Informacje o GLEIF Zarządzanie

Zarząd GLEIF


board_gleif-750x344


HOLANDIA

Gerard Hartsink

Prezes: GLEIF

Gerard Hartsink został mianowany przez Radę Stabilności Finansowej na stanowisko prezesa Zarządu GLEIF.

Pan Hartsink jest też członkiem Światowej Rady ds. Handlu, która ma na celu umożliwianie handlu globalnego.

Działa aktywnie w organizacjach promujących handel elektroniczny (jako członek Komisji Handlu Elektronicznego ICC) (Digital Economy Commission of ICC) oraz e-government (jako członek Forum Standaardisatie rządu holenderskiego).

Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie płatności, papierów wartościowych i wymiany walut. Pełnił stanowisko prezesa CLS Bank International, Europejskiej Rady Płatności oraz RMG ISO 20022, a także członka zarządu SWIFT, LCH.Clearnet Group, Euroclear Netherlands, Euro Banking Association (EBA) oraz Electronic Commerce Platform Nederland.

Jako były wiceprezes ABN AMRO Bank ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie sprzedaży, rozwoju produktów, kwestii regulacyjnych, zarządzania informacją i działalności operacyjnej.

Posiada dyplom w dziedzinie ekonomii politycznej wydany przez Uniwersytet w Amsterdamie oraz dyplom w dziedzinie prawa uzyskany na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie.

ARABIA SAUDYJSKA

Nabil Al-Mubarak

Wiceprezes i dyrektor generalny Agencji Ratingowej SIMAH (Tassnief) od października 2017 r.

Od marca 2004 r. do września 2017 r. Nabil Al-Mubarak był współzałożycielem i dyrektorem generalnym Saudi Credit Bureau (SIMAH). Dodatkowo w latach 2012-2017 był prezesem spółki QARAR, a w latach 2014-2017 prezesem spółki VEDA@SIMAH.

Od 2014 r. pełni funkcję dyrektora zarządu Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), a w latach 2009-2017 był członkiem Międzynarodowego Komitetu Sprawozdawczości Kredytowej (ICCR) w Banku Światowym. 

Pan Al-Mubarak posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze bankowo-kredytowym jako pracownik Agencji Monetarnej Arabii Saudyjskiej (Saudi Arabia Monetary Agency; SAMA) i dyrektor Saudi Credit Bureau (SIMAH), a także jako członek wielu komitetów w Arabii Saudyjskiej.

Uzyskał dyplom magistra w dziedzinie zarządzania informacją i finansami na Uniwersytecie Westminster w Londynie oraz dyplom biegłego rewidenta księgowego SOCPA. Ma stopień licencjata z zakresu księgowości uzyskany na Uniwersytecie Króla Sauda w Arabii Saudyjskiej. Ukończył również liczne programy szkoleń dla kierownictwa wyższego szczebla, m.in. IMD i INSEAD.

AUSTRALIA

Sandra Boswell

Zamieszkała w Australii Sandra Boswell ma ponad 25 lat doświadczenia jako specjalistka współpracująca z innowacyjnymi firmami w Australii, którym pomaga w pozyskiwaniu dotacji rządowych oraz funduszy potrzebnych na podejmowanie nowatorskich projektów.

W 2018 r. opuściła PwC Australia, gdzie była partnerem przez 15 lat. W tym czasie prowadziła spółki w PwC i była członkiem australijskiej Rady Partnerów.  Zasiadając w Radzie, przewodniczyła Komitetowi (Audytowemu) ds. Finansów i Operacji i była członkiem kilku innych komitetów.  W 2017 r. została powołana na członka Rady PwC dla regionu Azji i Pacyfiku.  Obecnie sprawuje funkcję dyrektora i krajowego lidera ds. innowacji i zachęt w Glasshouse Advisory, należącym do grupy Xenith IP, która współpracuje z firmami z różnych sektorów w zakresie ich strategii innowacji i pomaga im w pozyskiwaniu pośredniego i bezpośredniego finansowania rządowego.

Sandra Boswell współpracowała z rządem australijskim w zakresie administracji i polityki innowacji. Pomagała przy tworzeniu przepisów prawa i polityk dotyczących przyciągania innowacyjnych inwestycji do kraju.  Uważa, że innowacyjność jest kluczem do zdrowej i silnej gospodarki.  Współpracowała z firmami w sektorze gospodarki cyfrowej i usług finansowych, w szczególności fintech, w zakresie rozwijania nowych technologii w tym sektorze.

