmie konsultingowej skoncentrowanej na obszarze danych i ryzyka oraz jest niezależną członkinią zarządu Oppenheimer & Co, Inc. Posiada 30-letnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i zarządzaniu organizacjami w zakresie ryzyka, danych i analiz.

Przed objęciem obecnego stanowiska w FRG T. Dessa Glasser była dyrektorem zarządzającym w JPMorgan Chase. Podczas pracy w tej firmie uruchomiła zespół ds. analizy testów obciążeniowych. Następnie, jako pierwszy dyrektor ds. danych, stworzyła Biuro ds. Danych do Zarządzania Aktywami i Majątkiem. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora Biura Badań Finansowych (Departament Skarbu USA), wspierając Radę Nadzoru ds. Stabilności Finansowej, gdzie wdrożyła szereg rozwiązań w zakresie danych i ryzyka. Zajmowała się tu m.in. uruchamianiem identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI). Stworzyła również Biuro ds. Ryzyka dla Bunge i została jego pierwszym dyrektorem ds. ryzyka. Jej doświadczenie obejmuje także funkcje kierownicze wyższego szczebla w Credit Suisse, Merrill Lynch, IBM oraz KPMG. Rozpoczęła swoją karierę, wykładając na Uniwersytecie Rutgersa.

T. Dessa Glasser ma stopień licencjata w zakresie nauk ścisłych Uniwersytetu Fairleigh Dickinson oraz stopień doktora i magistra ekonomii Uniwersytetu Fordham, gdzie zasiada w Komitecie Doradczym Szkoły Podyplomowej Sztuk i Nauk. Jest laureatką nagrody US Treasury Exceptional Service Award i została wymieniona jako „Director to Watch” w sprawozdaniu rocznym dotyczącym dyrektorów i zarządów za 2019 r. Pomogła w uruchomieniu i jest współprzewodniczącą globalnego Forum Kobiet Specjalistek ds. Danych Rady EDM.

WIELKA BRYTANIA

Vivienne Artz

Order Imperium Brytyjskiego
Wiceprzewodniczący: GLEIF

Vivienne Artz jest liderką strategiczną, rzeczniczką i ekspertką w dziedzinie globalnych problemów związanych z danymi i prywatnością, skoncentrowaną na innowacyjnych rezultatach i zawsze mającą na uwadze kwestie różnorodności i integracji. Jej obecne role to doradczyni ds. strategii danych i polityki prywatności w CIPL, NED w Global Legal Entity Identifier Foundation, doradczyni zarządu ds. kultury prywatności i wiceprezes PICCASO, biegła doradczyni w GSS-Rose Limited, przewodnicząca Komitetu ds. Danych Międzynarodowej Grupy Strategii Regulacyjnej, przewodnicząca grupy ekspertów ds. prywatności danych w Globalnej Koalicji na rzecz Walki z Przestępczością Finansową, zasiada w Założycielskim Zespole Redakcyjnym Journal of AI and Ethics oraz w Brytyjskiej Radzie Ekspertów ds. Międzynarodowego Transferu Danych, udzielając niezależnych porad rządowi.

Wcześniej Vivienne była Dyrektorką zarządzającą i Dyrektorką ds. ochrony prywatności w London Stock Exchange Group, Refinitiv i Thomson Reuters, prowadziła biuro ds. ochrony prywatności i sprawowała nadzór nad globalną strategią i praktykami w zakresie prywatności w 190 krajach. Po zakończeniu praktyki prawniczej w Londynie przez 17 lat pełniła funkcję Globalnego szefa działu prawnego zajmującego się ochroną prywatności w Citibanku.

Vivienne zasiada w Radzie Doradczej Kobiet w Bankowości i Finansach, pełniąc rolę jej prezes i dyrektor naczelnej w latach 2017-2020. Vivienne jest wyjątkową orędowniczką i liderką płci i w 2021 roku, podczas Noworocznej Ceremonii Nadawania Odznaczeń Przez Królową, została nagrodzona Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi w obszarze usług finansowych i wspierania różnorodności płci.Vivienne jest wyjątkową orędowniczką i równości płci,a w 2021 roku została nagrodzona OBE podczas ceremonii Noworocznych Odznaczeń Królowej za zasługi dla usług finansowych i w sferze różnorodności płci.

