Rozwiązania

Lepsza wiedza, lepszy biznes

Sposób, w jaki pracujemy, został zrewolucjonizowany przez technologię. Automatyzacja i cyfryzacja wielu ręcznych procesów doprowadziła do znacznej wydajności. Jednak wiele organizacji w dalszym ciągu korzysta z ręcznych metod identyfikacji podmiotów prawnych, co wiąże się z dużym nakładem czasu i kosztów. Identyfikator Podmiotu Prawnego (LEI) umożliwia inteligentniejszy, mniej kosztowny i trafniejszy sposób podejmowania decyzji o potencjalnych kontrahentach. Co ważne, ma zastosowanie w szerokim zakresie zastosowań biznesowych, obejmujących wiele branż, działań biznesowych i funkcji.

Jako identyfikator rozpoznawany na całym świecie, LEI umożliwia jasną i niepowtarzalną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach, w tym giełdach finansowych i cyfrowych, poprzez połączenie z kluczowymi informacjami referencyjnymi udostępnionymi publicznie na stronie GLEIF. To centralne repozytorium rekordów LEI nosi nazwę Globalny Indeks LEI i jest to jedyne globalne źródło internetowe, które zapewnia otwarte, standaryzowane i wysokiej jakości dane referencyjne dotyczące podmiotu prawnego. Każdy kod LEI zawiera informacje na temat struktury własności danego podmiotu. W ten sposób udziela odpowiedzi na pytania „kto jest kim” i „kto jest czyim właścicielem”.

Globalny Indeks LEI umożliwia organizacjom, niezależnie od sektora, obniżanie kosztów, upraszczanie i przyspieszanie operacji oraz uzyskiwanie głębszego wglądu w globalny rynek. Dostęp do puli danych LEI i korzystanie z niej obsługuje wiele aplikacji, na przykład w zarządzaniu ryzykiem, zgodności i zarządzaniu relacjami z klientami.

Korzyści, jakie szersza społeczność biznesowa odnosi dzięki Globalnemu Indeksowi LEI, rosną wraz ze stopniem przyjęcia kodów LEI. GLEIF ma zatem następujące przesłanie dla przedsiębiorstw na całym świecie: Opłaca się posiadać LEI.

Źródła dodatkowych informacji na temat sposobu tworzenia wartości biznesowej dzięki kodom LEI

McKinsey & Company and GLEIF

Siła kodów LEI w transformacji zarządzania cyklem życia klienta w bankowości: początek wynoszący 4 miliardy dolarów 

McKinsey & Company and GLEIF

Identyfikator podmiotów prawnych – wartość unikalnego identyfikatora kontrahentów

GLEIF

Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych