GLEIF

Zarząd
Stephan Wolf

Dyrektor naczelny (CEO)

Stephan Wolf został mianowany przez zarząd Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) na stanowisko dyrektora naczelnego GLEIF w lipcu 2014 roku.

Od marca 2024 r. kieruje Branżową Radą Doradczą (IAB) Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w ramach Inicjatywy na rzecz standardów cyfrowych, globalnej platformy dostosowania, przyjmowania i promowania standardów handlu cyfrowego. Przed objęciem stanowiska przewodniczącego od 2023 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego IAB.

W 2023 r. pan Wolf został członkiem Zarządu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) Niemcy. ICC jest globalną organizacją biznesową promującą międzynarodowy handel oraz inwestycje. Opracowuje ona zasady handlu, oferuje usługi rozstrzygania sporów i opowiada się za tworzeniem zasad wspierających działalność gospodarczą. Ułatwia współpracę między firmami i zapewnia zasoby do poruszania się po globalnym rynku.

W okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2020 r. Stephan Wolf był współprzewodniczącym International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). Organizacja ta działa jako doradczy partner do dyskusji wspierając i współpracując ze społecznością Fintech w zakresie wymagań norm dotyczących skutecznego i wydajnego wykorzystania oraz rozwoju standardów wspierających FinTech i szerzej branżę usług finansowych, dostarczanych z wykorzystaniem podejścia opartego na współpracy.

W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity.

Stephan Wolf posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła, czyli IS.Teledata AG. Firma ta ostatecznie stała się częścią Interactive Data Corporation, w której pan Wolf pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych do 2010 roku współpracując z zespołami programistów w Ameryce Północnej, Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku. Stephan Wolf dowiódł swoich umiejętności budowania i zarządzania dużymi organizacjami i spółkami, zarówno globalnymi, jak i regionalnymi, oraz zdolności do dostarczania kompleksowych rozwiązań dla branży usług finansowych.

W ramach wolontariatu był członkiem zarządu E-Finance Lab, organizacji partnerskiej branżowo-akademickiej pomiędzy uniwersytetami we Frankfurcie i Darmstadt oraz partnerami Deutsche Bank, Deutsche Börse, DZ Bank Gruppe, Finanz Informatik, IBM, T- Systems, 360 Treasury Systems i Interactive Data Managed Solutions na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Jako przedstawiciel branży w komitecie technicznym Business Informatics/Information Systems w ASIIN (niemieckie zarejestrowane stowarzyszenie akredytacyjne z prawem do nadawania pieczęci akredytacyjnej Niemieckiej Rady Akredytacyjnej), brał udział w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na studia licencjackie i magisterskie z informatyki stosowanej na kilku niemieckich uniwersytetach.

Stephan Wolf był również współredaktorem czasopism „Wirtschaftsinformatik” i „JavaSPEKTRUM”. Był wykładowcą na Uniwersytecie w St. Gallen w Szwajcarii, a także dyrektorem komitetu roboczego ds. oprogramowania BVB Bundesverband Informations- und Komunikations-Systeme e.V.

Ukończył studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.


Zarządzanie biurem

Sneha Malschok

Sr. Executive Assistant and Office Manager


Zespół zarządzający

Annette Booth

Head of Finance

Antonia Christoforidi

Head of Audit Services and Public Affairs

Ines Gensinger

Head of Global Corporate Communications

Karla McKenna

Managing Director GLEIF Americas
Head of Standards

Anja Lechner

Head of Service Management

Zornitsa Manolova

Head of Data Quality Management and Data Science

Hiroshi Nakatake

Managing Director GLEIF Japan

Clare Rowley

Head of Business Operations

Christoph Schneider

Head of IT Development and Operations

Sven Schumacher

General Counsel

Xue Tan

Head of Business Development GLEIF Asia