USA

Amy A. Kabia

Wiceprzewodniczący: GLEIF

Amy Kabia została powołana do rady dyrektorów GLEIF w czerwcu 2020 roku. Jest globalną dyrektor operacyjną z ponad 26-letnim doświadczeniem w dziedzinie usług finansowych. Pracowała jako dyrektor zarządzająca w JPMorgan Chase (JPMC), gdzie pełniła funkcje w działach zarządzania danymi, operacji, transformacji oraz kapitału regulacyjnego. Przed JPMC pracowała sześć lat w Washington Mutual oraz sześć lat w GE Capital.

Zdając sobie sprawę z wyzwań związanych z jakością danych, przed którymi stoją instytucje finansowe, Amy Kabia stworzyła metodologię tworzenia danych o zrównoważonej jakości. Projektowanie pod kątem jakości danych, Design for Data Quality (DfDQ), stosuje zasady używane w produkcji dóbr trwałego użytkowania w procesach wytwarzania danych. DfDQ zapewnia kontrolowany proces produkcji danych, odpowiedzialność operacyjną oraz mechanizm pozyskiwania informacji zwrotnych od odbiorców danych.

Amy Kabia uzyskała stopień licencjata w zakresie nauk ścisłych na Uniwersytecie Kolorado i ma certyfikat Black Belt Six Sigma.

NIGERIA

Doktor Folarin Alayande

Dr Folarin Alayande jest ekonomistą w dziedzinie rozwoju międzynarodowego, inwestorem technologicznym i dyrektorem ds. usług finansowych. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze transformacji korporacyjnej, doradztwa i współpracy ze znaczącymi korporacjami z rynków globalnych oraz rynków wschodzących na styku technologii cyfrowych i finansów.

Pełnił funkcje kierownicze w Accenture i był dyrektorem ds. strategii FBN Holdings Plc, a także pełnił rolę doradcy prezydenta Nigerii jako starszy asystent specjalny prezydenta ds. naprawy gospodarczej/koordynator jednostki ds. wdrażania planu gospodarczego w latach 2017-2019.Jest również współzałożycielem African Network of ‘Presidential and Prime-Ministers’ Delivery Units pod auspicjami Afrykańskiego Banku Rozwoju.

Kształcił się w London School of Economics w dziedzinie finansów i rachunkowości, pracował w Citibank w sekcji operacjach skarbowych i zarządzania ryzykiem, gdzie przez trzy kolejne lata zdobywał nagrody CEO Quality Awards, a następnie dołączył do globalnej firmy technologicznej Accenture. W Accenture kierował projektami na całym świecie, również jako kierownik wydziału w Global Core Analyst School w Illinois w USA. W latach 2011-2014 pełnił pionierską funkcję dyrektora i kierownika Grupy Operacyjnej ds. Zdrowia i Usług Publicznych w Nigerii, prowadząc wieloletnie programy transformacji i projekty planowania gospodarczego.

Inne niedawne role dr Alayande obejmują stanowisko wiodącego konsultanta i doradcy eksperckiego w zakresie inwestycji, infrastruktury oraz finansowania ryzyka dla organizacji wielostronnych, w tym Afrykańskiego Banku Rozwoju i Programu rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP). Był również pracownikiem naukowym w Covenant University Center for Economic Policy and Development Research (CEPDeR); a także wiceprezesem Mastercard kierując działalnością technologiczną sektora publicznego w Afryce Subsaharyjskiej. Wybitny odbiorca certyfikatu doskonałości w dwusetną rocznicę amerykańskiej konstytucji przyznanego przez byłego prezesa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Warrena Burgera. Jego praca doktorancka skupia się na handlu międzynarodowym oraz bodźcach przemysłowych. Jest autorem wielu publikacji akademickich i profesjonalnych, w tym wiodącego podręcznika dotyczącego reform sektora finansowego. Posiada podwójne kwalifikacje jako członek Chartered Governance Institute w Wielkiej Brytanii i Irlandii, ma doświadczenie w prowadzeniu audytów ładu korporacyjnego w zarządach oraz sesji zarządów w korporacjach w wielu krajach na pięciu kontynentach. Regularnie uczestniczy w panelach eksperckich poświęconych nawigowaniu wzrostu.