Jest także dyrektorem niewykonawczym w organizacjach Heart Research Institute oraz Sisters of Charity Foundation, które mają siedziby w Australii.

Ma tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii (nauki społeczne) wydany przez Uniwersytet w Sydney.

USA

Jefferson Braswell

Dyrektor Naczelny i Współzałożyciel: Tahoe Blue Ltd

Jefferson Braswell jest Dyrektorem Naczelnym i współzałożycielem spółki Tahoe Blue Ltd. Od ponad 30 lat odnosi sukcesy w dziedzinie najnowocześniejszych rozwiązań dla sektora finansowego. Tahoe Blue Ltd świadczy usługi doradcze i profesjonalne w dziedzinie projektowania i wdrażania systemów zarządzania ryzykiem oraz rozwiązań zarządzania danymi dla przedsiębiorstw w sektorze finansowym.

J. Braswell jest członkiem Rady Gubernatorów Fundacji Badań Finansowych ACTUS oraz uczestniczył w pracach nad standardami finansowymi, w tym w ramach Grupy Agregacyjnego Studium Wykonalności (AFSG) zorganizowanej przez Radę Stabilności Finansowej.

J. Braswell uczestniczył aktywnie jako koordynator w pracach Grupy Przygotowawczej FSB LEI (PSPG) oraz redagował analizę wspólnych rekomendacji i wymogów PSPG przedstawioną nowo powstałemu Komitetowi Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) w styczniu 2013 r.

Jako współzałożyciel i prezes firmy Risk Management Technologies z siedzibą w Berkeley (później nabytej przez Fair, Isaac Corporation) projektował zaawansowane rozwiązania zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw i kierował ich udanym wdrożeniem w wielu największych instytucjach finansowych na świecie, w tym Wells Fargo, Credit Suisse, Chase, PNC, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mellon, Abbey National, Wachovia, Union Bank oraz ANZ.

J. Braswell był asystentem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, jednocześnie pracując nad zdobyciem tytułu magistra w dziedzinie inżynierii elektrycznej i informatyki; w 1970 r. uzyskał dyplom z historii Uniwersytetu Princeton.

WIELKA BRYTANIA

Hany Choueiri

Dyrektor ds. Danych: Aldermore Bank

Hany Choueiri, mający ponad 25 lat doświadczenia w pracy z danymi, sprawuje obecnie funkcję dyrektora ds. danych w Aldermore Bank, gdzie kieruje działem analityki zaawansowanej i zarządzania danymi oraz odpowiada za strategię banku w zakresie danych.  Wcześniej był konsultantem w zakresie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na Europę Środkowo-Wschodnią w AON w Wielkiej Brytanii. Zanim dołączył do AON, zajmował stanowisko pierwszego dyrektora ds. danych w Banku Anglii, gdzie przewodniczył strategicznej inicjatywie One Bank Data, a jednocześnie reprezentował Bank Anglii w Komitecie Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI. Pracował też w State Street jako dyrektor działu zarządzania i strategii danych na region EMEA.
 
W latach 2009–2014 Hany Choueiri zajmował różne stanowiska w HSBC, z których ostatnie to dyrektor ds. danych GBM na Europę oraz dyrektor ds. obsługi jakości danych. Odegrał zasadniczą rolę w zainicjowaniu pierwszych rejestracji LEI dla Grupy HSBC. Jako pionier jednej z pierwszych hurtowni danych zbudował swoją karierę wokół danych i zarządzania nimi, co dało mu unikatową wiedzę na temat przeciwstawnych wizji danych jako ryzyka i danych jako korzyści.
 
Uzyskał tytuł magistra inżyniera informatyki w specjalności robotyka na City University of London. Jest również absolwentem University College London, gdzie uzyskał tytuł inżyniera budowy maszyn.  Ukończył ponadto szereg szkoleń, w tym PRINCE2, MSP, IAPP CIPP/E i CIPP/US z zakresu prywatności danych.

SZWAJCARIA

Daniel Cotti

Dyrektor Zarządzający: TradeIX, Centrum Doskonałości Bankowości i Handlu, projekt Marco Polo Network

Daniel Cotti ma ponad 30-letnie doświadczenie w finansowaniu handlu międzynarodowego, obsłudze transakcji, bankowości i technologii. Zajmował stanowisko dyrektora ds. finansowania handlu europejskiego oraz globalnego dyrektora ds. finansowania handlu i produktów bankowości transakcyjnej w ABN AMRO/RBS. Następnie zarządzał działem finansowania handlu międzynarodowego i kredytów JP Morgan i rozbudowywał go. W 2015 r. założył Cotti Trade & Treasury, firmę doradczą w zakresie finansowania handlu międzynarodowego. 

