Informacje o GLEIF

Zarząd


INTENTIONALLY HIDDEN!!

Stephan Wolf

Dyrektor naczelny (CEO)

Stephan Wolf został mianowany przez Zarząd Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) na stanowisko dyrektora naczelnego GLEIF.

Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). Grupa pełni rolę rady doradczo-konsultacyjnej wspierającej społeczność FinTech i współpracującej z nią w zakresie spełniania wymogów dotyczących standardów w celu skutecznego i efektywnego stosowania i rozwijania standardów w ramach wspomagania FinTech oraz szerszej branży usług finansowych świadczonych przy użyciu podejścia opartego na współpracy. Grupa ds. Doradztwa Technicznego FinTech będzie skupiać się na następujących obszarach: przesyłaniu komunikatów finansowych, technologiach semantycznych, technologii rozproszonej bazy danych („blockchain”) / rozproszonego rejestru, mobilnych / cyfrowych portfelach, walutach cyfrowych oraz kwestiach bezpieczeństwa dotyczących tych tematów i współpracy z dotychczasowymi kanałami bankowymi.

W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity.

Stephan Wolf posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Przedsiębiorstwo weszło ostatecznie w skład Korporacji Danych Interaktywnych (Interactive Data Corporation), w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego do 2010 r., pracując z zespołami rozwoju w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Pacyfiku. Wykazał się zdolnością tworzenia i zarządzania dużymi organizacjami i spółkami partnerskimi w skali globalnej oraz regionalnej z jednoczesną umiejętnością świadczenia złożonych rozwiązań dla branży usług finansowych.

W ramach wolontariatu był członkiem zarządu E-Finance Lab – organizacji współpracy partnerskiej pomiędzy Uniwersytetami we Frankfurcie i Darmstadt oraz partnerami – Deutsche Bank, Deutsche Börse, DZ Bank Gruppe, Finanz Informatik, IBM, T-Systems, 360 Treasury Systems oraz Interactive Data Managed Solutions – działającej na Uniwersytecie im. J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Jako przedstawiciel branży w Komitecie Technicznym ds. Informatyki Biznesowej / Systemów Informatycznych przy ASIIN (Business Informatics/Information Systems technical committee at ASIIN) (stowarzyszeniu akredytacyjnym zarejestrowanym w Niemczech upoważnionym do nadawania akredytacji Niemieckiej Rady Akredytacyjnej) uczestniczył w przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych na kilku niemieckich uczelniach wyższych z kandydatami na studia licencjackie i magisterskie w dziedzinie informatyki stosowanej.

Stephan Wolf był również współredaktorem czasopism „Wirtschaftsinformatik” i „JavaSPEKTRUM". Był wykładowcą na Uniwersytecie St. Gallen w Szwajcarii oraz dyrektorem komitetu roboczego ds. oprogramowania – BVB Bundesverband Informations- und Kommunikations-Systeme e.V.

Ukończył studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.