WIELKA BRYTANIA

Hany Choueiri

Tymczasowy dyrektor ds danych w Sainsbury’s Bank

Podczas trwającej ponad 25 lat kariery w dziedzinie danych, Hany Choueiri pełnił wiele funkcji kierowniczych wyższego szczebla związanych z danymi w sektorze usług finansowych. Ostatnio w banku Sainsbury's Bank jako tymczasowy dyrektor ds. danych. Wcześniej był dyrektorem ds. danych w Aldermore Bank, gdzie kierował działem zaawansowanej analizy i zarządzania danymi oraz był odpowiedzialny za kierowanie strategią banku w zakresie danych. Hany Choueiri prowadził szeroko zakrojone konsultacje w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w wielu organizacjach, w tym AON dla Europy Środkowo-Wschodniej. Przed AON Hany Choueiri pracował jako pierwszy dyrektor ds. danych w Banku Anglii, kierując strategiczną inicjatywą One Bank Data, jednocześnie reprezentując Bank Anglii w Komitecie Nadzoru Regulacyjnego (ROC) oraz w State Street jako dyrektor ds. zarządzania danymi i strategii dla regionu EMEA.

W latach 2009–2014 Hany Choueiri zajmował różne stanowiska w HSBC, z których ostatnie to dyrektor ds. danych GBM na Europę oraz dyrektor ds. obsługi jakości danych. Odegrał zasadniczą rolę w zainicjowaniu pierwszych rejestracji LEI dla Grupy HSBC. Po stworzeniu jednego z pierwszych magazynów danych kariera Hany'ego koncentrowała się wokół danych i zarządzania nimi, co zaowocowało unikalnym spojrzeniem na przeciwstawne aspekty danych: jako ryzyka i jako korzyści.
 
Uzyskał tytuł magistra inżyniera informatyki w specjalności robotyka na City University of London. Jest również absolwentem University College London, gdzie uzyskał tytuł inżyniera budowy maszyn. Hany ukończył ponadto szereg szkoleń, w tym PRINCE2, MSP, IAPP CIPP/E i CIPP/US z zakresu prywatności danych.

KOREA

Changmin Chun

Profesor prawa: Państwowy Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Seulu, Wyższa Szkoła Biznesu i Technologii, Wydział Administracji Biznesowej (program GTM)

Changmin Chun wykłada i prowadzi badania jako profesor prawa na Państwowym Uniwersytecie Naukowo-Technicznym w Seulu od sierpnia 2019 r., skupiając się na prawie rynków kapitałowych, prawie technologii finansowych, międzynarodowym prawie finansowym itp. Ponadto aktywnie doradza komisji nadzoru finansowego i firmom infrastruktury rynkowej na rynkach kapitałowych.

Przed rozpoczęciem pracy na Uniwersytecie Changmin Chun przez mniej więcej 8 lat pracował dla Koreańskiego Instytutu Rynku Kapitałowego (KCMI). W KCMI jest odpowiedzialny głównie za analizy prawne rozmaitych kwestii regulacyjnych w odniesieniu do rynków kapitałowych oraz zajmuje się doradztwem dla organu nadzoru finansowego oraz głównych infrastruktur na rynkach kapitałowych. 

Przed przejściem do KCMI pracował przez prawie 9 lat dla koreańskiego Depozytu Papierów Wartościowych (KSD), jedynego centralnego depozytu papierów wartościowych w Korei. W KSD zajmował się niektórymi praktykami back-office w odniesieniu do wykonywania praw akcjonariuszy rzeczywistych, powiązań z CSD, lokalnych operacji powierniczych, międzynarodowych transakcji dotyczących papierów wartościowych itp. Obecnie jest również członkiem Komitetu ds. Badania i Analiz Rynku Kapitałowego, który jest jednym z kluczowych komitetów koreańskiego organu nadzoru finansowego, tj. Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2014 r. pełni też funkcję sekretarza generalnego w Koreańskim Stowarzyszeniu Międzynarodowego Prawa Prywatnego. 