Jest ekspertem w branży finansowania handlu oraz angażuje się w działalność branżową na całym świecie w ramach organizacji SWIFT, BAFT, ICC i WTO. Obecnie sprawuje również funkcję niewykonawczego prezesa zarządu Bolero Intl. Ltd.

KOREA

Changmin Chun

Pracownik naukowy: Koreański Instytut Rynków Kapitałowych

Changmin Chun pracuje od 2011 r. w Koreańskim Instytucie Rynków Kapitałowych (KCMI). W KCMI p. Chun jest odpowiedzialny głównie za analizy prawne rozmaitych kwestii regulacyjnych w odniesieniu do rynków kapitałowych, doradców organu nadzoru finansowego oraz główne infrastruktury na rynkach kapitałowych. 

Przed przejściem do KCMI pracował niemal 9 lat w Koreańskim Depozytariuszu Papierów Wartościowych (KSD) – jedynym centralnym depozytariuszu papierów wartościowych w Korei. W KSD p. Chun przeprowadzał kilkanaście praktyk back-office dotyczących wykorzystywania uprawnień faktycznych udziałowców, powiązań z CDS, lokalnych operacji powierniczych, międzynarodowych transakcji z udziałem papierów wartościowych itd. Oprócz tego p. Chun pełni obecnie funkcję członka Komitetu ds. Badań Rynków Kapitałowych i Debat – jednego z głównych komitetów koreańskiego organu nadzoru finansowego, czyli Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2014 r. p. Chun pełni też funkcję sekretarza generalnego w Koreańskim Stowarzyszeniu Międzynarodowego Prawa Prywatnego. 

P. Chun uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie w Hamburgu w Niemczech ze stopniem summa cum laude. Jego rozprawa doktorska została opublikowana przez Springer Verlag pod tytułem  „Transakcje zagraniczne z udziałem papierów wartościowych instytucji pośredniczących: analiza porównawcza prawa rzeczowego i międzynarodowego prawa prywatnego”. Oprócz tego studiował na Uniwersytecie McGill w Kanadzie i Uniwersytecie w Minnesocie w USA, gdzie uzyskał tytuły magistra nauk prawnych.

USA

Robin Doyle

Dyrektor Zarządzający ds. Strategii i Polityki Regulacyjnej Korporacji: JP Morgan Chase

Robin Doyle pracuje od 20 lat w J.P. Morgan Chase, obecnie na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Biura ds. Regulacji, w którym jest odpowiedzialna za opracowywanie strategicznych odpowiedzi na liczne inicjatywy regulacyjne, analizę oddziaływania proponowanych form regulacji, opracowanie stanowiska firmy oraz wdrożenie zasad.

R. Doyle pracowała również przez siedem lat na stanowisku dyrektora finansowego ds. ryzyka korporacyjnego, doradzając dyrektorowi ds. ryzyka firmy, oraz w jednostce biznesowej finansów wewnętrznych w JPMC Chase. Zarządzała również Grupą Polityki Księgowej tej firmy. Przed podjęciem pracy w J.P. Morgan Chase, Robin Doyle pracowała w Midlantic National Bank, KPMG Peat Marwick oraz Prudential Insurance Company.

R. Doyle wchodzi w skład Rady Edukacji Młodzieży Stanu New Jersey. Jest członkiem Stowarzyszenia Branży Papierów Wartościowych i Rynków Finansowych (Securities Industry and Financial Markets Association), Nowojorskiej Izby Rozliczeniowej (New York Clearing House) oraz Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem (Risk Management Association).

R. Doyle uzyskała dyplom MBA w dziedzinie finansów w Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Rutgers; posiada dyplom w dziedzinie księgowości wydany przez Uniwersytet Stanowy Rutgers oraz licencję biegłego rewidenta księgowego stanu New Jersey.

