GLEIF

Open sourceGLEIF stosuje politykę otwartych danych i uważa za swoją misję zarządzanie siecią partnerów. W związku z tym GLEIF współpracuje z różnymi organizacjami w celu stworzenia oprogramowania pozwalającego zarządzać danymi LEI lub pomagającego wykorzystywać dane LEI. W celu zapewnienia przejrzystości GLEIF dostarcza oprogramowanie typu open source wszystkim zainteresowanym stronom do użytku wedle ich uznania. Na podstawie licencji CC0 użytkownicy mogą wykorzystywać oprogramowanie w dowolny sposób. Poniżej znajduje się lista dostępnych obecnie repozytoriów oprogramowania open source.

Narzędzie do automatycznego przypisywania kodu formy prawnej podmiotu

We współpracy z Sociovestix Labs GLEIF opracowała narzędzie bazujące na algorytmach uczenia maszynowego, służące do automatycznego przypisywania kodu ISO 20275 do form prawnych podmiotów (kod ELF). Rozwiązaniem jest biblioteka Pythona o nazwie lenu (Legal Entity Name Understanding), opracowana z wykorzystaniem Globalnego Repozytorium LEI jako zbioru oznaczonych danych typu open source. Narzędzie to umożliwia organizacjom integrację tej normy ISO z ich danymi bez konieczności przeprowadzania zaawansowanych procesów manualnych. Przyczyni się to do automatycznej poprawy jakości ich danych.

Repozytorium open source jest dostępne pod adresem:
github.com/Sociovestix/lenu

Narzędzie do wizualizacji relacji

Narzędzie do wizualizacji relacji zostało stworzone podczas hackathonu, który odbył się na terenie GLEIF w lipcu 2019 r., we współpracy z CorrelAid. Pozwala ono każdej osobie wyszukiwać podmioty prawne oraz przeglądać schematy relacji pokazujące podmioty dominujące i zależne tych podmiotów prawnych. Jest to przedstawione w sposób łatwy do zrozumienia i przyjazny dla użytkownika.

Repozytoria open source (serwer i klient) są dostępne pod adresami:
github.com/CorrelAid/gleif-level2-server
github.com/CorrelAid/gleif-level2-client

Narzędzie iXBRL Signature Tool

Narzędzie iXBRL Signature Tool składa się z biblioteki .NET oraz koncepcyjnego narzędzia desktopowego do podpisywania dokumentów iXBRL oraz innych plików XML. Więcej informacji i przykładów można znaleźć w tym blogu GLEIF: GLEIF pierwszym podmiotem dołączającym LEI do sprawozdań finansowych w formie nadającej się do odczytu maszynowego w celu zwiększenia zaufania poprzez weryfikację tożsamości oraz łatwe zbieranie danych w Internecie.

Repozytorium open source jest dostępne pod adresem:
github.com/OpenSBR/iXBRLSignatureTool

Narzędzie Signature Viewer dla przeglądarki Google Chrome

Narzędzie Signature Viewer dla przeglądarki Chrome może być wykorzystane do weryfikacji podpisów w plikach XHTML oraz Inline XBRL. Więcej informacji i przykładów można znaleźć w tym blogu GLEIF: GLEIF pierwszym podmiotem dołączającym LEI do sprawozdań finansowych w formie nadającej się do odczytu maszynowego w celu zwiększenia zaufania poprzez weryfikację tożsamości oraz łatwe zbieranie danych w Internecie.

Repozytorium open source jest dostępne pod adresem:
github.com/OpenSBR/ChromeSignatureViewer