Otrzymał dyplom doktora nauk prawnych (Dr. iur.) na Uniwersytecie w Hamburgu w Niemczech z wyróżnieniem summa cum laude. Jego rozprawa doktorska została opublikowana przez Springer Verlag pod tytułem „Cross-border Transactions of Intermediated Securities: A Comparative Analysis in Substantive Law and Private International Law”. Studiował też na Uniwersytecie McGill w Kanadzie i Uniwersytecie Stanu Minnesota w USA, gdzie uzyskał stopnie magistra nauk prawnych.

FRANCJA

Jacques Demaël

Jacques Demaël jest obecnie starszym doradcą największej firmy zajmującej się doradztwem strategicznym dla rynku TMT, Altman Solon, i współpracuje z wieloma start-upami z branży technologicznej w dziecinie czystej technologii, technologii podróży oraz żywności. Do zarządu GLEIF wnosi ponad 30 lat zróżnicowanego, globalnego doświadczenia zawodowego w tym w obszarze dwukrotnego zarządzania zyskami i stratami obejmującymi ponad 200 krajów i terytoriów. Ponadto kierował wdrażaniem globalnych innowacji technologicznych i usług, nadzorując jednocześnie zarządzanie operacyjne w środowiskach podlegających ścisłym regulacjom prawnym. Pan Demaël piastował wiele funkcji związanych z transformacją i zarządzaniem w złożonych środowiskach technologicznych, pełnił między innymi funkcję doradcy wykonawczego w dziale Corporate Finance w firmie Bryan, Garnier & Co.

Od 2020 r. pełni funkcję członka zarządu Wingly, gdzie wspiera kierownictwo wyższego szczebla w budowaniu pozycji firmy jako lidera branży rynku cyfrowego dla prywatnych usług lotniczych.

Jacques Demaël jest absolwentem Ecole Polytechnique w Paryżu oraz Massachusetts Institute of Technology w Bostonie, gdzie uzyskał tytuł magistra w zakresie inżynierii elektrycznej na kierunku technologii i polityki.

INDIE

Salil Kumar Jha

Niezależny dyrektor: Indian Bank

Salil Kumar Jha jest dyrektorem Indian Bank (banku państwowego w Indiach). Jest również niezależnym zewnętrznym kontrolerem Oriental Bank of Commerce (innego indyjskiego banku państwowego).

Wcześniej był dyrektorem zarządzającym Hindustan Aeronautics Ltd, największego przedsiębiorstwa sektora obronnego i lotniczo-kosmonautycznego w Indiach, gdzie przepracował niemal trzydzieści lat. Kierował wieloma jednostkami produkcyjnymi i badawczo-rozwojowymi oraz odegrał zasadniczą rolę w przygotowaniu inwestycji typu greenfield w zakład produkcyjny elektroniki obronnej. W czasie jego pracy na tym stanowisku spółka osiągała wyniki wyższe od zakładanych niemal dla wszystkich parametrów. Propagował partnerstwo strategiczne z największymi światowymi przedsiębiorstwami sektora obronnego. Intensywnie pracował w obszarze zarządzania projektami i zarządzania operacyjnego.

Sprawował również funkcję nieoficjalnego prezesa/dyrektora w pięciu innych przedsiębiorstwach sektora lotniczo-kosmonautycznego i obronnego. Obecnie doradza spółkom w zakresie fuzji, przejęć i tworzenia nowych obiektów w sektorze lotniczo-kosmonautycznym i obronnym. Wcześniej pracował dla Engineers India Ltd, ważnej firmy doradztwa technicznego, oraz dla NTPC, największego przedsiębiorstwa energetycznego w Indiach.

Uzyskał dyplom inżyniera w Krajowym Instytucie Technologicznym w Jamshedpur oraz dyplom MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu w Delhi.