USA

Daniel L. Goroff

Wiceprezes i Dyrektor Programu: Alfred P. Sloan Foundation

Daniel L. Goroff jest Wiceprezesem i Dyrektorem Programu Fundacji Alfreda P. Sloana – prywatnej organizacji dobroczynnej wspierającej rozwój nauki, technologii i ekonomii. Do jego zainteresowań należy ekonomia behawioralna, działalność regulacyjna rządów, powtarzalne metody badawcze, zarządzanie wiedzą matematyczną oraz ekonomia nauki i szkolnictwa wyższego. D.L. Goroff nosi tytuł Professor Emeritus wydziału matematyki i ekonomii Kolegium Harvey Mudd, gdzie piastował stanowisko Wiceprezydenta ds. Naukowych oraz Dziekana. Wcześniej przez ponad dwadzieścia lat był członkiem wydziału na Uniwersytecie Harvarda. D.L. Goroff pracował dwukrotnie przy Doradcy Prezydenta ds. Nauki w Biurze Nauki i Technologii Białego Domu, ostatnio jako Zastępca Dyrektora ds. Nauk Społecznych, Behawioralnych i Ekonomicznych.

INDIE

Salil Kumar Jha

Niezależny dyrektor: Indian Bank

Salil Kumar Jha jest dyrektorem Indian Bank (banku państwowego w Indiach). Jest również niezależnym kontrolerem zewnętrznym Oriental Bank of Commerce (kolejnego indyjskiego banku państwowego).
Wcześniej był dyrektorem zarządzającym Hindustan Aeronautics Ltd, największego przedsiębiorstwa sektora obronnego i lotniczo-kosmonautycznego w Indiach, gdzie przepracował niemal trzydzieści lat. Kierował wieloma jednostkami produkcyjnymi i badawczo-rozwojowymi oraz odegrał zasadniczą rolę w przygotowaniu inwestycji typu greenfield w zakład produkcyjny elektroniki obronnej. W czasie jego pracy na tym stanowisku spółka osiągała wyniki wyższe od zakładanych niemal dla wszystkich parametrów. Propagował partnerstwo strategiczne z największymi światowymi przedsiębiorstwami sektora obronnego. Intensywnie pracował w obszarze zarządzania projektami i zarządzania operacyjnego.
Sprawował również funkcję nieoficjalnego prezesa/członka zarządu w pięciu innych przedsiębiorstwach sektora lotniczo-kosmonautycznego i obronnego. Obecnie doradza spółkom w zakresie fuzji, przejęć i tworzenia nowych obiektów w sektorze lotniczo-kosmonautycznym i obronnym. Wcześniej pracował dla Engineers India Ltd, znakomitej firmy doradztwa technicznego, oraz dla NTPC, największego przedsiębiorstwa energetycznego w Indiach.
Uzyskał dyplom inżyniera w Krajowym Instytucie Technologicznym w Jamshedpur oraz dyplom MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu w Delhi.

NIEMCY

Wolfgang König

Przewodniczący Systemów Informatycznych i Zarządzania Informacją: Uniwersytet im. J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem

Wolfgang König jest od 1991 r. przewodniczącym Systemów Informatycznych i Zarządzania Informacją (Information Systems and Information Management) na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie (Wydział Ekonomii i Zarządzania), a od 2008 r. Dyrektorem Wykonawczym House of Finance na Uniwersytecie Goethego – międzydyscyplinarnego instytutu badań i edukacji w dziedzinie prawa i ekonomii. Jest również Prezesem E-Finance Lab – publiczno-prywatnego partnerstwa badawczego z Deutsche Bank, Deutsche Börse, DZ Bank Group, FinanzInformatik, IBM (wszyscy partnerzy pierwszego szczebla) oraz 360T, Interactive Data i usd (wszyscy partnerzy drugiego szczebla) – również mieszczących się w House of Finance.

Prof. König uzyskał dyplom w dziedzinie zarządzania oraz tytuł Dr. rer. pol. na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie; w latach 1985 - 1990 r. był profesorem systemów informatycznych w Szkole Zarządzania Przedsiębiorstwami w Koblencji (Koblenz School of Corporate Management )(uczelni prywatnej), gdzie piastował stanowisko rektora od 1986 do 1988 r. Przez ponad dwa lata prowadził prace badawcze w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Northwestern, Chicago/Evanston, Illinois, w IBM Research Labs w San Jose, w Kalifornii oraz Yorktown Heights w Nowym Jorku. W 2005 r. otrzymał Nagrodę Fakultetu IBM za wyniki badań na temat ograniczania ryzyka w kontekście outsourcingu procesów biznesowych.

