GLEIF Zarządzanie

Przepisy wewnętrzne GLEIFPrzepisy wewnętrzne Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) są wydawane z tytułu artykułu 38 Statutu GLEIF, który stanowi dodatkowe zasady operacyjne Fundacji. Określają one w sposób ogólny strukturę i organizację oraz definiują zakres obowiązków i upoważnień odpowiednich organów. Przepisy wewnętrzne GLEIF zostały zatwierdzone przez szwajcarski organ nadzoru nad fundacjami.

Plik PDF do pobrania: Przepisy wewnętrzne GLEIF (GLEIF By-laws)