GHANA

Angela Kyerematen-Jimoh

krajowa liderka ds. transformacji cyfrowej w Afryce: Microsoft

Angela Kyerematen-Jimoh jest wysoce utytułowaną liderką biznesu i wiodącą specjalistką w zakresie transformacji cyfrowej w firmie Microsoft w Afryce. Wcześniej pełniła prestiżową funkcję dyrektor regionalnej/dyrektor naczelnej w IBM North, East i West, stając się pierwszą kobietą z Afryki, która objęła to stanowisko. Strategiczna wiedza i wkład Angeli w inicjatywy IBM dotyczące chmury hybrydowej i sztucznej inteligencji ugruntowały jej reputację jako kluczowej ekspertki w branży.

Mając za sobą doświadczenie w zakresie strategii, sprzedaży oraz marketingu w renomowanych instytucjach finansowych, Angela trafiła do IBM Ghana, gdzie odegrała kluczową rolę w pobudzaniu wzrostu i transformacji w 35 krajach afrykańskich. Jej przywództwo jako pierwszej kobiety na stanowisku dyrektor krajowej w Afryce oraz zdolność do zawierania znaczących transakcji znacząco wpłynęły na sukces firmy IBM.

Poza osiągnięciami zawodowymi Angela zdecydowanie opowiada się za wzmocnieniem pozycji kobiet oraz aktywnie wspiera kobiety i jest mentorką kobiet w sektorze korporacyjnym. Jej działania filantropijne na obszarach wiejskich w Ghanie dodatkowo obrazują jej zaangażowanie w wywieranie pozytywnego wpływu. Wyjątkowe przywództwo i zaangażowanie Angeli w innowacje wciąż inspirują przyszłościowe działania.

JAPONIA

Kaoru Mochizuki

Kaoru Mochizuki jest ekspertem finansowym mieszkającym w Tokio i posiadającym ponad 30-letnie doświadczenie w różnych dziedzinach finansów, takich jak sekurytyzacja, finansowanie handlu, finansowanie łańcucha dostaw, bankowość transakcyjna oraz promocja działalności gospodarczej w wielu krajach regionu Azji i Oceanii. Spędził ponad trzy dekady w Mizuho Financial Group, gdzie zajmował różne stanowiska kierownicze. Rozpoczynał jako kierownik w dziale finansowania strukturyzowanego, następnie został dyrektorem na Azję i Oceanię w dziale globalnej bankowości transakcyjnej, potem dyrektorem generalnym odpowiedzialnym za planowanie infrastruktury rozliczeniowej w dziale koordynacji bankowości transakcyjnej. Posiada bogate doświadczenie w formułowaniu strategii, planowaniu i realizacji działalności gospodarczej, zarządzaniu zespołami wielokulturowymi oraz zarządzaniu ryzykiem w finansowaniu handlu. Jest certyfikowanym członkiem analitykiem Stowarzyszenia Analityków Papierów Wartościowych w Japonii (CMA).

Oprócz eksperckiej działalności zawodowej pan Mochizuki służył również jako członek Komitetu Roboczego ds. Rozliczeń Papierów Wartościowych i Bankowości Transakcyjnej przy Japońskim Stowarzyszeniu Bankierów, a także jako przewodniczący Japońskiej Krajowej Grupy Użytkowników w SWIFT w okresie od października 2020 roku do listopada 2022 roku. Kaoru Mochizuki posiada tytuł MBA uzyskany na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign oraz tytuł licencjata z ekonomii uzyskany na Uniwersytecie Tokijskim.

BRAZYLIA

Luis Felipe Salin Monterio

Dyrektor naczelny: Cateno Payments

Luis Felipe Monteiro, przedstawicie wyższej kadry zarządzającej z ponad 24-letnim doświadczeniem w dziedzinie technologii, finansów i cyfrowej transformacji administracji, jest dyrektorem naczelnym Cateno, wiodącej firmy obsługującej płatności z siedzibą w Brazylii. Jako członek zarządu GLEIF, pan Monteiro prezentuje wizjonerskie przywództwo i specjalistyczną wiedzę w zakresie pobudzania innowacji w branży.

Przed podjęciem pracy w Cateno Luis zajmował ważne stanowiska jako sekretarz rządu cyfrowego Brazylii i przedstawiciel OECD. Z powodzeniem kierował cyfrową transformacją 200 organów sektora publicznego, łącząc cele kadry kierowniczej wyższego szczebla, parlamentu, decydentów i grupy ponad siedmiu tysięcy urzędników państwowych. Pod jego kierownictwem przekształcono dwa tysiące usług cyfrowych, co doprowadziło do wzrostu gov.br jako jednej z pięciu największych platform rządowych na świecie, obsługującej ponad 140 milionów użytkowników. Bank Światowy uznał Brazylię za drugi najbardziej dojrzały kraj pod względem administracji cyfrowej, co świadczy o osiągnięciach Luisa Felipe Monteiro.

Luis Monteiro odegrał znaczącą rolę w usprawnianiu procesów rejestracji działalności gospodarczej w Brazylii, ściśle współpracując z agencjami federalnymi i stanowymi w celu zmniejszenia biurokracji. Dzięki jego wysiłkom średni czas rejestracji działalności gospodarczej skrócił się z 5,5 dnia do mniej niż 23 godzin, co znacznie poprawiło ekosystem biznesowy kraju. Jego bogate doświadczenie obejmuje pełnienie funkcji prezesa zarządu Serpro, największej publicznej spółki informatycznej w Ameryce Południowej oraz zajmowanie stanowisk w różnych innych zarządach. Dzięki solidnym podstawom w dziedzinie informatyki oraz zdobytym stopniom naukowym w zakresie zaawansowanych technologii informacyjnych, pan Monteiro nadal bierze udział w pobudzaniu innowacji i kształtowaniu krajobrazu cyfrowego.

HISZPANIA

Javier Santamaría

Przewodniczący: Europejska Rada ds. Płatności

W ciągu wielu dekad pracy w banku Javier Santamaría zgromadził szeroką i wyważoną wiedzę specjalistyczną w przeplatających się wymiarach płatności – biznesowych, operacyjnych, technicznych – w różnych segmentach klientów i liniach produktów, w sferach historii oraz innowacji. Poznał środowiska zarówno współpracy, jak i konkurencji. Poza płatnościami interesuje się innymi dziedzinami bankowości i nadal aktywnie angażuje się w sprawy akademickie. Były dyrektor ds. operacji i usług biznesowych, do grudnia 2016 roku był starszym wiceprezesem Banco Santander. Do końca 2016 roku pan Santamaría był członkiem zarządu Euro Banking Association oraz dyrektorem zarządu SWIFT.

Javier Santamaría wnosi do zarządu solidne doświadczenie oraz sprawdzoną umiejętność budowania konsensusu i równowagi w złożonych lub niepewnych sytuacjach. Czerpie ze swojej długiej kariery zawodowej w dziedzinie finansów i płatności i nadal wyznaje zasadę nieustannego nauczania i uczenia się. Dąży do maksymalnego wykorzystania kreatywności i innowacji oraz ceni kolegialne środowisko pracy oparte na nienagannym postępowaniu etycznym, otwartości i niezależności kryteriów.

Javier Santamaría jest przewodniczącym Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC, Bruksela), stowarzyszenia w Brukseli, które zarządza schematami płatności SEPA, przewodniczącym Iberpay (Madryt), spółki z Madrytu zarządzającej hiszpańską automatyczną izbą rozliczeniową, oraz członkiem rady nadzorczej Western Union International Bank (WUIB, Wiedeń).

SZWECJA/MEKSYK

Gabriela Styf Sjöman

Gabriela Styf Sjöman jest szwedzko-meksykańską globalną dyrektor i posiada rozległe międzynarodowe doświadczenie biznesowe w branży ICT. Pracowała w dziewięciu krajach na trzech kontynentach w różnych międzynarodowych organizacjach i zajmowała kierownicze stanowiska w działach strategii, technologii, zarządzania produktem i rozwoju produktu.

