Rozwiązania LEI

Lepsza wiedza, lepszy biznesSposób, w jaki pracujemy, został zrewolucjonizowany przez technologię. Automatyzacja i dygitalizacja wielu procesów wykonywanych ręcznie pozwoliła uzyskać znaczne oszczędności czasowe i finansowe. Jednak mimo tych zmian wiele organizacji wciąż korzysta z ręcznych metod przy identyfikacji podmiotów prawnych. Zastosowanie identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) jako powszechnego, globalnego identyfikatora, aby walczyć z tymi problemami, oferuje wiele możliwości użycia w różnych branżach, działaniach biznesowych i funkcjach.

Kod LEI umożliwia jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych, gdyż łączy kluczowe informacje referencyjne. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) udostępnia Globalny Indeks LEI, który jest jedynym źródłem internetowym zawierającym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Każdy kod LEI zawiera informacje na temat struktury własności danego podmiotu. W ten sposób udziela odpowiedzi na pytania, „kto jest kim” i „kto jest czyim właścicielem”.

gleif_blog_motif_people_6-750x250

Opłaca się posiadać LEI: Możliwości dla sektora prywatnego

Obecnie przedsiębiorstwa na całym świecie stawiają sobie pytanie, jak opracować i wdrożyć wspólny system identyfikacji podmiotów, który mógłby służyć jako podstawa do identyfikacji uczestników rynków i łączenia danych. Identyfikacja podmiotów może być zajęciem czasochłonnym, kosztownym i złożonym; większość organizacji nie prowadzi jeszcze jednej bazy danych zestawiającej dane referencyjne dla obecnych lub potencjalnych klientów, kontrahentów i stron umów. Gromadzenie i utrzymywanie danych powiązanych z tymi podmiotami wymaga replikacji działań w różnych częściach rynku i angażowania zasobów, które można bardziej produktywnie wykorzystać gdzie indziej. Dotychczas dane referencyjne na temat podmiotów prawnych były zastrzeżone, niezintegrowane i nieujednolicone.

Czy istnieje zatem rozwiązanie?

Globalny Indeks LEI umożliwia organizacjom, niezależnie od sektora, cięcie kosztów, uproszczenie i przyspieszenie działań oraz zyskanie dodatkowego wglądu w rynek globalny. LEI pozwala na unikatową, łatwą i szybką identyfikację klientów korporacyjnych, dostawców i innych kontrahentów, dzięki czemu organizacje mogą ograniczyć koszty i zyskać nowe okazje biznesowe. Dostęp do zestawu danych LEI i korzystanie z niego jest korzystne w wielu zastosowaniach, m.in. w zarządzaniu ryzykiem, zapewnianiu zgodności i zarządzaniu relacjami z klientami.

Korzyści, jakie szersza społeczność biznesowa odnosi dzięki Globalnemu Indeksowi LEI, rosną wraz ze stopniem przyjęcia kodów LEI. GLEIF ma zatem następujące przesłanie dla przedsiębiorstw na całym świecie: Opłaca się posiadać LEI.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu tworzenia wartości biznesowej dzięki kodom LEI, zapoznaj się z następującymi źródłami:

  • Biała księga McKinsey & Company i GLEIF: Identyfikator podmiotów prawnych – wartość unikalnego identyfikatora kontrahentów (McKinsey & Company and GLEIF white paper: The Legal Entity Identifier – The Value of the Unique Counterparty ID). Według szacunków przedstawionych w białej księdze przyjęcie kodów LEI w skali globalnej mogłoby przynieść oszczędności roczne na sumę ponad 150 milionów dolarów w branży bankowości inwestycyjnej oraz do 500 milionów dolarów dla banków przy wydawaniu akredytywy. Dzięki wykorzystaniu kodów LEI roczne oszczędności w bankowości inwestycyjnej obejmowałyby co najmniej 10 procent całkowitych kosztów operacyjnych dla nowych klientów i przetwarzania transakcji.

  • Raport z badania GLEIF: Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych (GLEIF research report: A New Future for Legal Entity Identification). Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego przez GLEIF, dotyczącego wyzwań związanych z identyfikacją podmiotów prawnych w sektorze usług finansowych, w tym procedurami KYC (poznaj swojego klienta). Potwierdza także, że zastąpienie chaotycznych informacji powszechnie obowiązującym systemem opierającym się na używaniu identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) ułatwiłoby transakcje biznesowe i przyniosłoby wymierne korzyści firmom oferującym usługi finansowe.

Większa przejrzystość: Zastosowanie LEI w regulacjach prawnych

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób kody pomagają zwiększyć przejrzystość na światowych rynkach finansowych, przejdź na naszą stronę pod tytułem „Zastosowanie LEI w regulacjach prawnych”.

W każdej jurysdykcji przejście na ujednolicony system identyfikacji podmiotów oparty na LEI mógłby być przydatny wszędzie tam, gdzie istnieje powiązanie pomiędzy państwem a biznesem. W świetle powyższej przesłanki GLEIF i mająca siedzibę w USA Data Foundation połączyły siły w celu zbadania, jak przyjęcie kodu LEI przez agencje federalne USA mogłoby usprawnić identyfikację podmiotów i przynieść korzyści zarówno w obrębie rynków finansowych, jak i poza nimi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z raportem „Wizja kompleksowej identyfikacji podmiotów dla rządu federalnego USA (Envisioning Comprehensive Entity Identification for the U.S. Federal Government)”.

Bądź na bieżąco: Grupy interesariuszy GLEIF

Aby zapewnić zgodność rozwoju systemu z wymaganiami użytkowników, GLEIF prowadzi regularny dialog z przedstawicielami wielu różnych sektorów przemysłu, a także z organami władzy publicznej na całym świecie poprzez odpowiednie grupy interesariuszy GLEIF.