Rozwiązania

Dlaczego kod LEI? 

Kod LEI umożliwia jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w dowolnej transakcji na całym świecie. Dokonuje tego poprzez połączenie się z kluczowymi informacjami referencyjnymi podmiotu, które GLEIF udostępnia publicznie za pośrednictwem swojej strony internetowej. Kod LEI ułatwia działania nadzorcze, takie jak procesy Poznaj swojego klienta (KYC) i Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). Jest to powszechnie wymagane i stosowane w celu zapewnienia przejrzystości kontrahentów w wielu sektorach, w tym w usługach finansowych, łańcuchu dostaw, finansowaniu handlu i płatnościach.

Dowiedz się więcej

Zawiera kod LEI

Kod LEI umożliwia organizacjom obniżanie kosztów i zwiększanie wydajności w szerokim zakresie operacji biznesowych. Zwiększono już przejrzystość na rynkach kapitałowych i w bankowości, ułatwiając operacje o znaczeniu krytycznym dla biznesu, w tym KYC, wdrażanie klientów i procesy AML. Kod LEI nabiera obecnie tempa w innych obszarach biznesowych, takich jak finansowanie handlu, międzynarodowy łańcuch dostaw i interakcje cyfrowe.

Dowiedz się więcej

Agent ds. weryfikacji

Rola agenta ds. weryfikacji umożliwia instytucjom finansowym i innym organizacjom zajmującym się weryfikacją i walidacją tożsamości pozyskanie i utrzymywanie LEI dla swoich klientów we współpracy z akredytowanymi podmiotami nadającymi LEI.

Dowiedz się więcej

LEI w Regulacjach

Organy regulacyjne w wielu jurysdykcjach nakazały stosowanie kodu LEI przy ocenie ryzyka, podejmowaniu działań naprawczych, minimalizowaniu nadużywania zasad uczciwości rynkowej i zwiększaniu dokładności danych finansowych.

Dowiedz się więcej