Dane LEI Mapowanie LEI

Pobierz pliki przyporządkowujące kody MIC do kodów LEIOrganizacje Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) i SWIFT wprowadziły pierwszy plik open source, który przyporządkowuje kod MIC (Market Identifier Code) przypisany organizacji do identyfikatora podmiotu prawnego (LEI).

MIC (ISO 10383) jest międzynarodową normą opracowaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacji (ISO) do identyfikacji giełd, platform obrotu, rynków regulowanych i nieregulowanych oraz instrumentów sprawozdawczości handlowej jako źródła cen i powiązanych informacji. Organizacja SWIFT to stowarzyszenie zajmujące się rejestracją podmiotów według normy MIC utworzonej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Pełniąc tę funkcję, organizacja SWIFT przyjmuje wnioski o rejestrację i nadanie oznaczenia MIC, nadaje oznaczenia MIC i publikuje stosowne rejestry danych MIC.

Mapowanie między identyfikatorami open source MIC i LEI pozwoli ograniczyć wysiłki konsumentów danych w zakresie zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji. Pliki mapowania MIC do LEI mógłby również ułatwić sprawozdawczość regulacyjną w ramach MiFID II na rynkach i platformach handlowych, a także w ramach SFTR w zakresie transakcji z użyciem papierów wartościowych.

Plik przyporządkowujący kody MIC do kodów LEI został stworzony w oparciu o proces mapowania opracowany przez SWIFT i zatwierdzony przez GLEIF.

Więcej informacji na temat pliku przyporządkowującego kody MIC do kodów LEI, a także na temat współpracy między GLEIF a SWIFT, można znaleźć w arkuszu informacyjnym. Prosimy zwrócić uwagę na umowę licencyjną, którą można pobrać na dole strony.

Nieodpłatna certyfikacja GLEIF usługi mapowania LEI gwarantuje, że organizacje mapujące LEI ze swoimi własnymi identyfikatorami stosują najnowsze metody i/lub procesy w celu zapewnienia dokładności.


Data Plik
2024-07-08 LEI-MIC-20240708.zip
2024-06-10 LEI-MIC-20240610.zip
2024-05-13 LEI-MIC-20240513.zip
2024-04-08 LEI-MIC-20240408.zip
2024-03-12 LEI-MIC-20240312.zip
2024-03-11 LEI-MIC-20240311.zip
2024-02-12 LEI-MIC-20240212.zip
2024-01-08 LEI-MIC-20240108.zip
2023-12-12 LEI-MIC-20231212.zip
2023-12-11 LEI-MIC-20231211.zip
2023-11-13 LEI-MIC-20231113.zip
2023-10-10 LEI-MIC-20231010.zip

Odpowiednie pliki do pobrania