W latach 1995 - 2000 pełnił stanowisko rzecznika programu badawczego sponsorowanego przez Niemiecką Krajową Fundację Naukową (German National Science Foundation) nt. „Networking as a Competitive Advantage” [Sieci kontaktów jako przewaga konkurencyjna], w ramach którego prowadził badania nad standaryzacją i koncepcjami systemów sferderowanych. W latach 2004 - 2006 pełnił funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie. Przez dziesięć lat sprawował rolę redaktora naczelnego czasopisma IS Journal Business Informatics (znanego wcześniej jako WIRTSCHAFTSINFORMATIK). Jego zainteresowania badawcze obejmują standaryzację, networking i e-finanse; publikował w czasopismach takich jak MIS Quarterly, Information Systems Frontiers, Journal of Global Information Systems oraz WIRTSCHAFTSINFORMATIK (obecnie Business Informatics).

Prof. König jest członkiem zewnętrznym zarządu Deufol SE – spółki zajmującej się logistyką i opakowaniami w Wallau w Niemczech oraz przewodniczącym Rady Doradczej przedsiębiorców DZ Bank, głównego instytutu banków spółdzielczych w Niemczech.

MEKSYK

Alfredo Reyes Krafft

Założyciel i Prezes: Lex Informática Abogados

Alfredo Reyes Krafft pełni funkcję Wiceprezesa AMPICI (Meksykańskiego Stowarzyszenia Internetowego). Jest on członkiem Instytutu Prawa Telekomunikacyjnego, Krajowego Koordynatora ISO IEC JTC 1/SC 27/WG 2 zabezpieczającego mechanizmu kryptograficznego oraz członkiem grupy promującej prawodawstwo w dziedzinie handlu elektronicznego (GILCE). A. Reyes Krafft jest również członkiem społeczności Alfa-Redi oraz Towarzystwa Internetowego Mexico Chapter.

Przed objęciem stanowiska w Lex Informática, w trakcie swojej czterdziestoletniej kariery zawodowej A. Reyes Krafft piastował m.in. stanowiska Legal Comptroller w Banco del Atlántico, Członka Komitetu Konsultacyjnego NIC México, Prezesa AMPICI, Dyrektora ds. Regulacji Innowacyjności w Grupo BBVA, oraz Sekretarza Rady Zarządu GS1 México (Meksykańskiego Stowarzyszenia Norm AMECE e-Commerce).

W trakcie swojej kariery A. Reyes Krafft otrzymał liczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju Internetu w Meksyku. Jako pierwszy w Meksyku otrzymał certyfikat CDPP Instytutu Ochrony Danych Forum ISMS Hiszpanii.

A. Reyes Krafft łączy karierę zawodową z funkcją profesora w licznych instytucjach naukowych, w tym na prawniczych studiach podyplomowych na Universidad Panamericana, studiach magisterskich prawa technologii informatycznych INFOTEC oraz inżynieryjnych studiach doktoranckich na Instituto Politécnico Nacional oraz Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey – ITESM (Virtual Campus). Pełnił również funkcję profesora na prywatnych studiach doktoranckich wydziału handlu elektronicznego na Universidad de Salamanca.

A. Reyes Krafft posiada tytuł doktora prawa Cum Laude Universidad Panamericana oraz ukończył studia podyplomowe zarządzania biznesem w Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Posiada tytuł specjalisty ds. kontraktów i odszkodowań Universidad de Salamanca w Hiszpanii. Jest autorem licznych książek na temat prawa w dziedzinie informatyki, ochrony danych i zarządzania danymi osobowymi.

JAPONIA

Hiroshi Nakatake

Dyrektor Zarządzający, Dział Bankowości Transakcyjnej, MUFG Bank, Japonia

Hiroshi Nakatake ma ponad 25 lat doświadczenia w bankowości, głównie w dziedzinie technologii bankowej, zdobytego w japońskich bankach, w których odpowiadał za instrumenty pochodne, kontrolę globalnego zarządzania systemami informatycznymi, kontrolę cyberbezpieczeństwa i zarządzanie incydentami.

Obecnie sprawuje funkcję kierownika ds. produktów globalnych w Dziale Bankowości Transakcyjnej oraz obsługuje klientów korporacyjnych w zakresie działalności transgranicznej, głównie w Wielkiej Brytanii, Singapurze, Tajlandii, Hongkongu, Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Od 2017 r. pełni funkcję członka zarządu SWIFT; jest także członkiem Komitetu Usług Bankowych i Grupy Doradztwa Korporacyjnego w SWIFT.