Pani Styf Sjöman jest obecnie dyrektor niewykonawczą TDC Net A/S, wiodącego duńskiego dostawcy usług sieciowych, oraz dyrektor niewykonawczą B1G1 Pte Ltd., singapurskiej firmy oferującej subskrypcję dla przedsiębiorstw w formie usługi dla globalnego wpływu społecznego. Pełniła funkcję dyrektor ds. strategii w firmie Nokia, zastępczyni dyrektora ds. operacyjnych oraz dyrektor ds. sieci i technologii w firmie Telia, dyrektor ds. technologii i sieci w Telecom Italia, a także zajmowała liczne stanowiska kierownicze w firmie Ericsson oraz w start-upach.

Pani Styf Sjöman posiada tytuł Master of Business Administration uzyskany na Uniwersytecie w Durham Business School w Wielkiej Brytanii. Pani Styf Sjöman wyznaje zasadę uczenia się przez całe życie i interesuje się przecinaniem się technologii cybernetycznych związanych z globalnym wpływem i nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa, a także posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych ze specjalizacją w dziedzinie cyberbezpieczeństwa uzyskany w King's College w Londynie w Wielkiej Brytanii.

USA

dr Katia Walsh

Dr Katia Walsh jest wielokrotnie nagradzaną technolog biznesu, która pomaga globalnym organizacjom we wdrażaniu i skalowaniu możliwości cyfrowych, danych oraz sztucznej inteligencji (SI). Ma ponad 20-letnie doświadczenie w kierowaniu transformacjami cyfrowymi i transformacjami zorientowanymi na klienta w wielu branżach i krajach na całym świecie. Od 2019 roku jest dyrektor ds. strategii i sztucznej inteligencji w firmie Levi Strauss & Company, gdzie była pionierką na stanowisku łączącym strategię i technologię w służbie wizji przedsiębiorstwa dla kultowej marki.

Przed dołączeniem do Levi Strauss & Company Katia była pierwszą dyrektor ds. globalnych danych i analiz w Vodafone Group, odpowiedzialną za zapewnianie predykcyjnego, proaktywnego i spersonalizowanego doświadczenia w ramach cyfrowej transformacji firmy. Katia i jej zespoły w 25 krajach na całym świecie również przyczyniły się do wykorzystania danych i sztucznej inteligencji w sferze innowacji badawczych oraz dobra społecznego. Wcześniej Katia zajmowała strategiczne stanowiska kierownicze w zakresie analizy danych i kierowała innowacjami zorientowanymi na klienta w Prudential Financial, gdzie wprowadziła analitykę danych w ramach cyfrowej transformacji; w Fidelity Investments, gdzie była pionierką obsługi klienta opartej na danych; oraz w Forrester Research, Inc., gdzie pomagała firmom rozwijać się dzięki zmianom technologicznym.

Katia pełni funkcję dyrektor w zarządzie Securian Financial, północnoamerykańskiej firmy z listy Fortune 500 świadczącej zróżnicowane usługi finansowe. Wcześniej była członkinią-założycielką Komitetu Doradczego ds. Transformacji i Innowacji UniCredit oraz doradczynią ds. strategii Fellowship.ai, programu non-profit, który szkoli osoby z różnych środowisk na całym świecie w zakresie uczenia maszynowego. Jest laureatką licznych nagród, w tym globalnej nagrody AI Mentorship Award 2021 VentureBeat, Corinium Business of Data 100 Global Data Innovators 2020, 2019 Top business leaders of UK Artificial Intelligence Industry oraz wielu nagród Data Leader of the Year. Pasjonuje się odpowiedzialnym i etycznym wykorzystaniem danych oraz sztucznej inteligencji, a także zachęcaniem do różnorodności i mentoringiem dla młodzieży. Katia posiada tytuł doktora zdobyty na Uniwersytecie Missouri w Columbii w dziedzinie komunikacji strategicznej ze specjalizacją w metodologii ilościowej.

CHINY

Zaiyue Xu

Dyrektor naczelny: CIPS Co., Ltd.

