Dane LEI Skonsolidowane pliki GLEIF

Skonsolidowane pliki do pobrania


Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje codziennie trzy osobne skonsolidowane pliki. Skonsolidowane pliki zawierają identyfikatory podmiotów prawnych (LEI) oraz powiązane dane referencyjne LEI zamieszczone przez podmioty nadające LEI. GLEIF nie modyfikuje oryginalnych plików źródłowych dostarczonych przez podmioty nadające LEI.

Dostępne do pobrania skonsolidowane pliki GLEIF zawierają szczegółowe informacje o rekordach LEI opartych na odpowiednim Common Data File (CDF) format.

Level 1 LEI-CDF Concatenated File: Dowiedz się więcej

Zawiera on dane Poziomu 1, tj. rekordy LEI oraz powiązane dane referencyjne, które informują, kto jest kim, na podstawie formatu LEI-CDF.

Level 2 Relationship Record (RR) CDF Concatenated File: Dowiedz się więcej

Level 2 RR-CDF Concatenated File zawiera dane Poziomu 2, które odpowiadają na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”, w oparciu o format RR-CDF. Umożliwiają one identyfikację bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego, którego bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące posiadają LEI.

Level 2 Reporting Exceptions Concatenated File: Dowiedz się więcej

Pula danych LEI zawiera dane Poziomu 2, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. W szczególności podmioty prawne, które posiadają lub uzyskały LEI, przesyłają sprawozdania finansowe zarówno swojemu „bezpośredniemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”, jak i swojemu „ostatecznemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”. Wyjątki są zgłaszane na podstawie formatu Reporting Exceptions. Wyjątki dotyczą następujących sytuacji: Podmiot rejestrujący LEI nie posiada podmiotu dominującego; zależny podmiot prawny decyduje się nie składać raportu z wyjątkowych powodów; bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące podmiotu rejestrującego LEI nie posiadają LEI.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z „Informacjami o skonsolidowanych plikach” oraz zwrócić uwagę na „Warunki korzystania z danych LEI”.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości możliwe jest zgłoszenie zastrzeżenia do rekordu danych LEI za pomocą centralnej funkcji zastrzeżeń GLEIF.

Pytania dotyczące skonsolidowanych plików prosimy kierować do leidata@gleif.org.

Ostatnie pliki
Historia pliku

Data LEI-CDF v2.1 RR-CDF v1.1 Reporting Exceptions v1.1 Szczegóły
2019-08-24 1469539 Rekordy 194533 Rekordy 2388451 Rekordy Pokaż szczegóły
2019-08-23 1468936 Rekordy 194250 Rekordy 2387545 Rekordy Pokaż szczegóły
2019-08-22 1468249 Rekordy 194010 Rekordy 2386539 Rekordy Pokaż szczegóły
2019-08-21 1467740 Rekordy 193950 Rekordy 2385638 Rekordy Pokaż szczegóły
2019-08-20 1467220 Rekordy 193863 Rekordy 2384684 Rekordy Pokaż szczegóły
2019-08-19 1466642 Rekordy 193837 Rekordy 2383607 Rekordy Pokaż szczegóły
2019-08-18 1466606 Rekordy 193833 Rekordy 2383561 Rekordy Pokaż szczegóły