Jest certyfikowanym kierownikiem projektu w Japonii. Uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Kiusiu w Japonii; studiował także na Uniwersytecie w Mannheim w Niemczech.

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

Monica Singer

Twórca Możliwości w ConsenSys

Monica Singer jest biegłym księgowym i członkiem organizacji Institute of Directors.

Była pierwszym CEO południowoafrykańskiego centralnego depozytu papierów wartościowych, Strate (Pty) Ltd, założonego w 1998 r. Strate świadczy usługi elektronicznego przetwarzania danych, rozliczeniowe i depozytowe na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Johannesburgu i innych południowoafrykańskich giełd papierów wartościowych, w tym akcji i obligacji oraz instrumentów rynku pieniężnego.

W sierpniu 2017 r. Monica zrezygnowała ze sprawowania stanowiska CEO Strate i wszystkich związanych z tym funkcji zarządczych, aby móc skupić się na wprowadzeniu technologii blockchain do wszystkich właściwych gałęzi biznesu.

W październiku 2017 r. Monica została powołana na „Twórcę Możliwości” w ConsenSys – międzynarodowym start-upie wykorzystującym technologię blockchain do tworzenia aplikacji rozproszonych na platformie Ethereum.

Monica pełni również funkcję patrona instytutu badawczego Corporate Governance Framework w Republice Południowej Afryki.

Monica pełniła różnorodne funkcje zarządcze i doradcze. Była wiceprezesem Afrykańsko-Bliskowschodniego Regionalnego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (AMEDA) oraz członkiem Światowego Forum Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (WFC). Angażowała się również w działalność szeregu organizacji charytatywnych, w tym organizacji Strate Charity Shares, oraz przez 10 lat przewodniczyła funduszowi inwestycyjnemu Afrika Tikkun Investment Trust.

W latach 1995–1996 Monica pracowała w Banku Światowym w Waszyngtonie, a w latach 1990–1996 pełniła funkcję dyrektora technicznego Południowoafrykańskiego Instytutu Biegłych Księgowych (SAICA).

WĘGRY

Elemér Terták

Były Główny Doradca: DG FISMA, Komisja Europejska

Przed przejściem na emeryturę w lutym 2016 r. Elemér Terták był Głównym Doradcą w Dyrekcji Generalnej Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Związku Rynków Kapitałowych (DG FISMA) (wcześniej DG MARKT) Komisji Europejskiej. Wcześniej przez sześć lat piastował stanowisko Dyrektora ds. Instytucji Finansowych w tej samej Dyrekcji Generalnej.

Przed mianowaniem na stanowisko w Komisji w 2005 r. pracował na Węgrzech przez ponad piętnaście lat na wysokich stanowiskach w bankowości i sektorze publicznym. Pracował jako CEO Banku Dresdner na Węgrzech w latach 2002-2003 oraz Banku KDB w latach 1995-2001. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Wiceministra ds. nadzoru regulacyjnego oraz Stałego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Węgier od 2003 do 2004 r. Elemér Terták był pierwszym Dyrektorem Zarządzającym Krajowego Depozytu Funduszu Ubezpieczeniowego Węgier w latach 1993-1995.

Oprócz funkcji zawodowych, Elemér Terták pełni również wiele funkcji honorowych. Jest członkiem zarządu Węgierskiego Stowarzyszenia Ekonomistów oraz Stowarzyszenia Węgierskich Organów Kontrolnych. Był również członkiem zarządów licznych instytucji, w tym Giełdy w Budapeszcie, Węgierskiego Stowarzyszenia Bankowości, Spółki Zarządzającej Zadłużeniem Rządowym, Spółki Kredytów Studenckich oraz jest zarejestrowanym arbitrem Sądu Arbitrażowego ds. Rynku Finansowego i Kapitałowego w Budapeszcie.

W 1978 uzyskał dyplom z dziedziny ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym Marx Károly w Budapeszcie, a w 1998 r. doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie. Zna doskonale język angielski i niemiecki oraz posiada podstawową znajomość francuskiego i rosyjskiego.

