GLEIF Zarządzanie

Statut GLEIFStatut Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) stanowi ustawę zasadniczą fundacji. Określa on typ i metodę administrowania. Statut GLEIF został określony przez organ założycielski GLEIF – Radę Stabilności Finansowej (FSB). Statut został poświadczony notarialnie po posiedzeniu inauguracyjnym zarządu GLEIF 26 czerwca 2014 r. 25 czerwca 2018 r. zarząd GLEIF przyjął niewielką poprawkę Statutu dotyczącą kadencji członków zarządu. Nowy Statut wszedł w życie 7 sierpnia 2018 r., a Szwajcarski Federacyjny Urząd Nadzoru zatwierdził jego zmienione zapisy.

Pobierz jako plik PDF: Statut GLEIF