Dane LEI Zarządzanie jakością danych GLEIF
gleif-4

Jakość danych zaczyna się od standaryzacji

Schemat XMLFormaty Common Data File (CDF) określają, w jaki sposób podmioty nadające LEI przekazują swoje dane referencyjne LEI w znormalizowanej postaci i strukturze. Mają zapobiegać występowaniu niezgodności między zdefiniowanymi formatami. Każdy format raportowania jest zdefiniowany w szczegółowej specyfikacji (XML Schema Definition, XSD), która narzuca minimalną jakość danych. Plik, który nie przejdzie walidacji XSD, nie może zostać uwzględniony w plikach skonsolidowanych ani w plikach wersji źródłowej i w plikach delta.

Schematy XML

Obecne formaty CDF

Powiązane listy kodów

Schematy w sformalizowany sposób opisują strukturę każdego dokumentu XML oraz definiują elementy danych, skojarzone z nimi atrybuty, wyliczane wartości i powiązane listy kodów. Definicje schematów XML zapewniają dostarczanie – przez wszystkie podmioty nadające LEI – jednolitych i rzetelnych danych zgodnie z formatami Common Data File (CDF).

Ponadto specyfikacje XSD umożliwiają programistom zrozumienie struktury danych i weryfikację poprawności formatu każdego ich elementu. Gwarantuje to, że użytkownik ma do dyspozycji wysokiej jakości dane, które zachowują jednolitość niezależnie od podmiotu nadającego LEI.

Pliki do pobrania