CHINY - HONGKONG

Kam Keung Tse

Dyrektor Naczelny: Tradelink Electronic Commerce Limited

Kam Keung Tse został mianowany na stanowisko niezależnego dyrektora niewykonawczego spółki w marcu 2013 r. po czym objął stanowisko Dyrektora Naczelnego w lipcu 2015 r. W wyniku tego został również dyrektorem licznych filii i podmiotów stowarzyszonych spółki. W styczniu 2017 r. wybrano go ponadto na wiceprzewodniczącego organizacji Pan Asian e-Commerce, regionalnej grupy handlowej działającej w sektorze e-commerce, założonej między innymi przez Tradelink w 2000 r. 

Przed objęciem stanowiska w spółce K.K. Tse pracował głownie w sektorze usług finansowych w regionie Azji i Pacyfiku. Od 1993 r. pracował w State Street, gdzie rozwijał i prowadził działalność firmy w branży obsługi inwestycji w regionie i był pierwszym członkiem kadry kierowniczej spoza kraju mianowanym na stanowisko wiceprezesa wykonawczego, które objął w 2002 r. Zakończył swoją karierę jako doradca w tej firmie na początku 2015 r. Przed zatrudnieniem w State Street pracował dla Standard Chartered, Ogilvy & Mather, Baring Securities oraz dla rządu Hongkongu.

K.K. Tse działał również w licznych zarządach i komitetach zewnętrznych. Aktualnie jest członkiem Panelu Rewizji Procesów Rady Sprawozdawczości Finansowej, Komitetu Doradczego Hang Seng Index oraz Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Hopu. Zasiada także w radach zarządzających stowarzyszenia New Life Psychiatric Rehabilitation Association, Uniwersytetu Lawrence oraz Lee Woo Sing College Uniwersytetu Chińskiego w Hongkongu. 

K.K. Tse otrzymał stypendium CW Chu na studia w USA i zdobył dyplom licencjacki Uniwersytetu Lawrence. Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Chińskiego w Hongkongu. Otrzymał także stypendium rządowe, by uzyskać dyplom MPA na Uniwersytecie w Hongkongu. Jest członkiem stowarzyszonym Australijskiego Instytutu Księgowości Zarządczej oraz pełnym członkiem Australijskiego Instytutu Rewidentów Księgowych oraz Brytyjskiego Instytutu Księgowości Finansowej.

BRAZYLIA

Henrique de Rezende Vergara

Jedyny partner w kancelarii prawnej HVergara Advocacia

Henrique de Rezende Vergara jest jedynym partnerem w swojej kancelarii prawnej, HVergara Advocacia. Wcześniej był starszym partnerem w brazylijskiej kancelarii prawnej Motta, Fernandes Advogados, w której świadczył usługi z zakresu prawa spółek i papierów wartościowych.

Vergara ma 20-letnie doświadczenie na brazylijskim rynku kapitałowym. W tym czasie zajmował stanowiska w sektorze prywatnym i publicznym. Swoją karierę rozpoczął jako adwokat w Comissão de Valores Mobiliários – CVM, brazylijskiej Komisji Papierów Wartościowych, gdzie pracował jako radca prawny i był odpowiedzialny za dział prawny Komisji, a także jako kierownik Urzędu Regulacji Rynku.

Przez wiele lat pracował jako radca prawny na brazylijskich giełdach papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, gdzie brał aktywny udział w projektach strategicznych, takich jak demutualizacja BM&F, byłej brazylijskiej giełdy instrumentów pochodnych, a także jej połączenie z Bovespa, byłą brazylijską giełdą papierów wartościowych. Zajmował także stanowisko sekretarza generalnego Camara de Arbitragem do Mercado – CAM, izby arbitrażowej zarządzanej przez B3 S.A., nową odsłonę giełdy brazylijskiej, a obecnie jest członkiem jej organu arbitrażowego.

Vergara należy również do Rady Nadzorczej BSM – BM&F Bovespa Supervisão de Mercados, samoregulującej jednostki z kompetencją nadzorczą nad giełdą i rynkiem instrumentów pochodnych zarządzaną przez B3 S.A. Jest też członkiem zarządu ABRASCA, stowarzyszenia brazylijskich spółek notowanych na giełdzie. 

Vergara uzyskał licencjat z prawa na Uniwersytecie Federalnym Stanu Rio de Janeiro w 1994 r.

CHINY

Zaiyue Xu

Dyrektor Naczelny: China International Payment Service Corp. (CIPS)

Zaiyue Xu jest dyrektorem naczelnym China International Payment Service Corp. (CIPS), powołanym na to stanowisko w grudniu 2018 r. Zanim rozpoczął pracę w CIPS, sprawował funkcję wiceprezesa wykonawczego China Foreign Exchange Trade System (CFETS).