Pan Zaiyue Xu jest dyrektorem naczelnym firmy CIPS Co., Ltd., powołanym na stanowisko w grudniu 2018 roku. Przed dołączeniem do firmy CIPS pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego firmy China Foreign Exchange Trade System (CFETS).

Dzięki bogatemu doświadczeniu w różnych obszarach, takich jak m.in. FinTech i RegTech, zarządzanie systemami informatycznymi i danymi czy planowanie strategiczne, odegrał istotną rolę w rozwoju systemów transakcji elektronicznych na rynku międzybankowym w Chinach. Kierował rozwojem ponad dziesięciu kluczowych międzybankowych platform elektronicznych, takich jak Foreign Exchange Trading System, Inter-bank RMG Trading System, Gold Trading System oraz Shibor (Shanghai Interbank Offered Rate) System. Wspierał również badania nad kluczowymi aspektami technicznymi platform elektronicznych i kierował zespołem, który na podstawie tych badań złożył odpowiednie wnioski patentowe i wnioski o ochronę własności intelektualnej. Jako wiceprezes wykonawczy CFETS opracowywał ogólne misje i strategie techniczne, udoskonalał zarządzanie systemami informatycznymi, stworzył zespół specjalizujący się w budowie rynku międzybankowego i wspierał współpracę badawczo-szkoleniową z różnymi instytucjami akademickimi i badawczymi. Jako członek Chińskiego Komitetu Technicznego ds. Standaryzacji Finansowej (CFSTC) i przewodniczący Międzybankowej Grupy Roboczej ds. Standaryzacji Technicznej kierował pracami nad opracowywaniem norm i wdrażaniem rynku międzybankowego w Chinach.

Ponadto ma bogate doświadczenie w działalności międzynarodowej i międzykulturowej. Brał czynny udział w pracach komitetu ISO TC68. Przez pięć lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Grupy ds. Oceny Normy Forex (FX SEG) ISO 20022, po czym w listopadzie 2018 r. został wybrany na przewodniczącego tej samej grupy i otrzymał zadanie koordynowania prac ekspertów z 11 państw lub organizacji współpracujących. W listopadzie 2017 r. był gospodarzem spotkania Grupy Zarządzającej Rejestracją normy ISO 20022 w Szanghaju, w którym uczestniczyło 33 delegatów z 26 państw i organizacji. Był inicjatorem złożenia i opracowania ośmiu komunikatów dotyczących potransakcyjnych potwierdzeń transakcji na rynku FX i rejestracji transakcji na rynku FX w ramach normy ISO 20022. Od publikacji w 2016 r. tych osiem komunikatów zostało należycie wdrożonych w systemie potwierdzeń potransakcyjnych chińskiego rynku międzybankowego. Zainicjował i kierował utworzeniem w Chinach ponadbranżowego repozytorium komunikatów finansowych (CUFIR) oraz zestawu narzędzi pomocniczych, które zostały udostępnione społeczności użytkowników ISO 20022 w celu zwiększenia efektywności wdrażania standardów. Zorganizował również proces opracowywania specyfikacji technicznej ISO „Web Service based APIs in Financial Service”, uczestniczył w pracach dotyczących ISO TC68/SC9/WG2 oraz przewodniczył pracom modelowania UNIFI Protokołu Wymiany Informacji Rynku Międzybankowego (IMIX) w projekcie portalu wielostandardowej semantyki ISO/TC68/SC9/WG1.

WIELKA BRYTANIA

Nicola Dearden

Sekretarz organizacji: GLEIF

Nicola Dearden została mianowana przez zarząd GLEIF na sekretarz organizacji w czerwcu 2023 roku.

Nicola jest specjalistką ds. ładu korporacyjnego z doświadczeniem w zakresie ładu korporacyjnego obejmującego wiele jurysdykcji w wielu branżach.

Nicola współpracuje z Corporate Governance Institute w Wielkiej Brytanii i Irlandii, uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie w Kent w Canterbury oraz ukończyła kurs praktyki prawniczej (LPC) w College of Law w Londynie.