Informacje o GLEIF

Open sourceGLEIF stosuje politykę otwartych danych i uważa za swoją misję zarządzanie siecią partnerów. W związku z tym GLEIF współpracuje z różnymi organizacjami w celu stworzenia oprogramowania pozwalającego zarządzać danymi LEI lub pomagającego wykorzystywać dane LEI. W celu zapewnienia przejrzystości GLEIF dostarcza oprogramowanie typu open source wszystkim zainteresowanym stronom do użytku wedle ich uznania. Na podstawie licencji CC0 użytkownicy mogą wykorzystywać oprogramowanie w dowolny sposób. Poniżej znajduje się lista dostępnych obecnie repozytoriów oprogramowania open source.

Narzędzie iXBRL Signature Tool

Narzędzie iXBRL Signature Tool składa się z biblioteki .NET oraz koncepcyjnego narzędzia desktopowego do podpisywania dokumentów iXBRL oraz innych plików XML. Więcej informacji i przykładów można znaleźć w tym blogu GLEIF: GLEIF pierwszym podmiotem dołączającym LEI do sprawozdań finansowych w formie nadającej się do odczytu maszynowego w celu zwiększenia zaufania poprzez weryfikację tożsamości oraz łatwe zbieranie danych w Internecie.

Repozytorium open source jest dostępne pod adresem:
github.com/OpenSBR/iXBRLSignatureTool

Narzędzie Signature Viewer dla przeglądarki Google Chrome

Narzędzie Signature Viewer dla przeglądarki Chrome może być wykorzystane do weryfikacji podpisów w plikach XHTML oraz Inline XBRL. Więcej informacji i przykładów można znaleźć w tym blogu GLEIF: GLEIF pierwszym podmiotem dołączającym LEI do sprawozdań finansowych w formie nadającej się do odczytu maszynowego w celu zwiększenia zaufania poprzez weryfikację tożsamości oraz łatwe zbieranie danych w Internecie.

Repozytorium open source jest dostępne pod adresem:
github.com/OpenSBR/ChromeSignatureViewer