Dzięki bogatemu doświadczeniu w różnych obszarach, takich jak m.in. FinTech i RegTech, zarządzanie systemami informatycznymi i danymi czy planowanie strategiczne, odegrał istotną rolę w rozwoju systemów transakcji elektronicznych na rynku międzybankowym w Chinach. Kierował rozwojem ponad dziesięciu kluczowych międzybankowych platform elektronicznych, w tym Foreign Exchange Trading System, Inter-bank RMG Trading System, Gold Trading System i Shibor (Shanghai Interbank Offered Rate) System. Wspierał również badania nad kluczowymi aspektami technicznymi platform elektronicznych i kierował zespołem, który na podstawie tych badań złożył odpowiednie wnioski patentowe i wnioski o ochronę własności intelektualnej. Jako wiceprezes wykonawczy CFETS opracowywał ogólne misje i strategie techniczne, udoskonalał zarządzanie systemami informatycznymi, stworzył zespół specjalizujący się w budowie rynku międzybankowego i wspierał współpracę badawczo-szkoleniową z różnymi instytucjami akademickimi i badawczymi. Jako członek Chińskiego Komitetu Technicznego Normalizacji Finansowej (CFSTC) i przewodniczący Grupy Roboczej Międzybankowej Normalizacji Technicznej przewodził pracom z zakresu opracowywania norm i wdrożenia Chińskiego Rynku Międzybankowego.

Ponadto ma bogate doświadczenie w działalności międzynarodowej i międzykulturowej. Brał czynny udział w pracach komitetu ISO/TC 68. Przez pięć lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Grupy ds. Oceny Normy Forex (FX SEG) ISO 20022, po czym w listopadzie 2018 r. został wybrany na przewodniczącego tej samej grupy i otrzymał zadanie koordynowania prac ekspertów z 11 państw lub organizacji współpracujących. W listopadzie 2017 r. był gospodarzem spotkania Grupy Zarządzającej Rejestracją normy ISO 20022 w Szanghaju, w którym uczestniczyło 33 delegatów z 26 państw i organizacji. Był inicjatorem złożenia i opracowania ośmiu komunikatów dotyczących potransakcyjnych potwierdzeń transakcji na rynku FX i rejestracji transakcji na rynku FX w ramach normy ISO 20022. Od publikacji w 2016 r. tych osiem komunikatów zostało należycie wdrożonych w systemie potwierdzeń potransakcyjnych Chińskiego Rynku Międzybankowego. Zorganizował również proces opracowywania specyfikacji technicznej ISO „Web Service based APIs in Financial Service”, uczestniczył w pracach dotyczących ISO TC68/SC9/WG2 oraz przewodniczył pracom modelowania UNIFI Protokołu Wymiany Informacji Rynku Międzybankowego (IMIX) w projekcie portalu wielostandardowej semantyki ISO/TC68/SC9/WG1.

SZWAJCARIA

Thomas Sprecher

Sekretarz zarządu: GLEIF
Partner: Niederer Kraft & Frey

Thomas Sprecher został mianowany przez zarząd GLEIF na stanowisko sekretarza zarządu.

T. Sprecher jest partnerem w szwajcarskiej kancelarii prawniczej Niederer Kraft & Frey od 2001 r. Często występuje jako radca prawny fundacji krajowych i międzynarodowych, stowarzyszeń, spółek i klientów prywatnych. Jest członkiem Rady Prawnej SwissFoundations – stowarzyszenia szwajcarskich fundacji udzielających dotacji.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu w dziedzinie szwajcarskiego prawa fundacji Thomas Sprecher został wybrany w 2004 r. na stanowisko redaktora Szwajcarskiego Kodeksu Fundacji. Prowadzi działalność dydaktyczną w Ośrodku Studiów Filantropijnych (CEPS) na Uniwersytecie w Bazylei oraz regularnie występuje jako mówca na konferencjach branżowych. Co roku pełni funkcję przewodniczącego seminarium na tematy fundacji w Europejskim Instytucie w Zurychu. Jest przewodniczącym i członkiem zarządu licznych fundacji szwajcarskich.

Thomas Sprecher ma doktorat w dziedzinie prawa i filozofii oraz tytuł Magistra Obojga Praw w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego nadany przez Uniwersytet w Zurychu. Jest autorem licznych książek i artykułów, szczególnie na temat prawa fundacji.