Dane LEI Skonsolidowane pliki GLEIF

Skonsolidowane pliki do pobrania


Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje codziennie trzy osobne skonsolidowane pliki. Skonsolidowane pliki zawierają identyfikatory podmiotów prawnych (LEI) oraz dane referencyjne dotyczące LEI udostępnione przez podmioty nadające LEI. GLEIF nie modyfikuje oryginalnych plików źródłowych dostarczonych przez podmioty nadające LEI.

Dostępne do pobrania skonsolidowane pliki GLEIF zawierają szczegółowe informacje o rekordach LEI na podstawie odpowiedniego formatu Common Data File (CDF).

Level 1 LEI-CDF Concatenated File: Dowiedz się więcej

Zawiera on dane Poziomu 1, tj. rekordy LEI oraz powiązane dane referencyjne, które informują, kto jest kim, na podstawie formatu LEI-CDF.

Level 2 Relationship Record (RR) CDF Concatenated File: Dowiedz się więcej

Level 2 RR-CDF Concatenated File obejmuje dane Poziomu 2, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie „które podmioty są właścicielami których podmiotów” w oparciu o format RR-CDF. Umożliwiają one identyfikację bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego, którego bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące posiadają LEI.

Level 2 Reporting Exceptions Concatenated File: Dowiedz się więcej

Pula danych LEI zawiera dane Poziomu 2, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. W szczególności podmioty prawne, które posiadają lub uzyskały LEI, przesyłają sprawozdania finansowe zarówno swojemu „bezpośredniemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”, jak i swojemu „ostatecznemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”. Wyjątki są zgłaszane na podstawie formatu Reporting Exceptions. Wyjątki obejmują: Jednostka rejestrująca LEI nie ma podmiotu dominującego; zależny podmiot prawny rezygnuje z raportowania z wyjątkowych przyczyn; bezpośredni i ostateczny podmiot dominujący (jeden lub kilku) jednostki rejestrującej LEI nie ma (nie mają) LEI.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z „Informacjami o skonsolidowanych plikach” oraz zwrócić uwagę na „Warunki korzystania z danych LEI”.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości możliwe jest zgłoszenie zastrzeżenia do rekordu danych LEI za pomocą centralnej funkcji zgłaszania zastrzeżeń GLEIF.

Pytania dotyczące skonsolidowanych plików prosimy kierować do info@gleif.org.

Ostatnie pliki
Historia pliku

Data LEI-CDF v3.1 RR-CDF v2.1 Reporting Exceptions v2.1 Szczegóły
2024-05-25 2640340 Rekordy 529106 Rekordy 4630752 Rekordy Pokaż szczegóły
2024-05-24 2639195 Rekordy 529265 Rekordy 4628704 Rekordy Pokaż szczegóły
2024-05-23 2638103 Rekordy 529113 Rekordy 4626538 Rekordy Pokaż szczegóły
2024-05-22 2636971 Rekordy 528875 Rekordy 4624436 Rekordy Pokaż szczegóły
2024-05-21 2636030 Rekordy 528670 Rekordy 4622709 Rekordy Pokaż szczegóły
2024-05-20 2635430 Rekordy 528570 Rekordy 4621530 Rekordy Pokaż szczegóły
2024-05-19 2635341 Rekordy 528559 Rekordy 4621307 Rekordy Pokaż szczegóły