GLEIF

Usługi GLEIF



Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) zarządza siecią partnerów, świadcząc niezawodne usługi oraz zapewniając otwarte i wiarygodne dane do identyfikacji podmiotów prawnych na całym świecie. Usługi GLEIF zapewniają spójność operacyjną Globalnego Systemu (LEI).

Katalog usług GLEIF opisuje usługi wykonywane przez nas dla ludności oraz na rzecz naszych partnerów w Globalnym Systemie LEI.

Niektóre usługi GLEIF opisano także w Porozumieniu o poziomie usług (Załączniku 6 do Master Agreement). Master Agreement to struktura umowna określająca zasady współpracy pomiędzy GLEIF a podmiotami nadającymi LEI, tj. szczegółowe prawa i zobowiązania GLEIF, a także Podmiotów nadających LEI.

GLEIF dąży do zapewnienia przejrzystości swoich działań w zakresie oferowanych przez siebie usług. Z tego względu udostępniliśmy miesięczne sprawozdania z wykonywania usług oceniające ogólną działalność GLEIF. Dodatkowo publikujemy codzienne wskaźniki dotyczące dostępności usług GLEIF.

Ocena świadczenia usług przez GLEIF umożliwia także dalszą poprawę jakości usług identyfikacyjnych i prowadzenie oceny portfela usług.