Informacje o GLEIF Zarządzanie

Zasady GLEIFZasady dotyczące Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) oraz jej przedstawicieli zostały przedstawione szczegółowo w dokumentach dostępnych do pobrania na niniejszej stronie. Dodatkowe zasady GLEIF są obecnie opracowywane i zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez zarząd GLEIF.

Plik PDF do pobrania: Kodeks postępowania zarządu

Plik PDF do pobrania: Zasady GLEIF dotyczące przeciwdziałania konfliktom interesów

Plik PDF do pobrania: Zasady dotyczące podróży członków zarządu

Plik PDF do pobrania: Ramowa polityka zarządzania środkami pieniężnymi GLEIF

Plik PDF do pobrania: Regulamin Audytu Wewnętrznego GLEIF