GLEIF Zaangażowanie GLEIF

Grupy interesariuszy GLEIFTen Globalny System LEI zaprojektowano w myślą o zwiększeniu przejrzystości na rynku światowym na korzyść sektorów zarówno publicznych, jak i prywatnych. Aby zapewnić zgodność rozwoju systemu z wymaganiami użytkowników, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) prowadzi regularny dialog z przedstawicielami wielu różnych sektorów przemysłu, a także z organami władzy publicznej na całym świecie.

GLEIF zajmuje się teraz wyznaczaniem kilku dedykowanych grup interesariuszy, aby ułatwić regularną wymianę informacji istotnych dla poszczególnych segmentów rynku.