GLEIF Zarządzanie

Zasady GLEIFZasady dotyczące Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) oraz jej przedstawicieli zostały przedstawione szczegółowo w dokumentach dostępnych do pobrania na niniejszej stronie. Dodatkowe zasady GLEIF są obecnie opracowywane i zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez zarząd GLEIF.

Pobierz jako plik PDF: Kodeks postępowania zarządu

Pobierz jako plik PDF: Zasady GLEIF dotyczące przeciwdziałania konfliktom interesów

Pobierz jako plik PDF: Zasady dotyczące podróży członków zarządu

Pobierz jako plik PDF: Ramowa polityka zarządzania środkami pieniężnymi GLEIF

Pobierz jako plik PDF: Regulamin Audytu Wewnętrznego GLEIF

Pobierz jako plik PDF: Zasady zgłaszania nieprawidłowości